Šulc Jiří

Kompozitné, na tlak citlivé hydrofilné lepidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 281917

Dátum: 02.07.2001

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: C09J 201/00

Značky: kompozitné, citlivé, hydrofilné, lepidlo

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitné, na tlak citlivé, vodné pary prepúšťajúce hydrofilné lepidlo, ktoré v styku s dostatočným nadbytkom vody stráca svoju lepivosť, vhodné najmä na okamžité prilepenie lekárskeho prípravku na povrch tela, ktoré pozostáva zo zgélovatenej zmesi nezosieťovaného kopolyméru hydrofilných a hydrofóbnych monomérov, ktorý je len čiastočne rozpustný v rozpúšťadle a v ňom napúčajúci.

Kompozitné, na tlak citlivé hydrofilné lepidlo, spôsob jeho prípravy a spôsob lepenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 281916

Dátum: 02.07.2001

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C09J 201/00

Značky: citlivé, lepidlo, spôsob, hydrofilné, lepenia, přípravy, kompozitné

Zhrnutie / Anotácia:

Kompozitné, na tlak citlivé, vodné pary prepúšťajúce hydrofilné lepidlo, ktoré v styku s dostatočným nadbytkom vody stráca svoju lepivosť, vhodné najmä na okamžité prilepenie lekárskeho prípravku na povrch tela pozostáva zo zgélovatenej zmesi (a) vo vode napúčajúceho, vo vode nerozpustného polyméru, rozpustného v polárnych s vodou miešateľných rozpúšťadlách s teplotou varu pri atmosférickom tlaku vyššou ako 100 °C a ich zmesiach s menšími...

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana, Vacík Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: gelů, odlévání, předmětů, způsobu, hydrofilních, zařízení, způsob, polymeračního, čoček, tohoto, provádění, zejména

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278745

Dátum: 04.02.1998

Autori: Šulc Jiří, Lopour Petr, Vondráček Petr

MPK: C08L 21/00

Značky: roztokmi, spôsob, vodou, napučateľné, výroby, vodnými

Zhrnutie / Anotácia:

Vodou a vodnými roztokmi napučateľné gumy pozostávajúce z gumovej matrice na báze kaučukov vulkanizovateľných pri teplotách do 150 °C a hydrogélového plniva, ktoré je tvorené čiastočkami polymérneho hydrogélu na báze fyzikálne alebo chemicky zosieťovaných polymérov alebo kopolymérov monometakrylátov glykolov, polyolov a dihydroxyéterov, amidov kyseliny metakrylovej alebo akrylovej, alebo ich N-mono a N,N-disubstituovaných derivátov, prípadne...

Polymér s vyváženým nábojom a hydrofilná kontaktná šošovka z neho vyrobená

Načítavanie...

Číslo patentu: 279655

Dátum: 12.08.1992

Autori: Quin-bin-bao, Šulc Jiří, Chen Patrick, Krčová Zuzana

MPK: C08F 220/06, C08F 255/02, C08F 271/02...

Značky: vyrobená, hydrofilná, kontaktná, šošovka, vyváženým, polymér, nábojom

Zhrnutie / Anotácia:

Zosietený polymér napúčateľný vodou, ktorý má vyvážený náboj, sa získa polymerizáciou zmesi na prípravu polyméru obsahujúcej katión-aniónový pár etylénicky nenasýteného hydrofilného a/alebo hydrofóbneho monoméru. Kontaktné šošovky vyrobené z tohto polyméru majú len malú alebo žiadnu tendenciu priťahovania nečistôt na svoj povrch, napríklad bielkovinových zvyškov.

