Sýkora Anton

Príručná skladová paleta na zaváraninové viečka a iné stohovateľné prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3472

Dátum: 01.04.2003

Autori: Puškár Marián, Sýkora Anton

MPK: B65D 71/12

Značky: paleta, prvky, zaváraninové, príručná, skladová, viečka, stohovateľné

Text:

...na podchytenie spodného stohovateľného zaváračkového viečka alebo iného stohovateľného prvku 8, na ktorý sa ukladajú ďalšie zaváračkove viečka alebo iné stohovateľné prvky 8. Ďalej má prednú stenu 9, ktoráje rozdelená na dve časti po celej výške tak, že šírka medzery medzi týmito časťami zodpoveda vrchnoodberovej šírke 10. Tá je volená tak, aby umožňovala pohodlné vyberanie (vkladanie) nastohovaných zaváračkových viečok alebo iných...

Redukčná ekoobjímka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3438

Dátum: 04.02.2003

Autor: Sýkora Anton

MPK: H01R 33/00

Značky: ekoobjímka, redukčná

Text:

...ekoobjímky umožňuje pripojený výkres, v ktorom je, na obr. l, znázomená základná koncepcia Redukčnej objímky a na obr. 2 koncepcia so závitovou vložkou vo funkcii časového spinača, elektroniky zdroja svetla a pod.Redukčné ekoobjímka podľa obr. l, najma pre zdroje svetla osvetľovacích telies na úspomé, núdzové a bezpečnostné osvetľovanie, pozostáva prinajmenej zo závitovej žiarovkovej pätice 1 a z redukujúcej závitovej objímky 2 v závitovom...

Redukčná objímka na úsporné zdroje svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3100

Dátum: 07.01.2002

Autori: Minárik Ján, Sýkora Anton, Mikovínyová Jana

MPK: H01R 33/00

Značky: světla, úsporné, redukčná, zdroje, objímka

Text:

...o jej vložku, tou môže byt napr. časový spínač, elektronika žiarivky ap., ako zariadenie, ktoré je vo funkčnej väzbe so zdrojom svetla, pre ktorý je vlastná redukčná zavitová objimka určená. Navyše možno výstupné vodiče vložky spojiť so zdrojom svetla aj inak ako objímkou, čo umožní použiť Redukčnú objimku aj pre zdroje svetla s nezávitovými päti cami.Prehľad obrázkov na výkreseBližšie objasnenie technického riešenia Redukčnej objímky umožňuje...

Polohovač vetracieho obločného krídla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1592

Dátum: 10.09.1997

Autor: Sýkora Anton

MPK: E06B 7/02

Značky: obločného, vetracieho, křídla, polohovač

Text:

...oblok s rámom L, ktorý má tri krídla. Kridlo gg je otvárateľné vo smere od kridla gg a krídlo gg je nielen otvárateľné vo smere od krídla gg, ale aj výklopná vo svojej hornej časti. Okrem toho sú v tomto obr. znázornená dve hniezda funkčne korešpondujúcich závitových vložiek ga a QQ, z ktorých jedno je situované vo výške ga a druhe vo výške ggàV obr.2 je znázornený detail A vyznačený v obr. 1. Vidno z neho jedno z možných riešení polohovaća...

Fixátor pôvodnej tuhosti návinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277885

Dátum: 07.06.1995

Autor: Sýkora Anton

MPK: B65H 59/10, B65H 59/06

Značky: fixátor, pôvodnej, tuhostí, návinů

Zhrnutie / Anotácia:

Fixátor pôvodnej tuhosti návinu je pomôckou, ktorá je určená na priebežnú a automatickú ochranu rôznych druhov a veľkostí návinov (8), napr. nití, drôtov a vlákien pred znehodnotením v dôsledku uvoľnenia, prekríženia a následného zauzlenia ich závitov. Pozostáva hlavne zo zvierača (1) a aspoň z jedného ramena (3), ktoré môže tvoriť so zvieračom (2) elastický celok, s otvorom (12) a s odľahčovacími otvormi (7). Pri prevádzkovom použití leží...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 238556

Dátum: 01.12.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 2/28

Značky: kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor solárneho žiarenia, pozostávajúci z vane, opatrenej žlábom a vnútornou sústavou rebier, na ktorých je položený šikmý vláknitý absorber, prikrytý transparentným krytom, opatreným aspoň na jeho vnútornej strane vertikálnymi rebrami. Riešeným problémom je vytvorenie transparentného krytu, ako aj absorbéra s lepšími pevnostnými vlastnosťami bez vyššej spotreby materiálu. To sa dosahuje tým, že vnútorné časti vertikálnych rebier 6...

