Svoboda Vlastimil

Diagnostické proužky ke stanovení peroxidu vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260408

Dátum: 15.12.1998

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva, Sedlinská Božena

MPK: G01N 33/49

Značky: peroxidu, stanovení, proužky, vodíku, diagnostické

Text:

...peroxidem vodíku za vzni- ku příslušného chinioniminoveho nebo dia- zamerocýaninověho barvlva probíhá značnej, pomalu. Urychlení této reakce je možné o becně dosáhnout celou řadou vhodných katalyzátorů. V praxi se však nejlépe osvědčilfenzym peroxidaza, který také tvoří nezbyt nou součást proužků podle vynálezu.Vedle těchto hlavních složek mohou proužky podle vynálezu s výhodou Obsahovat řadu dalších pomocných látek vytvářejících vhodné...

Přípravek k enzymovému stanovení koncentrace alkoholu v biologických tekutinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 269879

Dátum: 14.05.1990

Autori: Andrýs Ctibor, Roček Jaroslav, Pechmann Vladimír, Skurský Ladislav, Svoboda Vlastimil, Novotná Růžena

MPK: C12Q 1/32

Značky: přípravek, biologických, enzymovému, stanovení, tekutinách, koncentrace, alkoholů

Text:

...porovnaním se zkusmo zho tovendu barevnou stupnicí.Tyto různé možnosti provedení přípravku k enzymovámu stanovení koncentrace alkoholu podle vynálezu ílustrují blíže následující příklady.Souprava člnidel pro spektroíotometrlcké stanovení alkoholuAlkoholdehydrogenasa Cz koňskýchJater) 2,0, /ukat Níkotinamidadanindínuklaotid (NAD) 50.0 mg Polyvłnylalkohol 500.0 mg Pyroťosfátový tlumič o pH sgs, .n,1 M roztok 50,0 mlp~Nitroso-N-íenylanilin ...

Diagnostický prostředek k průkazu okultního krvácení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267999

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hrbotická Eva, Babjuk Jaroslav, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/72

Značky: prostředek, diagnostický, průkazu, krvácení, okultního

Text:

...předloženáho vynálezu zásadně liší v několika ohledech. V prvá řadě je to skutečnost, že obsahuje veškerá činidla, potřebné k průběhu detekční, barevné reakce na přítomnost hemoglobinu, zatímco u všech dosud inámych prostředků je nutné z důvodu stability uchovávat peroxid odděleně od proetředku obsahujícího indikátor. Tím ee manipulace e proatředkem dle vynálezu značné zjednodušuje,neboč u něj dochází v přítomnosti krve ve stolici ke vzniku...

Stabilní reagenční proužky ke stanovení dusičnanů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265012

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sládková Jarmila, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/18

Značky: reagenční, dusičnanu, stabilní, proužky, stanovení

Text:

...způsobu přípravy i Jejich nedostatečná eitlivost a velmi malá stabilita. Další NDR-patentni spis č. 216542 pak popisuje obdob~ né reagenčni papirky, u nichž je však jako reduktoru použito práškové kadmium, nanesené na papír vo formě suspenze vo vodnom roztoku dextranu Griessovo činidlo spolu s potřebnou kyselinou je pak naneseno na výsušený papír Jako druhá impregnaco z metanolověho roztoku. Tyto proužky, jejichž obdoba je v současné...

Prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 263655

Dátum: 11.04.1989

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 33/49

Značky: diagnostický, významných, biologických, kapalin, prostředek, součástí, stanovení

Text:

...do oxidačně-kopulační reakce, jejímž výsledkem je intenzívně zharvené chinoniminové nebo diazamerccyaninové barvivo. Jako tzv. aktivní komponenty jsou k tomu nejčastěji užívány aromatícké nebo heterocyklické aminy, zejména 4-aminoantipyrín a/nebo heterocyklické hydrazony. jako například N-methyl-2-benzthiazolinonhydrazon. Jako pasivní komponenty je pak možné použít různé fenoly nebo naftoly, sekundární nebo texcíární aromatické nebo...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hejrovský František, Bělohoubek Karel, Novotný Josef, Svoboda Vlastimil

MPK: F04D 29/34

Značky: kompresoru, lopatka, rotorová, axiálního

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí tělních kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260663

