Svoboda Pavel

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Záruba Jan, Novotný Tomáš, Kolář Karel, Štemberk Pavel, Svoboda Pavel, Klečka Tomáš, Sedláčková Simona

MPK: C04B 18/04

Značky: hmot, prefabrikovaných, poréznych, stavebných, najmä, kompozitných, výroby, prvkov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Elektricky izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 604

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kozák Ladislav, Svoboda Pavel, Dúbrava Ferdinand

MPK: E01B 11/54

Značky: izolovaný, elektricky, koľajnicový

Text:

...úsek nie je vhodný na ďalšie využitie v železničnej prevádzke a stáva sa odpadom. významná výhoda riešenia je v tom, že umožňuje plné zaťaženie elektricky izolovaného koľajnicového spoja železničnou premáv kou už po 40 minútach.Príklad uskutočnenia technického riešenia podľa úžitkové~ho vzoru je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez elektricky izolovaným koľajnicovým spojom, vedeným pozdĺž čiary I-I na obr. 2 v bokoryse a...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Snížek Zdeněk, Marek Karel, Vkočil Josef, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: pecí, vyzdívky, způsob, vytváření, vláknité, průmyslových

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Způsob výroby lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266511

Dátum: 12.01.1990

Autori: Svoboda Pavel, Bobovský Jaroslav, Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr, Šmatlová Taťána, Baleja Miroslav

MPK: C08G 18/14

Značky: způsob, lehčených, výroby

Text:

...plněných sazemi lze dosáhnout při nízké objemové hmotnosti a relativně nízkém obsahu tvrdých segmentu z polyizokyanátů vyšší tuhosti. Výrazné lepší jsou také hodnoty odporu proti stlačení, což se příznivé projeví na výrobcích pro nábytkářskýK hližšimu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady.Jednostupñový způsob výroby neplněné lehčeně hmoty probihá tak, že na michačce s kolíkovým míchadlem se intenzivně během 10 s misi...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Šindelář Milan, Baleja Miroslav

MPK: B29C 35/02, B29L 31/10

Značky: jejich, velkoobjemové, výroby, způsob, bloky, elastické

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Přívod elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265471

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trávník Petr, Grobař Vlastimil, Svoboda Pavel, Vyležík Milan, Fajkus Viktor

MPK: G05D 23/19

Značky: přívod, elektrické, energie, vyzdívky, vakuovací, nádoby, ohrev

Text:

...přívodu od svorek zdroje až ke svorkám topného elementu může být použit bez přerušení jeden typ vodičů.Provedení přívodu elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v zjednodušeném půdorysném řezu~znázorněno typické uspořádání zařízení pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby, na obr. 2 je v řezu rovinou A-A zobrazeno uspořádání vodičů...

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Pavel, Snížek Zdeněk, Marek Karel, Vyskočil Josef

MPK: H05B 3/06

Značky: šroubovice, nosič, průmyslové, tvarovaného, topného, článků

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Nosič topného článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259681

Dátum: 17.10.1988

Autori: Vyskočil Josef, Snížek Zdeněk, Marek Karel, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: článků, topného, nosič

Text:

...na oor. l je znázorněn řez částí vyzdívky s nosičem topného článku a na obr. 2 je detail závěsu nosiče. ANosič topného článku lg je tvořen použdrem.l, ve kterém je uložen závěs 5. Pouzdro l je provedeno jako keramická trubička, vložená do otvoru g vnitřní stěny vlákníté vyzdívky 1. Závěs A je tvořen úložnou částí Q,která je vc 1 ně.u 1 ožena v pouzdru l a je zakončena z jedné strany jietícím zahnutím 1 a z druhé strany přećhéziv opěrnou část...

Ústrojí vývěvy pro snižování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255631

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svoboda Pavel, Ciner Petr, Grobař Vlastimil

MPK: B22D 1/00, B22D 27/15

Značky: snižování, vývěvy, tlaku, ústrojí

Text:

...dýzy i trubkou pro přívod hnaoĺho média. Napojení hnaciho média je tvořeno přírubovým spojem vně hlavy vývěvy.Nevýhodou tohoto řešení je, že neumožňuje ohřev celého difuzoru hnací trysky, což vede k nerovnoměrnému tepelnému namáhání difuzoru a tím ke vzniku vnitřních trhlin s následným porušením difuzoru.Uvedené nedostatky odstraňuje ústrojí vývěvy pro snižování tlaku podle vynálezu,tvořené hnací tryskou s výtokovým difuzorem, upevněnou V...

