Svoboda Pavel

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných

Načítavanie...

Číslo patentu: 288318

Dátum: 13.11.2015

Autori: Klečka Tomáš, Sedláčková Simona, Štemberk Pavel, Záruba Jan, Novotný Tomáš, Svoboda Pavel, Kolář Karel

MPK: C04B 18/04

Značky: poréznych, spôsob, výroby, prefabrikovaných, kompozitných, prvkov, najmä, stavebných, hmot

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby stavebných prefabrikovaných prvkov z poréznych stavebných hmôt, najmä kompozitných materiálov s otvorenou štruktúrou pórov vytvrdzovaných pri normálnych teplotách, napríklad betónov, pričom tieto stavebné hmoty obyčajne pozostávajú zo zmesi plniva a spojiva. Do zmesi plniva a spojiva danej poréznej stavebnej hmoty sa pridá ďalšia zložka plniva z netriedeného plastového odpadu. Tento netriedený plastový odpad sa zbaví nečistôt,...

Elektricky izolovaný koľajnicový spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 604

Dátum: 05.10.1994

Autori: Svoboda Pavel, Dúbrava Ferdinand, Kozák Ladislav

MPK: E01B 11/54

Značky: elektricky, izolovaný, koľajnicový

Text:

...úsek nie je vhodný na ďalšie využitie v železničnej prevádzke a stáva sa odpadom. významná výhoda riešenia je v tom, že umožňuje plné zaťaženie elektricky izolovaného koľajnicového spoja železničnou premáv kou už po 40 minútach.Príklad uskutočnenia technického riešenia podľa úžitkové~ho vzoru je znázornený na výkresoch, kde obr. 1 znázorňuje priečny rez elektricky izolovaným koľajnicovým spojom, vedeným pozdĺž čiary I-I na obr. 2 v bokoryse a...

Způsob vytváření vláknité vyzdívky průmyslových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 267709

Dátum: 12.02.1990

Autori: Snížek Zdeněk, Marek Karel, Vkočil Josef, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: průmyslových, vláknité, vytváření, způsob, vyzdívky, pecí

Text:

...Na rozdíl od známých způsobů se stena vyzdívky zhotoví poubym přiložením sousedních prvků k sobě nebo se mezi stykové plochy vkládá tlačené rohož z keramického vlákna,Tím jsou náklady na využívání pece podstatné nižší a nižší jsou také požadavky na kvalifikace k tomu potrebných pracovníků a jejich technické vybavení.Vytvořenou stenu není třeba kekonstrukci pece přichycovat bud vůbec, nebo pouze několika úchyty tvořenymi ocelov-ým trnem, na...

Způsob výroby lehčených hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 266511

Dátum: 12.01.1990

Autori: Baleja Miroslav, Kohoutek Petr, Bobovský Jaroslav, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Mojžíš Miroslav

MPK: C08G 18/14

Značky: způsob, výroby, lehčených

Text:

...plněných sazemi lze dosáhnout při nízké objemové hmotnosti a relativně nízkém obsahu tvrdých segmentu z polyizokyanátů vyšší tuhosti. Výrazné lepší jsou také hodnoty odporu proti stlačení, což se příznivé projeví na výrobcích pro nábytkářskýK hližšimu objasnění podstaty vynálezu slouží následující příklady.Jednostupñový způsob výroby neplněné lehčeně hmoty probihá tak, že na michačce s kolíkovým míchadlem se intenzivně během 10 s misi...

Velkoobjemové elastické bloky a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266065

Dátum: 14.11.1989

Autori: Svoboda Pavel, Mojžíš Miroslav, Kohoutek Petr, Šmatlová Taťána, Šindelář Milan, Baleja Miroslav

MPK: B29C 35/02, B29L 31/10

Značky: velkoobjemové, způsob, jejich, elastické, výroby, bloky

Text:

...polymer s izokyanátem při teplotě 15 až 100 GC a vzniklé kompozíce se ve druhém stupni smísí s prodlužovadlem a síčovadlem při teplotě 15 až 200 OC. Směs se nalije do formy, u vícevrstvých bloků se natuto vrstvu naliji další vrstvy a směs se vulkanizuje bez tlaku nebo tlakem do 0,5 MPa při teplotě 15 až 200 OC. U plněných směsi se plnivo vmichá do jednotlivých složek směsi,a/nebo do kompozice nebo se alespoň část plniva míchá současně se...

