Svoboda Karel

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 280944

Dátum: 12.03.1999

Autori: Svoboda Karel, Nečesaný František, Kubal Peter, Lederer Jaromír

MPK: B08B 3/04, C09K 3/32, B08B 9/00...

Značky: zvyškov, činidlo, uhľovodíkov, odstraňovanie, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo na odstraňovanie zvyškov uhľovodíkov a ich zmesí z potrubí, nádrží, zásobníkov, technologických zariadení a ich príslušenstiev, ktorého podstatu tvorí dispergovaný aktívny uhlík. Ten je charakterizovaný veľkosťou časticových zhlukov 10 nm až 2 mm, veľkosťou merného povrchu s hodnotou jódovej adsorpcie 500 až 1500 mg jódu/g aktívneho uhlíka a/alebo hodnotou adsorpcie dibutylftalátu 2,5 až 5,5 ml dibutylftalátu na 1 g aktívneho uhlíka....

Činidlo na odstránenie voľných kvapalných uhľovodíkov a ich zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 279394

Dátum: 09.08.1995

Autori: Kubal Petr, Svoboda Karel, Nečesaný František

MPK: B01J 20/28, B01J 20/20

Značky: zmesí, činidlo, odstránenie, uhľovodíkov, kvapalných, volných

Zhrnutie / Anotácia:

Činidlo obsahuje základné sadzové častice vznikajúce pri procese splyňovania ropných alebo dechtových surovín pri teplotách 1300 až 2300 °K, pričom ich pórovitá štruktúra je vytvorená voľnou aglomeráciou primárnych častíc alebo sekundárnych zhlukov s mechanickou súdržnosťou, stanovenou na základe pevnosti granúl, neprevyšujúcou hodnotu 5 N na vytvarovanú časticu s merným povrchom, stanoveným adsorpciou dusíkom, v rozmedzí 700 až 1250 m2/g,...

Spôsob demineralizácie a úpravy fyzikálno-chemických vlastností sadzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 277869

Dátum: 07.06.1995

Autori: Nečesaný František, Kubal Petr, Vrzáň Josef, Pošíval Jaromír, Svoboda Karel, Andrus Ludvík

MPK: C09C 1/58, C09C 1/56

Značky: sadzí, fyzikálno-chemických, demineralizácie, úpravy, spôsob, vlastností

Zhrnutie / Anotácia:

Sadze z parciálnej oxidácie ťažkých ropných a dechtových zvyškov, ktoré sa oddeľujú z prúdu generátorového plynu vo forme vodnej suspenzie s následnou peletizáciou pridaním nepolárneho rozpúšťadla a oddelením od vody sa upravujú tak, že ich vodná suspenzia sa uvedie do styku s kyslíkom alebo/a vzduchom, prípadne s plynmi obsahujúcimi kyslík a pri tlaku 0,1 až 4 MPa a teplote 0 až 300 st.C.

Způsob alkylace fenolů a jejich derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270694

Dátum: 12.07.1990

Autori: Lenský Roman, Svoboda Karel, Janáček Leoš, Morávek Pavel, Kolena Jiří

MPK: C07C 39/06

Značky: derivátů, alkylace, způsob, jejich, fenolů

Text:

...Cr. Mg. Mn. Si v množství odpovídajícím atomárnímu poměru každého přítomného prvku z uvedené řady vůči železu maximálně 0,1 1.nebo/a síranový aniont v množství odpovídajícím molárnímu poměru SO z Fe. maximálně 0.2 r 1.4 Katalyzátor se při způaobu podle tohoto vynálezu připravuje tavením směsi oxidů železa.vanadu. případně oxidu jednoho či několika prvků z výše uvedené řady promotorů. popřípadě sí ranu některého z uvedených prvků. nebo...