Způsob vytváření tenkých hydrofilných vrstev na povrchu předmětů z nehydrofilních methakrylových a akrylových polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270372

Dátum: 13.06.1990

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C08F 8/12

Značky: vrstev, nehydrofilních, vytváření, akrylových, způsob, polymerů, předmětů, methakrylových, hydrofilných, povrchu, tenkých

Text:

...Případným elektrolytem může potom být například síran nebo fosforečnan alkalický nebo jejich směs. Pokud nevadí jejich těkavost nebo oxidační vlastnosti, lze použít i kyseliny dusičné nebo solné.Postup podle vynálezu se hodí zejména k hydrofilizaci intraokulárních čoček, kontaktních čoček nebo jejich opěrných částí, dále chirurgických nástrojů, například konců chirurgických pinset a podobně z polymethylmethakrylátu, především tam, kde hrozí...

Tvrdá intraokulární čočka s tvarovou pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269158

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 2/14

Značky: tvrdá, intraokulární, pamětí, čočka, tvarovou

Text:

...vibracín a přeněší je na haptib, kterýni Je intraolculární čočka opŕena do vasivověho aparátu oka. Tím dochází k naněhání tkáně v místě dotyku, ktorú může postupně atrotovat. Navíc může u mäkkých elastiolých intraokulárních čoček dojít v důsledku vibraeí k deromaci optické části, k rozoatření optiky»Tyto nedostatky překonávě tvrdá intreokxxlární čočka a tvarovou pamětí podle předmětněho vynálezu.Podstata tvrdé intraokulěrní čočky a tverovou...

Kontaktní, popřípadě intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267858

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, intraokulární, popřípadě, čočka

Text:

...znhlozujc ve zbotnalćm stavu nepatrne. jen pod mikroskopem viditelné nerovnostipovrchu čočky, čímž velmi zvyšuje pohodlí pacienta.Solí rozpustných ve vodě na koncentrované roztoky, ve kterých poly-HEMA nebotná a zbotnalánaak odbotnává, je značný počet. Patří sem například alkalické soli silných minerálnich kyselzn jako je síran a fosľorečnan sodný (normální trinatriumfosrát), uhlićitany a hydrouhlič 2 ny alkalických kovů, alkalické soli...

Kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 265352

Dátum: 13.10.1989

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 9/00

Značky: výroby, čočka, kontaktní, způsob, její

Text:

...čočky by ly skleněné nebo tvrdé z organického skla a proto nepřekvapuje, 265352že už v začátcích vývoje kontaktních čoček se vvnoŕilv návrhv opatřit skleněnou nebo jinou tvrdou čočku měkcim okrajem nebo souvislým podkladem,například z regenerované celulozv,z prvže a podobné, aby se vylnučilo poranění oka tenkým okraiem sklenené čočky a omezilo dráždění (viz například západonemeckv patentní spis č. 921 416). Tento návrh se však nemohl...

Syntetická, ve fyziologickém roztoku bobtnavá, intraokulární čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264604

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krčková Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: fyziologickém, syntetická, bobtnavá, roztoku, intraokulární, čočka

Text:

...lze použít i roztokú příslušneho polymeru ve vhodném rozpouštědle rozpustném ve vodě, které se odstraní vypránim. Po zaoperování do oka deformovaná čočka bŕzy, například V průběhu několika sekund až několika hodin, relaxuje dobotnáním, čímž se její Tg příslušně sníží za současného zahřátí na teplotu oka. Relaxací nabude čočka původní tvar a elasticitu i měkkost.Je účelne dále změkčit o sobě známými postupy ty části čočky, hlavně...

Leskutvorná přísada vytvářející s ionty dvojmocného zinku dostatečně silné komplexy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263723

Dátum: 11.04.1989

Autori: Záruba Jiří, Košťál Jaroslav, Šulc Jiří, Novotný Miloš

MPK: C25D 3/22

Značky: dostatečně, leskutvorná, komplexy, vytvářející, zinku, silně, ionty, dvojmocného, prísada

Text:

...pokovovaci časy proti např. slabě kyselým láznim, ve kterých lze pokovovat při 500 až 700 A na m 2 a proudovém výtěžku 95 až 98 .Závažným nedostatkom alkaliokých lázni je poměrně úzký rozsah proudových hustot, ve kterém lze pokoveni provádět. Způsobuje to snadná pasivovatelnost anod. Při nízkych nebo naopak vysokých anodických proudovýoh hustotách se pokrývaji pasivní vrstvou oxidačních produktů, která bráni jejich rozpouštěni. Pokoveni pak...

