Svoboda Josef

Sposob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260295

Dátum: 15.12.1998

Autori: Balák Jiří, Macho Vendelín, Svoboda Josef, Kavala Miroslav

MPK: C07C 41/06

Značky: spôsob, výroby, 2,2-dialkoxypropánu

Text:

...na rovnovážnost reakcie je výhodné odstraňovať z reakčnej zmesi LZ-dialkoxypropán i. vodu. Z reakčnej zmesi po druhom stupni syntézy možno izolovať 2,2-dialkoxypropán pomerne vysokej čistoty extrakciou vhodným roztokom hydroxidov alkalických kovov a prípadne 2,2-dialkoxypropán prečistit destiláclou za zníženého tlaku. Vhodná je tiež rektifikácia alebo špeciálne destilačné procesy Beregovych V. V. a i. Chim. farm. ž. 17, 454 /1983/ Brunner...

Spôsob výroby kopolymérnych disperzií vinylchlorid – akryláty

Načítavanie...

Číslo patentu: 278758

Dátum: 04.02.1998

Autori: Svoboda Josef, Mazanec Ján, Žemberová Mária, Zeleňáková Blažena, Ondruš Imrich

MPK: C08F 20/06, C08F 14/06

Značky: disperzií, akryláty, kopolymérnych, vinylchlorid, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymérne disperzie vinylchlorid - akryláty sa vyrábajú tak, že do polymerizačného prostredia sa pridávajú látky, ktoré zvyšujú kritickú koncentráciu plnív v disperzii. Sú to polyvinylalkohol a polyakryláty alkalických kovov a amoniaku v množstve 0,2 až 1,1 % hmotn., počítané na celkové množstvo použitých monomérov, čím sa dosiahne zvýšenie hodnoty kritickej koncentrácie plniva na 4,5 až 8,0 g CaCO3/g neprchavých podielov kopolymérnej...

Zařízení k spodnímu zavlažování rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: U 19

Dátum: 11.08.1993

Autori: Cásek Eduard, Svoboda Josef, Schmidt Bohumil

MPK: A01G 27/00

Značky: rostlin, spodnímu, zavlažování, zařízení

Text:

...poskytuíe uspořádání zařízení. spočívaiící v tom. že v nalévacím komínku ie uspořádán plovák spojený s indikační tyčíTechnické řešení bude blíže osvětleno pomocí výkresu. na kterém znázorňuie obr.1 vertikální řez truhlíkem a mřížkou. vedený středem nalévaeího komínku s vyznačením indikačního ústroií výšky hladiny zálivky. obr.2 šikmý pohled na soustavuZařízení k spodnímu zavlažování rostlin sestává z mřížky 1. vytvořené v příkladu provedení...

Způsob zpracování nedlouženého polymerního materiálu z polyetylentereftalátu na granulát a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 270259

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svoboda Josef, Šrůta František, Kvízová Milena

MPK: B29B 17/00, B29K 67/00

Značky: granulát, polyetyléntereftalátu, způsob, provádění, materiálů, zpracování, polymérního, zařízení, nedlouženého

Text:

...jeho plná zhodnocení tím, že získaný granulát je možno dále využít k výrobě vlákna nebo fólií prakticky beze ztrát a s vysokým ekonomickým eíektem. Dochází k ůspoře základních surovin, čímž se zlepšuje ekonomická bilance výroby. Dochází také k úapoře devízových prostředků. Zařízení je jednoduché konstrukce, aestavené z tuzemských součástí, s nenáročnou obsluhou.Provedení způsobu a zařízení pro zpracování nedlouženáho polymerního materiálu z...

Kladkový vytahovač polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269206

Dátum: 11.04.1990

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar

MPK: H05B 6/60, B65G 47/74

Značky: polotovarů, kladkový, vytahovač

Text:

...podle vynálezu odmontovat. Pro vytvoření prostoru pro šikmý žlábek postačí pootočení celého vytahovače kolem osy objímky alespoň o 45 ° tak, že se spodní kladky pootočí nahoru, případně sa vytahovač ještě posune ve směru osy induktoru posuvem kruhové trubky v objímce pro dosažení větäí vzdálenosti spodních kladek od induktoru. Když zůstává vytahovač namontován na ohrívači, není nutné odpojovet prívody chladící vody a vypínat přísluäný...

