Sun Lijun

Triazolové zlúčeniny, ktoré modulujú aktivitu HSP90

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16978

Dátum: 25.05.2007

Autori: Chimmanamada Dinesh, Ng Howard, Sun Lijun, Chae Junghyun, James David, Przewloka Teresa, Qin Shuzhen, Demko Zachary, Ying Weiwen, Zhou Dan, Du Zhenjian, Foley Kevin, Zhang Shijie, Li Hao

MPK: A61P 35/00, C07D 249/12, A61K 31/4196...

Značky: aktivitu, zlúčeniny, modulujú, hsp90, triazolové

Text:

...pri glióme, sarkóme, rakovine prsníka, cholangiokarcinóme a rakovine pečene. Väčšina mutácií V B-raf, ktoré sa zistili pri rakovine človeka, sú bodovými mutáciamí, ktoré sa vyskytujú V kinázovej doméne a sú sústredené V exónoch 11 a 15 génu,ktorý obsahuje niekoľko regulačných fosforylačných miest (S 446, S 447, D 448, D 449, T 599 a S 602). (Beeram a kol., Journal of Clinical Oncology (2005), 23 (27) 6771-6790). Najčastejšou mutáciouje...

Soli bis(tio-hydrazidamidu) na liečbu zhubných nádorových ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15161

Dátum: 20.06.2005

Autori: Inoue Takayo, Vaghefi Farid, Tatsuta Noriaki, Xia Zhi-qiang, Chen Shoujun, Sun Lijun, Koya Keizo, Kostik Elena, Liang Guiqing

MPK: A61K 31/16, A61P 35/00, C07C 327/56...

Značky: zhubných, nádorových, ochorení, bis(tio-hydrazidamidu, liečbu

Text:

...na výrobu lieku na účely liečby zhubných nádorových ochorení u jednotlivca.0010 Predložený vynález taktiež opisuje spôsob prípravy dvojsoli bis(tiohydrazidamidu). Tento spôsob zahŕňa kroky zlúčenia neutrálneho bisüio-hydrazidamidu),organického rozpúšťadla a zásady za vytvorenia roztoku bis(tio-hydrazidamidu) a zlúčenie roztoku a organického antirozpúšťadla, čím dôjde k vyzrážaniu dvojsoli bis(tiohydrazidamidu).0011 V rôznych...

Zlúčeniny na použitie pri zápaloch a ochoreniach súvisiacich s imunitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9036

Dátum: 22.07.2004

Autori: Chimmanamada Dinesh, Sun Lijun, Holmqvist Mats, Jiang Jun, Yu Chih-yi, Zhang Shijie, Chen Shoujun, Xie Yu, Mahiou Jerome, Ono Mitsunori

MPK: A61K 31/41, A61K 31/40, A61K 31/415...

Značky: zápaloch, zlúčeniny, použitie, súvisiacich, imunitou, ochoreniach

Text:

...ťažko liečiteľné, nový me a autoim čiv zahŕňajú účinnosť voči ochore niam alebo poruchám, ktoré sú v súčasnosti neliečiteľ chanizmus pôsobenia, perorálnu biologickú dostupnosť a/alebo znížené vedľajšie účinky.is W 0 2004/056774 A 2 opisuje analógy substituovaných arylami ktore sú schopné modulovať aktivitu receptorZo známeho stavu techniky sp dov kyseliny bifenyl-4-karboxylovej,W 0 96/40640 A opisuje tetrahydroiprípravu a ich použitie ako...

Bis (tiohydrazidamidové) zlúčeniny na liečbu rakoviny odolnej proti viacerým liečivám

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1241

Dátum: 15.01.2004

Autori: Koya Keizo, Tatsuta Noriaki, Zhou Dan, Ono Mitsunori, Wu Yaming, Chen Shoujun, Sun Lijun, Korbut Timoty, Du Zhenjian, Liang Guiqing

MPK: A61K 31/165, A61K 31/16, A61K 31/275...

Značky: rakoviny, viacerým, proti, tiohydrazidamidové, liečivám, odolnej, zlúčeniny, liečbu

Text:

...zlúčeniny (2)-(18) v rozsahu od 0,05 do 0,005 M voči MBS-SA/DX 5 (pozri príklad 16). Štruktúry zlúčenín (2)-(18) sú uvedené na obrázku 1. Ďalej, veľkosť nádorov MES-SA/DX 5 odolných proti viacerým liečivám u holých myší ošetrených bistiohydrazidoamidovou zlúčeninou (16) bola významne znížená V porovnaní s nádormi umyší, ktoré boli ošetrené len vehikulom (pozri príklad 17).Bolo tiež zistené, že opisované zlúčeniny zvyšujú...

Zlúčeniny zvyšujúce aktivitu taxolu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1333

Dátum: 10.07.2002

Autori: Wu Yaming, Chen Shoujun, Ono Mitsunori, Koya Keizo, Sun Lijun, Tatsuta Noriaki

MPK: A61K 31/337, C07C 327/00, A61P 35/00...

Značky: aktivitu, zvyšujúce, taxolu, zlúčeniny

Text:

...po 24 dňoch liečby u myši, ktorej bolo podávaných 5 mg/kg taxolu a 25 mg/kg zlúčeniny (1) než v prípade, ked bolo myši podávaných 5 mg/kg taxolu alebo myši, ktorej bolo podávaných 50 mg zlúčeniny (1) (priklad 13). Tieto výsledky sú grafickyznázornené na obrázku 1. Štruktúra zlúčeniny (1) je uvedenázlúčeniny majú minimálne toxické vedľajšie účinky. Napríklad u myší ošetrovaných taxolom a zlúčeninou (1)dochádzalo počas liečebnej periódy k malej...