Svěrák Tomáš

Kompozitní materiály na bázi polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270038

Dátum: 13.06.1990

Autori: Veselý Karel, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Brno, Petrůj Jaroslav, Pospíšil Ladislav, Kummer Miroslav

MPK: C08L 23/00

Značky: materiály, bázi, kompozitní, polyolefinů

Text:

...k nedlevnějěím plnivům.Nyní byla nalezeno levné příeada, která zvyšuje nehoŕlavoet kompozitních materiálů plněných těmito plnivy.Pŕedmětem vynalezu Jsou kompozitní materiály na bázi polyolefinů plněnyoh hydroxidy, oxidy a uhlićiteny vápenatými a nebo hoŕečnatými obaahující případně pigmenty,etabilizátory, zpracovateleká příaady a případně další polymcry, které obsahují 20 až 50 hmotnoetních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnoetních dílů...

Kompozitní materiál na bázi polyolefínů a tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266524

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kummer Miroslav, Petrůj Jaroslav, Šimsa Jan, Svěrák Tomáš, Kunz Milan, Jalovecký Jan, Veselý Karel, Pác Jiří, Křivánek Josef, Polouček Eduard, Kučera Jaroslav

MPK: C08K 3/34, C08L 23/00

Značky: polyolefinů, kompozitní, expandovaných, materiál, bázi, perlitu, tepelně

Text:

...homogenizaci v plastu.Povrch částic expandovaného perlitu může být pro zlepšení interakce s polyolefiny upraven 0,05 až 2,0 hmotnostních silánových spojovacích prostředků. Důležitou podmínkou pro získání kvalitního kompozitního materiálu je, aby perlitové plnivo neobsahovalo více než 0,5 hmotnostních vody. Při skladování musí být plnivo chráněno před přístupem vzdušné vlhkosti nebo se musí těsně před zpracováním dosušovat.Pro přípravu...

Polyamidy plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266515

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kebrle Ondřej, Veselý Karel, Foral Jiří, Macíček Jaroslav, Novák Jaroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/22, C08L 77/00

Značky: plnivy, plněné, hydroxidovými, polyamidy, karbonátovými

Text:

...Velikost částic dgg menší než 30 m znamená, že 99 hmotnostních částic plniva má menší rozměr než 30,m.Plnivo obsahuje 15 až 48 hmotnostních hydroxidu hořečnatého, 52 až 85 hmotnostních uhličitanu vápenatého a maximálně 1 hmotnostní hydroxidu vápenatého. Je velmi výhodným retardérem hoření polyamidů, který současně umožňuje významně zlepšit jejich tuhost a teplotu průhybu při zatižení.Výhodné sypné vlastnosti tohoto plniva umožňují...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Pospíšil Ladislav, Polouček Eduard, Kummer Miroslav, Veselý Karel

MPK: C08L 23/00

Značky: kompozitní, materiály, sníženou, hořlavostí

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Magnezitové plnivo

Načítavanie...

Číslo patentu: 265175

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hanzl Pavel, Petrůj Jaroslav, Pleva Milan, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Cibuliak Pavel

MPK: C08K 3/22, C08L 23/00

Značky: plnivo, magnezitové

Text:

...je zaručen převod hořečnaté složky z formy uhličitanu na vysoce aktivní formu oxidu, která následnou hydratací přechází s vysokou kcnverzí na žádanou formu hydroxidu hořečnatého, který je u těchto typů plniv základní složkou umožňující zhášení plastů. Další velmi významnou složkou plniva je železo, které z původní formy sideritu nebo pyritu v surovině zpracováním přešlo na formu trojmocněho oxidu, který je z hlediska zpracovatelské...

Plasty plněné barevnými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264629

Dátum: 14.08.1989

Autori: Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav, Kučera Jaroslav, Polouček Eduard, Křivánek Josef, Pác Jiří, Kummer Miroslav, Svěrák Tomáš, Macíček Jaroslav, Kunz Milan, Veselý Karel

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, plněné, barevnými, plnivy

Text:

...s polyolefiny, jako je polyetylen,polypropylen, kopolymery etylenu a propylenu s jinými olefiny, elastomerní polyolefiny,dále s polyvinylchloridem a polyamidy. Barevné kompozitní materiály podle vynálezu mají dobré mechanické vlastnosti a v případě použití hydroxidových plniv i sniženou hořlavost,což rozšiřuje možnosti jejich aplikací.Výhodou použití plniva, které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitů,je ta skutečnost, že...