Zapojení zobrazovací jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267617

Dátum: 12.02.1990

Autori: Růžička Ivoj, Mašek Karel, Brázdil Jaroslav, Svoboda Josef, Lhota Jan

MPK: G06K 15/00, G06F 15/62

Značky: zobrazovací, jednotky, zapojení

Text:

...je popsán na pŕipojenêm výkresu, znázorňujícím blokové schema zapojenířadič 1 obrazu je svým přerušovacím výstupem Ži spojen s přerušovacím vstupem ii procesorové jednotky ł a svým datovým vstupem Q připojen na datový vstup - výstup lg procesorové jednotky Ä a současně na datový výstup 3 paměti 3. Zápisový vstup 2 radiče 3obrazu je spojen se zápisovým výstupem 52 adresového dekodéru 4. Adresový vstup łł ad resového dekodéru 5 je spojen s...

Podavač polotovarů, zejména pro indukční ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267129

Dátum: 12.02.1990

Autori: Havlík Josef, Toman Otakar, Svoboda Josef

MPK: C21D 1/10

Značky: zejména, ohřívací, indukční, stroje, polotovarů, podávač

Text:

...horní čelíst, vyžaduje složítější- 3 267129 řízení stroje. Další podstatnou nevýhodou jsou větší nároky na energií. Podstatnou nevýhodou je složítčjší konstrukce. Další nevýhodou je nutnost dalšího pohyblívého přívodu energie.Tyto nevýhody odstraňuje v převážně míře zařízeníçdle vynálezu, sestàvající 2 ranu, k nčnuž je nepohyblívě přípevněna vodící lišta, spodní žlábek, horní žlábek a pojezdovà dráha,na níž jsou pohyblivé uloženy...

Zapojení pohonu podavače

Načítavanie...

Číslo patentu: 263853

Dátum: 12.05.1989

Autori: Štefl Milan, Svoboda Josef, Bělovský Jan, Toman Otakar

MPK: B65G 27/32, G05D 19/02

Značky: podavače, zapojení, pohonů

Text:

...vibračního podávače, výstup bloku zapnutí pohonu vibračního podávače je připojen na jeden vstup pohonu vibračního podávače a výstup bloku brzdění pohonu vibračního podávače je připojen na druhý vstup pohonu vibračního podávače, kde podstata vynálezu spočíva V tom, že první výstup rozhodovacího bloku je ještě připojen na vstup časovače, výstup časovače je připojen na třetí vstup irozhodovacího bloku.Podstatnoit výhodou zapojení pohonu...

Spôsob výroby 2,2-dialkoxypropánu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261652

Dátum: 10.02.1989

Autori: Svoboda Josef, Balák Jiří, Macho Vendelín

MPK: C07C 41/06

Značky: výroby, spôsob, 2,2-dialkoxypropánu

Text:

...tvoria okolo 1 0/0.V neposlednom rade, podľa tohto vynálezu vhodným donórom alkoholov C 1 až C 5 môžu byť aj produkty hydrokondeiízácie zmesi vodika s oxidom uholnatým, najmä na zinočnato-chromltých, zinočnato-železnato-chromitých katalyzátoroch za zvýšenej teploty a tlaku, produkty modifikovanej Fischer-Tropschovej syntêzy na uvedených ako aj železnatých katalyzátoroch. Potom acetylénom inicovanej hydrokondenzácie, či iniciovanej...

Zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje, zejména pro kalicí stroje karuselového typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259601

Dátum: 17.10.1988

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Bělovský Jan, Svoboda Josef

MPK: H05B 6/06

Značky: kalení, zapojení, stroje, nastavení, kalícího, karuselového, zejména, kalicí

Text:

...se tak stejně tepelné zpracování všech součástí. Další podstatnou výhodou zapojení je jeho jednoduchost.Príklad zapojení podle vynálezu je zrejmý z obr. 1, kde je znázorněno zapojení pro nastavení doby kalení kalicího stroje karuselového typu s možností předvolby libovolné nejvýš p-te pozice konce kalení součástí na bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí, kde počet p kontaktů bloku l) předvolby pozice konce kalení součástí je...

