Svoboda Miroslav

Mobilný ionizátor vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4766

Dátum: 07.06.2007

Autori: Svoboda Miroslav, Moslaľ Michal

MPK: C02F 1/48

Značky: mobilný, ionizátor

Text:

...je skutočnosť, že ide o mobilné zariadenie, ktoré sa dá veľmi rýchlo namontovať na rôzny priemer a prietok dostupných hadic.Podstatou zariadenia je skutočnosť, že permanentné magnety vysielajú magnetické siločiary, ktoré pretínajú medenú skrutkovicu, ktorá je umiestnená vnútri plastovej trubice. Medenú sknitkovicu otáča tlak prúdiacej vody. Otáčajúca sa medená skrutkovíca pretína magnetické siločiary a tým vyrába elektrickú energiu....

Způsob přípravy vícefázového antikorozního molybdenového pigmentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266026

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prusek František, Průžek Miroslav, Kopečný František, Svoboda Miroslav, Hájek Bohumil, Pálffy Alexander, Šrank Zlatko, Sládeček Linhard, Charvát Ivo, Jiráková Dagmar

MPK: C01G 39/00

Značky: způsob, antikorozního, vícefázového, pigmentů, molybdenového, přípravy

Text:

...na fázovémVe třetím kroku přípravy pigmentu se do suspenze přidá takové množství vodné suspenze oxidu zinečnatého, aby na 6 až 12 kg vstupního uhličitanu vápenatého připadal 1 kg oxidu zinečnatého.Případné dosrážení molybdenanových iontů je možno provést přídavkem rozpustné vápenaté soli nebo suspenzí hydroxidu vápenatého. Suspenze pigmentu připraveného výše uvedeným postupem se dále zpracuje obvyklými operacemi, tj. filtrací, promytím,...

Sběrač kamene

Načítavanie...

Číslo patentu: 263662

Dátum: 11.04.1989

Autori: Smrž Pavel, Bureš Bohumil, Svoboda Miroslav

MPK: A01B 43/00

Značky: kamene, sběrač

Text:

...ve vodorovné a svislé rovině a dále umožňuje přenášení krouticího momentu. K povrchu rotoru je připevněna jednoduchá šnekovnice. K rotoru a k vnější stěně jednochodé šnekovnice, která nepřichází do styku s kameny, jsou pŕipevněny vĺpravidelných vzdálenostech pracovní prsty. Část pracovních prstü pŕečnívá nad okraj šnekovnice, což umožňuje prcsévat zeminu, která se hromadí při hrnutí kamene. Spojení úplné řádkovací šnekovnice s kloubem a...

Antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 263422

Dátum: 11.04.1989

Autori: Donát Fedor, Svoboda Miroslav, Knápek Bernard, Antl Ladislav, Braun Stanislav, Kubátová Hana, Holub Luděk

MPK: C09D 5/10

Značky: hmota, nátěrová, antikorozní

Text:

...vápenatý.Jádrový olovnatý pigment je eubstrát, tvořený částicemi inertního pigmentu, například uhličitanu vápenatého, oxidu vápenatého, oxidu křemičitého, břidlice apod., opatřenými na svém povrchu tenkou vrstvou olova, popřípadě suříku - orthoolovičítanu olovnntého nebo orthoolovičitanu vápenatého.Nátěrové hmoty podle vynálezu umožní ušetřit při výroběnátěrových hmot značné množství olova, nabnš snrovínou pro výróbu jádrového olovnatého...

Anorganické neutrální pigmenty na bázi oxidu železitého, oxidu titaničitého nebo antikorozní fosforečnanové pigmenty s oxidem železitým a oxidem titaničitým

Načítavanie...