Zásobník tepla, najmä pre solárne tepelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252731

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02, F24D 11/00

Značky: tepelně, tepla, zdroje, najmä, zásobník, solárne

Text:

...horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 12 ďalšiehoštrbinového kanála 10 je zo svojej strednej časti vyústený smerom dolu do jímky 1.4, zatial čo krajný horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 6 prvotného štrbinovéh-o kanála 7 je zo svojej strednej časti, t. j. súosovo s jímkou 14, vyústený smerom hore do centrálnej šachty 15, vyvedenej z dna 3 až ponad strop 4 zásobníka. centrálnou šachtou...

Způsob izolace 8-chiuolinolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241829

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sýkora Anton, Hutta Milan

MPK: C07D 215/26

Značky: 8-chiuolinolu, izolace, způsob

Text:

...filtrátů při zvýšené teplotě 72 až 98 °C načež se ongami-cká vrstva roztaveného B-chinolinolu oddělí a podr-obí destilaici. Získa se produkt, který se vyznačuje vyšší chromatografickou číst-otou.600 g B-Chinolinsłulfonové kyseliny se podrobí val-kalickému tavení a reakčni směs se po tavenl rozpustí v. 6000 m 1 vody při teplote kolem 70 °C. Po rozpuštění taveniny se roztok ochladí pod teplotu tání čistého ö-hydlroxichinolinu, tj. pod 72...

Zařízení pro samočinné dělení tyčového materiálu, zejména kruhového nebo hranatého průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241826

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sýkora Anton, Rapant Štefan

MPK: B21D 43/28

Značky: samočinně, tyčového, materiálů, zejména, kruhového, zařízení, dělení, hranatého, průřezu

Text:

...jež je v .záběru s hřídelem 3 prostřednictvím ozubení 31, vytvořeného na jeho osazené části. Obě ozubení 21, 31 tvoří jpřeuvodi 30. Pohybový šroub 2 je volně otočné uložen na tělese 4 zařízení prostřednictvím ložiska 22.Hřídel 3 je volně otočné uložen na .tělese 4 prostřednictvím ložisek 32 a 33 a je opatřen CÍFĚŽKIOU 34. Na hřídeli 3 je uspořádána pojistná spojka 5, zahrnující dva kroužky 51, 5.2 a třecí kotouč 53, který je vložen mezi...

Směs pro přípravu žlutého keramického pigmentu zirkonového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240733

Dátum: 15.08.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: C01G 25/00, C01B 33/20, C03C 8/00...

Značky: směs, žlutého, keramického, přípravu, zirkonového, pigmentů

Text:

...který také působí na povrch zrn oxidu zirkoníčitého a křemičitého a podporuje tak jejich vstup do reakce. Dale se velmi výrazně uplatňuje prítomný oxid molybdenový, respektive molybdenan. U nich totiž při teplotách nad 500 °C dochází k přecho-du Mo na Mo za Livolňování aktivního kyslíku. Tento kyslík má silné mineralizační účinky a dále snižuje teplotu reakce vzniku křemičitanu. Přispívá také k prevedení praseodymu do čtyřmocného stavu. Tento...

Diagnostická sonda měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 240729

Dátum: 15.08.1987

Autori: Maloušek Antonín, Sýkora Anton

MPK: G01R 29/26, G01R 23/16

Značky: měřicí, sonda, diagnostická

Text:

...je jednoduchost zapojení a efektlvnost měření vnitřních přechodů díod,tranzistorů a integrovaných obvodů.Na Výkresu je naznačen příklad zapojení podle tohoto vynálezu tvořící diagnostickou sondu měřicí šum.Prvního vývodu zdroje 1 šumu se dotýká kladný měřicí hrot 2, který je jednak spojen s generátorem 3 měrného proudu, lk jenž je připojen na zdroj 4 napětí, který jedále spojen s uzemněním 5, jednak je připojen přes vazební kondenzátor B na...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: fotometrický, doskový, priestorovou, rovinný, kolektor, absorpciou

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Fototermický solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 234997

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: fototermický, systém, solárny

Zhrnutie / Anotácia:

Fototermický solárny systém pozostáva z aspoň jedného kolektora s priestorovou absorpciou s odovzdávaním tepla, napojeného do solárneho okruhu so zásobníkom a obehovým čerpadlom. Riešeným problémom je zhospodárnenie konštrukcie solárneho systému, čo sa dosahuje tým, že jeho zásobník (1) tepla je vo svojej hornej časti opatrený príklopom (2) s expandérom (3) a nátrubkom (4), prepojeným s kompenzačným vakom (5), zatiaľ čo v spodnej časti...

