Šurianský Jozef

Rezonančný systém riadenia mikrorobota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7005

Dátum: 07.01.2015

Autori: Naščák Ľubomír, Šurianský Jozef, Koleda Peter

MPK: B25J 7/00

Značky: riadenia, mikrorobota, rezonančný, systém

Text:

...obrázkov na výkresochObrázok č. 1 znázorňuje akčný podsystém míkrorobota. Obrázok č. 2 znázorňuje tvar míkrorobota. Obrázok č. 3 znázorňuje blokovú štruktúru riadenia míkrorobota.Magnetický aktuátor predstavuje akčný podsystém (obrázok l), ktorý slúži na polohovanie magnetického míkrorobota (obrázok 2), sa sldadá zo šiestich elektromagnetických cievok, ktoré ho obkolesujú. Štyri cievky(polohové) vytvárajú v rovine definované magnetické pole a...

Kombinovaný riadiaci systém mikrorobota

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7004

Dátum: 07.01.2015

Autori: Šurianský Jozef, Naščák Ľubomír, Hrčková Mária

MPK: H02N 15/00, G05B 19/00, B25J 7/00...

Značky: mikrorobota, riadiaci, systém, kombinovaný

Text:

...Obrázok č. 2 znázorňuje tvar mikrorobota. Obrázok č. 3 znázorňuje blokovú štruktúra riadenia mikrorobota.Magnetický aktuátor predstavuje akčný podsystém (obrázok l), ktorý slúži na polohovanie magnetického mikrorobota (obrázok 2), sa skladá zo šiestich elektromagnetických cievok, ktoré ho obkolesujú. Štyri cievky(polohové) vytvárajú v rovine definované magnetické pole a obkolesujú pracovnú oblasť s naznačeným mikrorobotom (obrázok l)....

Polohový servosystém s mikroelektromechanickým senzorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7003

Dátum: 07.01.2015

Autori: Šurianský Jozef, Naščák Ľubomír

MPK: G05B 19/19, G05B 19/00

Značky: polohový, servosystém, mikroelektromechanickým, senzorom

Text:

...tvare (2 (3.Kde a(t) - funkcia celkového zrýchlenia pohybu m.s 2,v(t) - funkcia celkovej rýchlosti pohybu m.s,v 0 - veľkosť počiatočnej rýchlosti v čase to m.s 1,s(t) - funkcia celkového premiestnenia v časovom intervale (to, tj) m,S 0 - veľkosť premiestnenia do času to m.Tieto vzťahy predstavujú spojitý výpočet na určenie parametrov v jednotlivých navzájom kolmých osiach v skalámom tvare. Na zápis vo vektorovom tvare však treba...

Prístroj na meranie vlhkosti rezonančnou metódou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3693

Dátum: 08.01.2004

Autori: Spodniak Pavel, Šurianský Jozef, Spodniak Peter

MPK: G01N 27/00

Značky: prístroj, meranie, vlhkosti, rezonančnou, metodou

Text:

...a vlhkosti, prípadne obsahu inej meranej látky vo vzorke materiálu sa určuje zmeraná vlhkosť ako konečný údaj vlhkomera.Merná frekvencia je určovaná tak, aby bolo možné selektovať žiadaný typ polarizácie materiálu meranej vzorky a tak je možné vyberať a kvantifikovať žiadaný typ chemickej látky vo vzorke.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese obr. 1 je znázomené schematické usporiadanie prístroja pre meranie vlhkosti...

Zapojenie izolačného zosilňovača s prvkom s povrchovou akustickou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 279789

Dátum: 12.03.1999

Autori: Šurianský Jozef, Puttera Jozef

MPK: H03F 3/38, H03H 9/145

Značky: izolačného, zosilňovača, prvkom, povrchovou, zapojenie, akustickou, vlnou

Zhrnutie / Anotácia:

Na modulátor (2) je pripojená prvá vstupná svorka (21), výstupná svorka (11) oscilátora (1) je pripojená na druhú vstupnú svorku (22) modulátora (2). Výstupná svorka (23) modulátora (2) je pripojená na vstupnú svorku (31) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou. Výstupná svorka (32) prvku (3) s povrchovou akustickou vlnou je pripojená na vstupnú svorku (41) demodulátora (4). Na demodulátor (4) je pripojená výstupná svorka (42).

CCD filter s násobiacim číslicovo-analógovým prevodníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260323

Dátum: 15.12.1998

Autori: Chmúrny Ján Laureát Štátnej Ceny Gottwalda, Šurianský Jozef

MPK: H03M 1/66, H03H 17/00

Značky: filter, násobiacim, prevodníkom, číslicovo-analógovým

Text:

...CSC.,KOPERNICKY IVAN RNDr. ing. CSC., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy ropnei živice1 2 Ropné živice Ska využívajú pri výrobe farieb a Lakov, lnrpregnačných a tadhéztaych Inateriá-łov., gúm a pod. Podstata spôsobu prípravy ropne živice spočíva v tom, že termickej poulytnerizácii sa podrobí frakcita- py rolýznehro benzínu vrlaca V intervale teplôt130 až 210 °C s obsahom menej ako 2,8 0/0 hmot. talfa-metylstyrénu, pričom hmotnostný pomer...