Preparačné zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 270138

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svoboda Karel, Havran Ján, Jaščúr Václav, Ličko Jozef, Mikolaj Dušan, Novoroľník Jozef, Kvarda Vlastislav, Baculák Štefan

MPK: D06M 15/53

Značky: zmesí, preparačné

Text:

...látky, obsahujúcej hmotnostne60 až 99 zložky A, ktorou je technický adukt olsínu I s 20 mólmi etylénoxidu a 40 až 1 zložky B, ktorou je technický kondenzat kyseliny stearovej so 6 mólmi atylénoxidu. nPreparačné zmesi sa vyhrojú na 35 až 50 °c a za stáleho miešania sa rozpuetie v demineralizovanej vode 30 až 50 °c na stale vodné dieperzie, ktoré se nanáäajú na vlákno v množstve 0,3 až 2,2 95 hm. účinnej látky, výhodne 0,5 až 1,2 as hm,...

Zařízení pro mazání převodových soukolí, zejména rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267469

Dátum: 12.02.1990

Autori: Dvořák Jiří, Vondrák Jiří, Svoboda Karel

MPK: F16N 1/00, A01D 69/12, F16H 57/04...

Značky: prevodových, zejména, mazání, orgánů, žacích, soukolí, rotačních, zařízení

Text:

...unzání ve všech pracovních polohách.Podstata vynálozu spočivú v tom, že u obou Krajnich sokoli, cvořonýoh prwudnxkuželovýn kolem a druhým kužolovým kolem, jsou při styku ozubení těchto kol upruvony nn straně přívrâccnć smyslu otáčcni komúrky, mající jednak vstupní otvory, jednak Výstupní otvory, jsoucí vzájemné propojeny potrubim přímo ncbo přos pružnou spojku, přičemž v po trubí jsou upruveny mazací otvory pro vnitřní...

Způsob tepelného rozkladu směsi šťavelanů vzácných zemin s vyšším obsahem ceru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266834

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bejrová Věra, Svoboda Karel, Hartman Miloslav, Jakubec Karel

MPK: C07C 55/07

Značky: zemin, vzácných, šťavelanu, obsahem, způsob, rozkladu, tepelného, vyšším, směsi

Text:

...vrstvou je takový, aby vysušený produkt ulétával z vrstvy a mohl být zachycen v cyklonu a na tkaninovém filtru a zároveň aby neulétávaly inertní častice tvořící fluidní vrstvu. K omezení segregace částic a zlepšení míchání částic ve fluidní vrstvě je vhodný konusový tvar spodní částí fluidnĺ sušárny. Podle potřeby je možné část nedostatečně vysušeného produktu recirkulovat.Druhý stupeň tepelného rozkladu je realizován opět ve fluidní vrstvě...

Zapojení tvarovacího obvodu snímače značky se samočinným nastavováním citlivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 265634

Dátum: 14.11.1989

Autori: Liška Martin, Svoboda Karel

MPK: F02P 7/077, F02P 7/06

Značky: značky, nastavovaním, obvodů, snímače, samočinným, tvarovacího, citlivosti, zapojení

Text:

...v tom, že druhý vstup komparátoru je spojen s výstupem součtového obvodu, na jehož jeden vstup je přivedeno prahové napětí a druhý vstup je spojen s výstupem usměrňovače s integrátorm, jehož vstup je spojen s prvním vstupem komparátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je samočinné nastavování citlivosti zapojení podle velikosti signálu ze snímače značky, čímž je dosahováno vysoké odolnosti proti rušivým impulsům,které mohou být obsaženy v...

Způsob suchého odstraňování oxidů síry, fluorovodíku a chlorovodíku ze spalin a odpadních plynů s obsahem vodních par

Načítavanie...

Číslo patentu: 265109

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hartman Miloslav, Svoboda Karel, Veselý Václav, Musil Zdeněk, Jakubec Karel

MPK: B01D 53/34

Značky: chlorovodíku, síry, obsahem, způsob, plynů, oxidů, suchého, vodních, fluorovodíku, odpadních, spalin, odstraňování

Text:

...typem kontaktního zařízení pro reakci mezi částicemi sorbentu a odpadními plyny je reaktor 5 fluidní vrstvou částic hydroxidu nebo oxidu vápenatého, reaktor s cirkulující fluidní vrstvou částic sorbentu nebo transportní reaktor s recirkulací částečně zrea qovaných částic sorbentu zachycených v odlučovači, např. v cyklonu.Konverze hydroxidu vápenatého na siřičitan a síran vápenatý dosahuje 30 až 60 molárních podle teploty, do...