Způsob výroby povrchově hydrofilních kolonových výplní z organických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263649

Dátum: 11.04.1989

Autori: Linek Václav, Sinkule Jiří, Křivský Zdeněk, Raschig Gert, Králíček Jaroslav, Šulc Jiří

MPK: B01D 3/00

Značky: organických, povrchové, výplní, způsob, hydrofilních, kolonových, výroby, polymerů

Text:

...například nízkotlaký polyetylen, polyvinylfluorid a jiné halogenované polymery a kopolymery,popřípadě jejich směsi.Analogickým způsobem lze použít libovolné směsi teplotně stálých hydrofobních polymerů,např. polyvinylfluoridu, s libovolným hydrofilním polymerem nebo kopolymerem, jak jsou uvedeny v dalším, za předpokladu, že hydrofilní materiál, přidáváný v relativně malém množství,má nižší teplotu tavení a nižší viskozitu taveniny než základní...

Měkká intrakamerální čočka

Načítavanie...

Číslo patentu: 263203

Dátum: 11.04.1989

Autori: Pitrová Šarka, Krčová Zuzana, Smetana Karel, Šulc Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: měkká, intrakamerální, čočka

Text:

...záohytný (bezpečnostní) prstenec přesahující přední oentrující opěrnou část až 0 1,5 mm. Tento záchytný prstenec zajištuje čočku před vysunutím do přední komory oka. Středová tlouštka čočky je s výhodou v rozsahu od 1 mm do 3,5 mm. Tvar a velikost čočky způsobuje samočinné uložení do osy oka.Pro vyloučení traumatizaoe má samozřejmě význam jen měkkost povrchu čočky, a proto čočka podle vynálezu může být jak zcela homogenní z materiálu jednoho...

Způsob úpravy hydrogelové intraokulární čočky před zaváděním do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260801

Dátum: 12.01.1989

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: A61F 9/00

Značky: před, úpravy, zaváděním, čočky, způsob, intraokulární, hydrogelové

Text:

...povrchová vrstva gelu, nejlépe fyziologickým nebo Ringerovým (vodný roztok obsahující chlorid sodný,chlorid vápenatý, chlorid draselný, hydrogenuhličitan sodný pH 7,2 až 7,ü) roztokem. Tím se zároveň povrch čočky stane kluzkým. V tomto stavu je čočka připravena k zavedení do oka poměrně malým otvorem. V oku pak čočka po několika hodinách ve styku s komorovou vodou zbotná a nabude původní tvar, který měla před deformací a částečným...

Přísada do lázní pro elektrolytické leštění kovových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258819

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kušnierik Ondrej, Šulc Jiří, Svobodný Zdeněk, Bartoň Karel

MPK: C25F 3/24

Značky: elektrolytické, leštění, kovových, prísada, lázni, materiálů

Text:

...zejména kyseliny orthojosforečné a eírové, podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva V tom, že přísada je tvořena koloidní disperzí sloučeniny Me 203 . 3 P 205 . 6 HZO, kde Me je znakem pro kovy,tvořící stabilní oxidy uvedeného složení, zejména pro hliník Al, železo Fe a chrom Cr.Vynález je založen na zjištění specifických vlastností roztoků polymerních sloučenin,které vznikají v soustavě HZO, P 205, Me 203 jako přísady do základního...

Způsob výroby měkkých kontaktních čoček

Načítavanie...