Číslo patentu: 262263

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svoboda Miroslav, Sládeček Linhard, Kubátová Hana, Halamová Květoslava, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Knápek Bernard, Braun Stanislav, Donát Fedor, Nedorost Miroslav, Antl Ladislav

MPK: C09C 1/22, C09C 1/36

Značky: železitým, oxidem, pigmenty, titaničitým, titaničitého, neutrální, fosforečnanové, oxidů, anorganické, železitého, bázi, antikorozní

Text:

...nebo práškovém stavu za micháni, při teplotě 10 až 60 °C do vymyté suspenze neutrálního nebo antíkorozniho pigmentu o koncentraci 100 až 600 g/1, následuje filtrace, sušení a mleti. Vápenaté i hořečnaté sloučeniny je možné také přidávat po filtraci do suspenze o koncentrací 100 až 600 g/l, následuje sušení a mletíproduktu, nebo se vápenaté i hořečnaté sloučeniny přidávají až do vysušeného produktu a pak se pomelou.Pokrok dosažený vynálezem...

Jádrový antikorozní olovnatý pigment a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258947

Dátum: 16.09.1988

Autori: Knápek Bernard, Antl Ladislav, Svoboda Miroslav, Kubátová Hana, Braun Stanislav, Holub Luděk

MPK: C09C 1/14

Značky: přípravy, pigment, antikorozní, olovnatý, jadrový, způsob

Text:

...Dosáhne se tak objemového plnění nátěrové hmoty při podstatné menší spotřebě olova, než je tomu v případě použití práškového orthoolovičitanu olovnatého nebo vápenatého. Z hlediska životnosti a ochranné funkce nátěrů těchto nátěrových hmot je účinnost jâdrového antikorozního olovnatého pigmentu s orthoolovičitanem olovnatým případně vápenatým plně srovnatelná s práškovým orthoolovičitanem.vynález je dále podrobněji vysvětlen na...

Způsob vedení a sdružování svazků vláken na kabelových linkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 245218

Dátum: 01.07.1988

Autori: Paš?alka Karel, Svoboda Miroslav, Halámová Kvitoslava, Nedorost Miroslav

MPK: D01D 7/00

Značky: svazků, způsob, sdružování, vláken, vedení, kabelových, linkách

Text:

...umožňuje postup podle vynálezu použít jednoduché zařízení, které reguluje ěíři, vzdálenost mezi pruhy i polohu všech pruhü proti vstupní štěrbíně obloučkovacího zařízení pouze na vstupu do dloužící linky. To zjednodušuje obsluhu a klade menší nároky na kvalifikaci a praxi obsluhujícího personálu. Seřizováním šířky a polohy pásu pouze na vstupu linky je dosaženo dokonalého rozprostření, stejné šířky a tlouštky prvků na dloužící lince....

Pigment pro základní a vrchní nátěrové hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257091

Dátum: 15.04.1988

Autori: Braun Stanislav, Knápek Bernard, Halamová Květoslava, Donát Feodor, Jiráková Dagmar, Kubátová Hana, Sládeček Linhard, Svoboda Miroslav, Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 1/02

Značky: nátěrové, vrchní, hmoty, pigment, základní

Text:

...suspenze se zfiltruje,vysuší a pomele.Srážení lze provést také obráceně tak, že se nejdřive k suspenzi oxidu železitého nebo oxidu titaničitého přidá kyselina fosforečná a pak se přidají vápenaté sloučeniny, výhodné vápenné mléko.Při použití uhličitanu vápenatého jako nosné látky se k suspehzi uhličitanu vápenatého o koncentrací 50 až 500 g/1, výhodně 250 až 350 g/1, přidá ekvivalentní množství kyseliny fosforečné podle toho, jaký...

Lak pro ochranu kovů proti korozi

Načítavanie...

Číslo patentu: 236205

Dátum: 01.02.1988

Autori: Němcová Jitka, Matouch Miroslav, Braun Stanislav, Jizba Josef, Svoboda Miroslav

MPK: C23F 11/00

Značky: proti, ochranu, kovů, korozi

Zhrnutie / Anotácia:

Lak na ochranu kovů proti korozi na bázi pryskyřic a polymerů je určen pro dočasnou ochranu kovových povrchů proti atmosférické korozi a může sloužit i jako podkladová vrstva pod nátěry, jejichž životnost do značné míry zvyšuje lak obsahuje filmotvornou složku - pryskyřici nebo polymer -, inhibitory koroze - kyselinu fosforečnou a zinečnaté a měďnaté ionty - a směs rozpouštědel a ředidel. Zlepšení účinku se dosáhne přidáním hydroxybenzenu a...

