Sychra Václav

Kovový elektrotermický atomizátor pro bezplamennou atomovou absorpční spektrometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 270351

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hlaváč Robert, Püschel Petr, Sychra Václav, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana

MPK: G01N 21/31

Značky: atomizátor, bezplamennou, kovový, atomovou, elektrotermický, spektrometrii, absorpční

Text:

...podla vynálezu eeetévející z kovového epodního tvorovenaho pásku e horního tverovaného pásku, tyto pásky Jeou ve etřední čéati opetřeny příćnými proliey tvoňícímí vdloovítou dutinu pro přívod proudu. Podototo vynélezu epoäívé v tom. že nejméne Jedno rameno epodního tvaroveného Püeku a horního tvoroveneho péeku etcmizétoru mé menlí příčný průřez. hež je Jeho přićný pruřez v míaté příčného prolieu. Podle dalšího význeku vyndlszu mé apodní...

Způsob atomizace v elektrotermickém atomizátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263787

Dátum: 11.04.1989

Autori: Püschel Petr, Kolihová Dana, Doležal Jiří, Hlaváč Robert, Sychra Václav, Formánek Zdeněk, Vyskočilová Olga

MPK: G01N 33/18

Značky: atomizátoru, provádění, tohoto, elektrotermickém, způsobu, způsob, atomizace, zařízení

Text:

...a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v płíkladu jeho provedení pomocí pripojených výkresů. Na obr. 1 je snázorněn schematioky pohled a na obr. 2 je hokorysný pohled na zařízení podle vynalezu. Na obr. 3 jsou snisornäny průbšhy atomizačních signálu promäłovaná ho vzorku.Způsob atomlzace v elektrotermickém atomizátoru pro bezplamennou techniku atomové absorpční sektrometrie podle vynálezu byl příkladně ealizován na dále popsaném...

Způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 255624

Dátum: 15.03.1988

Autori: Formánek Zdeněk, Doležal Jiří, Sychra Václav, Kolihová Dana, Püschel Petr, Hlaváč Robert

MPK: B01J 23/34, G01N 21/31, B01J 23/74...

Značky: katalyzátoru, výroby, metodu, stanovení, rtuti, způsob, termooxidační

Text:

...množství vyrobeného katalyzátoru.Uvedené nedostatky odstraňuje způsob výroby katalyzátoru pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209, jehož podstatou je, že produkt spalování směsi paliva a okysličovadla je žihán na teplotu 1 100 až 1 200 °C po dobu nejméně 20 minut.Katalyzátor pro termooxidační metodu stanovení rtuti podle A 0 219 209 vyrobený způsobem podle vynálezu má menší vnitřní povrch a větší pevnost, pamětový efekt je...

Způsob úpravy žáruvzdorné náplně amalgamátorů pro stav stanovení rtuti

Načítavanie...

Číslo patentu: 254813

Dátum: 15.02.1988

Autori: Püschel Petr, Formánek Zdeněk, Kolihová Dana, Sychra Václav, Hlaváč Robert, Doležal Jiří

MPK: C01G 13/00

Značky: náplne, způsob, žáruvzdorné, rtuti, úpravy, stanovení, amalgamátorů

Text:

...zlata zasa hují jen povrchovou vrstvu materiálu, galvanické pozlacení neníW možné pro nevodivost materiálu. Pozlatit materiál přímo chemicky 1 není možné, protože zlato při redukci netvoří povlak na povrchuvloženého materiálu, ale tvoří krystalky, které při dalším průbě Š hu redukce rostou, takže jejich specifický povrch nedosahuje po třebné velikosti. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob pokovování žáruvzdornénáplně amalgamátorů pro...

Zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238233

Dátum: 01.06.1987

Autori: Šedý Václav, Valenta Svatopluk, Král Jan, Doležal Jiří, Püschel Petr, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Sychra Václav, Kolihová Dana

MPK: G01J 3/42

Značky: obsahu, metodou, zařízení, rtuti, absorpční, stanovení, spektrometrie, atomové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro stanovení obsahu rtuti metodou atomové absorpční spektrometrie v anorganických a organických materiálech, sestávajícího z měřicích kyvet (9, 10) a zdroje (14) záření. Meřicí kyvety (9, 10) jsou spojeny s amalgamátorem (8), který je napojen na spalovací trubici (3), do které je připojen přívod (1) oxidačního plynu a zaváděcí zařízení (6) pro zavádění vzorků. Měřicí kyvety (9 10) jsou umístěny mezi zdrojem (14) záření...