Číslo patentu: 258780

Dátum: 16.09.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: výroby, kontaktních, způsob, čoček, měkkých

Text:

...čoček sítující polymeracív rotující formě v přítomnosti vysokovroucí kapaliny, například glycerolu, která rozpouští monomer a změkčuje polymer, odlité čočky ještě ve formiěkách zbaví vysokovroucího změkčovadla jeho odpsřením se sníženého tlaku od 1.101 kPa do 1.103 kPa při teplotách pod teplotou varu změkčovsdla, načež se čočky případně dcdstečně opracují a po případném proměření vyperou s nechají se zbotnst ve vodě nebo ve...

Leskutvorná přísada pro elektrolytické vylučování zinkových povlaků o tloušťkách do 50 mikrometrů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258358

Dátum: 16.08.1988

Autori: Novotný Miloš, Šulc Jiří, Kühnl Zbyněk, Porazil František, Štucbart Vojtěch, Záruba Jiří, Dostál Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: prísada, zinkových, leskutvorná, elektrolytické, vylučování, mikrometrů, povlaků, tloušťkách

Text:

...organické rozpouštědlo - ethanol, propanol, izopropanol nebo aceton a dále vodu.Bylo zjištěno, že tato přísada má schopnost umožnit V slabě kyselých zinkovacích lázních vylučování vysoce lesklých, dobře vyrovnaných, tažných povlaků s minimálním vnitřním pnutím,porozitou a dobrou přilnavostí k základnímu kovu a vzhledem k obsahu aromatických azosloučenin převádět rozkladné produkty vzniklé průchodem elektrického proudu do velmi málo...

Způsob přípravy zesítěného poly(2-hydroxyethylmethakrylátu) s botnavostí vyšší než 40 procent vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 257674

Dátum: 16.05.1988

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C08F 20/28, C08J 3/24

Značky: způsob, přípravy, vyšší, poly(2-hydroxyethylmethakrylátu, zesítěného, procent, botnavostí

Text:

...postupně difunduje pomalým sušením na povrch. Při přípravě fólií je sušení rychléí Tlustší vrstvy lze také vytvářet postupně, naléváním dal šího roztoku na vrstvu předem vysušenéhopolymeru. Tím se sušení dá urychlit, zvláště provádí~li se při teplotě blížící se bodu va~ru rozpouštědla za daného tlaku.Meziproduktem po odstranění rozpouštědla za teplot pod 40 OC je ještě nezesítěný tuhý, vzduchosuchý p 0 lymer)p 0 přÍpadě kopolymerkterý...

Zesítěné gely na bázi glykolesterů kyseliny methakrylové se zvýšenou botnavostí ve vodě a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256607

Dátum: 15.04.1988

Autori: Šulc Jiří, Smetana Karel, Pitrová Šarka, Vacík Jiří, Krčová Zuzana

MPK: A61F 9/00

Značky: způsob, zvýšenou, methakrylové, jejich, kyseliny, bázi, vodě, výroby, botnavostí, glykolesterů, zesítěné

Text:

...dostatečného množství vody v podobě roztoku činidla dochází k reorganizaci kovalentní sítě za snížení vnitřních pnutí a současného vyššího zbotnání, které lze nastavit na žádanou hodnotu volbou a koncentrací činidla, teplotou a hlavně dobou působení. Částečným zmýdelněním přitom vznikne jen malé množství volných karboxylových skupin. Důležité je, že se tímto zpracováním pevnost gelu podstatně nesníží, i když botnavost ve vodě se...

Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do oka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255954

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: elastických, intrakamerálních, zařízení, zavádění, čoček, měkkých

Text:

...deformaci náhle. Účinkem hrany trubičky je tím eliminován, přesahující konec měkké trubičky dovoluje postupné uvolnění deformace čočky do té míry, že na výstupu z měkké části trubice se čočka nepoškodí přechodem přes hranu, která může být případně zaoblena nebo seříznuta.Zařízení k zavádění měkkých elastických intrakamerálních čoček do komory oka podle vynálezu je znázorněné na připojeném výkresu. Na výkresu je řez zařízení podle...