Dátum: 12.01.1989

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/49, A61B 10/00

Značky: součástí, diagnostický, analytický, stanovení, prostředek, kapalin, významných, tělních

Text:

...řešení všechny uvedené nedostatky neodstranuje.Nyní bylo zjištěno, že ke zcela dokonalému oddělení krevních elementů od aéra a jeho rychlému a naprosto stejnoměrnému proniknutí k reakčnímu systému v nasákavém nosiči umožňuje semipermeabilní membrána, vytvořena ze směsi hydrofilních a hydrofobních látek, při čemž však hydrofilní složka musí být navíc i rozpustná ve vodě. Předmětem vynálezu je tedy analytický prostředek ke stanovení...

Analytické činidlo pro stanovení substrátů oxidační kopulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 253602

Dátum: 12.11.1987

Autori: Svoboda Vlastimil, Fischer Jiří, Chromý Vratislav

MPK: G01N 31/22

Značky: analytické, kopulací, oxidační, substrátů, činidlo, stanovení

Text:

...rychlost nekonumlovatelným způsobem.Uvedené interference lze částečně potlačit například výběn ram chemikálií bez interferujících látek, nebo chemikálie speciálně ěiatit. V obou případech narůstají prudce náklady na analysu. Někteří výrobci diagnostik volí ke korigování uvedených pozitivních interferencí projevujících ae žvyšováním nespe~ cifické absorbance samostného činidla jiný postup. Například do reakěního systému pro stanovení...

Diagnostické proužky ke stanovení součástí biologických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253138

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hrbotická Eva, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 31/22

Značky: diagnostické, stanovení, kapalin, součástí, proužky, biologických

Text:

...poměr obou těchto složek až do zhruba trojnásobného molárniho přebytku pasívní kopulační komponenty. Možnost použití aktivní a pasívní kopulační komponenty v prakticky zcela libovolných molárních poměrech vyplývá konečně i z popisu výše citovaných vynálezů, jako například z amerických patentních spisů 4 119 405 a 4 427 770 nebo DOS 3 032 421.Množství pyrazolonu I (který lze z hlediska předpokládaného mechanismu jeho účinku označit za...

Zařízení k osazování tabulí k zasklení světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249702

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Vlastimil

MPK: E04B 7/18

Značky: zasklení, osazování, světlíků, zařízení, tabulí

Text:

...osazování tabuli k zaeklení světlíku a příčný řez zasklívaným světlíkem, na obr. 2 je axonometrický pohled na část zařízení.Zařízení pro osazování tabulí k. zasklení světlíku m 702připevněné na pracovní vozík pojízdný po střešní ploěe haly, sostává ze ěikmo připevněného podpěrnóho rámu ll, presunu ícího svou vyloženou částí přes obrys pracovního vzniku a opatřenćho nejméně dvěma őkláPě-Oími rozpěrami lg, z nichž každá ,je opatřenaposouvacim...

Zařízení pro letmou montáž ocelového světlíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 249555

Dátum: 15.04.1987

Autor: Svoboda Vlastimil

MPK: B04B 7/18

Značky: ocelového, světlíků, montáž, letmou, zařízení

Text:

...světlíkezn, protože díky záchytmřm plachtám odpadá riziko poranění pracovníka náhodné spadlým materiálem nebo nástrojom. Totéž platí také při provádění ůdžby světlíku za nomálního výrobního provozu v hale, protože montážní nástavba je na pracovní plošině ůdržbářakého vozíku instalována trvale.Na schematickém výkresu je na obr. 1 znázorněn axonometrieký pohled na montážní nástavbu a na montážní podpěru zařízení. Na obr. 2 je v příčném...

Indikátor pro kontrolu parní sterilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238902

Dátum: 16.03.1987

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

MPK: G01N 31/22

Značky: parní, indikátor, sterilizace, kontrolu

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká složení indikátoru pro kontrolu podmínek parní sterilizace. Indikátor je založen na principu vzniku sirníku olovnatého z výchozí směsi olovnaté soli, sirného květu a polymerního zahušťovadla za přítomnosti vodní páry. Za podmínek sterilizace přechází zbarvení indikátoru ze světle béžové do sytě hnědé. Tento indikátor se používá při kontrole dodržení podmínek parní sterilizace ve zdravotnictví.