Zařízení pro měření obsahu rtuti atomovou absorpční spektrofotometrií metodou studených par

Načítavanie...

Číslo patentu: 233981

Dátum: 01.12.1986

Autori: Püschel Petr, Kolihová Dana, Formánek Zdeněk, Hlaváč Robert, Doležal Jiří, Sychra Václav

MPK: G01N 21/31

Značky: obsahu, měření, atomovou, absorpční, metodou, zařízení, spektrofotometrií, studených, rtuti

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro stanovení obsahů rtutí, zejména stopových. Zařízení sestává z první měřicí kyvety (1) a druhé měřicí kyvety (2), jejíž délka je 5 až 20 krát menší než délka první měřicí kyvety (1). První měřicí kyveta (1) a druhá měřicí kyveta (2) jsou souosé a jsou spojeny zpožďovací trubičkou (3), jejíž objem je roven 5 až 20 násobku objemu první měřicí kyvety (1). Poměr délek první měřicí kyvety (l) a druhé měřicí kyvety (2) určuje poměr...

Způsob měření obsahu rtuti a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233980

Dátum: 01.12.1986

Autori: Sychra Václav, Kolihová Dana, Doležal Jiří, Hlaváč Robert, Formánek Zdeněk, Püschel Petr

MPK: G01N 21/31

Značky: způsobu, obsahu, zařízení, měření, rtuti, provádění, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob a zařízení slouží pro měření obsahu rtuti, zejména stopových. Oblak par rtuti v nosném plynu se po proměření zředí nosným plynem a znovu proměří s citlivostí o řád nižší. Zařízení sestává z měřicí kyvety (5), opatřené vstupem (1) se vstupním ventilem (2), která je spojená se zřeďovací nádobou (6). Za zřeďovací nádobou (6).je zařazen druhý výfuk (7), opatřený druhým výfukovým ventilem (8). Ze vstupu (1) před vstupním ventilem (2) je ke...

Kovový elektrotermický atomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 225790

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kolihová Dana, Hlaváč Robert, Püschel Petr, Sychra Václav, Mostecký Jiří, Doležal Jiří, Formánek Zdeněk

Značky: elektrotermický, kovový, atomizér

Zhrnutie / Anotácia:

Kovový elektrotermický atomizér pro atomovou absorpční spektrometrii vyznačený tím, že povrch vlastního kovového atomizéru je opatřen vrstvou 0,1 až 100 ?m dalšího kovu o bodu táni od 2500 °C do 3500 °C, například rhenia nebo iridia.

Způsob získávání mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218295

Dátum: 15.02.1985

Autori: Sladkovská Jitka, Sychra Václav, Heyberger Aleš, Formánek Josef, Mrnka Miroslav, Procházka Jaroslav, Javorek Petr

Značky: pigmentů, výrobe, získavání, způsob, mědi, odpadních, ftalocyaninových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů. Nejprve se vyloučí z odpadní vody molybden roztokem vysokomolekulárního aminu, v organickém, s vodou se nemisícím rozpouštědle. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se měď iontově vyflotuje pomocí alkylxantogenanů.

Způsob získávání molybdenu a mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218293

Dátum: 15.02.1985

Autori: Formánek Josef, Javorek Petr, Sychra Václav, Procházka Jaroslav, Mrnka Miroslav, Heyberger Aleš, Sladkovská Jitka

Značky: pigmentů, mědi, získavání, ftalocyaninových, výrobe, odpadních, způsob, molybdenu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu získávání molybdenu a mědi z odpadních vod po výrobě ftalocyaninových pigmentů. Jeho podstata spočívá v tom, že se molybden vylučuje z odpadní vody roztokem vysoko molekulárního aminu v organickém, s vodou se nemísícím rozpouštědle, načež se měď vylučuje pomocí elektrolýzy. Molybden zachycený v roztoku vysokomolekulárního aminu se může vyloučit do vodného roztoků pomocí uhličitanů, popř. hydroxidů alkalických kovů, popř....