Polyolefiny plněné karbonátovými a hydroxidovými plnivy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263842

Dátum: 12.05.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Křivánek Josef

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: polyolefiny, karbonátovými, hydroxidovými, plněné, plnivy

Text:

...vápcnatêho a maximálně 1 0/0 hmotnostních hydroxidu vápenatéh-o. Velikost častíc dgg menší než 30 ,um znamená, že 99 0/0 hmotnostních částic prejde sítem s oky o průměru 3 G m. Toto plnívo umožňuje připravit kompozitní materiály na bázi polyolefinů, které se vyznačují zvýšenou tuhosti, zvýšenou teplotou průhybu při zatížení, sníženou hořlavostí a dobrou houževnatostí.Dále jsou předmětem tohoto vynálezu pa~ lyolefiny plnené karboíiátovými...

Barevné plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263804

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kunz Milan, Macíček Jaroslav, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Fuchs Petr

MPK: C08J 3/20

Značky: plasty, barevné, plnivo

Text:

...vytvářejí na něm barevné laky, které plní současně dvojí funkci. Plnivo je barvivem hydrotobizováno,takže kompozitní materiál s plastem má dobré mechanické vlastnosti i bez speciální povrchové úpravy a současně barevné plnivo je pigmentem vybarvujícím komposit na celou škálu barevných odstínů.Výhodou použití tak-ového druhu plniva,které svou barvou povrchu odpovídá požadované barvě kompozitu, je ta skutečnost,že libovolné poškození...

Způsob výroby hydratovaných hořečnatých plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 263799

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pleva Milan, Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: C04B 9/20

Značky: způsob, horečnatých, hydrátovaných, plniv, výroby

Text:

...voliť nízká teploty polotovaru vstupujíctho do mlýna, kdy melitelnost materiálů obvykle oproti mletí při vyšších teplotých výrazně J roste.Jinou okolností využití mletí a hydratace při režimech s nižší vstupní teplotousuroviny je rychlost kontaktu molekul vody s melivem, který je v případě použití plynnéfáze, tedy ve forně vodní. páry, podstatné intenzivnější než v případě kontaktu melivas kapalnou fází a to ať již ve formě separátních...

Plnivo pro plasty na bázi tepelně expandovaných perlitů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260722

Dátum: 12.01.1989

Autori: Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav, Veselý Karel, Takáč Juraj, Hucl Miloň

MPK: C08K 3/34

Značky: tepelně, perlitu, expandovaných, bázi, plnivo, plasty

Text:

...o průměrech řádově v. desetinách milimetru, přičemž obvyklé délky těchto destiček na čästicích jsou 5 až 60 tam a výška vrchlíků kulové plochy, která určuje prohnutí destiček částic plniva je »obvykle v jednotkách mikrometĽů. Takto formovanie částice plniva mají optimální tvar pro vysoké izotropní vyztužení plastů, prohnntí jednotlivých destiček se nzavíc velmi příznivě projevuje omezeným slepováním částíc plniva. Podmínka konečného obsahu...

Dolomitické plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 259935

Dátum: 15.11.1988

Autori: Svěrák Tomáš, Polouček Eduard, Petrůj Jaroslav, Nemčič Ladislav, Veselý Karel, Pleva Milan

MPK: C08K 3/20, C08K 3/26

Značky: dolomitické, plnivo, plasty

Text:

...než 97 hmotnostních, jejich polopálením, tedy kalcinací v rozmezí 650 až 800 °C a následnou hydratací. Tímto způsobem se dolomítická struktura převádí na celkovou strukturu CaC 03 i zpracující technologie s teplotou výpalu, která je volena z výše uvedeného rozsahu. Mg(0 H)2. Výběrem dolomitické suroviny, volbou způsobu manipulace s touto surovinous ohledem na použitou surovinu a délku tepelné expozice tak, aby dále byl zpracovávánpouze...

