Sun Ying

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16666

Dátum: 10.09.2009

Autori: Gai Yonghua, Sun Ying, Grampovnik David, Ku Yiyin, Mcdaniel Keith, Kempf Dale, Liu Dong, Mei Jianzhang, Sheikh Ahmad, Or Yat Sun, Grieme Tim, Chen Hui-ju, Wagaw Sable, Shanley Jason, Engstrom Ken

MPK: A61K 38/00, A61K 38/12, C07D 487/04...

Značky: proteázy, inhibitory, hepatitidy, serín, makrocyklické

Text:

...,1 6-dioxo-2-(fenantridín-6-yloxy)-6-(pyridazín-4-karboxa 1 nid 0) 1 ,2,3,5,6,7,8,9,10,1 1 , l 3 a, l 4, l 4 a, 5, l 6, l 6 a-hexadekahydrocyk 10 propaepyrolol,2-al,4 diazacyklopentadecin-l 4 a-karboxamidu, alebo jej fannaceuticky prijateľnej soli, na použitie pri liečbe infekcie HCV subjektu.0010 Vynález sa tiež týka zlúčeniny (2 R,6 S,13 aS,14 aR,1621 S,Z)-N-(cyklopropylsu 1 fonyl)-6(1 ,S-dímetyl- l H-pyrazol-3-karboxamido)-5, 1...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16655

Dátum: 10.09.2009

Autori: Liu Dong, Gai Yonghua, Wagaw Sable, Ku Yiyin, Shanley Jason, Or Yat, Engstrom Ken, Chen Hui-ju, Sheikh Ahmad, Grieme Tim, Mcdaniel Keith, Grampovnik David, Mei Jianzhang, Sun Ying, Kempf Dale

MPK: C07D 487/04, A61K 38/00, A61K 38/12...

Značky: hepatitidy, proteázy, serín, makrocyklické, inhibitory

Text:

...substituovaný jedným alebo viacerými Rekaždé R a R 2 je nezávisle vybrané z(ii) heterocyklu obsahujúceho 5 až 10 atómov V kruhu a prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7(iii) Cs-Ci okarbocyklu prípadne substituovaného jedným alebo viacerými R 7 alebokde E je -NHS(O 2) R 5 je Cl-Có alkyl, Cz-Ce alkenyl, Cz-Co alkinyl, Cs-Ciokarbocyklus, heterocyklus obsahujúci 5 až 10 atómov V kruhu alebo heteroaryl a každé R 5 je prípadne...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17662

Dátum: 10.09.2009

Autori: Wagaw Sable, Shanley Jason, Mei Jianzhang, Sun Ying, Engstrom Ken, Grieme Tim, Kempf Dale, Mcdaniel Keith, Ku Yiyin, Gai Yonghua, Sheikh Ahmad, Or Yat Sun, Grampovnik David, Chen Hui-ju, Liu Dong

MPK: A61K 38/00, C07D 487/04, A61K 38/12...

Značky: hepatitidy, serín, inhibitory, proteázy, makrocyklické

Text:

...obsahujúcich zlúčeninu podľa predloženého vynálezu alebo jej farmaceuticky prijateľné soli alebo esteiy, v kombinácii s farmaceutický príjateľným nosičomalebo excipientom, na použitie na liečenie infekcie HCV u subjektu.0009 V rámci jedného uskutočnenia vynález poskytuje zlúčeninu vzorca I alebo vzorca Ialebo jej farmaceutický prijateľnú sol na použitie pri liečení infekcie HCV u subjektu, kdeA je Ci-Cealkyl, Cz-Cealkenyl, Cz-Csalkínyl, aryl,...

Makrocyklické inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17420

Dátum: 10.09.2009

Autori: Mcdaniel Keith, Sheikh Ahmad, Sun Ying, Liu Dong, Wagaw Sable, Ku Yiyin, Chen Hui-ju, Mei Jianzhang, Shanley Jason, Grieme Tim, Gai Yonghua, Grampovnik David, Engstrom Ken, Kempf Dale, Or Yat Sun

MPK: C07D 487/04, A61K 38/00, A61K 38/12...