Elastické povrchy sportovišť a jiných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254839

Dátum: 15.02.1988

Autori: Kulhánek Petr, Šlesingerová Marie, Svoboda Pavel, Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Tatjana

MPK: C08L 75/04

Značky: povrchy, elastické, ploch, jiných, sportovišť

Text:

...a rozpouštědlo. Látky pro přípravu pojiva mohou být hydroxylovými skupinami terminovaný oligobutadien, kopolyoligobutadienakrylonitril nebo polyester. Ze skupiny diizokyanátů lze použít např. 2,6 toluendiizokyanát nebo 4,4 difenylmetandiizokyanát.Uvedené látky reagují s diizokyanáty na polymery terminované izokyanátovými skupinami, které při styku s povrchem pryžové drtě mohou reagovat s vhodnými funkčními skupinami obsahujícími aktivní vodík,...

Způsob výroby tvarovaných pryžových výrobků z telechelických kapalných kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253841

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šlesingerová Marie, Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel, Baleja Miroslav, Šmatlová Taťána, Kohoutek Petr, Bobovský Jaroslav

MPK: B29K 19/00, B29B 7/00

Značky: výroby, kaučuku, tvarovaných, způsob, výrobků, kapalných, pryžových, telechelických

Text:

...přísady. Složky jednotlivých směsí jsou vzájemně inaktivní nebo spolu reagují na definované a dále reaktivní meziprodukty. Proces chemícké reakce je v případě inaktivních složek jednostadiový, tzn., že chemickä reakce začne probíhat teprve po smíchání základních směsi, nebo se jedná o proces dvoustadiový.V tomto případě začne chemická reakce probíhat již po smíchání vstupních složek v některé nebo ve všech základních směsích a pokračuje...

Statický mísič ke zpracování kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234508

Dátum: 01.11.1987

Autori: Zavjalov Leonid Sergějevič, Dobrjakov Nikolaj Dmitrijevič, Kongarov Georgij Semjonovič, Šlesingerová Marie Ing, Vilím Otakar Ing, Svoboda Pavel, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Mojžíš Miroslav, Galle Alexandr Robertovič, Nagornova Antonina Michajlovna, Fedjukin Dimitrij Lvovič, Šmatlová Taťána, Kohoutek Petr

MPK: B01F 3/10

Značky: směsi, kapalných, staticky, zpracování, mísič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického mísicího zařízení ke kontinuálnímu míchání kapalných směsí polymerů. Podstatou zařízení podle vynálezu je válcovitá mísicí komora, do jejíž horní kuželovitě se rozšiřující části se přivádí jedna ze složek směsi středem jádra a druhá složka se přivádí na obvod této části. Spodní část komory je střídavě vyplněna kotouči s axiálními vybráními na obvodu a s centrálním axiálním otvorem, mezi oběma typy kotoučů je umístěna...

Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Karel, Strakoš Ladislav, Svoboda Pavel

MPK: B22D 2/00, B22D 17/32

Značky: stroje, snímání, rychlostí, zvláště, licího, plnicího, tlakového, zařízení, pístů

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že ve válci pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem, se středovým otvorení v čínne ploše, a druhým pístem, uzavírajícíín válec a spojeným mechanickým členem s plnicím pístem, čidlo tlakového snímače, na jehož výstup je připojen náso bič.Hlavní výhody uspořádání zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnícího pístu tlakového licího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že toto zařízení...

Prostředek na bázi opticky zjasňující látky pro obnovení bělosti starých záclon s tužícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šmatlová Ta?ána, Kohoutek Petr, Svoboda Pavel, Sasín Miroslav

MPK: D06L 3/12

Značky: starých, účinkem, tužícím, opticky, bázi, obnovení, prostředek, zjasňující, bělosti, záclon, látky

Text:

...ň glycerinu, jiného alkoholu s 2 i více hydroxylovými skupinami nebo tekutých polyglykolü, 10 až 80 etanolu nbo isopropanolu, .až 30 hmot. vody, 0,2 až 150 í optického zjasňovacího prostředku napřo Rylux PRS - supra nebo podobného OZP, až 2 vhodného pnrfemu.Prostředek podle vynálezu je na jiné surovinové bázi než dosud známá prostředky. Zjasnovací účinek je vyšší a lze ho proto aplikovat v nižší koncentrací než prostředky dosud známé. V...