Zásobník na jemnozrnné sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 251358

Dátum: 16.07.1987

Autor: Svěrák Tomáš

MPK: B65G 33/00, B65G 65/34

Značky: jemnozrnné, materiály, zásobník, sypké

Text:

...dle ON 69 032, tedy v I d, šířka pásu s.1 e však užäí, než se používá u pásových míchadel, Je volena v rozmezí 0,02 až 0,1 násobku průměru vypouätlciho otvoru d zásobníku l a pochopitelně Oborové normě neodpovídá poloha míchadla v nádobi, stanovená na relativní hodnotu stenové vůle k průměru míchadla 0,025 Řatímco při provedení dle vynálezu hodnota Je řádovč větší.Všechny tyto změny oproti norme Jsou dámy požadavkem, aby, pásová...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Novák Jaroslav, Kučera Ivan, Pác Jiří, Douda Vlastimil, Kebrle Ondřej, Kratochvíl František, Foral Jiří, Křivánek Josef, Veselý Karel, Kučera Jaroslav, Petrůj Jaroslav Rndr, Čermák František, Pech Jaroslav, Svěrák Tomáš

MPK: C08L 23/00, C08K 3/22, C08K 3/26...

Značky: hořlavostí, sníženou, plněné, polyolefiny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Mikromletá karbonátová plniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 250129

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselý Karel, Mošna Pavel, Polouček Eduard, Křivánek Josef, Pác Jiří, Chromý Zdeněk, Svěrák Tomáš, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 5/10, C08K 3/26, C08K 5/12...

Značky: mikromletá, plniva, karbonátová

Text:

...však, že při použití směsi mastných kyselín s monoglyceridy mastných kyselín dochází k zlepšení vlastností plníva.Předmětem vynálezu jsou míkromletá karbonátova plniva vyrobena mletim přírodních karbonátů v přitomností hydrofobizujících přísad, ve kterých přírodní karbonát s průměrnou velikosti častíc menší než 10 m obsahuje 0,01 až 0,5 hmot. alespoň jedné vyšší mastné kyseliny s 12 až 20 uhlíkovými atomy a 0,2 až 1,5 °/) hmot. alespoň...

Práškové plnivo pro plasty

Načítavanie...

Číslo patentu: 249337

Dátum: 12.03.1987

Autori: Polouček Eduard, Pleva Milan, Svěrák Tomáš, Veselý Karel, Petrůj Jaroslav

MPK: C08K 3/26

Značky: plnivo, práškové, plasty

Text:

...bud ekvimolární poměr MgC 03 cacoa. přebytek IUCO 3 nebo mírný přebytek CaC 03. Je zřejmě, že složení výchozí suroviny bude mít rozhodující vliv na účinnost plniva jako retardéru hožení.Čistota suroviny ovlivňuje bělost plniva a kompozítu. Podstatnou výhodou nového plniva ve srovnání se směsnými plnivy obdobného složení, avšak vyráběných srážehím, spočíva ve snížení výsledné katalytická aktivity bez nákladného odstraňovaní přítomných...

Způsob výroby karbonátových plniv

Načítavanie...

Číslo patentu: 237468

Dátum: 15.01.1987

Autori: Veselý Karel, Svěrák Tomáš, Němec Václav, Grenár Antonín, Kunz Milan, Petrůj Jaroslav

MPK: C09C 3/04

Značky: výroby, karbonátových, plniv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká výroby karbonátových plniv mletím a mikromletím vápenců s mechanickým tříděním suroviny od nečistot. Pro výrobu plniva se vybírá předdrcená frakce o rozměrech částic 6 až 80 mm, která obsahuje nejčistší surovinu. Tato frakce se před vlastním mletím případně pere.

Směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým

Načítavanie...

Číslo patentu: 247458

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vodička Miloslav, Veselý Karel, Ryšavý Drahomír, Macíček Jaroslav, Douda Vlastimil, Kummer Miroslav, Kratochvíl František, Petrůj Jaroslav, Svěrák Tomáš, Polouček Eduard

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00

Značky: vápenatým, práškovým, polyolefinů, směsi, uhličitanem

Text:

...vápenatým při zachování pevnosti/a vysoké termooxidační stability je možno dosáhnout, je-lipoužito dvojsložkové soustavy obsahující kombinaci malých koncentrací mastné kyseliny s je jím esterem.Předmětem vynálezu jsou směsi polyolefinů s práškovým uhličitanem vápenatým, jehož povrch je hydrofobizován mastnými kyselinami, obsahující monoestery vyšších mastných kyselin, ve kterých je uhličitan vápenatý hydrofobizován směsí 0,05 až 0,3 hmot....

