Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát, jeho aplikácie ako liečiva, farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288232

Dátum: 27.10.2014

Autori: Erra Sola Montserrat, Tahri Abdellah, Verschueren Wim Gaston, De Kock Herman Augustinus, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Vendeville Sandrine Marie Helene, De Bethune Marie-pierre

MPK: A61K 31/427, A61K 31/423, A61K 31/4439...

Značky: vitro, replikácie, inhibície, aplikácie, derivát, retrovírusovej, amino)benzoxazolsulfónamidový, liečivá, farmaceutická, 2-(substituovaný, kompozícia, obsahom, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

2-(substituovaný amino)benzoxazolsulfónamidový derivát všeobecného vzorca (I´) a príslušné N-oxidy, soli, stereoizomerické formy, racemické zmesi alebo estery. Farmaceutické aplikácie tohto derivátu, najmä na inhibíciu retrovírusovej replikácie. Farmaceutická kompozícia s jeho obsahom a spôsob in vitro inhibície retrovírusovej replikácie pomocou tohto derivátu.

Širokospektrálne 2-aminobenzoxazolové sulfónamidové inhibítory HIV proteázy

Načítavanie...

Číslo patentu: 287952

Dátum: 06.06.2012

Autori: Tahri Abdellah, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Verschueren Wim Gaston, Vendeville Sandrine Marie Helene, De Kock Herman Augustinus, De Bethune Marie-pierre

MPK: C07D 413/12, C07D 263/58, A61K 31/423...

Značky: proteázy, širokospektrálne, sulfónamidové, inhibitory, 2-aminobenzoxazolové

Zhrnutie / Anotácia:

Derivát 2-aminobenzoxazolsulfonamidu všeobecného vzorca (I) a jeho N-oxid, soľ, stereoizomerická forma alebo racemická zmes, kde všeobecné symboly sú definované v nárokoch, a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom. Použitie tohto derivátu alebo kompozície na výrobu liečiva na liečenie alebo potlačenie infekcie alebo ochorenia, spojeného s retrovírusovou infekciou v cicavcovi.

2-(Substituovaná amino)benztiazolsulfonamidová zlúčenina, spôsob jej prípravy, použitie a farmaceutická zmes s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 287582

Dátum: 21.02.2011

Autori: De Bethune Marie-pierre, Getman Daniel, Vendeville Sandrine, Voets Marieke Christiane Johanna, Wigerinck Piet Tom Bert Paul, Verschueren Wim Gaston, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, De Kerpel Jan Octaaf Antoon, De Kock Herman Augustinus, Moors Samuel Leo Christiaan

MPK: C07D 277/82

Značky: spôsob, obsahom, zlúčenina, 2-(substituovaná, přípravy, použitie, amino)benztiazolsulfonamidová, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa 2- (substituovaná amino)benztiazolsulfonamidová zlúčenina všeobecného vzorca (I) a jej N-oxidy, soli, steroizomerické formy a racemické zmesi. Ďalej sa opisuje použitie týchto zlúčenín ako širokospektrálnych inhibítorov HIV proteázy, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom.

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10757

Dátum: 28.07.2006

Autori: Nilsson Karl Magnus, Hu Lili, De Kock Herman Augustinus, Samuelsson Bengt Bertil, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Salvador Odén Lourdes, Simmen Kenneth Alan, Rosenquist Aasa Annica Kristina, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: A61K 31/33, A61K 38/05, A61P 31/14...

Značky: makrocyklické, inhibitory, hepatitidy, vírusu

Text:

...a neuropsychiatrickés m tóm .Preto sú otrebne účinnešie, ohodlnešie a le šie znášanlivé liečenia. P P0007 Nedávno ziskali pozornost dva peptidomimetické HCV proteázové inhibítory ako klinickí kandidáti, menovite BILN-2061 uvedený vo W 0 0 O/59929 a VX-950 uvedený vo W 0 03/87092. Množstvo podobných HCV proteázových inhibítorov je taktiež uvedené V akademickej a patentovej literatúre. Stalo sa už zrejmým, že trvalé podávanie BlLN-206 l alebo...

Makrocyklické inhibítory vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9018

Dátum: 28.07.2006

Autori: Hu Lili, Simmen Kenneth Alan, Belfrage Anna Karin Gertrud, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Samuelsson Bengt Bertil, Pelcman Michael, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Nilsson Karl Magnus, Vendeville Sandrine Marie Helene, Tahri Abdellah, Ivanov Vladimir, Johansson Per-ola Mikael, Rosenquist Aasa Annica Kristina, De Kock Herman Augustinus

MPK: A61P 31/14, A61K 38/05, A61K 31/33...