Inhibitor koroze

Načítavanie...

Číslo patentu: 263098

Dátum: 11.04.1989

Autori: Věk Vladimír, Svoboda Karel, Grym Ivan, Kudlička Jaroslav, Vošta Jan, Smrž Milan

MPK: C23F 11/10

Značky: koroze, inhibitor

Text:

...použití inhibitorů na bázi chromanů,ktoré jsou sice za uvedených podmínek velmi účinné, neni mož~ no zefektívnit proces vypírky aktivátorem na bázi organické sloučeniny, neboř ve valné větěíně navržených ektívátorů dochází k velmi rychlé oxidaci např. a 1 kanolaminů,za současné redukce chromanových aniontů na chromíté solo, čímž zařízení zůstává korozně nechráněno. Další nevýhodou, kromě již uvedené silné toxicity, je pro systém potaäové...

Zapojení analogově-číslicového převodníku ve spojení s mikropočítačem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260882

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Karel, Liška Martin, Pecháček Ctirad

MPK: G01R 19/25, G06F 13/00

Značky: zapojení, převodníku, spojení, mikropočítačem, analogově-číslicového

Text:

...vstup komparátoru je připojeno zněřené napětí a výstup z komparatoru je spojen se vstupem mikropočítače.Zapojením podle vynálezu se dosáhne současně dobré linearity a rychlosti převodu. Další výhodou zapojení podle vynálezu je značná variabilita vlastností převodníku(např. změna vstupní citlivosti nebo počet bltu převodu změnou programového vybavení mikropočítače bez nutnosti obvodových změn.Príklad zapojení podle vynálezu je schematicky...

Destilační analyzátor sodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244175

Dátum: 01.06.1988

Autori: Netolický Ladislav, Holub Poemysl, Svoboda Karel, First Antonín

MPK: G21D 1/02

Značky: analyzátor, sodíku, destilační

Text:

...- v načo případě s čistý argonem, jednak na vývčvu,1, Uvnitř komory 1 je kolěbka ll, opatření na svých koncích čepy 13, sasasenýni do ložiska 11 a 1 oiieka.11. Přitom první loiisko 13 na straně chladiče Q je spojeno s komorou napevno druhé loiiskoL 1 na straně usávčru § je zasaseno do vyjínatelnévložky 12. Kolébke ll je otáčivá kolem čepů lg a je opatřena jamkou gg, do níž zapadá pojistka 2 ovledatelná táhlem gl z míst mimo komoru 1 a...

Způsob likvidace chlorovaných organických sloučenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257501

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hartman Miloslav, Pata Jaroslav, Mašát Jan, Svoboda Karel, Bejblík Pavel, Veselý Václav

MPK: C07B 35/06

Značky: způsob, chlorovaných, organických, sloučenin, likvidace

Text:

...spalín, z něhcž se část spalín odebírala k analýze. Spaliny z přestupníku vstupovaly do náplňové skleněnékolony, jejíž vařák byl vytápěn. Do hlavy kolony byla nastřikována voda, z vařáku byl přes chladič odebírán vzniklý roztok kyseliny solné.Odplyny odcházející z kolony byly vedeny přes náplň aktivního uhlí.Do reaktoru bylo dávkováno 167 g.h 1 tetrachlormetanu a 90 litrů.h 1 propanu. Pro spalo vání bylo přivedeno 4,1 Nm 3.h 1vzduchu....

Zařízení k rozdělení dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255569

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gregr Zdeněk, Otevřel Josef, Svoboda Karel

MPK: B65H 3/16

Značky: předmětů, polotovarů, zařízení, hutních, zejména, rozdělení, dlouhých

Text:

...jelikož zdeznejsou žádné pohyblivé části. Také je výhodou to, že vychylovaoími magnety lze na základě údajů vyhodnocovgcího přístroje třídit vý robky na vyhovující a nevyhovující a ukládet je do příslušných kapes.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, uspořádané v defektoskopické lince, kde na obr. l je jeho nárys a na obr,2 je kolmý řez zařízením z obr. l.Zařízení k rozdělování dlouhých předmětů,...

