Surý Antonín

Svorník pro spojení plošných dílců z azbestocementu, celulózocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266510

Dátum: 12.01.1990

Autor: Surý Antonín

MPK: F16B 5/00

Značky: plošných, dílců, umělých, materiálů, azbestocementu, svorník, spojení, kompozitních, celulózocementu

Text:

...a nižší životnostikonstrukce, což se projeví neekonomicky i na celém objektu.Uvedené nevýhody odstraňuje svorník pro spojení plošných dílců z azbestooementu,celulôzocementu, umělých hmot a kompozitních materiálů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že je tvořený nosným šroubem, nn němž je navlečený fixační element, dále maticĺ a podložkou vyznačený tím, že fixační element je tvořený trubkou opatřenou na straně matice přírubou, přes...

Zapojení pro generování přeladitelného harmonického signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246163

Dátum: 15.09.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: H03C 3/06

Značky: generování, zapojení, přeladitelného, signálu, harmonického

Text:

...z děličky A kmitočtu je připojen na druhý vstup přepínače § na jehož třetí vstup je připojen výstup ze zesilovače 2. Výstup z prepínače á je připojen na vstup integrátoru 1 jehož výstup je spojen přes tverovací obvod g na výstupní svorku 2. Provádíme-li, v systému znázorněném na obr. 1,signál ze zdroje L ovládacího napětí na napätím řízený generátor g mění se v závislosti na velikosti tohoto napětí kmitočet výstupního signálu, který může...

Železobetonový dutý sloup pro stavební objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: 251705

Dátum: 16.07.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 3/34

Značky: dutý, objekty, stavební, železobetonový, sloup

Text:

...dopravy a ukládání betonové směsi včetně armatury do předem připraveného bednění. Z hlediska statickéhb lze tyto sloupy zatěžovat až po dosažení předepsané pevnosti betonu v dostředněm tlaku nebo tlaku za chybu, přičemž mají menší únosnost ve srovnání s celkovou spotřebou materiálů a vynaložené energie se sloupy dutými.Nevýhoda železobetonových kruhových sloupů bez podélné vnitřní dutiný, které jsou opatřeny ocelovým pláštěm tvořeným...

Ocelový prut kruhového průřezu pro výztuž betonových staveb

Načítavanie...

Číslo patentu: 251164

Dátum: 11.06.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 5/01

Značky: průřezu, ocelový, kruhového, betonových, staveb, výztuž

Text:

...jsou vůči obvodovým žebrům druhé poloviny válcové plochy povrchu prutu přesazena o polovinu jejich rozg teče ve směru osy prutu, kde boční plochy šikmých skřížených žeber jsou oblé a zužují se od středu směrem k oběma koncům, kde šikmá žebra vytvářejí čtyřúhelníkové obrazca.Výhoda ocelováho prutu kruhového průřezu pro výztuž betonových staveb, zejména dílců namáhaných na chyb, spočívá podle3 251 164 vynálezu v tom, že vhodným uspořádáním...

Prefabrikovaný železobetonový závěs vrstveného panelu, zejména pro obvodové stěny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 249663

Dátum: 15.04.1987

Autori: Surý Antonín, Lembak Michal

MPK: E04C 2/36

Značky: prefabrikovaný, obvodové, železobetonový, stěny, vrstveného, zejména, panelu, závěs, budov

Text:

...čímž vzniká vlivem elektrochemických potenciálů chemická koroze. Lze také konstatovat, že cena epojovacíchelementů je značně vysoká.-Použití třmenu z běžně oceli je eložité a praené. NevýhodouAželezobetonové konzoly oboustranně vetknuté je, že v místěvetknutí do vnitřní i vnější vrstvy panelu vznikají značné chybové momenty od vlastní hmotnosti vnější vrstvy. Snižuje se tím tuhost zejména vg výrobním stediu a tím vzniknoutrhlihy, které vedou...

Ocel pro výztuž betonových stavebních dílců z lehkých a pórovitých betonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237626

Dátum: 16.02.1987

Autori: Matuška Karel, Lembak Michal, Surý Antonín

MPK: C22C 38/00

Značky: betonových, lehkých, výztuž, betonů, stavebních, pórovitých, dílců

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout ocel pro výztuž betonových stavebních dílců s lehkých a pórovitých betonů, která odolává atmosférické korozi, čímž zvyšuje životnost těchto stavebních dílců, současně splňuje všechny mechanické hodnoty a podmínky kladené no tuto výztuž jako svařitelnost, tvárnost, aniž je zapotřebí provádět povrchovou ochranu antikorozními prostředky. K tomuto účelu je vyrobena výztuž z oceli, jež obsahuje uhlík od 0,08 do 0,22 %...

