Süss Jaroslav

Stator horizontálního elektrického stroje točivého s dělenou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 260318

Dátum: 15.12.1998

Autori: Süss Jaroslav, Topol Jaroslav, Poštolka Miroslav, Benda Břetislav

MPK: H02K 5/14, H02K 5/04

Značky: dělenou, stroje, točivého, horizontálního, stator, elektrického, kostrou

Text:

...LADISLAV, LEVICE(54) Zariadenie na uchytenie lmpulzných poistných ventilov u parných geuerátorovPodstatou riešenia je osadenie impulzných poistných ventilov. priamo na parné potrubie tak, že sú uchytené do zariadenia, ktoré je navarené na parné potrubie. Použitím tohoto zariadenia vylúčlme prívodná potrubia k lmpulzným poistným ventilom la tým úplne odstránime prídavné sily a momenty vzni kajúce z ich dilatácií, ktoré nepriaznivo vplývajú...

Základní třífázová jednotka polovodičového usměrňovače velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265881

Dátum: 14.11.1989

Autori: Maloušek Antonín, Zach Zdeněk, Kratochvíl Arnošt, Süss Jaroslav, Straka Jaromír

MPK: H02K 7/18

Značky: třífázová, jednotka, polovodičového, veľkých, výkonu, usměrňovače, základní

Text:

...trojühelníku a protíná jeho výšku tak, že vzdálenost svíslých os stejnosměrně a střídavě pasníce,příslušejících jednéZákladní třífázovou jednotkou podle vynálezu je oproti dosud známým usměrňovacím jednotkám dosaženo elektrické symetrie a mínimálního vzájemnêho ovlivňování jejich výkonných částí velkýmí proudy. Při nevelkých výrobních nákladoch umožňuje nové konstrukční uspořádání snížít dimenze výkonových elementů,zejména polovodičových...

Pouzdro valivého vožiska

Načítavanie...

Číslo patentu: 264576

Dátum: 14.08.1989

Autori: Tureček Jan, Süss Jaroslav

MPK: H02K 5/173, H02K 5/167

Značky: pouzdro, vožiska, valivého

Text:

...odstraňuje pouzdro valivého ložiskatcčivých elektrických strojů, tvorené nosným tělesem podle vynálezu Jeho podstata spočívá V tom, že nosné těleso pouzdra valivého ložiska je na své spodní části opatřeno přirubou s otvory pro uchycení na nosnou stěnu elektrického stroje.Základní výhoda pouzdrapodle vynálezu spočívá v tom, že umožňuje u strojů 3 vodorovnou dělŕcí rovinou v ose rotoru a nosnou spodní částí svislé vyjmuti rotoru dohromady se...

Stator elektrického stroje točivého

Načítavanie...

Číslo patentu: 261978

Dátum: 10.02.1989

Autori: Süss Jaroslav, Poštolka Miroslav, Peliš Josef

MPK: H02K 15/14, H02K 5/02, H02K 5/00...

Značky: stator, točivého, stroje, elektrického

Text:

...stator podle .vynálezu v příčném řezu a na obr. 2 v po-clélném řezu.Stator 3 je iprroveden jako samostatný montážní celek slo-žený z lplechů stažených stahovacími deskami 4 a s vloženým vinutím. Součástí stat-oru 3 jsou patky 5 probíhající po obou stranách statoru 3 v rovině procházející jeh-o osou. Patky 5 slouží ,k přrpevnění statoru 3 a k pře-našení točivého momentu na nosné patky 6, upravené mezi přepážkami 1 dolní časti kostry....

Zařízení pro ochranu elektrického točivého stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260841

Dátum: 12.01.1989

Autori: Süss Jaroslav, Poštolka Miroslav

MPK: H02K 3/44

Značky: ochranu, zařízení, elektrického, točivého, stroje

Text:

...výhoda zařízení spočívá v zajištění spolehlivá ochrany aktivních částí stroje proti vodě, unikající z případně poškozeného vodního chladiče) takže vode stéká po žaluziích a odtéká žlábky do prostoru mimo aktivní část stroje. Další účinek tohoto zařízení spočíva v tlumicí schopnosti žaluzií proti vyzařovanémm hluku stroje který se mezi jednotlivými žaluziemi odráží, lame a částečně tlumí.Zařízení podle vynálezu je dále blíže popsáno na...