Přívod elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265471

Dátum: 13.10.1989

Autori: Fajkus Viktor, Grobař Vlastimil, Trávník Petr, Svoboda Pavel, Vyležík Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: vyzdívky, elektrické, vakuovací, nádoby, energie, ohrev, přívod

Text:

...přívodu od svorek zdroje až ke svorkám topného elementu může být použit bez přerušení jeden typ vodičů.Provedení přívodu elektrické energie pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na připojených výkresech, kde na obr. 1 je v zjednodušeném půdorysném řezu~znázorněno typické uspořádání zařízení pro ohřev vyzdívky vakuovací nádoby, na obr. 2 je v řezu rovinou A-A zobrazeno uspořádání vodičů...

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Marek Karel, Snížek Zdeněk, Svoboda Pavel, Vyskočil Josef

MPK: H05B 3/06

Značky: topného, tvarovaného, článků, nosič, šroubovice, průmyslové

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Nosič topného článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259681

Dátum: 17.10.1988

Autori: Svoboda Pavel, Marek Karel, Snížek Zdeněk, Vyskočil Josef

MPK: F27D 1/00

Značky: topného, článků, nosič

Text:

...na oor. l je znázorněn řez částí vyzdívky s nosičem topného článku a na obr. 2 je detail závěsu nosiče. ANosič topného článku lg je tvořen použdrem.l, ve kterém je uložen závěs 5. Pouzdro l je provedeno jako keramická trubička, vložená do otvoru g vnitřní stěny vlákníté vyzdívky 1. Závěs A je tvořen úložnou částí Q,která je vc 1 ně.u 1 ožena v pouzdru l a je zakončena z jedné strany jietícím zahnutím 1 a z druhé strany přećhéziv opěrnou část...

Ústrojí vývěvy pro snižování tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 255631

Dátum: 15.03.1988

Autori: Grobař Vlastimil, Ciner Petr, Svoboda Pavel

MPK: B22D 27/15, B22D 1/00

Značky: ústrojí, tlaku, vývěvy, snižování

Text:

...dýzy i trubkou pro přívod hnaoĺho média. Napojení hnaciho média je tvořeno přírubovým spojem vně hlavy vývěvy.Nevýhodou tohoto řešení je, že neumožňuje ohřev celého difuzoru hnací trysky, což vede k nerovnoměrnému tepelnému namáhání difuzoru a tím ke vzniku vnitřních trhlin s následným porušením difuzoru.Uvedené nedostatky odstraňuje ústrojí vývěvy pro snižování tlaku podle vynálezu,tvořené hnací tryskou s výtokovým difuzorem, upevněnou V...

Elastické povrchy sportovišť a jiných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254839

Dátum: 15.02.1988

Autori: Svoboda Pavel, Kohoutek Petr, Kulhánek Petr, Šlesingerová Marie, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Tatjana

MPK: C08L 75/04

Značky: povrchy, sportovišť, ploch, elastické, jiných

Text:

...a rozpouštědlo. Látky pro přípravu pojiva mohou být hydroxylovými skupinami terminovaný oligobutadien, kopolyoligobutadienakrylonitril nebo polyester. Ze skupiny diizokyanátů lze použít např. 2,6 toluendiizokyanát nebo 4,4 difenylmetandiizokyanát.Uvedené látky reagují s diizokyanáty na polymery terminované izokyanátovými skupinami, které při styku s povrchem pryžové drtě mohou reagovat s vhodnými funkčními skupinami obsahujícími aktivní vodík,...

Způsob výroby tvarovaných pryžových výrobků z telechelických kapalných kaučuků

Načítavanie...

