Svoboda Emil

Způsob rafinace monohydrátu a-laktózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 223160

Dátum: 15.03.1986

Autori: Klepal Jiří, Dryák Bohumil, Rychtár Jan, Sochor Jan, Kačer Jaroslav, Svoboda Libor, Svoboda Emil

Značky: způsob, a-laktózy, rafinace, monohydrátu

Zhrnutie / Anotácia:

Cukrovina, obsahující krystaly (-laktózy o střední velikosti d50 = 0,2 až 1,5 mm se během odstřeďování afinuje postupně sirobem z výroby laktózy o nižší koncentraci necukrů, než má mléčný sirob odstřeďované cukroviny, načež se získaná afináda mísí se sirobem, jehož koncentrace necukrů je nižší než koncentrace necukrů v sirobu ulpělém na krystalech, na umělou cukrovinu o hmotnostním zlomku sušiny 0,60 až 0,85 a po dokonalém promísení a...

Kluzné ložisko se rtuťovou ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228608

Dátum: 01.01.1986

Autor: Svoboda Emil

MPK: F16J 15/54

Značky: rtuťovou, ložisko, kluzné, ucpávkou

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení třecího odporu v ucpávce a dosažení dlouhodobé životnosti ucpávky. Uvedeného účelu se dosáhne použitím rtutí jako těsnicího prostředku. Ucpávky podle vynálezu lze využít ve strojírenství, měřicí technice a jemné mechanice, k utěsnění nízkých přetlaků.

Zapojení k odvádění brýdových par z vícestupňové tlakové odpařovací stanice na zahušťování technických cukerných roztoků na předepsanou hustotu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226322

Dátum: 15.10.1985

Autori: Svoboda Libor, Kynčl Antonín, Svoboda Emil, Klepal Jiří

Značky: předepsanou, brýdových, tlakově, vícestupňové, technických, roztoku, zapojení, cukerných, odpařovací, odvádění, stanice, zahušťování, hustotu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení k odvádění brýdových par z vícestupňové tlakové odpařovací stanice na zahušťování technických cukerných roztoků na předepsanou hustotu, v němž je po perní i šťávní straně zapojeno v sérii čtyři až sedm odpařovacích těles jakýchkoli systémů a tři až čtyři zahřívače technických cukerných roztoků, vyznačené tím, že jedna větev výstupního potrubí (11) brýdových par z prvního odpařovacího tělese (1) a ze druhého odpařovacího tělesa (2) či z...

Zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224697

Dátum: 01.10.1984

Autori: Klepal Jiří, Kynčl Antonín, Svoboda Emil, Svoboda Libor

Značky: automatickou, cukerných, regulaci, technických, roztoku, odpařovací, zahušťování, čtyř, stanice, sedmistupňové, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení pro automatickou regulaci čtyř až sedmistupňové odpařovací stanice pro zahušťování technických cukerných roztoků která je po šťávní i po parní straně zapojena v sérii a v níž jsou odběry brýdových par převáděny z prvních dvou či tří odpařovacích těles a z posledního odpařovacího tělesa. V systému regulace je zapojen regulační okruh maximální výšky hladiny technických cukerných roztoků v zásobníku, technických cukerných...

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt

Načítavanie...

Číslo patentu: 214438

Dátum: 01.07.1984

Autori: Svoboda Emil, Polák Josef, Piller Květoslav

Značky: obsahujících, pomocná, elektrochemické, ochrany, anoda, elektrolyt, zařízení, kovových

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocná anoda elektrochemické ochrany kovových zařízení obsahujících elektrolyt, vyznačená tím, že elektrolyticky inertní nebo poloinertní elektroda (l) protáhlého tvaru o délce aktivní části elektrody L a průměru d, je pomocí nejméně dvou dielektrických přídržných sloupků (2) připevněna ke kovovému připevňovacímu prvku (3) ve vzdálenosti b/d›3 d, s výhodou b = 5 až 20 d, kde b je nejbližší kolmá vzdálenost povrchu elektrody (l) od kovového...

Okno z plastu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216115

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kopýtko Walter, Riedlová Blanka, Hájek Miloslav, Svoboda Emil, Markvartová Marta, Bartoš Otakar

Značky: plastů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci okna pro agresívní a vlhké provozy. Okno sestává z rámů a dvou křidel, z nichž jedno je pevné a druhé vodorovně posuvné. Rám i křídla jsou vytvořena z téhož dutého profilu z plastu s příčným průřezem tvaru písmene L s drážkou, v níž je vsunut vodící profil. Okno může být použito pro stavby chemických agresivních a vlhkých provozů, v zemědělství apod.