Vzduchotesný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234954

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor, vzduchotesný

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchotesný kolektor solárneho žiarenia na fototermálnu konverziu, pozostávajúci hlavne z plochého či rúrkového absorbéra solárneho žiarenia, uloženého vo vani kolektora. Riešeným problémom je možnosť utesnenia vonkajšieho povrchu kolektora bez toho, aby jeho transparentný kryt, prípadne iné časti pri teplotných rozdieloch, vyvolávajúcich tlakové zmeny vnútorného priestoru kolektora, neboli nadmerne namáhané. To sa dosahuje usporiadaním...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234953

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor solárneho žiarenia, pozostávajúci z vane, do ktorej je vložený absorbér a vyústená aspoň jedna vtoková hubica, kde vaňa je zvonku opatrená transparentným krytom. Riešeným problémom je čiastočné zníženie tepelných strát kolektora, čo sa dosahuje tým, že vtoková hubica (7), či hubice (7) sú vyústené do aspoň jedného priečneho vtokového kanálu (4), vytvoreného v transportnom kryte (3) z jeho vnútornej strany v stredných častiach jeho...

Zařízení pro synchronní generování krokových impulsů u signálů modulovaných pulsním kódem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240444

Dátum: 15.12.1986

Autori: Jokel Igor, Minaoík Josef, Sýkora Anton

MPK: G11B 5/09, G06F 1/04

Značky: kódem, krokových, signálu, pulsním, synchronní, generování, modulovaných, impulsů, zařízení

Text:

...R Bxony norzqecnoü cxemu MH. R Bxony önoxa nan ycmanoenenna cnnąasaocwm Memny BxonHu cmraanom c KOĽCBO-ĽMHyĽLGHOĚ Monynnuueñ E Tanwoau cnrnanom. Buxon nepeHoca cqemqnxa coennnen c npyrnm Bxonom xornqecxoñ CXGMH MH. Buxon KOT 0 p 0 ñ coennnen c Bxonom nepnoro Tpnmrepa, Bxon Boanpawa ROTODOTO nonnmqen R Buxony,a Buxon Tpnrrepa ~ xo Bxony nepexnmqamenLHo~ónoKnpoBoqHoro dnona, ROTOPH nmeem npyrne Bxonn nan cnrnaxa Bosapawa n cnrnaxaKOHGH...

Koaxiálny výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 235741

Dátum: 01.12.1986

Autor: Sýkora Anton

MPK: F28D 7/10

Značky: tepla, výmenník, koaxiálny

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiálny výmenník teplu pozostáva z vonkajšej rúry a v nejusporiadanej vnútornej rúry, opatrenej rebrami. Riešeným problémom je ďalšie zmenšenie rozmerov a tým aj hmotnosti a spotrebovaného materiálu na jednotku tepelného výkonu, co sa dosahuje kombináciou monometalického spojenia vonkajšej rúry 1 s vnútornou rúrou 3, s vytvorením dovnútra orientovaných rebier 1 na vnútornej rúre 3.

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 234149

Dátum: 01.10.1986

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektorová, vaňa, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa je vhodná najmä pre doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou a premenou solárneho žiarenia na teplo. Vaňa pozostáva z izolačného telesa, v ktorom je vtokový kanál a vývodný kanál teplonosného média. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie vane, ktorá by umožnila mechanizáciu zaformovania a odformovarnia jej izolačného telesa. To sa dosahuje tým, že izolačné teleso (1) je medzi...

Plochý kolektor solárneho tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228453

Dátum: 15.07.1986

Autori: Sýkora Anton, Kekely Štefan

Značky: kolektor, plochy, solárneho, tepla

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý kolektor solárneho tepla pozostáva z plášťa, v ktorom je izolačná výplň s doskovým absorbérom a transparentným krytom, ako aj z rámu, ktorého vnútorným okrajom je prekrytý vonkajší okraj transparentného krytu. Riešeným problémom je úspora nákladov na výrobu kolektora pri zachovaní jeho úžitkových vlastností. To sa dosahuje tým, že po obvode plášťa (1), z jeho vonkajšej strany sú v miestach rámových skrutiek (6) usporiadané konzolové...