Číslo patentu: 253841

Dátum: 17.12.1987

Autori: Svoboda Pavel, Baleja Miroslav, Bobovský Jaroslav, Kohoutek Petr, Šlesingerová Marie, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Taťána

MPK: B29K 19/00, B29B 7/00

Značky: kapalných, tvarovaných, telechelických, pryžových, výrobků, kaučuku, výroby, způsob

Text:

...přísady. Složky jednotlivých směsí jsou vzájemně inaktivní nebo spolu reagují na definované a dále reaktivní meziprodukty. Proces chemícké reakce je v případě inaktivních složek jednostadiový, tzn., že chemickä reakce začne probíhat teprve po smíchání základních směsi, nebo se jedná o proces dvoustadiový.V tomto případě začne chemická reakce probíhat již po smíchání vstupních složek v některé nebo ve všech základních směsích a pokračuje...

Statický mísič ke zpracování kapalných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234508

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vilím Otakar Ing, Šlesingerová Marie Ing, Zavjalov Leonid Sergějevič, Dobrjakov Nikolaj Dmitrijevič, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Mojžíš Miroslav, Šmatlová Taťána, Kongarov Georgij Semjonovič, Svoboda Pavel, Kohoutek Petr, Nagornova Antonina Michajlovna, Galle Alexandr Robertovič, Fedjukin Dimitrij Lvovič

MPK: B01F 3/10

Značky: mísič, kapalných, zpracování, staticky, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká statického mísicího zařízení ke kontinuálnímu míchání kapalných směsí polymerů. Podstatou zařízení podle vynálezu je válcovitá mísicí komora, do jejíž horní kuželovitě se rozšiřující části se přivádí jedna ze složek směsi středem jádra a druhá složka se přivádí na obvod této části. Spodní část komory je střídavě vyplněna kotouči s axiálními vybráními na obvodu a s centrálním axiálním otvorem, mezi oběma typy kotoučů je umístěna...

Zařízení ke snímání rychlosti pístu, zvláště plnicího pístu tlakového licího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241693

Dátum: 15.09.1987

Autori: Novák Karel, Svoboda Pavel, Strakoš Ladislav

MPK: B22D 17/32, B22D 2/00

Značky: zvláště, zařízení, snímání, tlakového, plnicího, licího, pístů, rychlostí, stroje

Text:

...jehož podstata spočíva V tom, že ve válci pro kapalinu je mezi souose umístěným prvým dutým pístem, se středovým otvorení v čínne ploše, a druhým pístem, uzavírajícíín válec a spojeným mechanickým členem s plnicím pístem, čidlo tlakového snímače, na jehož výstup je připojen náso bič.Hlavní výhody uspořádání zařízení ke snímaní rychlosti pístu, zvláště plnícího pístu tlakového licího stroje podle vynálezu spočívají v tom, že toto zařízení...

Prostředek na bázi opticky zjasňující látky pro obnovení bělosti starých záclon s tužícím účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239736

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kohoutek Petr, Svoboda Pavel, Sasín Miroslav, Šmatlová Ta?ána

MPK: D06L 3/12

Značky: látky, bázi, starých, obnovení, zjasňující, opticky, záclon, bělosti, účinkem, tužícím, prostředek

Text:

...ň glycerinu, jiného alkoholu s 2 i více hydroxylovými skupinami nebo tekutých polyglykolü, 10 až 80 etanolu nbo isopropanolu, .až 30 hmot. vody, 0,2 až 150 í optického zjasňovacího prostředku napřo Rylux PRS - supra nebo podobného OZP, až 2 vhodného pnrfemu.Prostředek podle vynálezu je na jiné surovinové bázi než dosud známá prostředky. Zjasnovací účinek je vyšší a lze ho proto aplikovat v nižší koncentrací než prostředky dosud známé. V...

Flexibilní matrice pro tvarování stavebních nebo konstrukčních prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249750

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Pavel, Mojžíš Miroslav, Šlesingerová Marie, Kohoutek Petr, Šmatlová Tatjana, Hrachový Zdeněk

MPK: B29C 33/38

Značky: prvků, konstrukčních, flexibilní, tvarování, stavebních, matrice

Text:

...a polyesterů. Je možno použít na příklad polybutadien terminovaný hydroxyly, kopolymer butadien/styren terminovaný hydroxylem, kopolymer butadien/akrylonitril terminovaný hydroxylem, polybutadien terminovaný merkaptanovými skupinami, kopolymer butadien/akrylonitril terminovaný aminovými skupinami, polykaprolakton nebo polypropylenoxid terminovaný hydroxyly. Dále se pro přípravu polymeru používají izokyanáty jako 4,4...

