Surovčík Rudolf

Ochranný kryt pilového kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 260325

Dátum: 15.12.1998

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B27G 19/02

Značky: ochranný, kotúča, pilového

Text:

...byt -~ tak, ako je to v danom prípade - napojené -na odsávací ag-regávt 24 primárneho odsávacieho systémuj.1. Ochranný kryt piiovvého kotúče, pozostávajúci z teleso krytu, opíatreného na vstupnej časti zdvihacím kotúčom krytu a nini vý~ stupnej časti zúvesným Čepom, vyznačujúci sa tým. že na závesný čap 3 telesa 1 krytu je pripojený jeden koniec CÍVOÍPSIUGIP nej páky 4), ktorej druhý koniec je opatrený závažim 5 a ktorej stredná časť je...

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 258745

Dátum: 16.09.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: zakladača, vozík, regálového, zdvihu

Text:

...vidlíc zvýši kapacita zakladače je, že Limožňuje dokonale využiť skladovacie priestory čo do výšky, a to» aj v prípade, keď je vozík opatrený vertikálne pevnou obslužnou plošinou alebo kabínou. je tiež výhodné, keď všetky presuvné vidlice daného vozíka zdvihu sú napojené na spoločný pohonpresuvu vidlíc. Tým sa dosiahne dokonalá synchronizácia výsuvu vidlíc a čiastočne aj úspora energie na ich pohon.Príklad vyhotovenia vozíka zdvihu podľa...

Zariadenie pre montáž ventilov do hlavy motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 256582

Dátum: 15.04.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B25B 27/24

Značky: hlavy, ventilov, motora, zariadenie, montáž

Text:

...vodorovné žliabky 14. Každému zo zvislých otvorov 12 je priradený jeden Spádový kužel 13, ktorý je súosový so zvislým otvorom 12. Na rozhraní každého spádověho kužela 13 a príslušných priečnych vodorovných žliabkov 14 je priehradné sedielko 15, ktorého dno je vyššie položené ako dno priečneho žliabku 14 a ktoré obojstranne vybieha do kruhového hrebena spádového kužela 13. Sedielko 15 tak to tvorí prekážku pre samovolné zošmyk nutie sa...

Montážna linka hláv motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256199

Dátum: 15.04.1988

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B65G 37/00, B65G 13/00

Značky: linka, motorov, montážna, hláv

Text:

...dorazom 14, ktoré tvoria druhú dvojicu koncových dorazov 13, 14. Všetky uvedené koncové dorazy 11, 12, 13, 14 sú vertikálne výsuvné. Ich ovládacie páky 15 sú vyvedené na obe strany kladičkove dráhy 10 druhého montážneho zariadenia 3. Koncové dorazy 11,12, 13, 14 sú na ich hornej strane opatrené šikmými nábehovými ploškami 16, orientovanými u prvej dvojice koncových dorazov 11, 12 smerom k jednému koncu 17 a u druhej dvojice koncových dorazov...

Vozík zdvihu regálového zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 239193

Dátum: 15.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 9/12

Značky: vozík, zdvihu, regálového, zakladača

Zhrnutie / Anotácia:

Vozík zdvihu regálového zakladača pozostáva z rámu, opatreného na jednej strane jeho dĺžky pohonným ústrojenstvom výsuvu vidlíc s hnacím hriadeľom ich výsuvu, napojeným na výsuvné mechanizmy jednotlivých vidlíc. Riešeným problémom je umožniť čo najhospodárnejšou cestou operatívne priečne presúvanie vidlíc pri zmene rozmeru palety s podmienkou, aby výsuvné ústrojenstvo vidlíc mohlo byť neustále v pohotovosti. To sa dosahuje tým, že rám (1)...

Snímač prítomnosti palety v regálovej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250884

Dátum: 14.05.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: B66F 17/00

Značky: regálovej, bunke, přítomnosti, palety, snímač

Text:

...5 rozvinutý tvar polohovalcej drážky, obr. 6 nárysný rez snímaíčojm vo funkjčnej polohe, ked je dotyková lišta. ~opretá o paletu a obr. 7 nárysný rez snímačom vo funuklčnej polohe, pri maximálnom vysunutí snímacej wrúrky, ked sa v regálovej bunke nenachádza paleta, Snímač ,pozostáva z rámu 1, v ktorom je suvne usporiadaná snímacia tyč 2, »mechanicky viazaná prostredníctvovm unášatša 3 s piestnicou 4 priamočiareho hydromotora 5. Toto spojenie...

Snímacie zariadenie predĺženia reťaze

Načítavanie...

Číslo patentu: 234965

Dátum: 15.01.1987

Autor: Surovčík Rudolf

MPK: G01B 11/14

Značky: zariadenie, predĺženia, reťaze, snímacie

Zhrnutie / Anotácia:

Snímacie zariadenie predĺženia reťaze je určené najmä pre reťaze zdvíhadiel, ako sú napríklad regálové zakladače a pod., u ktorých sa používa reťaz ako nosný orgán. Riešeným problémom je vylúčenie nepresností merania, ktoré sú spôsobené mechanickými nečistotami na reťazi. To sa dosahuje tým, že zariadenie je tvorené dvomi reťazovými kolesami (1), na ktoré je súosovo s nimi pripevnená kotúčová clona (3), opatrená aspoň jedným radiálne...

Regálový zakladač

Načítavanie...

Číslo patentu: 220931

Dátum: 15.03.1986

Autor: Surovčík Rudolf

Značky: regálový, zakladač

Zhrnutie / Anotácia:

Regálový zakladač, pozostávajúci z aspoň jedného stĺpa, na ktorom je vo vertikálnom smere pojazdne uložený vozík zdvihu, ku ktorému je pripevnená nosná vetva, ako aj napínacia vetva aspoň jednej zdvíhacej reťaze. Riešeným problémom je dosiahnutie vyššieho stupňa bezpečnosti prevádzky, najmä, vylúčenie možnosti poškodenia zdvíhacej reťaze a pohonu zdvihu s priľahlými reťazovými kolesami. To sa dosahuje upevnením napínacej vetvy zdvíhacej reťaze...

Výklzná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225413

Dátum: 01.10.1984

Autor: Surovčík Rudolf

Značky: spojka, výklzná

Zhrnutie / Anotácia:

Výklzná spojka, guľková či valčeková, pozostávajúca z hnacieho spojkového kotúča a hnaného spojkového kotúča, kde v jednom z kotúčov sú vytvorené zahĺbenia pre spojovacie guľky, či valčeky, uložené aj v otvoroch druhého z kotúčov, v ktorom sú prítlačné pružiny, opreté jedným svojím koncom o vnútornú časť nastavovacích matíc, vyznačujúca sa tým, že aspoň jedna z nastavovacích matíc (9) je v jej vlastnej osi (20) opatrená priebežným otvorom (21)...