Sposob výroby 2-alkoxypropénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259388

Dátum: 17.10.1988

Autori: Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav, Glevitzký Edmund, Svoboda Josef, Balák Jiří, Polievka Milan

MPK: C07C 11/06

Značky: 2-alkoxypropénu, výroby, spôsob

Text:

...kovov, ako aj alkoholát alkalického kovu s alkoholom C, až C 3.Vodné roztoky alkoholov získané z exthrakcie alebo extrakčnej destilácie je v prípade metanolu možno lahko regenerovať destiláciou, resp. rektitikáciou. V prípade alkoholov C 9 až C 3 je vhodná azeotropická destilacia, s využitím známych ternárnych azeotropických zmesí, selektívnou adsorbciouu Vody hydrofilnými, vo vode nerozpustnými, ale vodou len napučiavajúcimi polymérmi a...

Zapojení pro časování řídicích signálů mikropočítače v režimu sdílení sběrnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 247218

Dátum: 01.08.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: G06F 13/42

Značky: sběrnic, sdílení, signálu, časování, zapojení, řídících, mikropočítače, režimu

Text:

...vynálezu zamezuje vniku hazardních stavů při3 . 247 21 a přepínání sdílených sběrnic mezi mikroprocesorem a řadičem zobrazování. Tím je možný návrh levných mikroprocesorových systémů s minimálním počtem součástek, avšak bez kompromisních řešení v časování při dodržaní všech katalogových údajů jednotlivých součástek, což je významné zejména pro sériovou výrobu, nebot jsou tak vyřešeny otázky povolených rozptylůVynález je blíže vysvětlen za...

Zachycovací zařízení depaletovacího nebo paletovacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258068

Dátum: 15.07.1988

Autori: Svoboda Josef, Húževka Juraj, Lapka Miroslav

MPK: B65G 61/00

Značky: stroje, zařízení, paletovacího, zachycovací, depaletovacího

Text:

...zvláště výhodná oestavování a držaní vrstev přepravek.Oàpružené závěay naatavování výšky závěàných desek tvoří bezpečnoatní prvek při nahodílé manípulací a rozmôrově výrązně odohyl. nýmí přepravkamíoy nDále Jo ooatava výkyvných západek na záväsných doskách řečeno tak. že umožňuje zaohycování přepravek se značnýmí odchylkami od nastaveného typu. Vlastní západky jsou pro paletování tva 4 rovány tak. že zabraňují porušení stohu...

Zařízení pro přenos polohové informace z otočné části stroje na nepohyblivou část stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 256278

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar, Bělovský Jan

MPK: C21D 1/00

Značky: nepohyblivou, prenos, polohové, otočné, stroje, částí, část, informace, zařízení

Text:

...278 čarých pneunatických notorů je stejné a všechny navzájom shodné skupiny přínočarých pneunatických notorů jsou umistěny ve stejné potoze, něřené ve saěru osy otàčeni otočné části stroje. Dále je podstatou vynàlezu to, že přiaočarà pneumatické aotory mají pístní tyče nekruhového průřezu.Podstatnou výhodou začízeni pro přenos polohové informacez otočné časti stroje na nepohyblivou část stroje podle vynálezu je vhodnost zařízení pro práci v...

Stroj pro kalení do lázně s indukčním ohřevem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256121

Dátum: 15.04.1988

Autori: Toman Otakar, Štefl Milan, Bělovský Jan, Svoboda Josef

MPK: C21D 1/10

Značky: stroj, indukčním, lázně, kalení, ohřevem

Text:

...straně opatřen patkou pro upevnění k základu stroje lg, je otočně uložena objímkà 3, k níž jsou připojena ramena É. Na vnějším konci každého ramene É je připojeno svislé vedení 1, v němž je suvně uloženo vřeteno §. Vřeteno § je s výhodou duté a jeho dutinou může procházet táhlo gl spojující silový válec ll pro upínací přípravek 3 s upínacím přípravkem 2, v němž je upnuta kalená součást gg. Pohon pro svislý pohyb vřetene Q může být vytvořen...

