Sufčák Miloslav

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268322

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pešek Miroslav, Fikar Jiří, Sufčák Miloslav, Jandová Martina, Valenta Miroslav, Liška František, Reiss Jiří

MPK: C07C 45/61, C07C 49/17, C07C 29/44...

Značky: přípravy, způsob, 5-hydroxy-2-pentanonu

Text:

...produktů edice -7-hydroxy-4 «hydroxyoethyl-2 ~heptenonu vzorce IV(n-2) e vyšších telomarů obecného vzorce IV. Reakční amäo po ozářcni se zprecovává destilacie/ nebo rektifikeci. Fotochemicky a/ nebo rediaćně iniciovenou adici acetsldehydu na allylalkohol vzorce III vzniká v relativně vysokých výtěžcich 5-hydroxy-2-pentenon vzorce I. 2-/A-oxopontyl/-2-methyltetrehydrofuren vzorce II, ktorý doprovázi hydroxypentcnon vzorce I, je produktom...

Způsob přípravy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268280

Dátum: 14.03.1990

Autori: Liška František, Valenta Miroslav, Fikar Jiří, Sufčák Miloslav, Reiss Jiří, Jandová Martina

MPK: C07C 67/28, C07C 69/003, C07C 69/02...

Značky: způsob, přípravy, 4-oxopentylalkanoátů

Text:

...úkor vzniku vedlejäích produktů adioe - 1 n telcmerd obecného vzorce III, kde RH nebo alkyl o počtu uhlíků C 1 až C 4 a n - 2. Reakční směs po ozéření se zpracovávé destilaoí nebo raktifikací.Účinok postupu podle vynélezu spočívé v tom, že fotoohamioky inioiovanou radikálnvou adioí acetaldehydu na allylalkanoéty obecného vzorce III vznikají v relativně vysokých výtěžoíoh 4-oxopentylaoetáty obecného vzorce I. Výhodou postupu podle vynélezu...

Způsob přípravy 5-hydroxy-2-pentanonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268279

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Miroslav, Jandová Martina, Reiss Jiří, Fikar Jiří, Sufčák Miloslav, Liška František

MPK: C07C 29/00, C07C 31/125, C07C 45/61...

Značky: 5-hydroxy-2-pentanonu, způsob, přípravy

Text:

...II probíhá kvantitstivnä za velmi mírnçfoh reakčníoh podmínek. Výhodou postupu Jsou vysoké výtäžky prakticky čistého S-hydrow-Z-pantanonu vzorce I, mírně reakční podmínky a nnedná izolace produktu.Způsob podle vynálezu je dále popadn na několika příkledeoh provedení. Příklad 1ai-Oxopentylecetát (II, R-CHJ 21,6 g 0,15 mol) byl rozpuštön v methanolu (150 ml),obaahujícím methoxid sodný (0,2 g). Vzniklý homogenní roztok byl ponechÁn stát 5...

Způsob syntézy 4-oxopentylalkanoátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268278

Dátum: 14.03.1990

Autori: Liška František, Valenta Miroslav, Fikar Jiří, Reiss Jiří, Pešek Miroslav, Sufčák Miloslav, Jandová Martina

MPK: C07C 69/02, C07C 69/003, C07C 67/28...

Značky: syntézy, 4-oxopentylalkanoátů, způsob

Text:

...vynálezu spočív( v ton, Ze redisčnč iniccvnnou adiuí ecetaldehydu nn allylalkenoâty obecného vzoroe II vznikají v reletivnč vysokých výtěžcích4-oxopentylncetáty obecného vzorce I. Výhodou do relativně snadné dostupnost acataldehydu e ellylecctátu (II. R-CH 3), Jednoduchá e snadné provedení vlastni redikálověedice, dobré oddělení reakčních produktů obecnáho vzoroe I od 1 n telomerd obecného vzorce III e dále tu skutečnost, že při rediolýze...

Hydrogenační katalyzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 268209

Dátum: 14.03.1990

Autori: Reiss Jiří, Sufčák Miloslav, Šabata Stanislav, Svoboda Petr, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Hetflejš Jiří

MPK: B01J 31/22

Značky: hydrogenační, katalyzátor

Text:

...vhodnost katalyzátoru pro danou aplikaci jako stabilita, katalytický systém podle vynálezĺ Je účelně připravovat v přítommosti hydrogenované látky, přičemž tuto latku lze použít i v množství řádově srovnatelněm s mmožstvím nikelnaté sloučoniny použité Jako prekurzor katalyzátoru, výhodně v poměru molů hydrogenovaných nenasycených vazeb k mol Ni rovným až 100 1, přednostně 14 1 až 1 1. Tento způsob je zvláětě výhodný při hydrogenaci...

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268208

Dátum: 14.03.1990

Autori: Svoboda Petr, Šabata Stanislav, Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří, Reiss Jiří

MPK: C08F 8/04

Značky: polymerů, způsob, nenasycených, hydrogenace

Text:

...látky obsahující hydrogenovatelně CC vazby. přednostně polymerý vznikající polymerací konjugovaných dienů a Jejich kopolymerací a vinylsubatituovanými aromatickými uhlovodíky. Příkladem těchto nenasycených polymerů Jsou po 1 y(butadien), poly(isopren), butadienatyrenový kopolymer a hutadien-isoprenový kopolymer. Hydrogenaci lze provést Jak s nekončeąými polýmery, tak i s polymery končenýmd tunkčními skupinami. Ačkoliv výše uvedené polymery...