Způsob čištění vysokokoncentrovaných odpadů z živočišné výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 246756

Dátum: 15.12.1987

Autor: Svoboda Miroslav

MPK: C02F 3/14, C02F 11/02

Značky: výroby, čištění, vysokokoncentrovaných, živočišné, odpadů, způsob

Text:

...odpadů dosahuje se podle vynálezu vyššího účinku v tom, že se podstatné sníží aerace aktivační směsi,čímž se sníží energetická náročnost až na 0,8 kWh na 1 kg BSK 5 přivedené, tedy .až na 5 W na prase, přičemž objemové množství přebytečného kalu je méně než poloviční a činí u prasat 1,5 až 2,5 litru na prase a den.odpadá nutnost davkování chemikálií a postačí jakékoliv předčištěni kejdy, například sedimentace, produkujíci na odtoku...

Zařízení na vysouvání zemědělského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239135

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bureš Bohumír, Svoboda Miroslav, Smrž Pavel

MPK: A01B 35/30

Značky: vysouvání, zemědělského, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na vysouvání zemědělského stroje mimo obrys tažného prostředku, a to v rovině horizontální, kolmé k jeho podélné ose, sestává z pevného obdélníkového rámu, v němž je prostřednictvím soustavy kladek posuvně uložen vnitřní obdélníkový posuvný rám. Posuv obstarává dvoučinný hydraulický válec. Hydraulický válec je ve vodorovné poloze a je připevněn ke kratší straně pevného rámu. Pístnice hydraulického válce je připevněna ke kratší straně...

Zařízení pro měření splývavosti plošných textilií

Načítavanie...

Číslo patentu: 239002

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svoboda Miroslav, Staněk Jaroslav

MPK: G01N 33/36

Značky: plošných, splývavosti, zařízení, textilií, měření

Text:

...splývavosti, který se zobrazí na displeji. Měřící doba je tu zkrácena prakticky na dobu jedné otáčky vzorku, to je na 16 s. S přičtením času na příprava vzorku, včetně jeho upnutí, trvá měření l min, což je poti klasické metodě měření splývavosti doba lsti násobně kratší. Úspora elektrické energie je zhruba l 5 ti násobná, neboť měření stávající metodou si vyžádá zhruba 25 Wh, kdežto navrhovanou novou metodou 1,6 Wh.Vynález a jeho účinky jsou...

Jádrový antikorozní pigment a jeho způsob výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235887

Dátum: 01.03.1987

Autori: Pálffy Alexander, Braun Stanislav, Jiráková Dagmar, Svoboda Miroslav, Donát Teodor, Koutník Vilém, Chaloupka Vladimír, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Knápek Bernard

MPK: C09C 3/00, C09C 3/06

Značky: antikorozní, jadrový, výroby, pigment, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment na bázi anorganických pigmentů a plniv, sestávající hmotnostně ze 70 až 92,5 % jádra titanové běloby, železitých pigmentů, křemičitanů hliníku a alkalických zemin, síranu barnatého, oxidu křemičitého, slídy, zinkové běloby, litoponu, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku, mastku, lístkového hematitu a z 2,5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnany zinku, vápníku, hořčíku, manganu a hliníku. Povlak se vysráží na povrch...

Jádrový antikorózní pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235851

Dátum: 01.03.1987

Autori: Knápek Bernard, Donát Feodor, Braun Stanislav, Chaloupka Vladimír, Svoboda Miroslav, Halamová Květoslava, Nedorost Miroslav, Jiráková Dagmar

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: antikorozní, způsob, jadrový, výroby, pigment

Zhrnutie / Anotácia:

Jádrový antikorozní pigment se stává hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, hematitu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, křemičitanů alkalických zemin, kaolínu, bentonitu, mastku, křídy a slídy, a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem manganatým se připravuje tak, že se na povrch pigmentů a plniv ve vodné suspenzi o koncentrací 50 až 300 g/l nanáší při...