Flexibilní matrice pro tvarování stavebních nebo konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mojžíš Miroslav, Šmatlová Tatjana, Hrachový Zdeněk, Šlesingerová Marie, Kohoutek Petr, Svoboda Pavel

MPK: B29C 33/38

Značky: stavebních, matrice, tvarování, konstrukčních, flexibilní, prvků

Text:

...a polyesterů. Je možno použít na příklad polybutadien terminovaný hydroxyly, kopolymer butadien/styren terminovaný hydroxylem, kopolymer butadien/akrylonitril terminovaný hydroxylem, polybutadien terminovaný merkaptanovými skupinami, kopolymer butadien/akrylonitril terminovaný aminovými skupinami, polykaprolakton nebo polypropylenoxid terminovaný hydroxyly. Dále se pro přípravu polymeru používají izokyanáty jako 4,4...

Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232200

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr, Svoboda Pavel, Veselý Rudolf, Šmatlová Taťána, Vilím Otakar, Šimoník Josef, Šlesingerová Marie

MPK: B29H 7/14

Značky: zejména, výrobků, výztuží, vícevrstvou, zvýšení, pryžových, hadíc, soudržnosti, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží. Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti mezi výztuží a pryží používají buď úpravy výztuže - impregnací - nebo úpravy pryžové směsi. Úpravou pryžové směsi nelze však dosáhnout soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami výztuže. Zde je třeba použít adheziva, nejčastěji nánosu kaučukových cementů v těkavém rozpouštědle, nebo pryžové mezivrstvy. Tyto...

Vstřikovací kompozice pro výrobu pryže na bázi oligodiendiizokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233608

Dátum: 01.03.1987

Autori: Jurceva Jelena Semenovna, Chabarová Jevgenie Viktorovna, Šlesingerová Marie, Bobovský Jaroslav, Doncov Anatolij Andrejevič, Soldatová Ljubov Vasiljevna, Fedjukin Dmitrij Lvovič, Smělý Zdeněk, Mojžíš Miroslav, Ljubčanská Lia Izrajlevna, Sacharova Marina Aleksandrovna, Vilím Otakar, Vaněk Pavel, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána

MPK: C08L 9/00

Značky: kompozice, vstřikovací, výrobu, bázi, pryže, oligodiendiizokyanátů

Zhrnutie / Anotácia:

Oligomerní vstřikovací kompozice na bázi oligodiendiizokyanátů připravitelné z monomerních diizokyanátů a alifatických oligodiendiolů při sumárním molárním poměru izokyanátových skupin oligodiendiizokyanátů k hydroxy skupinám alifatických diodů 1 : 1. Kompozice obsahují hmotnostně na 200 dílů oligodiendiizokyanátu 2,06 až 4,28 dílu alifatického diodu, 5 až 40 dílů oligomeru esteru kyseliny metakrylové a O,2 až 2,3 dílu peroxidu. Produkty tohoto...

Zařízení pro dávkování, přípravu a vstřikování kompozic z kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236046

Dátum: 01.02.1987

Autori: Škamrala František, Svoboda Pavel, Úlehla Stanislav, Vitásek Josef, Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr

MPK: B29B 1/04

Značky: dávkování, vstřikování, přípravu, polymerů, kapalných, zařízení, kompozic

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout zařízení pro dávkování, přípravu a vstřikování kompozic z kapalných polymerů pro široký rozsah viskozit od 0,01 Pas do 106 Pas. Účelu se dosáhne tím, že na posuvném pultu (1) se umístí tři samostatné čerpací dávkovací systémy složené podle viskozit do zubových (4) nebo pístových čerpade1 (5) popřípadě třívřetenových přeplňovaných čerpadel (3) v potřebné kombinaci. Obdobně homogenizátor pro méněviskozní složky do 103...