Zařízení pro mazání převodů rotačních žacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236313

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vondrák Jiří, Svoboda Karel, Kocián Miloslav, Dvořák Jiří

MPK: A01D 69/12

Značky: převodů, mazání, zařízení, rotačních, žacích, orgánů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro mazání převodů rotačních žacích orgánů, zejména u diskových žacích strojů pracujících na svahu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že k oběma koncům náhonového hřídele jsou připojeny spirálové rotory, uložené v komorách těles, upravených ve skříni s mazacím médiem. Komory jsou vzájemně propojeny potrubím v němž je u každého převodu vytvořen alespoň jeden mazací otvor.

Ustavovací a měrný nůž pro přesné navařování nožových držáků rozpojovacích orgánů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246492

Dátum: 15.12.1987

Autori: Heinrich Petr, Svoboda Karel

MPK: E21C 35/18

Značky: nůž, nožových, rozpojovacích, měrný, ustavovací, držáku, navařování, orgánů, přesné

Text:

...špička a v jeho spodní části je vyměnitelně upevněna stopke ustavovaxcího nože.Ustavovaci nůž má prednosti vi tom, želze s jeho pomocí jednoduše a rychle ustavovat správně nož-ově držáky na rozpojovacím orgánu, je jednoduchý pro obsluhu. Uyąçląnájçpřednpsti nmajilza následek zvýšení živbtndstisunolžů o nožových- dlľžáků a tím úsporu materiálu pro výrobu novžů a nožových držálků, zvýšení výkonu kombajn-u, zvýšení přesností při řeązání,...

Maltodextrinové piškoty na bázi škrobového hydrolyzátu a vaječné hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247434

Dátum: 15.10.1987

Autori: Svoboda Karel, Domalíp Vratislav, Borl Milan

MPK: A21D 13/08, A23L 1/195

Značky: piškoty, maltodextrinové, bázi, škrobového, hmoty, hydrolyzátů, vaječné

Text:

...blízke. současný stav tekuté výživy je uveden V publikaci Ďoberský P., Šimončič R.,Bučko K. a kolektiv Dietní systém pro nemocnice I. a II., Osveta, Martin 1983.Tyto nevýhody odstraňuje řsiení podle vynálezu, jehož podstatou je, že k přípravě piškotové hmoty se použije 45 B hmot. naltodsxtrinu o středním polymerizačním stupni 15-30 glukôzových jednotek 45 Q hmot. Vaječné hmoty a 10 B hmot. Vody. výrobek neobsahuje žádnou mouku. Hotové...

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238328

Dátum: 01.10.1987

Autori: Svoboda Karel, Mašek Miroslav, Nečesaný František

MPK: B01D 57/00

Značky: způsobu, způsob, oddělování, kontinuálního, postupného, tohoto, nemísitelných, směsi, vícefázových, složek, provádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob postupného kontinuálního oddělování složek nemísitelných vícefázových směsí, u kterých dochází k jejich postupné separaci na základě rozdílné specifické hmotnosti jednotlivých fází, pří kterém se kapalná směs uvádí nejprve do šikmého pohybu, který svírá s vodorovnou rovinou úhel 20 až 800, při kterém dochází k oddělení plynné fáze a koagulaci dispergovaných fází do dělitelných aglomerátů, potom se tato směs uvede k vertikálnímu odloučení...

Tepelný akumulátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 247146

Dátum: 28.09.1987

Autori: Koneený Luboš, Neeesaný František, Matijíeek Petr, Svoboda Karel

MPK: F28F 23/00

Značky: tepelný, akumulátor

Text:

...aKKYMYnHTOp cxpuroro Tçnna cornacno DD~WP 147.405, nyTeM KOHCTDYKTHBHHX Mep Taxnm o 6 pasoM, uroöu Hapnny c onoapenenuoü sapaxaeuocrbm H paspnxaeuocrhm, a raxxe HGBOSMOXHOCTBD őeckonrponbnoň paspsnku öuna öu nocwnrnywa óonee nucoxax cweneub 3 ®eKTHmHocTH, 5 ocoőeuuocwu HYTEM 60 nee ÓNCTDOŘ TGHHOHBPGĽEQH B 8 KKYMYH 8 TOP.Cornacuo Hsoöpeweunm ara sanaqa pemaewca TaKHM oöpasou, qwo GMKOCTB axxy-. MynnTopa 1 Tepmnqecxóro aKKyMynnTopa...

