Šustek Ján

Použitie kondenzačných produktov ako aditív na zlepšenie dispergovateľnosti a zníženie prašnosti vo vode nerozpustných gumárenských prísad

Načítavanie...

Číslo patentu: 287007

Dátum: 17.08.2009

Autori: Sandtner Stanislav, Riška Miroslav, Šustek Ján, Balko Jozef, Kosár Karol, Lehocký Peter, Ďuračka Miroslav

MPK: C08K 5/00

Značky: gumárenských, aditiv, zníženie, produktov, prašnosti, nerozpustných, zlepšenie, použitie, kondenzačných, přísad, dispergovateľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kondenzačných produktov etylénoxidu alebo propylénoxidu s kyselinou olejovou, kyselinou stearovou C6-C18 alkoholmi, nonylfenolom, oktadecylamínov ako aditív pri kompaktácii mokrých práškov prísad do polymérov alebo aditív pre prísady do polymérov vo forme práškov. Pri použití aditív podľa tohto vynálezu sa získavajú málo prášivé a v polyméroch dobre sa dispergujúce prášky alebo granuláty/pelety, ktorých dispergovateľnosť je...

Spôsob modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286448

Dátum: 24.09.2008

Autori: Lehocký Peter, Šustek Ján, Balko Jozef, Kosár Karol

MPK: C08F 10/00, C08K 5/00, C08F 210/00...

Značky: spôsob, polyizoprénu, kopolymérov, syntetického, izoprenu, modifikácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu modifikácie syntetického polyizoprénu alebo kopolymérov izoprénu zapracovaním amidu kyseliny maleínovej všeobecného vzorca (I), kde R1, R2 - je metyl, etyl, alebo iný alkyl, nezávisle jeden od druhého substituentu, R3 - je priamy alebo rozvetvený C1-18 alkyl, fenyl alebo substituovaný fenyl, v množstve 0,1 až 2,0 % hmotn. do kaučuku
modifikácia sa uskutočňuje pri vhodnej teplote počas najmenej 15 sekúnd.

Spôsob finálnej úpravy pletizovaných gumárenských chemikálií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267933

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šustek Ján, Danciger Juraj

MPK: B05D 5/10, B29B 15/10

Značky: úpravy, chemikálií, gumárenských, spôsob, finálnej, pletizovaných

Text:

...sú xaložené na pridávani râxnych aditiv do produktu. Ich účinok je však ncdostatujúci.Nevýhody uvedených späsobov odstraňuje spôsob finálnej úpravy pcletizovaných gunàrenských chelikálii podĺa vynàluxu, ktorého podstata pečiva v ton, že na vylisova~né peletky sa pösobi vodným roztokom melasy za normálnych podmienok.výhodou uvedeného riešenia jn to, le nanesenin vodného roztoku melasy s adhezivnyní vlastnosřani na povrch peletiek, zvýši sa...