Svoboda Ladislav

Prefabrikované ostění stoky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268896

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kopáč Vojtěch, Krejcar Milan, Matys Jaroslav, Uher Pavel, Vojtěch Petr, Křen Petr, Svoboda Ladislav, Smíšek Dalibor, Červinka Jaroslav, Píbil Petr, Bača Karel, Hlisnikovský Vojtěch

MPK: E21D 11/00, F16L 9/22

Značky: ostění, stoky, prefabrikované

Text:

...podle vynálezu nespornou výhodu. Průběžné drážky rovné rubové strany počvovćho dílce, zejména jsou-li zpevnčny ocelovým žlabem, zaručují přesnou montáž na výškově a směrově rektifikované kolejnlce, uložené na počvě výrubu. Řešení umožňuje postupné sestavovénl prstenců pozpétku, ve smeru k úst výrubu, což je značné výhodné především tím, že není tnutno pojíždět snontovanou část stoky těžkými přeprevníml mechanismy. Naopak, prefabrikované...

Ztužený tkaný, pletený, pletenotkaný nebo netkaný plošný textilní útvar a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 266817

Dátum: 12.01.1990

Autori: Krejčí Miloš, Kazda Ota, Svoboda Ladislav

MPK: D04B 39/06, D03D 15/00, D04H 3/12...

Značky: pletenotkaný, útvar, textilní, způsob, plošný, ztužený, výroby, pletený, netkaný, tkaný

Text:

...vláken pouze omezená, nehledě k tomu, že tavením vláken dojdeke zničení mikrostrukturální stavby vlákna, jak již bylo uvedene dříve.Zvláště u plošných textilních útvaru vzniklých z rouna je možno předpokládat relativně značnou tlouščku plošného útvaru, což zvyšuje problémovost potřeby rovnoměrného zahřátí takového útvaru, čímž předpoklad zničení mikrostrukturální složky stavby fôliového vláknasměrem ke zdroji přívodu tepla roste. Protože je...

Způsob kontinuální výroby netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 266407

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chundela Jiří, Makovský, Kazda Ota, Svoboda Ladislav, Burian Zdeněk, Krejčí Miloš

MPK: D04H 1/00, D04H 13/00

Značky: kontinuální, výroby, způsob, netkané, textilie

Text:

...výrobu netkané textílie. V takovém případě taková výroba netkané textílie, v návaznosti nav podstatě klasický způsob výroby staplového vlákna, nedovoluje potřebné účinnosti ekonomické a úspory zejména- 3 266407 Rovněž jsou známé netkané plošné pásy, které ae vytvoři z vrstev vlákenných materiálů a fólii tak, že jsou jednotlivé vrstvy apojeny vpichovánim, jako například u če. A 0 č. 183 568. AV tomto případě jsou k vpichováni přiváděny...

Leptací roztok pro výrobu ofsetové tiskové formy na vícekovových podložkách pro leptání za normální teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259834

Dátum: 15.11.1988

Autori: Huječek Milorád, Svoboda Ladislav, Václavková Jitka, Pazúr Vilém

MPK: B41N 3/00

Značky: vícekovových, roztok, leptání, ofsetové, tiskové, teploty, formy, normální, podložkách, leptací, výrobu

Text:

...jehož podstatu tvoří kyselina chlorovodíková ve směsi s chloridem vápenatým a dvojsytnými nebo trojsytnými alkoholy nebo jejich směsmi, a se stimulátorem leptání, kterým je sira, sloučeniny síry z oblasti sulfidů, polysulíidů, thiosíranů a organických slçučenin, nebo rePřitomností dvojsytných nebo trojsytných alkoholů nebo jejich směsi, např. 1,2,3-propantriolu, ve směsi s chloridem vápenatým a kyselinou chlorovodíkovou za přítomnosti...