Licí forma

Načítavanie...

Číslo patentu: 247104

Dátum: 28.09.1987

Autori: Bartoníeek Ladislav Jieín, Svoboda Karel

MPK: B22D 27/13, B22C 9/24

Značky: licí, forma

Text:

...non KOTODHM ras H 0 nąWT B ĎODMY. ĽOHXHO npesumarh PHEDOCTBTHJWECKOE annenne pacnnaaa nan HHHHM YDOBBGM HOHOFO mena H B Kamnon cnyqàe3 OSMOKHOCTb ynpasnxwb Hpoueccom ůopumposanna nonocwn B oöbeme àarnepe Bammero Meranna n onxcmaaeuoü nuweňnoñ Qopme nosnonner nonyqawn ownnnxu c HOHOCTBM, n oőaeu Koropoň sxonm 3 05 beM ycanoqnoň paxonnnu öes npuómnn. Hsneaeune me mapu ycanoquoä paxonnnm B npuömnu om ynnnuenuoů cepnean Hoň K xownaxrnoň,...

Zařízení pro usměrňování proudu materiálu posečeného rotačním žacím strojem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251835

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vondrák Jiří, Valouch Lubomír, Souček Zdeněk, Svoboda Karel, Dvořák Jiří

MPK: A01D 34/66

Značky: posečeného, žacím, rotačním, zařízení, strojem, materiálů, proudu, usměrňování

Text:

...řemend 5, na bnanou remeníci 1, nmníl nevazuje kraäní převodovi akríň § upraventžnapř. v dutém svisláa krajním noaníku z, na krajií převodovou ektíň § pak navaluje saíněnl apodní hnací skríň 3.I kraji je upraven nízká rotační buben iací 2, který je válcový nebo komolý kulelový,nahoru ee auiující, opatřený nahoru se roaiiŕujícím koaolýa kuielovýa kloboukem m. Soundní vyeold rotační iací buben .LL, t.j. drułú od kraje, je vytvořen jaxo...

Rotační žací stroj diskový, zejména bočně nesený

Načítavanie...

Číslo patentu: 250985

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vondrák Jiří, Dvořák Jiří, Kocián Miloslav, Svoboda Karel

MPK: A01D 34/63

Značky: diskový, rotační, stroj, nesený, žací, bočně, zejména

Text:

...provedení rotačního žacího stroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je v pudorysu znázorněn celkový pohled na diskový žací stroj, na obr. 2 je nárys detailu skříně převodu a skříně žacího ústrojí V řezua obr, 3 představuje příčný řez skříní převodu v bokorysu.Rotační žací stroj, v příkladném provedení diskový, je prostřednictvím závěsu l a závěsných čepů 2 připojován k neznázorněnému tažnému prostředku. K závěsu l je připojen nosný rám Q...

Zařízení pro manipulaci se svitky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250390

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Karel, Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B21C 47/02

Značky: manipulaci, zařízení, svitky

Text:

...vodorovné pracovní rameno 18 nosiče 16 je uloženo suvně a jeho dráha pojezdu je ukončena nárazovým spínačem 19. V krajní poloze je pracovní rameno 18 drženo pruzinou.Sklopný podávač je tvořen sklopnou (ĺBS-j kon, jenž sestava z pevné části 2 D, otočné kolem čepu 21 a spojené s pístnicí dvojitéhosilnového válce 2.2. V pevné části 20 sklopné desky je suvně Liložena .pohyblivé část 24 s trny 23, která je přestavitelná tažnýín řetězovym elementem...

