Švehlík Zdeněk

Spôsob spracovania plodu pestreca mariánskeho

Načítavanie...

Číslo patentu: 287615

Dátum: 14.03.2011

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: A61K 36/00

Značky: spracovania, pestreca, plodů, mariánskeho, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob spracovania plodu pestreca mariánskeho (Silybum marianum) na jeho následnú extrakciu, keď vstupný plod sa najprv prípadne predsuší, potom sa podrobí separácii mechanických nečistôt, nasleduje prípadná separácia tuk obsahujúceho endospermu pre prvú elimináciu tukovej frakcie. Ďalej sa na plod pôsobí v závislosti od času zmenou lisovacieho tlaku na zabezpečenie konečnej štruktúry a tvaru odtučneného plodu a zároveň s tým i na...

Zariadenie na optické triedenie zmesi námeľa a obilniny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5668

Dátum: 04.03.2011

Autori: Raška Jiří, Švehlík Zdeněk

MPK: B07C 5/00, G01N 21/00, B07B 9/00...

Značky: zariadenie, optické, triedenie, obilniny, námeľa, zmesí

Text:

...princípe Do zásobníka l je dopravovaná zmes materiálu, ktorý má byť vytriedený, ktorým je zmes námeľu a raže. Cez vibračnú jednotku z, ktorou sú výhodne vibračné pláty, je zmes rovnomerne rozprestretá do jednej vrstvy, t. j. žiadna častica (zmo) neleží na sebe a je dopravená do sklzu i uskutočneného formou troch dopravných kanálov, ktoré zmes dopravia do nižšie položenej optickej jednotky A. Na každý dopravný kanál je napojená...

Spôsob výroby zmesi námeľových vločiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286270

Dátum: 26.05.2008

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: B05D 1/00, A61K 36/06, C07G 5/00...

Značky: výroby, námelových, zmesí, vločiek, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Ide o spôsob výroby zmesi námeľových vločiek na zabezpečenie jej štruktúry a tvaru na následnú extrakciu námeľových alkaloidov, pričom sa najprv vykonáva zabezpečenie vstupného námeľa s jeho prípadnou úpravou vlhkosti, následne sa od námeľa separujú mechanické nečistoty a potom sa námeľ prípadne podrobí hmotnostnej a veľkostnej separácii do jednotlivých frakcií, ďalej sa na námeľ a/alebo na jednotlivé frakcie námeľa pôsobí celkovým tlakom,...

Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3705

Dátum: 03.02.2004

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: C11B 1/00

Značky: mariánskeho, zariadenie, silyba, droga, výrobu, odtučnená

Text:

...prachových častic.Štruktúra vzniknutých nepravidelných šupín umožňuje voľne prepúšťanie (pretekanie) rozpúšťadla v extrakčnom kontinuálnom zariadeni typu Camsel, a tým vyextrahovanie účinnej látky v maximálnej miere.Predmetom úžitkového vzoruje aj zariadenie na výrobu odtučnenej drogy prejej následnú extrakciu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že zahrnuje odkamienkovač, ktorý zbavuje zmes anorganických prímesí, za...

Odtučnená droga silyba mariánskeho a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3704

Dátum: 03.02.2004

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: C11B 1/00

Značky: odtučnená, droga, silyba, výrobu, mariánskeho, zariadenie

Text:

...častíc, na ktoré nadväzuje lis na upravenie zmesi na požadovanú štruktúru a obsah tuku.Na dosiahnutie vyššieho percenta odtučnenia je medzi magnetickými skriňami a lísom výhodne usporiadaná rezacia stolica zahmujúca dvojicu poháňaných valcov s rôznou obvodovou rýchlosťou.Valce sú výhodne vybavené ryhami.Obvodove rýchlosti poháňaných valcov sú výhodne vo vzájomnom pomere l 1,15.Výhodne sú valce vyrobené z ocele. Výhodne je priemer valcov l...

Homogénna drvená biomasa zo stromov rodu taxus a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3637

Dátum: 07.10.2003

Autori: Švehlík Pavel, Švehlík Zdeněk

MPK: B02C 19/00

Značky: biomasa, taxus, zariadenie, drvená, výrobu, homogénna, stromov

Text:

...podobnú veľkosť. Táto sypká hmota hrubých častíc - preddrvená biomasa prepadáva cez sito la s rozmermi ôk 23 x 23 mm do zbemého priestoru 2, konkrétne do podzemnej zbernej nádržky odkiaľ je transportovaná prvým dopravníkom 3, konkrétne rúrkovým závitovkovým dopravníkom s priemerom 160 mm a s dĺžkou 5 m smerom k ñnálnemu drveniu vo zvýšenom podlaží (do výšky cca 4 m), s čiastočným ochladzovanlm preddrvenej biomasy tak, aby jej teplota...

Zmes námeľových vločiek na extrakciu a zariadenie na jej výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3624

Dátum: 11.09.2003

Autori: Švehlík Zdeněk, Švehlík Pavel

MPK: B02C 23/00

Značky: námelových, výrobu, zariadenie, extrakciu, vločiek

Text:

...medzi valce, čím dôjde k plošnému rozvalcovaniu skleróciá na určitú hrúbku, výhodne na asi l mm. Rôzna obvodová rýchlosť valcov, riadiaca sa vlhkosťou a olejnatosťou námeľa, zaistí narušenie bunečnej štruktúry, a tým uvoľnenie účinnej látky pri následnej extrakcii rozpúšťadlom. Rôzna obvodová rýchlosť valcov je zaistená tým, že poháňané valce sú vybavené regulačným prvkom na reguláciu rozdielu obvodovei rýchlosti valcov v rozmedzí l L l ažl ...