Svoboda Jan

Stator elektrického asynchrónneho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4948

Dátum: 07.01.2008

Autor: Svoboda Jan

MPK: H02K 1/06

Značky: motora, elektrického, asynchrónneho, stator

Text:

...výkresov a nasledujúceho podrobnćho opisu príkladov konkrétneho uskutočnenia. Na obrázku l je zobrazený v pôdorysnom pohľade statorový plech, ktorého vonkajší obvod je vybavený troma zhodne rozmíestnenýrni a tvarovo rovnakými prvými drážkami na vedenie trámcov vodiacich segmentov paketu pri jeho vložení do plášťa statora a súčasne druhými drážkami na vloženie a upevnenie oceľových pásikov výstužných prvkov. Na obr. 2 je bočný schematický...

Magnetický odlučovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 269957

Dátum: 14.05.1990

Autori: Svoboda Jan, Corrans Ian James

MPK: B03C 1/22

Značky: magnetický, odlučovač

Text:

...B 2 3 V dráu pásu g Jsou upravený ñmenice 4 pro vytvoření žádaná nekonečné aoustavy.Magnetický odlučovač A dále obsahuje přívodní vstup g pro přívádční materiálu na dopravníkový pás g po vstupu do prosthdků 3 gonorujících magnetické polo dále druhý vstup 1 pro vodu upravený pro oplachování dopravníkwáho pásu 2 po výotupu z prostädků g gonorujících magnotickó polo dále první výstup g pro přlvádłný materiál a účelom příjmu a vypouitäní...

Způsob výroby izolačních prefabrikátů pro tepelnou izolaci potrubí velkých průměrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266732

Dátum: 12.01.1990

Autori: Šimek Milan, Svoboda Jan

MPK: F16L 59/02

Značky: výroby, izolaci, průměru, veľkých, tepelnou, prefabrikátů, izolačních, způsob, potrubí

Text:

...tato technologie výrazný efekt v nízké energetické náročnosti celého výrobního procesu, v jednoduchosti strojního zařízení a ve vysokémstupni využití vstupních materiálů.Způsob výroby vynálezu je blíže vysvětlen v následujících příkladeoh s odvoláním na přiložené výkresy, kde na obr. 1 je zobrazen izolační prefabrikát sendvičocého provedení ve tvaru segmentu, obr. 2 znázorňuje schéma sestavení souboru lamel a obr. 3 vytvoření izolačního...

Zařízení pro kontrolu rozložení teploty v prostoru ohřívacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265011

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01K 11/12

Značky: ohřívacích, prostoru, rozložení, zařízení, teploty, kontrolu, pecí

Text:

...žádné pda. dobné infornmce dovolují pouze V daném,Ěpředem urěeném bodě vyg zdívky stanovlt hodnotu místní teploty.v r~Přiložený výkres mrřzorřiuj ewpzvovedezrí měřicíh-o trošku łnďłáłrzrvyřľ.,nálezu, kde na obr. 1 je čelní pohled na uspořádání zkuěebníoh destiček a na obr. 2 je bokorys měřiciho roštu.Zařízení se skládá z nosného rámu 1,.který je vo opodní částiopatřen podstavcem g, přičemž v tomto nosném rámu 1 jsou souměrně rozmístěny...

Žárovkový zdroj světelného a tepelného záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 264897

Dátum: 12.09.1989

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/02, F21K 7/00, G02B 27/52...

Značky: žárovkový, záření, světelného, zdroj, tepelného

Text:

...při spotřebě kolem 80 kWh energie. zařízením podle vyná~ lezu lze provést totéž ověření během 10 minut při spotřebě elektrické energie více jak 200 krát menší.Příkladné provedení žárovkověho zdroje světelného a tepelného záření podle vynálezu je znázorněno v nárysu a řezu na přiloženěm výkresu.zařízení sestává 2 lampové skříně l, v níž je uložena vodorovné přestavitelná pŕíruba 3 s vnějším stavěcím šroubem 3 a nosičem Q žárovky 5 umístěné v...

Zapojenie optoelektronického preletového snímača

Načítavanie...

Číslo patentu: 262786

Dátum: 11.04.1989

Autori: Tury Michal, Mráz Vladimír, Svoboda Jan, Lemesányi Ladislav

MPK: B21C 51/00

Značky: zapojenie, optoelektronického, preletového, snímača

Text:

...ktorého výstup je pripojený .na zosilňovač. Výstup tohoto zosilňovače sa privádza na vstup klopného obvodu a jeho výstup je pripojený na vstup výstupného člena.Výhodou tohto zapojenia je, že využíva pre svoju činnost jeden vysielač, ktorý je spoločným zdrojom žiarenia pre všetky fotocitlivé detektory. Tým sa zníži počet použitých vysielacích diód a v spojitosti s tým i príkon snímača. Ďalšou výhodou je použitie modulovaného žiarenia, čím je...