Zařízení k nepřetržitému odpěňování viskózní kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255073

Dátum: 15.02.1988

Autor: Svoboda Josef

MPK: B01D 19/02

Značky: zařízení, odpěňování, nepřetržitému, viskozní, kapaliny

Text:

...hloubky pod reaktor, takže pěna je hydrostaticky stlačena na únosnou míru pro čerpaní. Pro vynášení pěn z reaktorů jsou používána zubová čerpadla opatřená speciálními nástavci pro rušení vlivu pěny. Řešení vynášení pěn tímto způsobem si vyžaduje zvýšené nároky na energie a náklady na čerpací zařízení. Charakter vynášené pěny téměř vylučuje použití pístových, membránových a odstředivých čerpadel.Nevýhody stávajícího stavu jsou odstraněny...

Reaktor pre chloráciu v kvapalnej fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 254206

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ondruš Imrich, Bobok Daniel, Svoboda Josef, Hojč Ján

MPK: B01J 10/00, C07B 39/00

Značky: kvapalnej, fáze, reaktor, chloráciu

Text:

...je situovaný spodným okrajom nad hornou úrovňou prepojením ramien.Hlavnou výhodou reaktore pre chloráciu uhľovodíkov v Ikvalpalnej fáze je, že cirkulácia produktu v ramenách spojitej nádoby s rúrkovnicovými systémami je zaručená zmenou hustoty reakčného produktu na vrchu a spodu spojitých nádob bez nútenej cirkulácie, čím sa šetrí energia na pohon cirkulačného čerpadla. Ďalšia vý-hoda reaktora podľa vynálezu je v tom, že časť reakč 4ného...

Podávací mechanismus

Načítavanie...

Číslo patentu: 238539

Dátum: 01.11.1987

Autori: Svoboda Josef, Toman Otakar

MPK: H05B 6/60

Značky: mechanismus, podávací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zejména zařízení kováren. Řeší plynulé kladkové podávání materiálu do indukčních ohřívacích strojů. Horní podávací kladka je uložena v desce, která je pomocí paralelogramu připojena k rámu. Rovina kývání ramen paralelogramu je kolmá ke směru podávání materiálu.

Způsob nepřetržité přípravy chemicky modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 234505

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vaníček Jiří, Svoboda Josef, Sűsser Otakar, Blažek Jiří, Kvízová Milena

MPK: D01F 6/62

Značky: modifikovaných, vláken, přípravy, způsob, nepřetržité, chemicky, polyesterových

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby různých typů kopolymerních vláken, při kterém se přímým zvlákňováním esterifikace kopolymerujících kyselin etylenglykolem provádí v prostředí tvořeném produktem nízkomolekulární části nepřetržitě pracující výrobní linky, jehož část je odvětvena do zvláštního vzhledem k výrobní lince paralelně řazeného průtočného reaktoru, přičemž produkt z tohoto reaktoru se spojuje s hlavním proudem výrobní linky a v následující vysokomolekulární...

Zařízení pro úpravu slisovaných hromad tabáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 244422

Dátum: 15.07.1987

Autori: Snopek Pavol, Svoboda Josef, Kre Štefan

MPK: A24B 3/02

Značky: zařízení, slisovaných, hromad, úpravu, tabáku

Text:

...trubek. Sondová montážní deska nase větší počet pružně zamontovaných jednotlivých upravovacích sond sestávajících z trubkového tělesa pro taženého otvorom v sondové montážní desce, přičemž vnitřní průměr otvoru je větší než vnější průměr trubkového tělesa pro odklon upravovací sondy od svislice.Trwtkwvé tľänsn za avovacf soády je umístěno v sondová montážní desce s pomocí dolního nákružku předpjstáho vzhůru proti spodnímu povrchu...

