Sülzle Detlev

Konjugáty enantiomérne čistej (4S,8S)- a (4R,8R)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza -3N, 6N, 9N-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej kyseliny s biomolekulami, spôsob ich prípravy a použitie na prípravu farmaceutických prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11285

Dátum: 22.12.2003

Autori: Lehmann Lutz, Friebe Matthias, Sülzle Detlev, Platzek Johannes, Brumby Thomas

MPK: A61K 51/00, A61K 49/06

Značky: 9n-trikarboxymetyl-1,11-undekánovej, prostriedkov, 4r,8r)-4-p-benzyl-8-metyl-3,6,9-triaza, použitie, kyseliny, spôsob, konjugáty, 4s,8s, přípravu, enantiomérne, čistej, farmaceutických, přípravy, biomolekulami

Text:

...vivo diagnostike i vterapii, boli uskutočnené pokusy zvýšiť špecifickosť a selektívnosť napríklad voči cieľovým bunkám alebo požadovaným oblastiam a štruktúram tela. Tieto vlastnosti je možné zlepšiť napríklad napojením kovových komplexov na biomolekuly podľa principu drug-targetting. Ako biomolekuly sa tu ponúkajú plazmaproteíny,protilátky, ich fragrnenty, hormóny, rastové faktory a substráty pre receptory a enzýmy(napríklad spis W 0 97/...