Způsob vytváření povlaku z práškového plastu na povrchu absorbéru slunečního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233628

Dátum: 01.03.1987

Autori: Zajíček Karel, Svoboda Miroslav, Denk Karel, Chvátal Antonín

MPK: F24J 3/02

Značky: způsob, práškového, vytváření, slunečního, plastů, povlaků, kolektoru, povrchu, absorbéru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob náleží do oboru povrchových úprav kovů a řeší vytvoření povlaku na povrchu absorbéru slunečního kolektoru, který by měl dostatečnou protikorozní odolnost a současně zabezpečoval vysokou účinnost kolektoru. Podle vynálezu se toho dosáhne nanesením na povrch absorbéru, v elektrickém poli vysokého napětí, popřípadě s využitím triboelektrického efektu, vrstvy práškového plastu opatřené tmavým pigmentem tak, že se pigment buď vpraví do hmoty...

Vícefázový antikorózní pigment s fosforečnanem zinečnatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 237475

Dátum: 15.01.1987

Autori: Knápek Bernard, Mlčoch Antonín, Braun Stanislav, Pálffy Alexander, Halamová Květoslava, Svoboda Miroslav, Donát Feodor, Jiráková Dagmar, Nedorost Miroslav

MPK: C09C 1/36, C09C 1/22

Značky: pigment, vícefázový, zinečnatým, fosforečnanem, antikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vícefázový antikorozní pigment s fosforečnanem zinečnatým na bázi pigmentů oxidu železitého a oxidu titaničitého se připravuje tak, že se do vodné suspenze oxidu železitého nebo oxidu titaničitého za míchání a za zvýšené teploty přidá oxid zinečnatý v množství odpovídajícím 5 až 30 %, výhodně 10 až 15 % Zn3(PO4)2 . 2 H20 - 4 H20. Po homogenizaci suspenze se přidá během 30 až 120 minut ekvivalentní množství zředěné nebo koncentrované kyseliny...

Antikorozní jádrový pigment a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 235770

Dátum: 01.12.1986

Autori: Svoboda Miroslav, Nedorost Miroslav, Halamová Květoslava, Donát Feodor, Braun Stanislav, Pálffy Alexander, Jiráková Dagmar, Knápek Bernard

MPK: C09C 3/06, C09C 3/00

Značky: antikorozní, pigment, výroby, způsob, jadrový

Zhrnutie / Anotácia:

Antikorozní jádrový pigmen sestávající hmotnostně ze 70 až 95 % jádra na bázi titanové běloby, železitých pigmentů, zinkové běloby, litoponu, síranu barnatého, oxidu křemičitého, oxidu hlinitého, kaolinu, slídy, mastku, uhličitanů alkalických zemin a hořčíku a z 5 až 30 % povlaku tvořeného fosforečnanem zinečnatým, je ekonomicky výhodnější nežli samotný fosforečnan zinečnatý možná úspora je až 90 % antikorozní látky, lze jej aplikovat do všech...

Základní antikorozní nátěrová hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 230937

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jiráková Dagmar, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav, Nedorost Miroslav, Daněk Lubomír, Halamová Květoslava, Pálffy Alexander, Donát Fedor, Antl Ladislav, Knápek Bernard

MPK: C09D 5/08

Značky: základní, hmota, nátěrová, antikorozní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaluje známé antikorozní základní nátěrové hmoty pro ochranu kovových povrchů. Hmota podle vynálezu na bázi zinku, pigmentů, plniv, pojiv, rozpouštědel a aditiv obsahuje 5 až 67, s výhodou 17 až 35 dílů hmot. jádrového anorganického pigmentu opatřeného povlakem fosforečnanu zinečnatého v množství od 5 do 30 % hmot., vztaženo na hmotnost jádrového pigmentu 2 až 35 dílů plniva, např. talku, 17 až 30 dílů pojiva, např. alkydová...

Zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících časových intervalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230689

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Miroslav, Šidlof Pavel

MPK: G04G 15/00

Značky: navazujících, bezprostředně, měření, digitální, intervalu, zařízení, souvislé, časových, vyhodnocení, posloupností

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku zařízení pro digitální měření a vyhodnocení souvislé posloupnosti na sebe bezprostředně navazujících intervalů. Zařízení sestává z čídla (11) které je přes kodér (2) připojeno na vstup měřicího magnetofonu (3), přičemž výstup tohoto magnetofonu (3) je přes dekodér (4) a interface (5) připojen na počítač (6). Vynález je především určen k číslovanému měření okamžité úhlové rychlosti hřídelů, např. u tkacích strojů.

Součtový měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím ústrojím

Načítavanie...

Číslo patentu: 224291

Dátum: 15.12.1985

Autori: Lehký Antonín, Beroun Stanislav, Svoboda Miroslav

Značky: motory, spalovací, ústrojím, vstřikovacím, paliva, součtový, spotřeby, měřič

Zhrnutie / Anotácia:

Součtový měřič spotřeby paliva pro spalovací motory se vstřikovacím ústrojím, vyznačený tím, že sestává ze snímače (1) zdvihu jehly trysky vstřikovače nejméně jednoho válce motoru, přičemž tento snímač (1) je přes elektronický vyhodnocovací obvod (2) připojen na výstupní registrační jednotku (3).

Zařízení pro vytvoření ledeburitické struktury natavením rotujícím elektrickým obloukem

Načítavanie...

Číslo patentu: 239274

Dátum: 15.05.1985

Autori: Pálffy Alexander, Nedorost Miroslav, Svoboda Miroslav

MPK: C21D 1/09, C21D 9/30

Značky: struktury, rotujícím, elektrickým, ledeburitické, obloukem, natavením, vytvoření, zařízení

Text:

...podmínkami pro vytvoření elektrického oblouku od 3 do 5 mm, přičemž součástítvarové elektrody je solenoid, napájený z vnějšího zdroje.Vačka vačkového hřídele a tvarová wolframova elektroda jsou vůči sobě vzájemné v klidu. Vnesené vnější magnetické pole je Vytvořeno solenoidem.Hlavní výhody zařízení pro vytvoření ledeburitické struktury podle vynálezu spočívají v tom, želedeburitickou strukturu činné části povrchu vaček vačkového hřídele lze...

Prostředek s dispergačně sekvestračním a inhibičně korozním účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227447

Dátum: 01.06.1984

Autori: Němcová Jitka, Svoboda Miroslav, Jizba Josef, Kulhavý Teofil, Lohniský Jaroslav, Sládečková Alena, Paulovič Milan, Bartoníček Robert, Novák Ladislav, Novotný Miloslav, Šveřepa Otakar, Panáček František, Vošta Jan

Značky: inhibičně, účinkem, sekvestračním, dispergačně, prostředek, korozním

Zhrnutie / Anotácia:

Prostředek s dispergačné sekvestračním a inhibičně korozním účinkem, vyznačující se tím, že obsahuje od 20 do 50 hmot, % kyseliny fosforečné, popřípadě jejích solí s alkalickými kovy, například dinatriumhydrogenfosforečnanu, od 20 do 50 hmot.% organických hydroxikyselin C3 - C8, popřípadě jejich solí s alkalickými kovy, například kyseliny citrónové nebo citranu sodného, od 5 do 30 hmot. % alkanolamidů karboxilových kyselin C6 - C24, například...

Základní nátěrová hmota pro ochranu kovového povrchu, zejména ocelového

Načítavanie...

Číslo patentu: 223488

Dátum: 01.05.1984

Autori: Knápek Bernard, Braun Stanislav, Svoboda Miroslav, Jizba Josef, Průžek Miloslav

Značky: povrchu, ocelového, základní, zejména, kovového, hmota, ochranu, nátěrová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález náleží do oboru ochrana kovů proti korozi a řeší zdokonalení základní nátěrové hmoty pro kovové, zejména ocelové povrchy. Nátěrová hmota podle vynálezu obsahuje oxid železitý, mastek, zinkovou bělobu, alkydovou pryskyřici, naftenát kobaltu a olova, popřípadě oxid a hydroxid kovu alkalických zemin buď samostatně nebo ve směsi, a od 5 do 25 hmot. % vápenaté nebo hořečnaté soli kyseliny ftalové.