Způsob radiačního roubování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255664

Dátum: 15.03.1988

Autori: Vacík Jiří, Šulc Jiří, Ryba Olen, Koller Aleš, Petránek Jaromír

MPK: C08F 255/00, C08F 2/46

Značky: způsob, polyolefinů, roubování, radiačního

Text:

...například benzen nebo toluen. Případně vzniklý homopolymer tvoří pak na povrchu roubovaného polymeru nebo kopolymeru jemný prášek, který se dá snadno odstranit za sucha.Jako základní materiály lze použít i polymery a kopolymery ethylenu, propylenu, vinylbromidu, vinylchloridu a vinylfluoridu, případně s dalšími ko-monomery jako je akrylonitril,hydroxyethylmethakrylát, methakrylové estery s nižšími alifatickými alkoholy aj.Čím je...

Leskutvorná přísada do elektrolytické slabě kyselé zinkovací lázně

Načítavanie...

Číslo patentu: 253533

Dátum: 12.11.1987

Autori: Záruba Jiří, Šulc Jiří, Szelag Petr, Ječmínek Antonín, Ziková Jitka, Novotný Miloš, Šťastná Marcela, Svobodný Zdeněk, Nedbal Karel

MPK: C25D 3/22

Značky: kysele, elektrolytické, leskutvorná, prísada, zinkovací, slabě, lázně

Text:

...až 2 hmot., nejméně jeden alkylenoxidovaný dvojmocný alkohol s nejméně jednou trojnou vazbou, například reakční produkt 2-butin 1,4-diolu s nejméně jedním molem etylenoxídu a/nebo propylenoxidu v množství 0,001 až 10 hmot.a do lCO hmot. rozpouštědla například vody, etanolu, acetonu. Pro zlepšení fyzikálně mechanických vlastností povlaků, přede vším hodnot vnitřního napětí, je výhodné, obsahuje-li leskutvornádřpřísada podle vynálezu dále...

Substrát pro pěstování živých tkání a organismů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252916

Dátum: 15.10.1987

Autori: Krčová Zuzana, Šulc Jiří

MPK: C12N 5/00

Značky: pěstování, živých, substrát, organismu, tkání

Text:

...jen za použití směsi rozpouštědla poly(akrylonitrilu) (například dimethylsulfoxidu) se srážedlan(například glycerolem), viznapříklad čs.A 0 178 638 a 179 179. V patentové literatuře se vyskytl i údajo rozpustností polyakrylonitrilu v samotné vodě při teplotách nad 180 OC pod tlakem v autoklávu, správnost tohoto údaje alespoň pro polymery v obvyklém používaném rozsahu molekulárních hmoností sevšak nepodarilo ověřit. Multiblokové...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vondráček Petr, Šulc Jiří, Lopour Petr

MPK: C08L 83/04

Značky: způsob, výroby, hydrofilní, kompozit, silikonový

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Přísada do galvanické zinkovací lázně s nízkym obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230998

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šťastná Marcela, Šulc Jiří, Měchura Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: galvanické, lázně, zinku, nízkým, kyanidů, obsahem, prísada, zinkovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulaci přísady do galvanické lázně pro vylučování pololesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkým obsahem zinku a kyanidů, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem obsahujícím od 2 do 22 hmot. % alkalických křemičitanů, od 0,2 do 18 hmot. % polyetéralkylenalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,3 do 12 hmot. % etylvanilinem, leskutvornými přísadami, například od 0,02 do 3 hmot. % dvojsodnou...