Zařízení pro kontinuální vmíchávání práškových složek do kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233125

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vilím Otakar, Škamrala František, Mojžíš Otakar, Fiala Václav, Svoboda Pavel

MPK: B01F 7/30

Značky: práškových, složek, kapalných, polymerů, zařízení, kontinuální, vmíchávání

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální vmíchávání práškových složek do kapalných polymerů s viskozitami 1 až 103 Pa.s nebo směsi několika polymerních materiálů resp. směsí polymerních materiálů s kapalnými složkami. Účelem řešení je dosáhnout kontinuální dodávky promíchaného materiálu k dalšímu zpracování. Účelu se dosáhne vhodnou konstrukcí míchací nádoby, jejíž poměr výšky k průměru je v rozsahu 2 až 3:l, míchadla, které vykonává cykloidní pohyb, shora...

Zařízení k zásobování kontinuálního mísiče polymerním materiálem a práškovitým plnivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233105

Dátum: 01.01.1987

Autori: Šmatlová Taťána, Svoboda Pavel, Dobrjakov Nikolaj Dmitrijevič, Kohoutek Petr, Fedjukin Dimitrij Lvovič, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Mojžíš Miroslav, Kongarov Georgij Semjonovič, Galle Alexandr Robertovič

MPK: B01F 3/14

Značky: zařízení, polymerním, kontinuálního, zásobování, práškovitým, plnivem, mísiče, materiálem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zásobování kontinuálního mísiče polymerním materiálem a práškovitým plnivem. Zařízení má svislý kanál, kterým se práškovité plnivo dopravuje do otvoru kontinuálního mísiče, kolem obvodu tohoto kanálu se přivádí polymerní materiál a vstupuje rovněž do otvoru mísiče. V prostoru svislého kanálu je umístěna odsávací trubka s otvorem opatřeným filtrem. Výhodou zařízení je skutečnost, že se do mísiče nedostává s materiálem...

Způsob dispergování práškových přísad v kapalných polymerních materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235746

Dátum: 01.12.1986

Autori: Šmatlová Taťána, Mikeš Alois, Svoboda Pavel, Bobovský Jaroslav, Mojžíš Miroslav, Vilím Otakar

MPK: B01F 3/14

Značky: dispergování, materiálech, přísad, provádění, tohoto, způsobu, kapalných, polymerních, zařízení, práškových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dispergování práškových přísad, zejména ztužujících plniv se sklonem k aglomeraci částic, v kapalných polymerních materiálech a dále zařízení k provadění tohoto způsobu. Způsob dispergování spočívá v tom, že se přiváděná směs kapalné polymerní složky a práškových přísad zpracovává za konstantního nebo ve směru toku směsi rostoucího smykového namáhání v rotační sbíhavé štěrbině s alespoň jednou rotující stěnou. Pokles...

Způsob zvýšení soudržnosti elastomerů, zejména pryže, s podkladovými materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 235735

Dátum: 01.12.1986

Autori: Svoboda Pavel, Vilím Otakar, Šlesingerová Marie, Lukovský Leo, Osoha Josef, Šmatlová Taťána, Mojžíš Miroslav

MPK: B29H 9/10, C08J 5/04

Značky: zvýšení, zejména, materiály, elastomerů, způsob, soudržnosti, pryže, podkladovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení soudržnosti elastomerů, zejména pryže, s textilními materiály, papírem, dřevem nebo kovy. Uvedeného účelu se dosahuje postupem podle vynálezu, který zahrnuje přípravu prepolymeru, jeho zamíchání do běžné kaučukové směsi, nanesení směsi na neupravený podklad a vulkanizaci za obvyklých podmínek. Prepolymer, který představuje aktivní složku zvyšující adhezi, se připraví reakcí hydroxylem terminovaného telechelického...

Forma pro tváření vstřikovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236965

Dátum: 01.10.1986

Autori: Šmatlová Taťána, Mojžíš Miroslav, Hubík Zdeněk, Svoboda Pavel, Kongarov Georgij Semjonovič, Vilím Otakar, Galle Alexandr Robertovič, Fedorov Jevgenij Grigorjevič

MPK: B29C 1/14

Značky: vstřikovaných, tváření, výrobků, forma

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro tváření výstřiků z tekoucích ve formě ztužujících materiálů, které se ve formě ztužují, tj. kde po nástřiku probíhá vulkanizace, síťování nebo prodlužování a vytváří se termoset nebo termoplastu s vyšší teplotou tavení než má nastříknutá tekutina. Účelem řešení je, aby pro tvarování určitých geometrických tvarů byl odbourán rozvětvený a složitý vtokový systém, který při hromadné výrobě drobných předmětů představuje...