Zapojení okruhu pro přeměnu horké vody na topnou a technologickou páru

Načítavanie...

Číslo patentu: 247740

Dátum: 15.01.1987

Autori: Fleischmann Jaroslav, Svoboda Vlastimil, Havelka Zdeněk, Anderle František, Nepejchal Jan, Petrovský Ivan, Šídlo Pavel, Michalička Ladislav

MPK: F25B 29/00

Značky: páru, technologickou, horké, topnou, okruhu, zapojení, přeměnu

Text:

...částí. sestávající z ooových stupňů vzduchovéhio turblokompresorru, jejichž staboąrové řady mají základní nenulové nastavení loprrtek. stejné stupně jsou v průtačné část. více krát zopakovány. Nízhotlaké teleso 33 je poháněno samostatným elektromlortorem 34 přes prvou přewoldrovlcíí 35 spojky nejsou zakreslenyL Z .nízkotllakéľmo tělesa 33 je vyvedena nízkotlaká větev 35 přehřáté páry do druhého směšovače 19. Z druhého parlního koalektloru...

Stabilní pufr s chromogenem pro oxidačně kopulační enzymové stanovení glukosy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247580

Dátum: 15.01.1987

Autori: Chromý Vratislav, Svoboda Vlastimil

MPK: G01N 33/02

Značky: stanovení, glukosy, stabilní, chromogenem, kopulační, oxidačne, enzymové

Text:

...fenolu, zaručující dostatečnou stabilituvýsledného barevného produktu, optimální absorbanci reakční směsi a současně i optimálnístabilitu kompletního glukosového činidla, tedy pufr s chromogenem vhodný jak pro manuální, tak i pro automatizované stanovení glukosy.K odstranění uvedených nedostatku směřuje stabilní pufr 5 chromogenem pro oxidačně-kopulační enzymové stanovení glukosy podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že sestává z...

Radiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 232933

Dátum: 15.08.1986

Autori: Kodym Jaroslav, Kostohryz Jiří, Šídlo Pavel, Futera Miroslav, Říha Ivan, Němec Adolf, Svoboda Vlastimil, Kučera Josef, Řihák Vladimír, Fleischmann Jaroslav

MPK: F16C 17/02

Značky: radiální, ložisko, segmentové

Zhrnutie / Anotácia:

Radiální segmentové ložisko, zejména pro rychloběžné turbostroje. Sestává z tělesa ložiska, nosného kruhu a v něm umístěných několika segmentů výkyvných kolem osy rovnoběžné s osou ložiska, dále z těsnicích kruhů umístěných po obou stranách nosného kruhu. Mazací kanálky vyúsťují mezi jednotlivými segmenty. Na vnitřním obvodu nosného kruhu je vytvořena radiální drážka, do níž je uložena vnější část dvoudílného prstence uchyceného v nosném kruhu...

Reagenční proužky k důkazu a stanovení kyseliny askorbové

Načítavanie...

Číslo patentu: 224488

Dátum: 15.02.1986

Autori: Pulkrábková Jitka, Svoboda Vlastimil

Značky: stanovení, askorbové, kyseliny, proužky, důkazu, reagenční

Zhrnutie / Anotácia:

Reagenční proužky k důkazu a stanovení kyseliny askorbové v kapalinách a materiálech, jejichž indikační systém obsahuje kyselinu molybdátofosforečnou nebo její alkalickou sul, kysele reagující látku a stabilizátor, vyznačené tím, že obsahují jako stabilizátor síran ceričitý nebo síran ceričito-amonný s/nebo jeho kysele reagující látku kyselinu maleinovou.

Způsob analytického stanovení aktivity hydrolas a prostředek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217802

Dátum: 15.07.1984

Autori: Svoboda Vlastimil, Hrbotická Eva

Značky: způsob, tohoto, aktivity, stanovení, způsobu, analytického, hydrolas, provádění, prostředek

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o diagnostický proužek použitelný v lékařství. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nasákavý nosič se skládá z části reakční a indikační. Část reakční obsahuje ve vodě nerozpustní barevný substrát, z něhož se v průběhu analytického stanovení uvolňují ve vodě rozpustné barevné štěpné produkty. Do části indikační tyto štěpné produkty migrují a jsou v ní na základě svého zabarvení vizuálně nebo fotometricky stanovovány. Prostředek je určen...