Svitek Imrich

Spôsob zachytávania a využitia amoniaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 270196

Dátum: 13.06.1990

Autori: Svitek Imrich, Jakubček Eduard, Hauskrecht Peter

MPK: C01C 1/12

Značky: amoniaku, využitia, spôsob, zachytávania

Text:

...amúnny alebo častejšie jeho zmee s kyselinou tanol-4-sulťónovou. Na získaný abeorbčný roztok ee poaobí vodným roztokom hydro×iduaodnáho za vzniku sodného roztoku ienol-A-sulíonenu sodnáho a amoniaku.Výhodou spôsobu zachytávanie a využitisaeoniaku z odplynov je, že sa získa vodný roztok amónnaj soli renol-4-eulíónovej kyseliny alebo jej zmesi s fanol-A-sultonovou kyselią nou. Po jej neutrslizácii a vodným roztokom,Na 0 H dostaneme...

Sposob výroby 0,0-dimetyl-0-/3-metyl-4-nitrofenyl/fosforotionátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266988

Dátum: 12.01.1990

Autori: Pavlík Jozef, Macko Jozef, Černý Peter, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: C07F 9/165

Značky: spôsob, výroby

Text:

...tak, že na jeden mol sodnej soli 3-metyl-4-nitrofenolu sa ponechá 0,2 až 2,0 molu vody a použije sa také množstvo rozpúštadiel, aby sa po ukončení reakcie získal roztok obsahujúci v 100 hmot. dieloch najmenej 15 hmotnostných dielov 0,0-dimetyl-0 ~/3-metyl-4-nitrofeny 1/fosforotioátu /fenitrotionu/.Regulovaný obsah vody v reakčnom prostredí je dôležitým faktorom, ktorý vplýva V značnej miere na priebeh a výsledok reakcie. zistili sme, že v...

Spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263175

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hauskrecht Peter, Svitek Imrich, Bratislava, Poór Robert, Markusek Július

MPK: A01N 31/00

Značky: herbicídneho, kombinovaného, výroby, spôsob, přípravků

Text:

...Realizácia kombinovaného herbicídneho prípravku je nenáročná na strojné zariadenie a dá sa prakticky robiť na strojnom zariadenímá výrobok rovnaké vlastnosti ako dimetylamínová soľ 2-metyl-4-chlőrfenoxyoctovej kyselinya dimetylamínová sol 9-hydroxyfluorenkarhoxylovej kyseliny /Anitenu MF/ s kvapalným fosforečným hnojivom polyfosforečňanového typu.Kyselina 2-metyl-4-chlörfenoxyoctová sa vyrobila podľa československého A 0 179 200....

Kombinovaný herbicídny prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 262605

Dátum: 14.03.1989

Autori: Svitek Imrich, Markusek Július, Nádvorník Róbert, Pátková Marta, Koutná Viera, Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicídny, kombinovaný, prostriedok

Text:

...s funkciou ochranného koloidu.Aktívny oxid kremičitý v zmesi szkaolínom má i funkciu absorbenta, ktorým sa kvapalné tenzidy menia na pralkovú formu. akombinovaný herbicídny prostriedok podla vynalezu predstavuje formu dispergovateľného prášku a vysokou jemnostou častíc a stabilitou suspenzie.Aplikuje sa preemergentne alebo pred vysievaním v dávke 5 až 6,5 kg.ha-1. Jeho účinok je ovplyvnený podľa druhu a vlhkosti pôdy.Vysoká stálosť a...

Sposob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258211

Dátum: 15.07.1988

Autori: Markusek Július, Svitek Imrich, Poór Robert, Hauskrecht Peter, Vavrinec Ferdinand, Mravec Ján, Leška Štefan

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, přípravy

Text:

...sa aplikujú vo forme vodných roztokov pripravených z ich koncetrovaných roztokov zriadením s vodou, pričom dochádza k vyzrážaniu solí zapričíñujúcich trvdosť vody vo forme jemnej, tažkofiltrovateľnej zraženiny. Vyzrážené soli sa najčastejšie oddelujú sedimentáciou a odkalením zásobníkov, pričom dochadza k stratám časti reakčných komponentov. Po ukončení reakcie sa atrazím odfiltruje od matečného roztoku obsahujúceho ohlorid sodný. Matečný...