Způsob zvýšení soudržnosti pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží

Načítavanie...

Číslo patentu: 232200

Dátum: 01.04.1987

Autori: Mojžíš Miroslav, Šimoník Josef, Šlesingerová Marie, Veselý Rudolf, Svoboda Pavel, Vilím Otakar, Šmatlová Taťána, Kohoutek Petr

MPK: B29H 7/14

Značky: hadíc, zejména, výztuží, pryžových, soudržnosti, vícevrstvou, výrobků, způsob, zvýšení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zvýšení soudržnosti vrstev pryžových výrobků, zejména hadic, s vícevrstvou výztuží. Dosud známé způsoby zvýšení soudržnosti mezi výztuží a pryží používají buď úpravy výztuže - impregnací - nebo úpravy pryžové směsi. Úpravou pryžové směsi nelze však dosáhnout soudržnosti mezi jednotlivými vrstvami výztuže. Zde je třeba použít adheziva, nejčastěji nánosu kaučukových cementů v těkavém rozpouštědle, nebo pryžové mezivrstvy. Tyto...

Vstřikovací kompozice pro výrobu pryže na bázi oligodiendiizokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233608

Dátum: 01.03.1987

Autori: Soldatová Ljubov Vasiljevna, Jurceva Jelena Semenovna, Bobovský Jaroslav, Šlesingerová Marie, Vilím Otakar, Chabarová Jevgenie Viktorovna, Vaněk Pavel, Fedjukin Dmitrij Lvovič, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Ljubčanská Lia Izrajlevna, Sacharova Marina Aleksandrovna, Mojžíš Miroslav, Doncov Anatolij Andrejevič, Smělý Zdeněk

MPK: C08L 9/00

Značky: bázi, oligodiendiizokyanátů, kompozice, pryže, výrobu, vstřikovací

Zhrnutie / Anotácia:

Oligomerní vstřikovací kompozice na bázi oligodiendiizokyanátů připravitelné z monomerních diizokyanátů a alifatických oligodiendiolů při sumárním molárním poměru izokyanátových skupin oligodiendiizokyanátů k hydroxy skupinám alifatických diodů 1 : 1. Kompozice obsahují hmotnostně na 200 dílů oligodiendiizokyanátu 2,06 až 4,28 dílu alifatického diodu, 5 až 40 dílů oligomeru esteru kyseliny metakrylové a O,2 až 2,3 dílu peroxidu. Produkty tohoto...

Zařízení pro dávkování, přípravu a vstřikování kompozic z kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236046

Dátum: 01.02.1987

Autori: Svoboda Pavel, Úlehla Stanislav, Kohoutek Petr, Mojžíš Miroslav, Škamrala František, Vitásek Josef

MPK: B29B 1/04

Značky: polymerů, zařízení, vstřikování, kompozic, dávkování, přípravu, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je navrhnout zařízení pro dávkování, přípravu a vstřikování kompozic z kapalných polymerů pro široký rozsah viskozit od 0,01 Pas do 106 Pas. Účelu se dosáhne tím, že na posuvném pultu (1) se umístí tři samostatné čerpací dávkovací systémy složené podle viskozit do zubových (4) nebo pístových čerpade1 (5) popřípadě třívřetenových přeplňovaných čerpadel (3) v potřebné kombinaci. Obdobně homogenizátor pro méněviskozní složky do 103...