Značky: makrocyklické, inhibitory, proteázy, serín, hepatitidy

Text:

...zlúčeniny inhibujú serín proteázovú aktivitu, hlavnepotom aktivitu proteázy vírusu hepatitídy C (HCV) NS-3-NS 4 A.0005 W 0 2007/014926 opisuje inhibítory HCV na báze chinolinylových makrocyklov, ktoré sú použiteľné pri liečbe infekcie HCV.0006 V rámci prvého uskutočnenia vynález poskytuje spôsob prípravy zlúčeniny vzorca I alebojej farmaceuticky prijateľnej soli, zahmujúci krok reakcie zlúčeniny vzorca IIkde J je -C(O)A je prípadne...

Povrchový prostriedok na liečenie akné a ružienky s galvanicky vytváranou elektrinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16097

Dátum: 24.06.2004

Autori: Chantalat Jeannette, Sun Ying, Omer Aliya, Liu Jue-chen, Wu Jeffrey

MPK: A61N 1/20, A61N 1/30

Značky: povrchový, ružienky, vytváranou, liečenie, prostriedok, akné, elektrinou, galvanicky

Text:

...článkom poháňaného zariadenia. Vodivé elektródy 140 a 240 sú velektrickomprepojení jedna s druhou priamym spojením. Obe vodivé elektródy tvoriaOBR. 5 je pohľad v reze na jedno typické zariadenie. Zariadenie 800 obsahuje dve elektródové zostavy 200 a 600.OBR. 6 je pohľad zhora na jedno typické zariadenie ukazujúce vodivé elektródy 140 a 240 pripojené elektricky izolovaným spojovacím drôtom 350 uloženým v nosičovej vrstve 120. Vodivé...

Chinoxalinylové makrocyklické zlúčeniny ako inhibítory serín proteázy hepatitídy C

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6876

Dátum: 16.04.2004

Autori: Sun Ying, Tang Datong, Porter Brian, Xu Gouyou, Or Yat Sun, Miao Zhenwei, Wang Zhe, Nakajima Suanne

MPK: A61K 31/38, A61P 31/00, A61K 31/395...

Značky: serín, zlúčeniny, makrocyklické, hepatitidy, inhibitory, chinoxalinylové, proteázy

Text:

...Zostávajúce tri hydrolýzy, NS 4 A~ NS 4 B, NS 4 B-NS 5 A a NS SA-NS SB prebiehajú v polohe trans. NS 3 je serínproteáza, ktorá je štruktúme klasiñkovaná ako proteáza podobná chymotrypsínu. Zatiaľ čo samotná NS serínproteáza vykazuje sama o sebe proteolytickú účinnosť, enzým HCV-proteáza nie je účinným enzýmom pokiaľ ide o katalytické štiepenie polyproteínu. Bolo ukázané, že na zlepšenie je vyžadovaná centrálna hydrofóbna oblasť proteínu NS...

Depilačné kompozície a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1799

Dátum: 29.09.2003

Autori: Friscia Diana, Dave Vipul, Sun Ying, Lukenbach Elvin

MPK: A61K 8/02, A61K 8/30, A61K 8/19...

Značky: použitie, depilačné, kompozície

Text:

...kompoziciu, ktorá zahrnuje kondicionér ošetrujúci pokožku a redoxný systém na báze kovového prášku (napr. elementálne železo, Železné oxidy a železnaté soli a katalyzátor s velkou povrchovou plochou (napr. aktívne uhlie, oxid hlinitý, ily, oxid kremičitý). Kompozicie existujú vSystém sa aktivuje vlhkosťou a vzduchom.V jednom aspekte sa vynález týka V podstate suchého výrobku zahrnujúceho nerozpustný substrát, aspoň jedno oxidačné činidlo, a...