Tvarový izolační dílec pro jednovrstvou tepelnou izolaci potrubí velkého průměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259322

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šimek Milan, Svoboda Jan, Purnoch Jiří, Strnadel Karel

MPK: B32B 3/10

Značky: izolační, tepelnou, potrubí, velkého, dílec, jednovrstvou, průměru, tvarový, izolaci

Text:

...zářezy 1, rovnoběžnévrstva l je spojena pomocí spojovací vrstvy g, kterou tvoří zhydratovaná sádra, zpevněná výztužnou vložkou g ze skelné posukované rohože se středovou vrstvou A, kterou tvoří přířezy rovných izolačních desek z minerálních vláken o objemové hmotnosti 60 kqm-3, 0 tlouščcePřířezy jsou stlačeny do klínovitého tvaru tak, že tato středová vrstva vytváří potřebnýoblouk a současně na svých koncových plochách tvoří pružící...

Zařízení na výrobu rohoží z betonářské oceli spojovaných plastem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258989

Dátum: 16.09.1988

Autori: Svoboda Jan, Janoušek František, Zábrš Evžen

MPK: B21F 15/06

Značky: rohoží, oceli, betonářské, spojovaných, pláštěm, výrobu, zařízení

Text:

...jsou výměnné. Rozvodný kanál je vyhříván příným průtokem 01 » proudu o nizkém napětí.Výhodou vynálezu je umožnění výroby rohoží z betonářské oceli do šíře 3 m. kdy v jednom taktu může být vytvářeno až 30 spojů e minimální roztečí 100 mm. K vytvoření spoje může být použít granulovaný termoplaetický materiál nebo i drř z odpadu, která výrobu ještě více ekonomicky zvýhodňuje. Další ekonomickou výhodou je energetická nenáročnoet...

Zařízení pro automatické zjišťování velikosti zorného pole radiačních pyrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257062

Dátum: 15.04.1988

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/18

Značky: radiačních, automatické, zjišťování, zorného, zařízení, pyrometru, velikostí

Text:

...čidla lg, běžce gl a napětového zdroje gg, přičemž vlastní zkoušený pyrometr l je umístěn na pohyblivém suportu ll, jehož posuv umožňuje motor lg prostřednictvím lanka lg a kladiček lg. Suport ll je také opatřen dalším snímačem polohy, sestávajícím z potenciometrickěho snímače lá, běžce lg a napájecího zdroje ll. Výstupní napětí z pyrometru A spolu s protinapětím ze zdroje Q působí přes oddělovací člen Z na kompenzační zesilovač Q opatřený...

Zařízení pro ověřování radiačních nízkoteplotních pyrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255599

Dátum: 15.03.1988

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01K 15/00

Značky: ověřování, pyrometru, radiačních, nízkoteplotních, zařízení

Text:

...vyplněn tepelnou izolací g. Do vnitřku izolované nádrže l, naplněného olejem, který plní funkci kapalného media 3 je ponořená měděná duté koule 3. Dutá koule 3 je uvnitř vyčerněná a je opatřena otvorem s nosným prstencem 2, kterým je přivařena k vnitřní stěně izolované nádrže l, přičemž v oso nosného prstence Ž je k vnější stěně izolované nádrže l připevněn průzor Q. Izolovaná nádrž l je opatřena víkem lg, na kterémepočívá regulační jednotka...

Způsob zvýšení přenosu tepelné energie plamene spalovaného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254582

Dátum: 15.01.1988

Autori: Mitera Jiří, Focht Miroslav, Hammerbauer František, Partyngal Zdeněk, Chrudimský Petr, Mostecký Jiří Akademik, Novák Jaromír, Svoboda Jan, Nedvěd Lubomír

MPK: F23G 7/06

Značky: zvýšení, plamene, energie, způsob, přenosu, paliva, tepelně, spalovaného

Text:

...v.tom,že se do spalovaného plynného paliva přidává kapalná směs organických sloučenin aromatického charakteru s poměrem počtu atomů uhlíku a vodiku v molekule v rozmezí 0,7 až l,51, obsahující maximálně 5 hmot. siry a maximálně 104 hmot. těžkých kovů, v množství 0,5 až 50 kalorické hodnoty spalovaného plynu, která se zahřeje na teplotu 1 700 až 2 400 °C V prostředí plamene spalovaného plynu, rozloži na částice pevného a plynného...