Univerzální závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 244289

Dátum: 01.05.1988

Autori: Svitek Imrich, Kopinie Vladimír, Karcol Ján

MPK: E21F 17/02, B61B 12/02

Značky: závěs, univerzální

Text:

...lana e snižuje nebezpečí jeho přetržení.Na pripojenych výkresoch jsou znázorněny dve příklady pro- A vedení univerzelního závěsu.podle vynálezu Na obr. l je v nárysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Otvor v těleee závěsu je nakreslen v řezu svislou rovinou. Na obr. 2 je v bokorysu znázorněn univerzální závěs ve spojení s kledkou. Univerzální závěs je nakloněný, kladka je nakreslena v částečném řezu svislou rovinou. Na obr....

Spôsob výroby dimetylamínovej soli 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 256087

Dátum: 15.04.1988

Autori: Poór Robert, Svitek Imrich, Hauskrecht Peter, Markusek Július

MPK: C07C 103/76

Značky: spôsob, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, výroby, kyseliny, dimetylamínovej

Text:

...pričom vzniká vdimetylamínová sol kyseliny 2-metyI 1-4-chlörfenoxyoctovej o pomerne nízkej koncentrácii. Pri neutralizácii sa Vyzrážajú vo forme kalu hydroxidy železltý, ,horečnatý, ktoré znečistujú produktVyššie uvedené nedostatky sú zmiernené spôsobom výroby dimetylamínovej soli kyseliny 2-smetyl-Ił-chlórfenoxyoctovej, podstata ktorého spočíva V tom, že sa technická kyselina 2-metyl-4-clilórierioxyoctová vo for 4me suspenzie vo vodnom...

Sposob prípravy technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254686

Dátum: 15.01.1988

Autori: Hauskrecht Peter, Mravec Ján, Poór Robert, Markúsek Július Tech, Svitek Imrich, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07D 251/50

Značky: spôsob, technického, přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Text:

...prvom reakčnom stupni sa ako reakčné prostredie používa zmes vody a ladu, prípadne voda, lad a organické rozpüšťadio.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúšfadia, ktoré sa musí po ukončení korndenzácie »od produktu oddeliť.Na reakciu použitý kyanurchlorid ako i vzniknutý technický atrazín sú čiastočnehydroťóbne, čo môže sťažovať reakciu kyanurchloridu s roztokmi amínov, ako i znižovať...

Spôsob výroby 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253429

Dátum: 12.11.1987

Autori: Poór Robert, Vavrinec Ferdinand, Markusek Július, Hauskrecht Peter, Mravec Ján, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, výroby, spôsob

Text:

...a organické rozpüštadlo.Nevýhodou vyššie uvedených postupov je,že kondenzácia prebieha v prítomnosti organického rozpúštadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzácie od produktu oddeliť.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernenéspôsobom výroby 2-izopropylamino-4-etyla míno-G-chlór-s-triazínu, podstata ktorého spočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorid s vodnými rouztokmi etylamínu, izopropylamínu a hydroxidu sodného. Reakcia prebiehavo vodnom...

Spôsob prípravy 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252898

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mravec Ján, Vavrinec Ferdinand, Hauskrecht Peter, Poór Robert, Markusek Július, Svitek Imrich

MPK: C07D 251/50

Značky: přípravy, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob

Text:

...v pritomnosti vorganiokého rozpüšťadla, ktoré sa musí po ukončení kondenzálcie oddeliť od produktu najčastejšie destiláciou.Vyššie uvedené nedostatky sú zmiernejně spôsobom .prípravy 2-izropropylamíno-4-etylamino-ôwchlór-s-triazinu, podstata lktoréihospočíva v tom, že zreaguje kyanurchlorivd s vodnými roztokmi etylami-nu, izopropylaminu a hydroxidu isodného. Reakcia prebieha v-o vodnom prostredí chloridu sodněho, kit-orý sa pripraví z...