Značky: makrocyklické, inhibitory, hepatitidy, vírusu

Text:

...Stalo sa už zrejmé, že sústavne podávanie BILN-2061 alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie v genóme HCV proteázy, najmä Dl 68 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie...

Medziprodukty na prípravu makrocyklických inhibítorov vírusu hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20011

Dátum: 28.07.2006

Autori: Simmen Kenneth Alan, Tahri Abdellah, Johansson Per-ola Mikael, Belfrage Anna Karin Gertrud Linnea, Vendeville Sandrine Marie Helene, Ivanov Vladimir, De Kock Herman Augustinus, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Nilsson Karl Magnus, Hu Lili, Pelcman Michael, Raboisson Pierre Jean-marie Bernard, Rosenquist Asa Annica Kristina, Samuelsson Bengt Bertil

MPK: C07D 277/56, C07D 417/04, C07C 211/45...

Značky: inhibítorov, medziprodukty, vírusu, hepatitidy, makrocyklických, přípravu

Text:

...sústavne podávanie BILN-206 l alebo VX-950 vedie k mutantom HCV, ktoré sú rezistentné voči príslušnému liečivu, tzv. mutanty unikajúce liečivám (drug escape mutants). Tieto mutanty unikajúce liečivám majú charakteristické mutácie V genóme HCV proteázy, najmä D 168 V, D 168 A a/alebo Al 56 S. Preto sa na zaistenie možnosti liečby neúspešne liečených pacientov vyžadujú ďalšie liečivá sodlišnými typmi rezistencie akombinovaná terapia sviacerými...

1-(1,2-Disubstituovaný piperidinyl)-4-substituované deriváty piperidínu, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prostriedky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 283555

Dátum: 11.08.2003

Autori: Sommen François Maria, Janssens Frans Eduard, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Van Roosbroeck Yves Emiel Maria

MPK: A61K 31/445, C07D 211/46, C07D 211/44...

Značky: použitie, deriváty, 1-(1,2-disubstituovaný, báze, prostriedky, farmaceutické, spôsob, piperidinyl)-4-substituované, piperidinů, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty piperidínu vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2 m je 1 alebo 2 s tým, že keď m je 2, potom n je 1 p je 0, 1 alebo 2 =Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo -O-, -S-, NR3- R1 je Ar1C1-6alkyl R2 je Ar2 Ar2C1-6alkyl Het alebo HetC1-6alkyl R3 je vodík alebo C1-6alkyl R4 je vodík C1-4alkyl C1-4alkyloxyC1-4alkyl hydroxyC1-4alkyl...

Substituovaný piperidín, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283533

Dátum: 04.08.2003

Autori: Janssens Frans Eduard, Sommen François Maria, Leenaerts Joseph Elisabeth, Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain

MPK: A61K 31/415, A61K 31/435, A61K 31/445...

Značky: obsahom, prostriedok, substituovaný, spôsob, farmaceutický, přípravy, piperidín, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované piperidíny vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde n je 0, 1 alebo 2, m je 1 alebo 2, s tým, ak m je 2, potom n je 1 Q je =O alebo =NR3- X je kovalentná väzba alebo dvojväzbový radikál vzorca -O-, -S-, -NR3- R1 je Ar1, Ar1C1-6alkyl alebo di(Ar1)C1-6alkyl, kde C1-6alkylskupina je prípadne substituovaná R2 je Ar2, Ar2C1-6alkyl, Het alebo HetC1-6alkyl L je...

Spôsob prípravy hexahydrofuro[2,3-b]furán -3-olu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7011

Dátum: 06.09.2002

Autori: Surleraux Dominique Louis Nestor Ghislain, Kesteleyn Bart Rudolf Romanie, Quaedflieg

MPK: C07D 493/00

Značky: spôsob, 3-olu, hexahydrofuro[2,3-b]furán, přípravy

Text:

...hmotnostnej rovnováhy, spôsobenej faktom,že krok štiepenia, ktorý vedie ku konečnej, enantiomérne čistej zlúčenine, prebieha V poslednom stupni syntézy, čím sa maximálne môže získať iba 50 žiadaného enantioméru. Obidve cesty známe v odbore tiež produkujú veľké množstvo odpadu ako sú rozpúšťadlá a soli pri premývacích operáciách. Teda, tieto známe spôsoby nie sú vhodné na výrobu opticky čistýchHlavným predmetom predloženého vynálezu je...