Šveda Mikuláš

Spôsob eliminácie vzniku redukčného jadra pri vypaľovaní keramiky

Načítavanie...

Číslo patentu: 286276

Dátum: 28.05.2008

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 33/02, C04B 35/00

Značky: keramiky, jádra, vypalování, eliminácie, spôsob, vzniku, redukčného

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zníženia až odstránenia redukčného jadra, t. j. nehomogenít z finálneho produktu, čím sa predĺži životnosť výrobku, najmä pri jeho vystavení tepelným zmenám. Spôsob sa uskutočňuje tak, že sa ku keramickému cestu pred sušením pridáva aspoň jedna látka zo skupiny kremičitan sodný, chlorid sodný, polyetylénglykol a jemne drvené zeolity v množstve 0,1 až 20 % hmotn., počítané sa sušinu prídavku ku keramickému cestu.

Spôsob zvýšenia mrazuvzdornosti keramických, najmä tehliarskych výrobkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285263

Dátum: 04.09.2006

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C04B 22/00, C04B 35/00

Značky: tehliarskych, mrazuvzdornosti, zvýšenia, výrobkov, keramických, spôsob, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob zvýšenia mrazuvzdornosti keramických, najmä tehliarskych výrobkov z tehliarskych a/alebo keramických hlín, ktoré sú trvalo vystavené pôsobeniu počasia, ako sú lícovky, strešná krytina, výrobky pre exteriérovú dlažbu. Do tehliarskeho cesta sa pred homogenizovaním navyše pridávajú fosforečnany až polyfosforečnany alkalických kovov v množstve 0,1 až 10,0 % hmotn., výhodne 0,5 až 2,0 % hmotn., počítané na vysušenú hlinu.

Surovina na výrobu hrubej keramiky bez redukčného jadra

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4006

Dátum: 01.12.2004

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C04B 38/00

Značky: redukčného, keramiky, jádra, výrobu, hrubej, surovina

Text:

...riešenia sa zníži až odstráni redukčné jadro, t. j. nehomogenity z finálneho produktu,čim sa predĺži životnosť výrobku najmä vystaveného tepelným zmenám.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že surovina podľa tohto technického riešenia je spracovateľná pri stávajúcom technologickom postupe a na stávajúcom zariadení na spracovávanie keramického cesta.Základná surovina predstavovala zmes sivého a žltého ílu. Merania sa uskutočnili na štyroch...

Tehliarske alebo keramické cesto

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3512

Dátum: 03.06.2003

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 33/13

Značky: cesto, keramické, tehliarske

Text:

...alebo ako roztok priamo do keramickej suroviny, pričom musí byť potom zabezpečenájcj dokonalá homogenizácia.Pri tehliarskych hlinách a íloch s nízkym podielom CaCO je výhodné prísadu použiť pri výrobe výrobkov pre exteriérovú dlažbu, nakoľko sa výrazne zvyšuje nielen objemová hmotnosť a mrazuvzdornosť, ale sa súčasne výrazne znižuje ich obrúsnosť. Pri tehliarskych hlinách a íloch s vysokým podielom CaCOg je výhodné prísadu použiť pri...

Zmes na výrobu keramiky alebo žiaruvzdorného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279379

Dátum: 07.10.1998

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C08L 61/24, C04B 38/00

Značky: žiaruvzdorného, materiálů, keramiky, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Zmes na výrobu hrubej alebo jemnej keramiky alebo žiaruvzdorného materiálu, najmä šamotu, so zvýšenými tepelnoizolačnými vlastnosťami obsahuje prídavok močovinoformaldehydového kondenzátu a/alebo polykondenzátu v množstve 0,1 až 10 % hmotn. do keramického cesta, počítané na sušinu keramického cesta, ako prísadu znižujúcu objemovú hmotnosť a tepelnú vodivosť výrobku po vypálení, ako aj znižujúcu tvorbu odpadov pri výrobe.

Plastifikačná prísada do cementových zmesí s prevzdušňujúcim účinkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270549

Dátum: 12.07.1990

Autori: Šveda Mikuláš, Hubaľ Ján, Leško Zoltán, Komora Ladislav

MPK: C04B 24/10

Značky: zmesí, cementových, účinkom, prevzdušňujúcim, prísada, plastifikačná

Text:

...spracovanie použije predhydrolyzát a obsahom 40 až 50 hmot. sušiny, je pred pridaním hydroxidu eodného výhodná vo forme vodného roztoku 40 až 50-ného, resp. hydroxidu vápenatého vo forme suspenzie, pridat k roztoku matečný lúh z výroby pentaerytritolu. Metečná lúhy z pentaerytritolu rozriedia zakoncentrovaný predhydrolyzát tak, že pri spracovaní v alkalickom prostredi nedochádza k tvorbe hustoho nemiešetelneho podielu.Množstvo pridaneho...

Prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261523

Dátum: 10.02.1989

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš

MPK: C04B 24/10

Značky: cementových, prísada, zmesí

Text:

...priemysle a podobne.Ďalšou výhodou je to, že postup je všeobecný a možno ho použiť nielen s čistými roztokmi sacharidov, ale i s rôznymi Zl 1 l 0 ~ sami obsahujúcimi Sacharidy, či ako nežiadúce prímesi alebo doprovodné látky.B Na jnrikladoch, ktoré nevyčerpávajú všetky možne kombinácie, uvádzame konkrétne spôsoby úpravy sacharidov, ako i aplikačné skúšky výsledkov V cementových zme400 g sacharozy sa rozpustí v 600 g vody, pridá sa 5 g...

Sposob prípravy prísady do cementových zmesí na báze lignínsulfonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257480

Dátum: 16.05.1988

Autori: Komora Ladislav, Šveda Mikuláš, Kundrlík Václav, Šestauber Karel

MPK: C04B 40/00, C04B 24/18

Značky: cementových, spôsob, zmesí, lignínsulfonanu, přísady, báze, přípravy

Text:

...príslušný katiön nerozpust~né soli, resp. ktoré nemajú vo vodnom prostredí korozívne vlastnosti.Z uvedených dôvodov sme aplikovali a doporučujeme aplikovat najmä kyselinu mravčiu, ktorá ako sa podľa výsledkov ukazuje ešte zvyšuje pevnosti skúšaných teliesok.Vzorky je možné aplikovat tiež po zrieaení vodou, prídavkov odvzdušňovačov, stabilizá torov a pod., ktoré sa na úpravu zatiaľ používali.Tepelné spracovanie ligninsulfonanov v...

Spomalujúca prísada do cementových zmesí

Načítavanie...

Číslo patentu: 252516

Dátum: 17.09.1987

Autori: Šveda Mikuláš, Komora Ladislav

MPK: C04B 40/00

Značky: zmesí, spomalujúca, prísada, cementových

Text:

...s inými látkami, napríklad s močovinou, kde je možné vo viýslednvom produkte s obsahom voľného formaldehydu vyhriatim na teplotu 60 až 80 °C pridaním hydroxidu vápenatého previesť formaldehyd na jeho kondenzát, a tým vyrobiť žiadaný spuomalovač Čs. A 0 181 444/1977/ alebo z produktov zachytávaniia a likvidácie plynulého alebo kvapalného formaldehydu z exhalátov Čs A 0 181 471Pri príprave kondenzátov je výhodnejšie použitie hydroxidu...