Způsob přípravy chemicky modifikovaného vláknotvorného polyetylentereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238936

Dátum: 16.03.1987

Autori: Vaníček Jiří, Svoboda Josef, Blažek Jiří, Kvízová Milena, Sűsser Otakar

MPK: C08G 63/18

Značky: polyetyléntereftalátu, chemicky, modifikovaného, přípravy, vláknotvorného, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba vláknotvorného polyetylentereftalátu chemicky modifikovaného kyselinou izoftalovou případně jejím sulfoderivátem nebo kombinací obou těchto látek tak, že modifikační složka ve formě suspenze v etylenglykolu se přidává do procesu přípravy polyetylentereftalátu po skončení přeesterifikace dimetyltereftalátu etylenglykolem před začátkem polykondenzace. Takto připravený kopolyester vykazuje sníženou krystalinitu a zlepšenou zvláknitelnost....

Kuželový drtič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238652

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jeřábek Ladislav, Svoboda Josef

MPK: B02C 23/08

Značky: drtič, kuželový

Zhrnutie / Anotácia:

Kuželový drtič je řešen tak, že k excentrickému pouzdru drtícího kužele je připevněno třídící zařízení. U tělesa kuželového drtiče je připevněna násypka zasahující nad třídící zařízení, pod kterým je násypka pro hrubou frakci materiálu. Výsypka pro nadsítnou hrubou frakci materiálu je propojena s dopravníkem.

Způsob nepřetržité přípravy modifikovaných polyesterových vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 232936

Dátum: 15.08.1986

Autori: Vaníček Jiří, Sűsser Otakar, Svoboda Josef, Blažek Jiří

MPK: C08G 63/46, D01F 6/84

Značky: polyesterových, způsob, nepřetržité, vláken, přípravy, modifikovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Modifikovaný polyester na bázi ethylenglykoleterftalátu pro zvlákňování se připravuje nepřetržitým přiváděním směsného produktu kombinované esterifikace kyseliny izoftalové a monoalkalické soli kyseliny 5-sulfoisoftalové ethylenglykolem do nízkomolekulární části výrobní linky pro nepřetržitou přípravu polyesterových vláken. Poměr průtoku směsného produktu, v němž je stálý podíl obou složek a průtoku tereftalové složky v místě vstupu komonomerů...

Způsob zpracování odpadních látek z destilace etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233684

Dátum: 01.07.1986

Autori: Heran Jozef, Dřevo Josef, Kozojed Václav, Svoboda Josef

MPK: C07C 31/20

Značky: způsob, odpadních, zpracování, reakcí, výrobe, polykondenzační, polyetyléntereftalátu, látek, destilace, etylénglykolu, vznikajícího

Zhrnutie / Anotácia:

Při destilaci etylénglykolu vznikajícího polykondenzační reakcí při výrobě polyetyléntereftalátu odpadá předková frakce s 25 až 65 % vody a nízkou výhřevností, která se obvykle vypouští do odpadních vod, dále destilační zbytek s obsahem oligomerů 40 až 75 % a teplotou tuhnutí nad 60 °C a další destilační zbytek s obsahem dietylénglykolu 20 až 3,0 % alkalického hydroxidu a z takto vzniklé směsi se při teplotě nad 120 °C oddestiluje jak volný,...

Spôsob výroby stabilných emulzií iniciátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230056

Dátum: 01.04.1986

Autori: Tribulík Ján, Kabíček Vladimír, Glos Ján, Rusina Miroslav, Macho Vendelín, Smejkal Václav, Fabini Miroslav, Svoboda Josef

MPK: C08F 2/18, C08F 4/38

Značky: výroby, spôsob, iniciátorov, stabilných, emulzií

Zhrnutie / Anotácia:

Výroba stabilných emulzií iniciátorov pre suspenznú alebo mikrosuspenznú homopolymerizáciu a/alebo kopolymerizáciu vinylových monomérov sa uskutečňuje tak, že do vodného roztoku obsuhujúceho aspoň dva rôzne typy povrchovoaktívných látok v celkovom množstve 0,1 až 20 % hmot. sa pridá organický iniciátor a/alebo roztok iniciátoru v internom rozpúšťadle a zmes sa intenzívne zamieša. Hmotnostný pomer vody k roztokovému iniciátoru je 5:95 až 97:3 a...