Způsob snížení samozápalnosti organolithného iniciátoru polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261968

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kuchynka Petr, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Čermák Jiří, Reiss Jiří, Janko Jaromír

MPK: C08F 4/48

Značky: polymerace, snížení, organolithného, iniciátorů, způsob, samozápalnosti

Text:

...na oxidovaném povrchu ochrannou vrstvič« ku. Ochranný prostředek lze přimisit jak do reakční násady při přípravě iniciátoru, tak i do iniciátoru izolovaného od přebytku lithia.Účinek ochranného prostředků podle vynalezu vzrůstá s jeho množst-vím přimíšeným k iniciátoru až do poměru, kdy je samozápalnost zcela potlačena. Horní hranicemnožství ochranného prostředku přimíšené~ ho k iniciátoru není určena účinkem na snížení samozápalnosti,...

Způsob absolutizace etherického rozpouštědla

Načítavanie...

Číslo patentu: 261967

Dátum: 10.02.1989

Autori: Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Karlík Miroslav, Kuchynka Petr, Havlu Václav, Reissová Alena, Reiss Jiří, Čermák Jiří

MPK: B01D 17/00

Značky: etherického, způsob, rozpouštědla, absolutizace

Text:

...styren, alta-methylstyren, divinylbenzen apod.Alkalický »organokov může být alkyl- nebo arylalkylová sloučenina lithia nebo sodíku, jako je butyllithium, lgłvdilithiolbutan,dilithiobuten, dilithioisopenten, dilithiový derivát dimeru butadienu, isoprenu, styrenu,alfa-methylstyrenil, dvojsodný derivát tetremeru styrenu, alfa-methylstyrelnu apod., nebo adukt alkalickéh-o kovu s ílľülľlčlĺĺClíýľll uhlovodíkem, jako je dílithium naftalen...

Způsob čištění roztoků polybutadienu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261495

Dátum: 10.02.1989

Autori: Reiss Jiří, Vyoral Leopold, Sufčák Miloslav, Janko Jaromír, Čermák Jiří, Chupík Lubomír, Virt Jaromír, Blahůšek Jiří, Janďourek Vladislav, Pleska Alexander, Nekovář Prokop

MPK: C08F 36/04, C08F 6/08, C08J 11/04...

Značky: způsob, polybutadienu, čištění, roztoku

Text:

...rozpouštědle.Proti způsobu podle A 0 223 252 má způsob podle vynálezu následující výhody. Umožňuje technologickou realizscí přípravy dihydroxyethylpolybutadíenu tím, že umožňuje účinný rozklad stabilních emulzních systémů, jejichž stabilita je dána přítomností jak díhydroxyethylpolybutadienu tak hydroxidu líthného, přičemž tento proces lze realizovat vlivem rozdílů měrné hmotnosti separovaných fází bud V sedímentačních nádržích nebo v...

Způsob roztokové kopolymerace konjugovaných dienů s vinylaromatickými uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254630

Dátum: 15.01.1988

Autori: Večerka František, Hašková Věra, Mačka Miroslav, Sufčák Miloslav, Čermák Jiří, Pleska Alexander, Petrů Vladimír, Vyoral Leopold, Reiss Jiří

MPK: C08F 236/10

Značky: způsob, konjugovaných, uhlovodíky, kopolymerace, roztokové, dienů, vinylaromatickými

Text:

...kopolymery, při současném přidavku komonomerů vznikají Statistické kopolymery. Polymerizace probihá vyšší rychlostinež V uhlovodících, což je příznivé pro prosazení reaktorů. Kopolymery jsou V methyl-terc.butyléteru rozpustné V celém rozsahu jejich složení, ale viskozita roztoků při polymeracije nižší než V aromatických uhlovodícich, což umožňuje připravovat i koncentrovanějši roztoky a tím současně zvýšit prosazení polymeračních reaktorů a...

Zařízení pro koagulaci syntetických latexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254377

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vacek Bohuslav, Průša Zdeněk, Čihák Pavel, Petrů Vladimír, Sufčák Miloslav, Šafránek Jiří

MPK: B01F 7/16

Značky: syntetických, zařízení, koagulaci, latexu

Text:

...po obvodu hřídele. Např. 3 nože jsou pootočeny vždy o lZ 0 °.Lopatky míchadla mohou být podélně prohnuty a přecházet do tvaru nože.Provedení zařízení je schematicky znázorněno na přiložených výkresoch, kdena obr. 1 je schematický svislý řez základního provedení zařízenína obr. 2 je schematický příoný řez základního provedení zařízenína obr. 3 je schematický příčný řez zařízení se sklonem nožúna obr. 4 je schematický svislý řez...

Způsob přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic

Načítavanie...