Způsob odstraňování rtuti a/nebo oxidu arsenitého a oxidu siřičitého z pražných a odpadních plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250298

Dátum: 15.04.1987

Autori: Pata Jaroslav, Hartman Miloslav, Svoboda Karel, Veselý Václav

MPK: B01D 53/34

Značky: odpadních, plynů, pražných, způsob, oxidů, siřičitého, odstraňování, rtuti, arsenitého

Text:

...Plyn je dále zbavován par síry, rtuti, As 40 s a aerosolů sloučenin rtuti a arsenu odsorpcí ve vrstvě aktivního uhlí za vyšších teplot 130 až 210 °C, s výhodou 150 až 190 °C. Zvýšená teplota potlačuje adsorpci vodních par i S 02 a způsobuje snížení množství H 2 S 04 vzniklé v pórech aktivního uhlí. Síra adsorbovaná na aktivním uhlí reaguje rychle za těchto podmínek s parami rtuti a AS 406 na príslušné sirníky podle rovnica vyvoláva částečný až...

Způsob určování prahové rychlosti fluidace

Načítavanie...

Číslo patentu: 238677

Dátum: 15.01.1987

Autori: Selucký Konstantin, Punčochář Miroslav, Drahoš Jiří, Čermák Ján, Svoboda Karel

MPK: G01P 5/14

Značky: rychlostí, způsob, fluidace, určování, prahové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká určování prahové rychlosti ve fluidní vrstvě, kde prahová rychlost je určena ze závislosti směrodatné odchylky dynamické složky tlaku na lineární rychlosti fluidační tekutiny. Vynálezu lze použít pro objektivní stanovení prahové rychlosti a k průběžnému sledování této veličiny u průmyslových zařízení.

Zařízení k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesený rotační žací stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235435

Dátum: 15.11.1986

Autori: Kocián Miloslav, Svoboda Karel, Vondrák Jiří, Med Ladislav

MPK: A01D 57/26, A01D 35/22

Značky: zařízení, nesený, materiálů, čelně, žací, stroj, usměrňování, rotační, zejména, sečeného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k usměrňování sečeného materiálu, zejména pro čelně nesené rotační žací stroje, kde je potřeba značného stranového vychýlení. Podstata vynálezu spočívá v tom, že s nosným rámem je spojena stranice s tělesem, v nichž je uložen hřídel šneku. Kolem šneku je upraven jednak horní kryt, jednak opláštění, zasahující pod pracovní orgán s noži a probíhající alespoň částečně. Nad osou šneku je pak na opláštění nebo na krytu upravena...

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací

Načítavanie...

Číslo patentu: 236996

Dátum: 01.10.1986

Autori: Svoboda Karel, Kočandrle Josef, Nečesaný František, Jadrný Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: flotací, olejový, odlučovač, průtočný, dvoustupňovou, tlakovou

Zhrnutie / Anotácia:

Průtočný olejový odlučovač s dvoustupňovou tlakovou flotací je určen k odstraňování ropných látek a dispergovaných mechanických nečistot z odpadních vod. Jeho podstatou je, že přívod tlakové vzduchem nasycené vody je dělen do dvou samostatných proudů, přičemž první proud je napojen do přívodního potrubí vyvločkované kapaliny ještě před jeho vyústěním do horní části flotační věže a druhý proud je napojen do spodní části flotační věže a že...

Způsob kontinuálního předčištění znehodnocených olejových emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234113

Dátum: 01.10.1986

Autori: Nečesaný František, Kočandrle Josef, Svoboda Karel, Sýkora Milan, Jadrný Jan, Večerka Jan

MPK: C02F 1/40

Značky: předčištění, znehodnocených, způsob, kontinuálního, olejových, emulzí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru zneškodňování průmyslových odpadních vod a je použitelný v oblasti vodního hospodářství řeší problém zneškodňování znehodnocených uměle stabilizovaných olejových emulzí kontinuálním způsobem. Podstata vynálezu spočívá v kontiná1ním předčištění znehodnocených olejových emulzí kombinací chemického zásahu, kterým je eliminován stabilizační účinek emulgátorů,a dvoustupňové tlakové flotace s předřazenou koalescencí olejových...