Vibrační zhutňovací stroj se sníženou hlučností

Načítavanie...

Číslo patentu: 223227

Dátum: 15.03.1986

Autor: Svoboda Josef

Značky: zhutňovací, sníženou, hlučnosti, stroj, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního zhutňovacího stroje se sníženou hlučností, vhodného pro zhutňování betonové nebo jiné směsi ve formách na podložkách nebo formách účinkem vibrace. Hlučnost je podle vynálezu snižována vyřešením protihlukového pláště, který obklopuje zdroj vibrace a přiléhá k podložce či formě se zhutňovanou směsí. Mezi přilehlé plochy pláště a podložky či formy je vložen pružný plášť, případně je pružnou hmotou obložen vnitřní prostor...

Zařízení k vibračnímu zhutňování betonových a jiných směsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 222733

Dátum: 15.03.1986

Autor: Svoboda Josef

Značky: zařízení, vibračnímu, zhutňování, směsi, jiných, betonových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vibračnímu zhutňování betonových a jiných směsí. Vynález se týká zařízení k vibračnímu zhutňování směsí za současného lisování, při výrobě prefabrikátů ve stavebnictví. Jedná se o zhutňování různých materiálů, pojiv a přísad, které v důsledku mísení obsahují množství vzduchu a jsou ve stavu nakypření. Podstatou vynálezu je, že pro vyvinutí lisovacího tlaku se použije plochý vzduchový vak, který je umístěn mezi vibrující částí...

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229241

Dátum: 01.03.1986

Autori: Svoboda Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: tyčového, vícezávitový, složený, induktor, kruhového, sekcí, průřezu, ohrev, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká středofrekvenčního indukčního kovárenského ohřevu. Řeší induktor složený ze sekcí. které jsou opatřeny tepelně izolační vyzdívkou ze žáruvzdorného vláknitého materiálu drženou kovovou nemagnetickou vložkou neuzavřeného profilu. Kovová nemagnetická vložka podle vynálezu je vsuvně uložena na vnitřním obrysu tepelně izolační vyzdívky a na žádném konci není oboustranně zajištěna proti osovému posuvu vzhledem k induktorové sekci....

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu, zejména pro indukční ohřívací stroje, kde ohřívaná tyč vedle osového posuvu rotuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 229191

Dátum: 01.01.1986

Autori: Svoboda Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/10

Značky: sekcí, materiálů, kruhového, vícezávitový, průřezu, rotuje, ohřívaná, induktor, zejména, stroje, osového, posuvu, ohrev, složený, indukční, tyčového, vedle, ohřívací

Zhrnutie / Anotácia:

Vícezávitový induktor, složený ze sekcí, pro ohřev tyčového materiálu kruhového průřezu, zejména pro indukční ohřívací stroje, kde ohřívaná tyč vedle osového posuvu rotuje sestávající nejméně ze dvou induktorových sekcí upevněných do nosného rámu a sestávající z více než dvou kovových nemagnetických vodicích prstenců příčně rozříznutých, jejichž vnitřní průměr je větší než průměr ohřívané tyče umístěných jednak mezi jednotlivými induktorovými...

Pohyblivý elektrický přívod

Načítavanie...

Číslo patentu: 229190

Dátum: 01.01.1986

Autori: Toman Otakar, Bělovský Jan, Štefl Milan, Svoboda Josef

MPK: H05B 6/10

Značky: přívod, pohyblivý, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Pohyblivý elektrický přívod vytvořený z tuhých koaxiálních nebo pasových vodičů vyznačující se tím, že je složen nejméně ze dvou tuhých sekcí (l) spojených navzájem nejméně jedním vnitřním kloubem (2) kde na každém konci elektrického pohyblivého přívodu je po jednom vnějším kloubu (3), přičemž převod elektrického proudu přes všechny klouby (2) a (3) je proveden ohebnými vodiči (4).