Zařízení pro kontinuální vmíchávání práškových složek do kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233125

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fiala Václav, Vilím Otakar, Škamrala František, Svoboda Pavel, Mojžíš Otakar

MPK: B01F 7/30

Značky: složek, vmíchávání, polymerů, kapalných, zařízení, kontinuální, práškových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kontinuální vmíchávání práškových složek do kapalných polymerů s viskozitami 1 až 103 Pa.s nebo směsi několika polymerních materiálů resp. směsí polymerních materiálů s kapalnými složkami. Účelem řešení je dosáhnout kontinuální dodávky promíchaného materiálu k dalšímu zpracování. Účelu se dosáhne vhodnou konstrukcí míchací nádoby, jejíž poměr výšky k průměru je v rozsahu 2 až 3:l, míchadla, které vykonává cykloidní pohyb, shora...

Zařízení k zásobování kontinuálního mísiče polymerním materiálem a práškovitým plnivem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233105

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dobrjakov Nikolaj Dmitrijevič, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Kongarov Georgij Semjonovič, Fedjukin Dimitrij Lvovič, Mojžíš Miroslav, Galle Alexandr Robertovič, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Kohoutek Petr

MPK: B01F 3/14

Značky: kontinuálního, práškovitým, mísiče, zásobování, materiálem, polymerním, plnivem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k zásobování kontinuálního mísiče polymerním materiálem a práškovitým plnivem. Zařízení má svislý kanál, kterým se práškovité plnivo dopravuje do otvoru kontinuálního mísiče, kolem obvodu tohoto kanálu se přivádí polymerní materiál a vstupuje rovněž do otvoru mísiče. V prostoru svislého kanálu je umístěna odsávací trubka s otvorem opatřeným filtrem. Výhodou zařízení je skutečnost, že se do mísiče nedostává s materiálem...

Způsob dispergování práškových přísad v kapalných polymerních materiálech a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235746

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vilím Otakar, Mikeš Alois, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Mojžíš Miroslav, Bobovský Jaroslav

MPK: B01F 3/14

Značky: materiálech, zařízení, tohoto, provádění, kapalných, přísad, práškových, dispergování, způsobu, způsob, polymerních

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu dispergování práškových přísad, zejména ztužujících plniv se sklonem k aglomeraci částic, v kapalných polymerních materiálech a dále zařízení k provadění tohoto způsobu. Způsob dispergování spočívá v tom, že se přiváděná směs kapalné polymerní složky a práškových přísad zpracovává za konstantního nebo ve směru toku směsi rostoucího smykového namáhání v rotační sbíhavé štěrbině s alespoň jednou rotující stěnou. Pokles...

Způsob zvýšení soudržnosti elastomerů, zejména pryže, s podkladovými materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 235735

Dátum: 01.12.1986

Autori: Vilím Otakar, Mojžíš Miroslav, Lukovský Leo, Svoboda Pavel, Šmatlová Taťána, Šlesingerová Marie, Osoha Josef

MPK: C08J 5/04, B29H 9/10

Značky: podkladovými, způsob, soudržnosti, zvýšení, materiály, elastomerů, pryže, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšení soudržnosti elastomerů, zejména pryže, s textilními materiály, papírem, dřevem nebo kovy. Uvedeného účelu se dosahuje postupem podle vynálezu, který zahrnuje přípravu prepolymeru, jeho zamíchání do běžné kaučukové směsi, nanesení směsi na neupravený podklad a vulkanizaci za obvyklých podmínek. Prepolymer, který představuje aktivní složku zvyšující adhezi, se připraví reakcí hydroxylem terminovaného telechelického...

Forma pro tváření vstřikovaných výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236965

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kongarov Georgij Semjonovič, Mojžíš Miroslav, Hubík Zdeněk, Šmatlová Taťána, Svoboda Pavel, Fedorov Jevgenij Grigorjevič, Galle Alexandr Robertovič, Vilím Otakar

MPK: B29C 1/14

Značky: výrobků, forma, vstřikovaných, tváření

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká formy pro tváření výstřiků z tekoucích ve formě ztužujících materiálů, které se ve formě ztužují, tj. kde po nástřiku probíhá vulkanizace, síťování nebo prodlužování a vytváří se termoset nebo termoplastu s vyšší teplotou tavení než má nastříknutá tekutina. Účelem řešení je, aby pro tvarování určitých geometrických tvarů byl odbourán rozvětvený a složitý vtokový systém, který při hromadné výrobě drobných předmětů představuje...

