Sugimoto Masakazu

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Araki Masayuki, Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12N 15/52, C12N 15/74, C12N 1/21...

Značky: buňkách, vektor, koryneformnej, baktéria, bakterie, výroby, spôsob, koryneformná, reprodukovaná, autonomně, l-lyzínu, rekombinantná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Hayakawa Atsushi, Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko

MPK: C12P 13/00, C12N 1/21, C12N 15/52...

Značky: spôsob, reprodukovaná, výroby, koryneformnej, baktéria, bakterie, buňkách, autonomně, rekombinantná, l-lyzínu, koryneformná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Otsuna Seiko, Yoshihara Yasuhiko, Kobayashi Masaki, Izui Masako, Nakano Eiichi, Nakamatsu Tsuyoshi, Hayakawa Atsushi

MPK: C12P 13/00, C12N 1/21, C12N 15/52...

Značky: bakterií, buňkách, koryneformných, autonomně, výroby, koryneformná, replikovateľná, spôsob, baktéria, rekombinantná, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Mutantná fosfoenolpyruvátkarboxyláza, mikroorganizmus, rekombinantná DNA a spôsob výroby aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283369

Dátum: 19.05.2003

Autori: Izui Katsura, Sugimoto Masakazu, Matsui Hiroshi Hiroshi, Suzuki Tomoko

MPK: C12P 13/04, C12N 9/88

Značky: fosfoenolpyruvátkarboxyláza, mikroorganizmus, aminokyseliny, výroby, rekombinantná, spôsob, mutantná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná mutantná fosfoenelpyruvátkarboxyláza pochádzajúca z mikroorganizmu patriaceho do rodu Eschrichia, ktorá nie je citlivá na spätnú inhibíciu kyselinou asparágovou, pričom sa selektuje prostredníctvom rezistencie voči zlúčenine vybranej zo skupiny, ktorá zahŕňa 3-brómpyruvát, beta-hydrazid kyseliny asparágovej a kyselinu DL-treo-beta-hydroxyasparágovú. Opisuje sa aj DNA kódujúca mutantnú fosfoenolpyruvátkarboxylázu, mikroorganizmy...