Zařízení pro měření kroutícího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235476

Dátum: 15.11.1986

Autori: Svěrák Tomáš, Marášek Václav, Žaloudík Petr

MPK: G01L 3/04

Značky: měření, krouticího, momentu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření krouticího momentu na hřídeli podle velikosti deformace závěsu statoru pohonu. Závěs statoru pohonu sestává z přírubových desek, které jsou pevnou součástí statoru. Tyto desky jsou spojeny s nosnými deskami, z nichž alespoň jedna je pevnou součásti nosné konstrukce alespoň jednou dvojicí axiálních paprsků a druhá nosná deska je s nosnou konstrukcí spojena plochými pružinami a šroubovými pružinami. Šroubové...

Zařízení na měření distribuce velikosti částic jemnozrnného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224538

Dátum: 15.12.1985

Autori: Hrubant Ladislav, Peroutka Oldřich, Svěrák Tomáš, Kunz Milan, Řihák Adolf, Kozák Karel

Značky: částic, měření, distribuce, velikostí, jemnozrnného, materiálů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření distribuce velikosti částic jemnozrnného materiálu manometrickou indikací změny hydrostatického tlaku sedimentující suspenze tvořené sedimentačním válcem spojeným s manometrickou trubicí naplněnou sloupcem kapaliny s plovákem, vyznačené tím, že plovák (24) je spojen s manometrickou trubicí (16) přes měřicí krakorec (26) osazený křemíkovými tensometry zapojenými na zapisovač (41).

Způsob mletí přírodních karbonátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227519

Dátum: 01.09.1985

Autori: Macháček Zdeněk, Svěrák Tomáš, Kunz Milan

Značky: mletí, karbonátů, přírodních, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mletí přírodních karbonátů na prášková plniva, pigmenty a nastavovadla s velikostí částic menší než 100 µm vyznačený tím, že se mletí přírodních karbonátů provádí v inertní atmosféře při teplotě 250 až 450 °C.

Zařízení na měření rychlosti sedimentace

Načítavanie...

Číslo patentu: 225640

Dátum: 01.07.1985

Autori: Slavíček Ivan, Svěrák Tomáš, Švehlová Vítězslava, Peroutka Oldřich

Značky: zařízení, rychlostí, měření, sedimentace

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na měření rychlosti sedimentace polydispersního jemnozrnného částicového materiálu manometrickou indikací změny hydrostatického tlaku sedimentující suspense v sedimentačním válci podle výšky sloupce kapaliny v manometrické trubici sledované fotoelektricky, vyznačené tím, že fotočidlo (11) se světelným zdrojem (10) pevně uchycené na pohybovém mechanismu (20) pohyblivém rovnoběžně a manometrickou trubicí (9) je spojeno prostřednictvím...

Způsob výroby granulátu termoreaktivních lisovacích hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 225078

Dátum: 01.12.1984

Autori: Svěrák Tomáš, Kožuch Jiří, Gheorghiu Mihnea

Značky: termoreaktivních, granulátu, lisovacích, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby granulátu termoaktivních lisovacích hmot dávkováním termoreaktivního pojiva do sypkých komponent tvořených plnivy a přísadami rozmíchanými v rychloběžném mísiči v turbulentní vrstvě, vyznačený tím, že tavenina pojiva se dávkuje s výhodou pomocí rozstřikovacího zařízení při obvodové rychlosti lopatek mísiče od 5 do 55 m/s a teplotě, která se liší od teploty pevných komponent od - 30 do + 80 °C, a při které tavenina má viskozitu 5 ....

Způsob granulace a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217284

Dátum: 15.07.1984

Autori: Pěnčík Bohumil, Svěrák Tomáš

Značky: provádění, způsobu, granulace, způsob, zařízení, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kranulace sypkých materiálů. Povrch částic je nataven při průchodu elektrickým obloukem a silnou turbulencí oblouku aglomerován do větších granulí. Zařízení ke granulaci sypkých materiálů je tvořeno elektrickou obloukovou pecí opatřenou chlazenou výústí dávkovacího zařízení s regulační štěrbinou. Tři duté natáčivé a posuvné elektrody třífázového elektrického oblouku jsou umístěny tak, oby se jejich osy protínaly v ose výústí...