Způsob odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 231919

Dátum: 15.06.1986

Autori: Svoboda Pavel, Ciner Petr, Grobař Vlastimil

MPK: C21C 7/10

Značky: odprašování, způsob, mimopecního, zpracování, zplodin, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je docílení účinnějšího odprašování zplodin mimopecního zpracování ocele. Účelu se dosáhne rekuperačním ochlazováním odsávaných zplodin v odlučovači po celou dobu procesu a rozstřikem vody v horní části odlučovače ve fázi dmýchání kyslíku na lázeň tekuté ocele v pánvi ve vakuovacím kesonu, kdy při dané míře vakua a při své teplotě dané provozními podmínkami, rozstřikovaná voda se neodpařuje v neúnosné míře a strhává prachové...

Způsob výroby polymerních materiálů s hydroxyesterovými vazbami, zejména technické pryže

Načítavanie...

Číslo patentu: 231147

Dátum: 01.06.1986

Autori: Vaněk Pavel, Fryštacká Ludmila, Svoboda Pavel, Doubravská Dagmar

MPK: C08F 4/22

Značky: technické, zejména, výroby, vazbami, pryže, polymerních, materiálů, způsob, hydroxyesterovými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení technologie výroby polymerních materiálů s hydroxyesterovými vazbami, zejména výroby technické pryže nebo fleksibilizovaných epoxidových pryskyřic. Zlepšení spočívá ve zkrácení doby potřebné k síťování a snížení teploty síťování. K reakční směsi, tvořené organickými karboxylovými sloučeninami, především karboxylem, končenými telechelickými polymery, a epoxidy, se přidá katalytická kombinace, sestávající z...

Zařízení k uzavírání vtokového kanálu forem určených k vulkanizaci kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227231

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mojžíš Miroslav, Merta Zdeněk, Svoboda Pavel, Bobovský Jaroslav, Vilím Otakar

Značky: polymerů, kapalných, uzavírání, vulkanizací, určených, vtokového, zařízení, forem, kanálu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je, aby po naplnění formy směsí byl po oddálení vstřikovací hlavy vtokový otvor uzavřen a tím se zabránilo zpětnému vytékání směsí z formy a tvoření pórovitých výrobků. Účelu se dosáhne tím, že do komůrky upravené ve vtokovém kanálku formy se vloží uzavírací tělísko, které po ukončení nástřiku působením tlaku expadujícího polymeru uzavře vtokový kanál. Komůrka (2) je umístěna za ústím vtokového kanálku (1), který je opatřen...

Spoj přívodu interního plynu a pánví pro mimopecní zpracování ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 225996

Dátum: 01.07.1985

Autori: Svoboda Pavel, Ciner Petr, Grobař Vlastimil

Značky: mimopecní, ocele, zpracování, přívodů, panví, plynů, interního

Zhrnutie / Anotácia:

Spoj přívodu inertního plynu s pánví pro mimopecní zpracování ocele vyznačený tím, že je tvořen dvěma nad sebou uspořádanými přírubami /2/, které jsou navzájem spojeny na svých přilehlých plochách šroubovými pružinami /7/ a na svých obvodových plochách je opatřena drážkou, ve které je prstencové těsnění /6/ a horní příruba je pevně spojena s přídržnou deskou porézní tvárnice /4/ dna pánve /8/.

Způsob přípravy komplexů trojmocného chromu s organickými kyselinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 218835

Dátum: 15.04.1985

Autori: Komenda Josef, Klásek Antonín, Svoboda Pavel

Značky: organickými, kyselinami, komplexu, přípravy, způsob, chromu, trojmocného

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy komplexu trojmocného chromu s organickými kyselinami, rozpustných v nepolárních rozpouštědlech. Tyto komplexy jsou určeny především pro katalysu reakce karboxylových kyselin s epoxidy. Podstata způsobu přípravy spočívá v tom, že se při teplotě 100 - 250 °C taví v molárním poměru 1 : 2 až 1 : 5 chlorid chromitý s organickou kyselinou, která má v molekule 3-30 uhlíkových atomů, nebo se směsí takových organických...