Rozběhové a tlumicí vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233643

Dátum: 01.03.1987

Autori: Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Maloušek Antonín, Argay Vladimír

MPK: H02K 3/06, H02K 3/11

Značky: synchronních, středních, strojů, výkonu, vinutí, tlumící, rozběhové, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci uvedeného vinutí k dosažení vyšší odolnosti rotoru proti mechanickému a tepelnému namáhání. Toto vinutí je určeno pro synchronní stroje s vyjádřenými póly složenými z lamel, z nichž koncové lamely jsou z elektricky vodivého materiálu a tvoří obě celé čelní stěny každého pólu, jež jsou axiálně propojeny vodivými tyčemi, umístěnými v pólových nástavcích. Podstatou vynálezu je, že koncová lamela (2) je ve své spodní části...

Nadpodlažní základová konstrukce elektrických střídavých motorů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235165

Dátum: 15.02.1987

Autori: Maloušek Antonín, Draxler František, Hála Bohumil, Süss Jaroslav

MPK: H02K 5/26, H02K 5/24

Značky: středních, nadpodlažní, elektrických, střídavých, konstrukce, výkonu, základová, motorů, veľkých

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší konstrukci základového rámu motoru, včetně případného budiče, schopného obvyklého transportu a instalovaného v provozním místě na rovinný základ. Podstatou vynálezu je uspořádání a upevnění úchytných desek stojanů ložisek a statoru, upevňovacích lišt kabelových lávek, transportních závěsů a kotevních patek, případně i rámu budiče, v armovaném betonovém podstavci, tvořeném základní deskou, jejíž zvýšené okraje jsou nosným rámem...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů středních a velkých výkonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231094

Dátum: 01.03.1986

Autori: Argay Vladimír, Benda Břetislav, Süss Jaroslav, Maloušek Antonín

MPK: H02K 3/20

Značky: rozběhové, výkonu, veľkých, strojů, vinutí, středních, synchronních, tlumící

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší snížení pevnostního namáhání vyjádřených listěných pólů při jejích spojení nakrátko. Rozběhové a tlumící vinutí je tvořeno vodivými tyčemi v pólových nástavcích, na jejichž obou čelech jsou konce těchto tyčí vodivě spojeny s koncovými lamelami z elektrický vodivého materiálu, jimiž jsou vytvořeny celé čelní vodivé stěny každého pólu. Tyto vodivě stěny vždy sousedních pólů jsou na obou čelních stranách rotoru vzájemně propojeny...

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 225523

Dátum: 01.12.1984

Autori: Maloušek Antonín, Süss Jaroslav, Benda Břetislav, Argay Vladimír

Značky: synchronních, póly, tlumící, vinutí, strojů, vyjádřenými, rozběhové

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhové a tlumící vinutí synchronních strojů s vyjádřenými poly, sestávající z tyčí rozběhového vinutí axiálně umístěných v pólových nástavcích a nerozebiratelně spojených s plochými vodivými segmenty či vodivými lamelami, které tvoří vodivé čelní plochy obou stran pólového nástavce, ze dvou svorníků s maticemi a dvou vodivých spojek pro každý pól stroje, vyznačené tím, že v obou postranních koncích pólových nástavců je souběžně s tyčemi (1)...

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly

Načítavanie...

Číslo patentu: 224146

Dátum: 01.11.1984

Autori: Süss Jaroslav, Maloušek Antonín, Zdeněk Dalibor, Benda Břetislav, Argay Vladimír

Značky: motorů, rychloběžných, rotor, synchronních, vyniklými, póly, plnými

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor rychloběžných synchronních motorů s plnými vyniklými póly, určený pro motory velkých a mezních výkonů, vyznačený tím, že alespoň polovina stykové plochy (3) každého pólu (2) s tělesem hřídele (1) je opatřena vrstvou (4) nemagnetického elektricky vodivého kovového materiálu.