Rúrkový kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 228031

Dátum: 01.12.1985

Autor: Sýkora Anton

Značky: kolektor, rúrkový

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrkový kolektor pozostávajúci z transparentného plášťa rúrkového tvaru, do ktorého je vložený absorbér s lamelami, ktorý plášť je tvorený vonkajším dielcom a vnútorným dielcom s vákuovou medzerom medzi nimi. Riešeným problémom je sníženie výrobnej prácnosti kolektora, čo sa dosahuje tým, že obidva konce vnútorného dielca 5 ako aj vonkajšieho dielca 4 jeho transparentného plášťa sú spojené medzikruhovou stenou 6.

Výmenník tepla, napríklad pre plynné teplonosné médium

Načítavanie...

Číslo patentu: 227795

Dátum: 01.11.1985

Autor: Sýkora Anton

Značky: médium, plynné, výmenník, tepla, teplonosné, například

Zhrnutie / Anotácia:

Výmenník tepla napríklad pre plynné teplonosné médium, pozostávajúci z teplovýmennej rurky, opatrenej na jej začiatku i konci pripojovacími prostriedkami pre ďaľšie nadväzujúce potrubia či zariadenia. Riešeným problémom je zvyšenie účinnosti výmenika a tomu zodpovedajúce zmenšenie potrubnej teplovymennej plochy, čo sa dosahuje tým, že začiatok 4 teplovýmennej rúrky 1 vymenníka je prietokovo pripojený na výstup 5 zmiešavača 3 a jej koniec 6 na...

Suchý rovinný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 224969

Dátum: 01.12.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: suchý, rovinný, kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Suchý rovinný kolektor s priestorovou absorpciou solárneho žiarenia pozostávajúci hlavne z kolektorovej vane, transparentných krytov a vláknitých alebo inak poréznych absorbérov, vyznačujúci sa tým, že aspoň dva absorbéry (3) a aspoň jeden vnútorný transparentný kryt (5) sú voči sebe uložené navzájom stupňovite vo smere dĺžky kolektora a medzi vonkajším transparentným krytom (2) a najdlhším vnútorným transparentným krytom (5) a jeho vo smere...

Kotvová lamela solárneho kolektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 224562

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: lamela, solárneho, kotvová, kolektora

Zhrnutie / Anotácia:

Kotvová lamela solárneho kolektora, pozostávajúceho z lamely opatrenej kotvovými dilatačnými uholníkmi, vyznačujúca sa tými že kotvové dilatačné uholníky /7/ sú na lamele /1/ vytvorené z vlastného materiálu lamely /1/ a to u okrajových lamiel /1/ ako jednostranné a u ostatných lamiel /1/ ako obojstranné výstupky.

Rám panelu z plochých solárnych kolektorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 224561

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: solárnych, plochých, panelu, kolektorov

Zhrnutie / Anotácia:

Rám panelu z plochých solárnych kolektorov, pozostávajúci z rámovej obruby a závesov vyznačujúci sa tým, že rámová obruba /1/ je vo svojej hornej zadnej časti opatrená aspoň dvoma výklopnými závesmi /4/, z ktorých každý pozostáva z ramena /5/ s čapom na jeho voľnom konci, ktoré rameno /5/ je pevne spojené s rámovou obrubou /1/ a ktorý čap je vložený do priechodzieho oka v konzole /6/ opatrenej na svojom príľahlom konci k nosnej konštrukcii /3/...

Kolektorový panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 224560

Dátum: 01.10.1984

Autor: Sýkora Anton

Značky: panel, kolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektorový panel, tvorený kolektormi solárneho žiarenia pripevnenými na kotvové lamely pevne spojené s rámom a rovnobežne položené v osiach pravouhlej modulovej siete kolektorov vyznačujúci sa tým, že kotvové lamely /1/ sú pevne avšak rozoberateľne spojené s kotvovými dilatačnými uholníkmi /7/, o ktoré sú zároveň rozoberateľne pripevnené chrbáty vaní kolektorov /2/ zapustených v ráme /3/, pričom medzi kolektormi /2/ a kotvovými lamelami /1/ sú...