Rotační žací ústrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 233429

Dátum: 15.08.1986

Autori: Souček Zbyněk, Vondrák Jiří, Musil František, Svoboda Karel, Valouch Lubomír

MPK: A01D 35/264

Značky: žací, ústrojí, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Rotační žací ústrojí je určeno k ekonomické a kvalitní sklizni porostu, zejména zelené píce. Je opatřeno rotačními talíři, z nichž každý je tvořen středovým kuželem, který na částech svého spodního obvodu přechází v nejméně dvě krajní dopravní plochy. Ty jsou tvořeny strmou náběhovou částí s náběhovou hranou širší, než je zadní hrana rovinné části krajní dopravní plochy. Ta je též opatřena vzhůru zvednutým okrajovým límcem. Středový kužel je...

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští

Načítavanie...

Číslo patentu: 227287

Dátum: 15.06.1986

Autori: Mergl Zdeněk, Morávek Miroslav, Žák Antonín, Svoboda Karel

Značky: zařízení, ovládání, jeřábových, kleští

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání jeřábových kleští tvořených párem ramen spojených třmenem a připojených volnými konci táhly k závěsu, ze kterého vystupuje proti ozubu na třmenu kyvný záchyt, vyznačené tím, že kyvný záchyt (3) je opatřen kyvným raménkem (7), jehož kladka (8) vystupuje proti kulise (15) vytvořené na třmenu (14), zatímco mezi kyvným záchytem (7) a třmenem (14) je uspořádán palec (17) proti šikmé kulise (6).

Způsob výroby sazí s vysokým měrným povrchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232290

Dátum: 15.06.1986

Autor: Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58

Značky: výroby, měrným, povrchem, vysokým, sazí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby sazí s vysokým měrným povrchem, které vznikají jako vedlejší produkt parciální oxidace ropných nebo dehtových surovin a separují se z proudu plynných produktů procesu vypíráním vodou, při kterém se sazové částice izolují z vodné suspenze za použití koagulační kapaliny, např. uhlovodíkových rozpouštědel, a vytvořené sazové makročástice, které obsahují koagolační kapalinu a vodu, se oddělí od vodné fáze pomocí děrované přepážky,...

Speciální saze

Načítavanie...

Číslo patentu: 232289

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kvapil Zdeněk, Nečesaný František, Svoboda Karel

MPK: C09C 1/58

Značky: speciální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká speciálních sazí připravených z vodných suspenzí sazových mikročástic peletizací s uhlovodíkovými rozpouštědly a vytvarovaných do granulí kulovitého tvaru, případně připravených ve formě prachu. Vzhledem ke svým fyzikálním vlastnostem mají speciální saze rozsáhlé využití jako přísada či plnidlo do plastických hmot, pryží, barev, tiskařských černí apod., nebo jako sorpční či filtrační materiál, případně i jako katalyzátor...

Způsob demineralizace sazí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223647

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kubička Rudolf, Nečesaný František, Svoboda Karel, Kvapil Zdeněk, Sýkora Milan, Jára Vladimír

Značky: demineralizace, sazí, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu demineralizace sazí z parciální oxidace ropných a dehtových zbytků získaných peletizací ze sazových vod nepolárním rozpouštědlem extrakcí anorganickou kyselinou, při němž se saze oddělují ze suspenze s vodnou fází obsahující anorganickou kyselinu peletizací za přídavku nepolárního rozpouštědla, vzniklé peletky se po oddělení kyselé vodné fáze properou vodou nebo čpavkovou vodou, případně zbaví obsaženého rozpouštědla...

Zapojení spojovací části řídicího počítače

Načítavanie...

Číslo patentu: 223193

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Karel, Kudrnovský Pavel

Značky: částí, zapojení, spojovací, počítače, řídicího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález "Zapojení spojovací části řídicího počítače" se týká oboru "Stroje na zpracování dat". Vynález řeší problém rozšiřování a zálohování spojovací části řídicího, počítače v závislosti na.rozsahu zpracovávané řídicí úlohy. Podstatou vynálezu je umístění spojovacích obvodů řídicího počítače do jednoho nebo několika nezávislých vstupních/výstupních bloků propojených obousměrnou datovou a řídicí sběrnicí připojenou rovněž na procesor, přičemž...