Svoboda Antonín

Zařízení k zobrazení výstupní hodnoty přístrojů pro měření míry zhutnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 265084

Dátum: 12.09.1989

Autori: Erben Jan, Svoboda Antonín

MPK: G01R 13/00

Značky: výstupní, zhutnění, zařízení, míry, měření, hodnoty, přístrojů, zobrazení

Text:

...je 5 vstupů binárního dekodéru 3 analogové stupnice spo 265 084jeno s k výstupy nejnižšich významových bitů vyhodnocovací jed notky łł přístroje pro měření miry zhutněni, l vstupů binárni ho dekodéru 2 indikace rozsahu je spojeno s ł výstupy nejvyššichvýznamových bitů této jednotky a m vstupů binárniho dekodéru 5volby sekce je spojeno s m výstupy zbylých bitů této jednotky.Ke každému výstupu binárniho dekodéru 1 analogové stupnice jepřipojeno...

Zařízení pro automatické udržování vlhkosti tiskové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263938

Dátum: 12.05.1989

Autori: Laníček Josef, Musil Josef, Geršl Božislav, Hoder Bořivoj, Svoboda Antonín

MPK: B41F 3/34

Značky: automatické, formy, vlhkosti, zařízení, tiskové, udržování

Text:

...hodnoty vlh kosti s žádanou veličinou vlhkosti 7, která je nastavena vzdálenosti elektronického snímače vlhkosti 3 od prvního roztiracího válce 2. Posuvný držák 20 je přestavitelně uchycen na neznázorněné rozpěrné tyčí, upevněné v bočnicích tiskového stroje. Elektronický snímač vlhkosti 3 je umístěn nadjednak ve směru kolmém na osu prvního roztiracího válce 2 a jednak ve směru rovn-oběžném s osou r-oztírací-ch válců 2, 14. Na výstupu...

Vlhčicí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 261131

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svoboda Antonín, Jurný Josef, Hoder Bořivoj

MPK: B41F 7/24

Značky: zařízení, vlhčicí

Text:

...podélném řezu a na obr. 2 je znázorněno uložení brodicího v-álce v. řezu vedeném rovinou A-A z obr. 1.Uvedené zařízení sestávä z brodicího Väłl Ce í., který je svými koncovými cepy uložen v nosných čepech 2, 3. První .nosný čep 2 je uípevněnv levé bočnici 15 na druhý nosný čep 3 je otočně uložen v- nosném pouzdra 23, upevněném v pravé bočnici 15. Druhý nosný tčep 3 je spojen prostřednictvím unášecího kolíku 22 s koncovým čepem...

Hlavice pro školní optické detektory

Načítavanie...

Číslo patentu: 257242

Dátum: 15.04.1988

Autori: Svoboda Antonín, Bubeníková Zdeňka, Sladký Petr

MPK: G02B 27/28, G02B 27/10, G01J 5/46...

Značky: hlavice, školní, optické, detektory

Text:

...k elektroakustickému konektoru 3 tak, že deska g tištěných spojů je připájena na svých vrcholech k vstupnímu panelu § detektoru l a výstupnímu panelu § konektoru 3, takže tvoří spolu rám 1, který je uzavřen pláštěm g pomocí šroubů 3. opatřeným stavěcím kroužkem lg, který vymezuje polohu clony ll společně s distančním kroužkem lg.Činnost hlavice pro školní optické detektory podle vynálezu je plně shodná s odpovídajícími hlavicemi pro...

Prostředek k vyplňování dutin stromů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228154

Dátum: 15.05.1986

Autori: Blažek Jaroslav, Vítr Jan, Svoboda Antonín, Gregorová Božena, Spurný Oldřich, Tomek Josef, Přerovský Václav

Značky: dutin, stromů, prostředek, vyplňování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je směs epoxidu s trojčlenným kruhem o jednom atomu kyslíku a dvou atomech uhlíku, vytvrzeném dietylentriaminem a prachu z plastické porometrické kůže a barevných PVC pilin v poměru 1:0,9:0,1, přičemž vzájemný poměr posledních dvou složek je závislý na typu poranění a na požadované barvě výplně. Vynález je použitelný v zemědělství, zejména sadařství a v památkářství při opravě památkově chráněných živých objektů.