Nosič oxidačného katalyzátora na báze kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245175

Dátum: 15.10.1987

Autori: Šacillo Anton Adamovie, Svoboda Jan, Malina Josef, Palík František

MPK: B01J 23/74, B01J 32/00

Značky: kobaltu, nosič, báze, oxidačného, katalyzátora

Text:

...katalyzátora, ako suroviny na výrobu nosiča pre oxidačný katalyzátor na báze kobaltu.Výhodou použitia podľa tohto vynálezu sú technicky jednoduchšie operácie smerujúce k bezodpadovému využitiu znehodnoteného kobaltu vo forme oxidu C 0304.opotrebovaný oxidačný katalyzátor na báze kobaltu v závislosti od počtu impregnáciiK výrobe nosiča pre oxidačný katalyzátor sa používa jemne rozomletý opotrebovaný oxi dačný katalyzátor v množstve od 48 do...

Zařízení pro kompenzaci rozdílů v osové síle příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 252573

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šimůnek Josef, Svoboda Jan, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 59/10

Značky: příze, síle, kompenzaci, rozdílu, osové, zařízení

Text:

...k napínání příze pasívníhc účinku zkrutné pružiny, je umístěno v místě chybu příze, před vodičem rozvádění příze, kde nepřekáží ani procesu předení, ani neznesnadňuje zapřâdání prize. Jeho kinematické poměry jsou voleny tak, že v počátku napínání příze rychleji roste odpor napínače než při velkém výkyvu napínače,což má tlumicí účinek na kompenzační rameno a kompenzátor dává přijatelný průběh napětí příze i při velkých rychlostech...

Model obráceného parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243176

Dátum: 15.07.1987

Autori: Smolao Jaroslav, Svoboda Jan, Dufek Bohumil, Reljie Jakša, Hradil Zdenik, Novák Josef, Koš?ál Miroslav

MPK: F22B 1/06

Značky: parního, generátoru, obráceného, model

Text:

...a přírubovými víky, podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že na každé teplosměnné trubce procházející přírubovým víkem a utěsněné ucpávkou je před zaústěním do vstupní komory primárního média uspořádána vstupní uzavírací armatura a před zaůstěním do výstupní komory primárního média výstupní uzevírací armatura, přičemž každá z teplosměnných trubek modelu je uspořádáns v jiné vzdálenosti cd středu modelu e alespoň jedna z...

Odvalovací válec pro pohon cívky s kuželovým návinem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249620

Dátum: 15.04.1987

Autori: Svoboda Jan, Šimůnek Josef, Horatschke Rudolf

MPK: B65H 54/06, B65H 59/38

Značky: kuželovým, válec, návinem, odvalovací, cívky, pohon

Text:

...podstata spočívá v tom, že střed zőny s vyšším koeficientem tření je na odvalovacím válci uspořádán posunutá směrem k velkému čelu cívky o vzdálenost odpovídající minimálně 5 šířky cívky.Uspořádání je doplněno některým ze zařízení pro cyklickou kompenzaci délky příze souhlasně s rozváděcím vodičom.Pro zpřesnění místa odvalu cívky na odvalovacím válci 3 e.u tohoto uspořádání s výhodou použito, tak Jako ve známých případech např. odvalovacího...

Provozní etalon teplotního zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 236820

Dátum: 15.03.1987

Autor: Svoboda Jan

MPK: G01J 5/00

Značky: teplotního, zařízení, provozní, etalón

Zhrnutie / Anotácia:

Pro kontrolu radiačních pyrometrů se používá zvláštních cejchovních pecí, které jsou velmi těžké, jejich provoz nákladný a vlastní práce s ověřováním pyrometrů je velmi zdlouhavá a ne příliš přesná. V popisu je uvedeno zařízení, které slouží pro velmi přesné ověření pyrometru v jednom bodě. Je velmi lehké, přenosné a ověření je možno provést přímo v provozu během několika minut. Jeho hlavní součást tvoří dutá koule s průzorem, uzavřená v...

Zařízení pro přenášení předlohových cívek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232785

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sojka Oldřich, Viták Josef, Svoboda Jan

MPK: B65H 67/04

Značky: zařízení, předlohových, cívek, přenášení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přenášení předlohových cívek, zejména na automatických soukacích strojích, odstraňující problémy s přesným ustavováním předlohových cívek do pracovní polohy z mezipolohy, do níž jsou přiváděny z dopravníku nebo zásobníku, když zařízení pozůstává z otočné potáčnice, opatřené alespoň jedním ramenem s dosahem od mezipolohy až do pracovního místa pro předlohovou cívku, na kterém je prostřednictvím vodicího hřídele, vedeného ve výložném...