Způsob odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Pavel, Ciner Petr, Grobař Vlastimil

MPK: C21C 7/10

Značky: odprašování, zpracování, způsob, zplodin, mimopecního, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení účinnějšího odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele. Účelu se dosáhne rekuperačním ochlazováním odsávaných zplodin v odlučovači po celou dobu procesu a rozstřikem vody v horní části odlučovače ve fázi dmýchání kyslíku na lázeň tekuté ocele v pánvi ve vakuovacím kesonu, kdy při dané míře vakua a při své teplotě dané provozními podmínkami, rozstřikovaná voda se neodpařuje v neúnosné míře a strhává prachové...

Způsob výroby polymerních materiálů s hydroxyesterovými vazbami, zejména technické pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 231147

Dátum: 01.06.1986

Autori: Svoboda Pavel, Vaněk Pavel, Fryštacká Ludmila, Doubravská Dagmar

MPK: C08F 4/22

Značky: hydroxyesterovými, výroby, způsob, pryže, zejména, technické, polymerních, vazbami, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie výroby polymerních materiálů s hydroxyesterovými vazbami, zejména výroby technické pryže nebo fleksibilizovaných epoxidových pryskyřic. Zlepšení spočívá ve zkrácení doby potřebné k síťování a snížení teploty síťování. K reakční směsi, tvořené organickými karboxylovými sloučeninami, především karboxylem, končenými telechelickými polymery, a epoxidy, se přidá katalytická kombinace, sestávající z...

Zařízení k uzavírání vtokového kanálu forem určených k vulkanizaci kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227231

Dátum: 15.11.1985

Autori: Bobovský Jaroslav, Merta Zdeněk, Mojžíš Miroslav, Svoboda Pavel, Vilím Otakar

Značky: uzavírání, polymerů, kanálu, vulkanizací, vtokového, kapalných, určených, zařízení, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, aby po naplnění formy směsí byl po oddálení vstřikovací hlavy vtokový otvor uzavřen a tím se zabránilo zpětnému vytékání směsí z formy a tvoření pórovitých výrobků. Účelu se dosáhne tím, že do komůrky upravené ve vtokovém kanálku formy se vloží uzavírací tělísko, které po ukončení nástřiku působením tlaku expadujícího polymeru uzavře vtokový kanál. Komůrka (2) je umístěna za ústím vtokového kanálku (1), který je opatřen...

Spoj přívodu interního plynu a pánví pro mimopecní zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 225996

Dátum: 01.07.1985

Autori: Svoboda Pavel, Ciner Petr, Grobař Vlastimil

Značky: ocele, zpracování, panví, mimopecní, interního, přívodů, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj přívodu inertního plynu s pánví pro mimopecní zpracování ocele vyznačený tím, že je tvořen dvěma nad sebou uspořádanými přírubami /2/, které jsou navzájem spojeny na svých přilehlých plochách šroubovými pružinami /7/ a na svých obvodových plochách je opatřena drážkou, ve které je prstencové těsnění /6/ a horní příruba je pevně spojena s přídržnou deskou porézní tvárnice /4/ dna pánve /8/.

Způsob přípravy komplexů trojmocného chromu s organickými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218835

Dátum: 15.04.1985

Autori: Svoboda Pavel, Klásek Antonín, Komenda Josef

Značky: trojmocného, kyselinami, komplexu, chromu, organickými, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy komplexu trojmocného chromu s organickými kyselinami, rozpustných v nepolárních rozpouštědlech. Tyto komplexy jsou určeny především pro katalysu reakce karboxylových kyselin s epoxidy. Podstata způsobu přípravy spočívá v tom, že se při teplotě 100 - 250 °C taví v molárním poměru 1 : 2 až 1 : 5 chlorid chromitý s organickou kyselinou, která má v molekule 3-30 uhlíkových atomů, nebo se směsí takových organických...