CCD filter s hradlovacím obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260322

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján Laureát Štátnej Ceny Gottwalda

MPK: H03H 11/04

Značky: hradlovacím, obvodom, filter

Text:

...prevodníkom a použitie klasických CCD posuvných registrov pri konštrukcii týchto filtrov. Poidstata riešenia je v tom, že vstupný analógový signál je pripojený na prvok s nábojovou väzbou, ďalej je signál spracovvävlayný po~~ stupne v prvom vzork-ovacłom obvode, v. násovbiacom číslicovo-analógovoln iplrevodvníku. v- sígnálovom integrátore, v druhom vzorkovacom obvode, kde dostávame Výstupný signál. Riadenie je zabezpečené...

Zapojenie sekvenčného filtra

Načítavanie...

Číslo patentu: 278259

Dátum: 12.04.1995

Autori: Šurianský Jozef, Chmúrny Ján

MPK: H03H 17/00, H03H 15/00

Značky: zapojenie, filtra, sekvenčného

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupný signál je v prvom analógovom multiplexore (1) striedavo pripojený na prvok (3, 7) s prenosom náboja. Uvedené prvky (3, 7) s prenosom náboja s paralelným výstupom vo funkcii analógovej pamäte privádzajú signály cez druhý analógový multiplexor (4) a tretí analógový multiplexor (6) na prvú a druhú rezistorovú maticu (8, 11), kde dochádza k interakcii týchto signálov na základe číslicových signálov z číslicovej pamäte (5). Výstupné signály...

Hydridný dekóder s M-transformátorom a Module-PCM

Načítavanie...

Číslo patentu: 277779

Dátum: 12.01.1995

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: H03K 11/00, H03M 5/08

Značky: hydridný, dekóder, m-transformátorom, module-pcm

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hybridného dekodéra tvoreného dekodérom Modulo-pulznej kódovej modulácie a blokom spätného M-transformátora je využiteľné na dekódovanie komprimovaných signálov pri zachovaní dobrých vlastností Modulo-pulznej kódovej modulácie a spätnej M-transformácie. Podstata zapojenia je v tom, že vstupný kódovaný signál je privádzaný na dekodér Modulo-pulznej kódovej modulácie, na výstupe ktorého je signál v podobe transformačných koeficientov a...

Zapojenie automatického riadenia citlivosti CCD senzora

Načítavanie...

Číslo patentu: 278238

Dátum: 02.02.1994

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: G05F 1/10

Značky: citlivosti, automatického, senzora, riadenia, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup CCD senzora (1) je pripojený na vstup detektora (2), ktorého výstup je pripojený na neinvertujúci vstup operačného zosilňovača (3). Invertujúci vstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na referenčný zdroj (4), ktorý je uzemnený. Výstup operačného zosilňovača (3) je pripojený na rezistor (R1), ktorý je pripojený na kolektor tranzistora (T1) a nulovací vstup CCD senzora (1). Na bázu tranzistora (T1) je pripojená svorka (5) signálu UGR...

Zapojenie hybridného kódera

Načítavanie...

Číslo patentu: 278161

Dátum: 17.06.1992

Autori: Chmúrny Ján, Šurianský Jozef

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojenie, kódera, hybridného

Zhrnutie / Anotácia:

Výstup (U1) transformačných signálov M-transformátora (1) so vstupnou svorkou (Uvst) je zároveň vstupom bloku (2) Modulo-pulznej kódovej modulácie, ktorého výstup (Uvýst) je zároveň výstupom celého zapojenia hybridného kódera.

Zapojenie stupňa s dvojbazovými tranzistorami riadenými elektrickým polom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260764

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šurianský Jozef

MPK: H04B 1/04

Značky: elektrickým, riadenými, stupňa, dvojbazovými, tranzistorami, poľom, zapojenie

Text:

...tranzistorov, riadených elektrickým potom sú pripojené do záťaže.Činnosť obvodu podľa vynálezu je nasledujúca. Na prvé hradlä dvojbázových tranzistorov riadených elektrickým polom sa privádza signál. Tieto hradlá na základe privádzaného signálu riadia prúd na výtokovýchdiace napätie UI, Uz na druhých hradlách dvojbáz-ových tranzistorov, riadených elektrickým polom 1, 2 umožňujú nastavenie sy-. m-etrie stupňa bez ovplyvnenie velkosti...