Nosný kotevní hák vrstveného železobetonového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233565

Dátum: 01.02.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/46, E04C 2/36

Značky: kotevní, vrstveného, panelu, železobetonového, nosný

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vytvořit nosný kotevní hák vrstveného panelu se zvýšeným počtem míst pro spojení s ocelovými pruty výztuže vnitřní nosné betonové vrstvy panelu s jedním místem pro spojení s výztuží vnější betonové vrstvy panelu. Nosný kotevní hák sestává ze střední základní části tvaru písmene V a z vnějších částí jejich ramen vyhnutých v místech prvních ohybů od sebe do polohy vzájemně rovnoběžné s tím, že na vnějších částech ramen základní...

Spojovací hák pro vzájemné spojení vrstev vrstveného panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233560

Dátum: 01.02.1987

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/46, E04C 2/36, E04B 1/60...

Značky: spojení, vrstev, vrstveného, vzájemné, panelu, spojovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spojovací hák je určen zejména pro vzájemné spojení vnitřní nosné železobetonové vrstvy s vnější krycí betonovou vrstvou vrstveného železobetonového nebo keramobetonového panelu se střední tepelně izolační vrstvou. Jeho podstata spočívá v tom, že sestává ze závěsné části (2) tvaru U, na jejíž konce ramen navazují dvě vzájemně rovnoběžné střední šikmé přechodové části (1), procházející tepelně izolační vrstvou, a na jejich konce potom navazují...

Nosná kotevní výztuha sendvičového panelu, zejména pro obvodové stěny budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230012

Dátum: 15.09.1986

Autor: Surý Antonín

MPK: E04C 2/06

Značky: panelu, sendvičového, kotevní, stěny, obvodové, budov, nosná, výztuha, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Nosná kotevní výztuha sendvičového panelu, zejména pro obvodové stěny budov, kde sendvičový panel sestává z vnitřní nosné betonové vrstvy a vnější betonové vrstvy, mezi nimiž je vrstva tepelné izolace, kde vnější betonová vrstva je vyztužena kovovou sítí, vyznačená tím, že sestává z horní kovové desky (4), umístěné ve svislé ose budoucího panelu ve směru jeho tloušťky, která je ze strany vnitřní nosné betonové vrstvy (1) pevně spojena s nejméně...

Závěs pro spojení vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228222

Dátum: 15.03.1986

Autori: Surý Antonín, Polanka Nad Odrou, Lembak Michal

Značky: vrstvy, vnější, spojení, sendvičového, vnitřní, závěs, panelu

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je vyvinout závěs pro spojení vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu bez použití antikorozních ocelí, který je z hlediska tepelných napětí a manipulace s panelem schopen přenášet veškeré statické a dynamické účinky a který umožňuje posuv a pootočení jednotlivých vrstev sendvičového panelu vůči sobě. Závěs je tvořen výstupky na přilehlých stěnách vnější a vnitřní vrstvy sendvičového panelu, které jsou uloženy svými jedněmi...

Plošný panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 219366

Dátum: 15.08.1985

Autori: Pospíšil Jiří, Surý Antonín

Značky: panel, plošný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plošného panelu pro stavební účely, jehož jádro sestává z keramických tvárnic, které jsou na své vnější čelní stěně opatřeny průběžnými středovými drážkami, orientovanými ve směru jejich podélných os. V průběžných středových drážkách je uložena průběžná ocelová výztuž s radiálními výstupky, kterými je k vnějším čelním stěnám dutých keramických tvárnic připevněna tepelná izolace ve tvaru plochého tělesa. Průběžná ocelová výztuž...

Odpařovací nádoba vody topných těles ústředního topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215448

Dátum: 01.01.1985

Autor: Surý Antonín

Značky: topných, ústředního, těles, nádoba, topení, odpařovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpařovací nádoby vody topných těles ústředního topení, které sestává z krabice 1 z tepelně vodivého materiálu, na jejímž dnu je, volně uložena síťovina 2, která je překryta vrstvou ze savého materiálu, kde krabice 1 je shora uzavřena víkem 4 s otvory 5 a opatřena šoupátkovým uzávěrem 7 otvorů víka 4. Dno krabice 1 je možno s výhodou profilovat, čímž se dosáhne větší jeho stykové plochy s topným tělesem a dále opatřit...

Keramická tvárnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 215894

Dátum: 15.07.1984

Autori: Pospíšil Jiří, Surý Antonín

Značky: keramická, tvárnice

Zhrnutie / Anotácia:

Keramické tvárnice pro výrobu polotovarů k výrobě panelů nebo k výrobě těchto panelů přímo, která je na své jedné čelní stěně opatřena držkou pro uložení kovové výztuže a která má vnitřní dutinu rozdělenou přepážkami na voštiny, vyznačená tím, že vnitřní dutina je dvěma šikmými přepážkami (1) rozdělena na tři voštiny (2, 2´), z nichž prostřední voština (2) má plochu průřezu stejnou, jako obě krajní voštiny (2´) dohromady, přičemž tvar krajní...