Nosník pro nastavení magnetofonových hlaviček do páskové dráhy magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231647

Dátum: 01.05.1986

Autor: Svoboda Jan

MPK: G11B 5/48

Značky: magnetofonových, páskové, nosník, magnetofonu, hlaviček, dráhy, nastavení

Zhrnutie / Anotácia:

Nosník pro nastavení magnetofonových hlaviček do páskové dráhy magnetofonu řeší problém optimálního a stabilního nastavení magnetofonových hlaviček do páskové dráhy se zřetelem na minimální výrobní náročnost jednotlivých dílů s přihlédnutím k možnosti jejich dodatečného seřízení. V úložném třmenu 2 opatřeném po stranách seřizovacími šrouby (21) je na těchto šroubech výkyvně uložen výkyvný složený nosník (3), na jehož nosné částí (321) jsou...

Vedení chladicí kapaliny do chladicího kanálku nástroje u revolverových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230427

Dátum: 01.04.1986

Autori: Pavelka Jiří, Svoboda Jan

MPK: B23Q 11/10

Značky: vedení, kapaliny, chladicího, kanálků, nástroje, strojů, chladicí, revolverových

Zhrnutie / Anotácia:

Vedení chladicí kapaliny do chladicího kanálku nástroje u revolverových strojů, vyznačené tím, že chladicí kanálek /16/ nástroje /15/ je propojen hadicí /7/, napojenou opačným koncem na výstup /19/ vyvedený s dutiny /8/, která je vytvořená v konzole /3/ upevněné svou základnou za nástrojovým držákem /2/ k revolverové hlavě /l/ pro zasunutí konsoly /3/ do úložného pouzdra /13/ objímky /4/ svým osazením /9/ se zhotoveným vstupem /18/, v němž je...

Způsob magnetické flokulace slabě magnetických minerálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223332

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svoboda Jan, Žofka Jan

Značky: flokulace, slabě, magnetické, magnetických, způsob, minerálů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob řeší snížení magnetické indukce potřebné k vyvolání flokulace, aniž by přitom docházelo ke snížení rychlosti procesu a jeho selektivity. Na rmut o pH v rozmezí 2 až 8 s obsahem nejméně jednoho minerálu, jehož částice mají poloměr od 1 do 10 mikrometrů a magnetickou susceptibilitu ? o hodnotě 10-5 až 10-1, se působí vnějším magnetickým polem o magnetické indukci 0,001 až 1 T, až vznikne sekundární minimum hlubší než 1 k.T a dojde k...

Infračervené vyzařovací těleso

Načítavanie...

Číslo patentu: 222728

Dátum: 15.03.1986

Autor: Svoboda Jan

Značky: vyzařovací, infračervené, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém konstrukce vyzařovacích těles používaných v tepelné technice. Dosud konstrukce těchto těles byla nákladná, tělesa byla choulostivá, složitá, pozorovací otvor těles byl malý, což bylo nevyhovující. Podle vynálezu infračervené vyzařovací těleso je tvořeno vyzařovací komůrkou, jejíž obvodový plášť je stmelen z řady keramických kapilár, jejímiž otvory probíhá topné vinutí, přičemž ve střední části obvodového pláště je upraveno...

Srovnávací zdroj pro teploty do 400° C

Načítavanie...

Číslo patentu: 221204

Dátum: 15.01.1986

Autor: Svoboda Jan

Značky: zdroj, srovnávací, teploty, 400°

Zhrnutie / Anotácia:

Dosavadní způsoby ověřování bezdotykových radiačních snímačů používají těžkých vyzděných pecí, které jsou nepřenosné a velmi nákladné. Podle vynálezu srovnávací zdroj pro nízké a střední teploty sestává z lehkého vyzařovacího terče ohřívaného soustavou tepelných prvků uložených ve zvlášť tvarované objímce a tvořených tzv. vložkami odporových snímačů teplot, které jsou sériově propojené a napájené např. el. tyristorovým napáječem nebo...

Černé těleso pro teploty do 1700 °C

Načítavanie...

Číslo patentu: 220078

Dátum: 15.10.1985

Autor: Svoboda Jan

Značky: teploty, černé, těleso

Zhrnutie / Anotácia:

V popisovaném zařízení je použito lehké konstrukce vyzařovacího systému, který se skládá z řady kapilárních trubiček s Pt vinutím, které tvoří jak jeho obvodové stěny, tak jeho zadní dno. Tím se docílí velmi rovnoměrně rozložené teploty v celém prostoru zářiče. Celek je izolován čtyřnásobnou soustavou odrazových fólií spolu s vrstvou vláknové izolace, čímž se zajišťuje, že hmotnost celého zařízení nepřesahuje 3 kg, takže je snadno přenosné a...