Spôsob výroby technického 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252897

Dátum: 15.10.1987

Autori: Mravec Ján, Svitek Imrich, Poó Róbert, Hauskrecht Peter, Markusek Július, Leška Štefan, Vavrinec Ferdinand

MPK: C07D 251/50

Značky: technického, 2-izopropylamíno-4-etylamíno-6-chlór-s-triazínu, spôsob, výroby

Text:

...Am. išlherm. Soc. 68, 1725 1944 vdoporučujú pri prvom reiakčnom stupni výroby at-razinu teplotu okolo 0 °C a druhý reaikčný stupeň pri teplotách 30 až 50 CC. Pri ,prvom realkčnom stupni sh alko reakčně prostredie používa zmes vody a ľadu, prípavdsne voda, ľad a organické rozpúšťadlo. Nevýhodou vyššie uvedených postupov je, že lkonde-nzácia prebieho V prítomnosti aorganiclkého qiozpúšťeudla, ktoré sa musí po uikončeni konldelnzacle od...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 251486

Dátum: 16.07.1987

Autori: Nosko Vladimír, Gahér Stanislav, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír, Poór Robert

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicídny, kombinovaný, prípravok

Text:

...emulgátora, napr. Slovanik M 640, vyrobenéh-o oxetytláciou vyšších mastných alkohol-ov a 0,05 až 1 neiónoveho teozitclu, napríklad Sl-ovaz-olu SF, »ktorý je zmesný kolpolymér pnopyléiívoxidu a etylétnoozidu.Bolo zistené, že je výhodné polysacharid rodopol pridávať do zmesi vo for-me vodného roztoku ,po mletí účinných látok. Boli uskutočnené pokusy, pri ktorých sa V poocese fiwalizácle nepridávali povrchovo alktívąne látky, pričom sa...

Spôsob výroby stabilnej vodnej suspenzie kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239198

Dátum: 15.05.1987

Autori: Nosko Vladimír, Poór Robert, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: stabilnej, přípravků, vodnej, výroby, herbicídneho, suspenzie, kombinovaného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob výroby kombinovaného herbicídneho prípravku vo vodnej suspenzie na báze 2-metyl-4-chlór-fenoxyoctovej kyseliny a N,N`-dimetyl-N`-( 4-izopropylfenyl )-močoviny. Prípravok obsahuje jednu účinnú látku (MCPA) rozpustenú no vode a do tohto roztoku sa druhá účinná látka ( izoproturon ), ktorá je nerozpustná vo vode, stabilizuje prostredníctvom povrchovoaktívnych látok, polysacharidu, etylénglykolu a dimetylformamidu na...

Sposob výroby 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 248478

Dátum: 12.02.1987

Autori: Kollár Alojz, Marchalín Miroslav, Makovinská Mária, Svitek Imrich, Vávra Blažej, Hauskrecht Peter, Lehotský Ján, Paško Štefan, Holka Vojtech, Gürtler Tibor

MPK: C07C 53/16

Značky: kyseliny, výroby, 2-metyl-4-chlórfenoxyoctovej, spôsob

Text:

...kyselín odfiltruje. Podstata Vynálezu spočíva V tom,že pre prípravu zriedenej minerálnej kyseliny, ktorá sa použije pri chlorácii Z-metylfenoxyoctovej kyseliny, sa použije matečný roztok minerálnych kyselín, ktorým sa riedi koncentrovaná minerálne kyselina na požadovanú koncentráciu.Prínosom oproti CS AO č. 179 200 je, že Vzniká podstatne menej odpadových vôd,pričom sa zníži ich kyslost a tým nutnost následnej neutrálizácie. V...

Kombinovaný herbicídny prípravok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248472

Dátum: 12.02.1987

Autori: Pór Robert, Demovič Stanislav, Svitek Imrich, Kopinič Vladimír

MPK: A01N 25/04

Značky: prípravok, kombinovaný, herbicídny

Text:

...suspenzie stabllizujúce komponenty a to p 0 lysacharid v množstve 0,2 až 2,5 0/0 hmot. a 0,2 až 1,2 hmot. formaldehydu vztahované na výsledný produkt. Po ukončení finalizácie sa suspenzia zriedi s vodou a premeliesa mokrým mletím, čím sa síičasne zabezpečí homogenizácia výrobku. Výrobok sa homogenizuje miešaním počas 240 až 50 minút. Postup možno modifikovať tak, že do roztoku soli MCPA sa pridá dispergovatelný prášok terbutrín...

Sposob výroby stabilnej koncentrovanej emulzie selektívneho kombinovaného herbicídneho prípravku

Načítavanie...