Těsnění pro svářecí nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225926

Dátum: 01.07.1985

Autori: Svoboda Josef, Čatai Petr

Značky: těsnění, nástroje, svářecí

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění pro svářecí nástroje, vyrobené na bázi teflonu nebo pryže, mající přepouštěcí otvory situovány do spojovacích příček, vyznačené tím, že maximální rozteč středů krajních otvorů (c) je menší než 70 % délky okna (a), přičemž součet ploch všech osových řezů (S2) přepouštěcích otvorů (5) je v rozmezí 20 až 35 součtu zůstatkových ploch (S3) v ose příčky (o1) a přičemž průměr (d) každého přepouštěcího otvoru (5) je maximálně 55 % šířky sloupku...

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskozních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 225080

Dátum: 01.12.1984

Autori: Blažek Jiří, Svoboda Josef, Havlíčková Dagmar

Značky: roztoku, způsob, hmotnosti, tavenín, látek, makromolekulárních, stanovení, viskózních, molekulové

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení molekulové hmotnosti viskózních tavenin nebo roztoků makromolekulárních látek dopravovaných z reaktorů tavicích zařízení nebo zásobníků čerpacím zařízením pracujícím na principu smykového účinku, například šneků, do rozvodů k dalšímu zpracování, vyznačený tím, že se na taveninu nebo roztok makromolekulární látky působí stálou smykovou rychlostí vyvozenou stálými otáčkami čerpacího zařízení a při stálém odběru látky se stanovuje...

Zařízení pro průběžné vykvašování chlévské mrvy za současného jímání bioplynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217886

Dátum: 15.11.1984

Autori: Haluščák Jaroslav, Svoboda Josef

Značky: jímání, průběžné, chlévské, zařízení, bioplynu, vykvašování, současného

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné vykvašování chlévské mrvy, za současného jímání bioplynu, vyznačené tím, že se skládá z kvasného prostoru (1), plnicí předkomory (2), oddělené od kvasného prostoru (1) plynotěsným uzávěrem vnitřním (3) a od vnějšího okolí vstupním plynotěsným uzávěrem (4), z vyskladňovací komory (5) oddělené od kvasného prostoru plynotěsným uzávěrem koncovým (6) a od vnějšího prostředí plynotěsným uzávěrem vnějším (7), v tomto souboru je...

Způsob nepřetržité přípravy polyesterů modifikovaných deriváty kyseliny izoftalové

Načítavanie...

Číslo patentu: 223463

Dátum: 01.05.1984

Autori: Svoboda Josef, Sűsser Otakar, Blažek Jiří

Značky: způsob, nepřetržité, deriváty, polyesterů, přípravy, modifikovaných, izoftalové, kyseliny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob nepřetržité výroby polyesterových vláken modifikovaných deriváty kyseliny izoftalové dle vynálezu dovoluje výrobu srážlivých i nesrážlivých kopolyesterových vláken na nepřetržitě pracujících výrobních linkách vybavených přímým zvlákňováním kopolymerní taveniny. Tekutý kopolymer, který je roztokem či taveninou modifikační složky se nepřetržitě dávkuje do výrobní linky do části, v němž probíhá výměnná esterifikace dimetyltereftalátu...

Barva pro pájení plošných spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214573

Dátum: 28.02.1984

Autori: Kunz Milan, Svoboda Josef, Elefantová Dagmar, Spousta Eduard, Vaňáček Josef

Značky: plošných, spojů, pájení, barva

Zhrnutie / Anotácia:

Barva pro pájení plošných spojů se užívá při pájení plošných spojů vlnou roztavené pájky k zabránění nežádoucího ulpění cínu. Barva obsahuje 5 až 25 hmot. % polydimetylfenylenoxidu, 30 až 60 hmot. % organického rozpouštědla, 20 až 50 hmot. % anorganického plniva a 0,1 až 5 hmot. % oligomerů propylenu a případně do 5 hmot. % plniva o specifickém povrchu větším než 80 m2/g, s výhodou 200 až 500 m2/g.