Chemický přípravek pro konzervaci a aktivaci povrchu ofsetových tiskových desek a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259830

Dátum: 15.11.1988

Autori: Šimák Vilém, Povolný Bohumil, Pazúr Vilém, Huječek Milorád, Svoboda Ladislav

MPK: B41N 3/00

Značky: povrchu, forem, desek, konzervaci, chemicky, tiskových, aktivací, ofsetových, přípravek

Text:

...množství 0,001 až 1 dílu, kyseliny fosforečné v hmotnostním množství do 10 dílů, etylalkoholu nebo isopropylalkoholu v hmotnostním množství do 5 dílů a vody v hmotnostním množství 30 až 98 dílů.Přídavkem vícesytných alkoholů 1,2,3-propantríolu nebo díetylénglykolu, tríetylénglykolu, polyetylénglykolů ve směsi s polysacharidy se docílí požadované pružnosti a ohebností naneseného filmu přípravku na ofsetové podložce a zabráni se tak...

Těleso fluidního ohniště

Načítavanie...

Číslo patentu: 243530

Dátum: 15.12.1987

Autori: Svoboda Ladislav, Gryc Václav, Kropáeek Miroslav, Smiták Vincenc

MPK: F23C 11/02

Značky: těleso, ohniště, fluidního

Text:

...teplo vodě, proudící trubkami membránové stěny, takže postačí pouze izolace membránové stěny.Těleso fluidního ohniště podle vynálezu je znázorněno na výkrese pro případ, kdy těleso fluidního ohniště je obklopeno teplosměnnými plochami.Těleso fluidního ohniště, znázorněné na výkrese je tvořeno dvěma souběžně do spirály vinutými trubkami ł, které jsou navzájem pevně spojeny spirálovými přepážkami 3 tak, že vytvoří membránovou stěnu kruhového...

Elastický izolační pás proti vlhkosti a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224573

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kopal Jaroslav, Kadlus Petr, Podlešňovic Rastislav, Svoboda Ladislav, Kazda Ota, Frydrych František

Značky: způsob, výroby, vlhkosti, elastický, proti, izolační

Zhrnutie / Anotácia:

Elastický izolační pás proti vlhkosti určený zejména pro stavební účely, sestávající z nosné vložky tvořené vrstvou vláknitého plošného útvaru, která obsahuje na povrchu nebo uvnitř nosnou armaturu, a z obou stran je nosná vložka opatřena povlakovou vrstvou z termoplastů, např. asfaltů, přičemž tavná teplota vláken vláknitého plošného útvaru je blízká teplotě roztaveného bitumenu ve fázi nanášení na vrstvu vláknitého útvaru, vyznačující se tím,...

Textilie ve formě propletu, vykazující osnovní pletařskou vazbu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216103

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kopal Jaroslav, Votočková Eliška, Procházka Jan, Šimáně Josef, Kadlus Petr, Svoboda Ladislav

Značky: osnovní, vazbu, textilie, propletu, formě, pletařskou, vykazující

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká proplétané textilie, zpevněné alespoň jednou soustavou osnovních nití. Podstatu řešení představuje osnovní pletařská vazba stabilizující proplétaný materiál, jejíž osnovní nitě (4, 5, 6, 7) tvoří očka (20) střídavě ve dvou sousedících sloupcích (l, 2, 3) oček (20) a posunutá pravidelně ob jeden řádek A, B, C oček (20). Rubní spojovací kličky D, E, F, H, J, K pak vážou chytovou kličkou (18) každé očko (20) a to před vytvořením...

Směsné pojivo, zejména pro netkané textilie

Načítavanie...

Číslo patentu: 218237

Dátum: 15.02.1982

Autori: Preclík Bohuslav, Kodet Josef, Tér Zdeněk, Nekula Antonín, Svoboda Ladislav

Značky: textilie, zejména, směsné, netkané, pojivo

Zhrnutie / Anotácia:

Směsné pojivo je určeno zejména pro výrobu netkaných textilií. Obsahuje na 100 až 200 hmotnostních dílů 35 až 50% vodné disperze syntetického polymeru 300 až 500 hmotnostních dílů 7 až 12% vodného roztoku škrobu modifikovaného oxidací chlornanem alkalického kovu v prostředí o hodnotě pH 8 až 9, o zdánlivé viskozitě 25% vodného roztoku 40 až 130 mPa.s při 50 °C a hodnotě pH 6 až 7 a 300 až 600 hmotnostních dílů vody.