Číslo patentu: 248054

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kopinič Vladimír, Poór Robert, Nosko Vladimír, Svitek Imrich

MPK: A01N 25/04

Značky: herbicídneho, koncentrovanej, kombinovaného, přípravků, stabilnej, emulzie, spôsob, výroby, selektívneho

Text:

...a Z-chlör-ćgd-bis-etylamíno-triazínu je voliteľné.Zistili sme že záverečné mletie prípravku možno vynechať, ak všetky účinné látky atrazín, simazín sú pred finalizáciou požadovanej jemnostl, t. j. zbytok na site 125 je menší ako 0,1 °/0.je výhodné spojiť proces mletia s prida ním polysacharidu a uskutočniť ho po pridaní účinnej druhej látky. Tiež je výhodne pridat do roztoku soli 2-metyl-e-chlortenoxyoctovej kyseliny druhú účinnú...

Způsob výroby biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: 240437

Dátum: 15.12.1986

Autori: Svitek Imrich, Staoová Aurélia, Havlík Štefan, Markusek Július, Tomašovič Milan

MPK: C12N 1/14

Značky: výroby, biomasy, způsob

Text:

...c nocnenymmnm omeneanem nowqenaoü óuomaccu o-r Kynmvypans 240437mi mmocrz, aHa au-open Gram Ha ompaóomauaoü zcynary~ pansaoñ mmocm Bupammsąmm Mnueimanbaue rpäóu, .aa nepBÓÍ/Í cramm COBMGGTHO c ,ząpomaramz pena Candida Bupanwsam cMeca Mnuezmanbaux a xąpoxxenoąxoóaux rpnöon.II p a »Ä e p. Crormns 50 m cymsnpntraoro npomsnoncraa ILGIIIHOIIOBH c conepmamem yPJIGBOJLOB IO r/zt, pH m 5 abseoóxommum Komqecmaom ummawensnm cozxeñ B Bane aaorà m...

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226939

Dátum: 15.05.1986

Autori: Svitek Imrich, Truchlik Štefan, Kuruc Ľudovít, Vanek Juraj, Tuleja Juraj

Značky: výroby, 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových, kyselin, spôsobu, zariadenie, vykonávanie, tohoto, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-chlór-2-metylfenoxyalkánových kyselín všeobecného vzorca I chloráciou vodného roztoku sodnej soli 2-metylfenaxyalkánových kyselín, v ktorom R znamená vodík, alebo metylskupinu, chlórnanom sodným za prítomnosti minerálnej kyseliny, vyznačujúci sa tým, že vodné roztoky sodnej soli 2-mety1fenoxyalkánovej kyseliny všeobecného vzorca II v ktorom R má už uvedený význam, chlórnanu sodného a minerálnej kyseliny sa kontinuálne dávkujú do...

Spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222635

Dátum: 15.03.1986

Autori: Svitek Imrich, Šmída Tibor, Kovačič Henrich, Poór Robert, Lacko Juraj

Značky: spôsob, herbicídneho, prostriedku, selektívneho, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob prípravy selektívneho herbicídneho prípravku pozostávajúceho zo 60 až 70 % hmotnostných 1-fenyl-4-amino-5-chlór-6-pyridazónu a z 10 až 20 % hmotnostných 5-cyklohexyl-5,7-diaza-2,3,4,5,6,7-hexahydro-inden-4,6-dionu, pričom sa do jemne zomletých účinných látok pridáva 0,5 až 5 dielov suchého dispergátora, 0,3 až 4,0 dielov SiO2, 2 až 9 dielov sulfitového výluhu, 0,3 až 2,0 dielov roztoku sulfátu rozvetvených...

Sposob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226250

Dátum: 01.02.1986

Autori: Svitek Imrich, Sohler Ervín, Truchlik Štefan, Vanek Juraj

Značky: 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1h-pyridazínu, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby 4-amino-1-fenyl-5-chlór-6-oxo-1H-pyridazínu reakciou 4,5-dichlór-1-fenyl-6-oxo-1H-pyridazínu s vodným roztokom amoniaku vyznačujúci sa tým, že reakcia sa uskutoční za prítomnosti katalyzátora a to sodnej a/alebo draselnej soli kyseliny 4~hydroxyfenyloctovej a/alebo 4-hydroxy-benzoovej a/alebo fenol-4-sulfónovej a/alebo naftolsulfónovej pri teplote 50 až 200 °C a tlaku 0,1 až 5,0 MPa, pričom mólový pomer medzi...