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 227617

Dátum: 01.09.1985

Autori: Cibulka Jaroslav, Svoboda Jan

Značky: separaci, magnetickou, suspenze, úpravy, minerální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob úpravy minerální suspenze pro magnetickou separaci, vyznačující se tím, že se nejprve chemickým činidlem upraví pH suspenze na hodnotu, při které je roven nule náboj na částicích alespoň jednoho z upravovaných minerálů, případně alespoň jedné ze sloučenin, která vznikla chemickou změnou původního minerálu při zmíněné úpravě pH načež se provede magnetická separace.

Vícezónová zkušební pec s podélným otvíráním

Načítavanie...

Číslo patentu: 218843

Dátum: 15.04.1985

Autor: Svoboda Jan

Značky: podélným, zkušební, otvíráním, vícezónová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vícezónové zkušební pece s podélným otvíráním a skládající se ze dvou částí. Podstata vynálezu spočívá v tom, že v obou částech této pece, otočně uložených kolem čepu, probíhá topné vinutí ohřívacích zón umístěné v soustavě nosných keramických kapilár, uložených ve vodicích drážkách půlkruhovitých segmentů, připevněných k nosnému rámu, spojenému se zachováním vzájemné mezery s ochranným krytem a tato mezera je vyplněna tepelně...

Zařízení pro příjem a dávkování objemových hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 215472

Dátum: 01.01.1985

Autori: Chundela Antonín, Svoboda Jan, Spisar Oldřich, Kulovaný Karel

Značky: zařízení, objemových, dávkování, příjem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno především pro zemědělství, pro mísírny krmiv, kde jedním zařízením podle vynálezu je pak možno jak plnit skladovací prostory tak i řešit příjem dovážených krmiv pro mísírnu krmiv případně pro jiný účel. Zabezpečení příjmu a dávkování objemových krmiv s možností jejich následné dopravy do více směrů reší zařízení sestávající se šnekového přihrnovače s kruhovou točnou se středovým propadávacím otvorem pod kterým je umístěn...

Rozrovnávací dopravník pro plynulou regulaci místa dopadu materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217064

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Jan, Chundela Antonín, Blažek Josef

Značky: rozrovnávací, místa, materiálů, plynulou, dopravník, dopadu, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší, spočívá v zabezpečení rozrovnávání jednotlivých objemových složek krmiva na plochu zasahovanou šnekovým přihrnovačem s neomezeným úhlem otáčení, který tvoří základ centrálních přípraven objemových krmiv. Přitom základními faktory jsou: maximální možná úspora pohybových mechanismů a rovnoměrnost ukládání materiálu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že konstrukce rozrovnávacího dopravníku pro plynulou...

Zařízení pro vyhodnocování zčernání exponovaných negativů

Načítavanie...

Číslo patentu: 214225

Dátum: 01.06.1984

Autor: Svoboda Jan

Značky: zařízení, exponovaných, vyhodnocování, zčernání, negativů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vyhodnocování zčernání exponovaných negativů, vyznačené tím, že rámeček (7) s proměřovaným negativem (8) je připevněn k pojezdovému mostu (6) souřadnicového zapisovače (5) tak, že může volně procházet mezi rameny snímací sondy (1) třmenového tvaru, pevně připevněné k souřadnicovému zapisovači (5) a nesoucí v horním rameni osvětlovací soupravu (2) a v dolním rameni citlivou fotodiodu (3), jejíž výstupní signál je napojen na vstupní...

Způsob plášťování tepelně izolačních anorganických deskových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 213838

Dátum: 01.05.1984

Autori: Svoboda Jan, Růžička František, Průša Václav

Značky: anorganických, izolačních, plášťování, materiálů, tepelně, deskových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob pláštování tepelně izolačních anorganických deskových materiálů, kde alespoň jeden povrch je penetrován syntetickou termosetickou pryskyřicí nebo fenolickou pryskyřicí, případně epoxydovou pryskyřicí do hloubky 2 mm a tato vrstva se vytvrdí za teploty do 180 °C, vyznačený tím, že na tuto vytvrzenou vrstvu se nanese syntetické lepidlo, zejména močovinoformaldehydová pryskyřice nebo epoxydová pryskyřice, případně kaučukové lepidlo v...