Přísada do zinkovací galvanické lázně s nízkým obsahem kyanidů a zinku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230997

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šulc Jiří, Šťastná Marcela, Měchura Jaroslav

MPK: C25D 3/22

Značky: zinku, nízkým, obsahem, prísada, zinkovací, kyanidů, lázně, galvanické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší formulací přísady do galvanické lázně pro vylučování lesklých zinkových povlaků, a to lázně s nizkými obsahy kyanidu a zinku, umožňující vylučování kvalitních povlaků. Přísada je tvořena roztokem, obsahujícím od 3 do 15 hmot. % polyéteralkylénalkoholu, například polyetylénglykolu, od 0,2 do 2,3 hmot. % polyvinylalkoholu, od 0,5 do 7 hmot. % etylvanilinu, leskutvorné přísady, například od 0,002 do 3 hmot. % dvojsodné soli kyseliny...

Kladka z hliníku nebo jeho slitiny pro vedení textilního nebo gumotextilního pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230530

Dátum: 15.05.1986

Autori: Veselý Petr, Šulc Jiří, Kurz František, Kroužecký Vratislav, Cyrus Záviš, Havrda Miroslav

MPK: C25D 3/04, B65B 57/00

Značky: kladka, vedení, pásu, slitiny, textilního, hliníku, gumotextilního

Zhrnutie / Anotácia:

Kladka z hliníku nebo jeho slitiny pro vedení textilního nebo gumotextilního pásu, zejména pro automatické třídicí linky na listovní zásilky, vyznačující se tím, že její povrch je opatřen povlakem z elektrolyticky vyloučeného chrómu o tloušťce od 1 do 200 ?m, s výhodou od 10 do 50 ?m a o drsnosti povrchu od Ra = 0,1 do Ra = 12, s výhodou od Ra = 1,5 do Ra =5.

Způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 231700

Dátum: 01.05.1986

Autori: Šulc Jiří, Vacík Jiří, Kálal Jaroslav, Mojsejev Jurij Vasiljevič, Lopour Petr, Trostenjuk Nadežda Vladimirovna, Gumargalieva Klara Zennonovna

MPK: A61K 49/04

Značky: vlastnostmi, hydrogelů, rentgenokontrastními, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy hydrogelů s rentgenokontrastními vlastnostmi s obsahem vody při rovnovážném zbobtnání od 10 do 90 % vyznačený tím, že rentgenokontrastní látka obsažená v hydrogelu je sraženina AgI, AGI3 nebo AgIn kde n 3, připravená reakcí dvou ve vodě rozpuštěných látek přímo ve hmotě hydrogelu tak, že...

Způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231699

Dátum: 01.05.1986

Autori: Skuba Nikolaj Davydovič, Voronkova Olga Semjonovna, Kálal Jaroslav, Šulc Jiří, Daurová Tamara Temirchanovna, Lopour Petr, Vacík Jiří

MPK: A61K 49/04

Značky: rentgenokontrastních, způsob, hydrogelů, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy rentgenokontrastních hydrogelů pro použití v lékařství jako implantáty. Předmětem vynálezu je způsob přípravy rentgenokontrastních hydrogelů s obsahem vody při rovnovážném zbobtnáni za normální teploty od 10 do 90 % vyznačený tím, že v polymerační směsi se rozpouští 0,2 - 30 % rentgenokontrastní látky, která je ve vodě nerozpustná nebo rozpustná do max. 0,02 % hmot. a která se po zbobtnání hydrogelu vodou...

Zařízení pro úpravu vnitřního povrchu dutých předmětů z plastů pro tkáňové kultury

Načítavanie...

Číslo patentu: 216744

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kálal Jaroslav, Šulc Jiří

Značky: dutých, tkáňové, úpravu, vnitřního, povrchu, zařízení, plastů, kultury, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je zařízení pro úpravu vnitřního povrchu dutých předmětů z plastů vytvořením tichého výboje v kontaktu s povrchem vyznačené tím, že se skládá z tělesa s pružným měkkým povrchem opatřeného páry příčných kanálů spojených se zdrojem vakua, dále z odklápěcích plošných elektros tvaru umožňujícího přitlačit upravované duté předměty k tělesu v místech ústí kanálů, a z pomocných zařízení. Pomocná zařízení slouží k vedení dutých...