Číslo patentu: 233641

Dátum: 01.03.1987

Autori: Sufčák Miloslav, Kitzler Jaroslav, Vlček Jaroslav, Luňák Stanislav, Malinský Jaroslav, Růžička Ivan

MPK: C08L 67/06

Značky: přípravy, polyesterových, pryskyřic, způsob, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy nenasycených polyesterových pryskyřic se zvýšenou tepelnou a chemickou odolností, zlepšenými mechanickými pevnostmi a zvýšenou mísitelností se styrenem, a to reakcí polykarboxylových nenasycených a případně i nasycených kyselin nebo jejich funkčních derivátů s nasycenými a případně i nenasycenými polyhydroxylovými sloučeninami a popřípadě s modifikujícími složkami za atmosférického nebo sníženého tlaku, v tavenině nebo...

Způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 232651

Dátum: 15.12.1986

Autori: Pleska Alexandr, Čermák Jiří, Seyček Otakar, Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav, Stubenrauch Dieter

MPK: C08F 293/00

Značky: přípravy, skupinami, koncovými, reaktivními, funkčními, způsob, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob přípravy polymerů s reaktivními koncovými funkčními skupinami působením funkcionalizačního činidla na živý polymer, připravený aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkalokovových sloučenin nebo alkalického kovu jako iniciátoru polymerace. Funkcionalizace se provádí za současného hnětení směsi při teplotě -30 až +80 °C po dobu nejméně 5 s. Pracuje se zejména za tlaku 0,1 až 4,0 MPa a na směs se působí minimálně energií...

Způsob čištění roztoků kapalných polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229401

Dátum: 15.04.1986

Autori: Stubenrauch Dieter, Pleska Alexander, Chupík Lubomír, Virt Jaromír, Schulz Hans-peter, Plaschil Edgar, Sufčák Miloslav

MPK: C08F 6/08, C08F 36/04

Značky: čištění, způsob, kapalných, polymerů, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění roztoků kapalných polymerů s koncovými funkčními skupinami nebo bez koncových funkčních skupin, připravených aniontovou polymerací dienových a/nebo vinylaromatických sloučenin v roztoku uhlovodíků v přítomnosti organokovových iniciátorů, od rozpuštěných nebo suspendovaných zbytků iniciátorů, obsahujících kovové ionty, vyznačující se tím, že se čištění provádí sorpcí na iontoměničích, s výhodou na silně kyselých katexech s...

Způsob přípravy monomerních aduktů lithia na konjugované dieny

Načítavanie...

Číslo patentu: 229066

Dátum: 15.04.1986

Autori: Chupík Lubomír, Sufčák Miloslav, Schulz Peter, Antonová Elisabeth, Pleska Alexander, Seyček Otakar, Stubenrauch Dieter, Čermák Jiří

MPK: C08F 4/48

Značky: konjugované, aduktů, monomerních, dieny, způsob, přípravy, lithia

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy aduktů dvou atomů lithia na jednu molekulu konjugováného dienu reakcí lithia s dienem v prostředí alifatického éteru v přítomnosti polycyklické aromatické sloučeniny, při kterém se k reakční směsi složené z lithia, polycyklické aromatické sloučeniny a alifatického éteru přidává dien postupně, rychlostí maximálně 0,2 mol/h na 1000 g alifatického éteru.

Způsob přípravy bifunkčních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229059

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čermák Jiří, Anton Elisabeth, Griehl Volker, Sufčák Miloslav, Stubenrauch Dieter, Pleska Alexander, Seyček Otakar

MPK: C08F 36/06, C08F 4/48

Značky: přípravy, bifunkčních, způsob, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy bifunkčních polymerů aniontovou polymerací dilithiových iniciátorů v nepolárních rozpouštědlech. Jako iniciátory se použijí dilithiové adukty konjugovaných dienů připravené a rozpuštěné ve směsi methylterc.butyléteru s tetrahydrofuranem. Pomocí těchto roztoků iniciátorů je možná homogenní polymerace uhlovodíků bez přerušování řetězce štěpením éteru, čímž se dají výhodně připravovat polymery s funkční skupinou na...

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami

Načítavanie...

Číslo patentu: 229003

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ballayer Winfried, Sufčák Miloslav, Anton Elisabeth, Čermák Jiří, Farka Pavel, Schulz Hans-peter

MPK: C08F 293/00

Značky: skupinami, předpolymerů, koncovými, způsob, přípravy, hydroxylovými

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy předpolymerů s koncovými hydroxylovými skupinami reakcí roztoku aniontově připravených "živých" polymerů s elektrofilním kapalným činidlem s následujícím okyselením, vyznačující se tím, že se obě složky mísí v molárním poměru elektrofilního činidla k alkalickému kovu v "živém" polymeru v rozmezí 2:1 až 20:1, s výhodou 2:1 až 10:1 a reagují za rotace ve filmu, přičemž po zreagování se rotace ukončí za současného rozprášení...

Způsob přípravy 1,4-dilithiobutanu reakcí 1,4-dichlorbutanu s lithiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223304

Dátum: 15.03.1986

Autori: Seyček Otakar, Trekoval Jiří, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander, Turečková Olga

Značky: 1,4-dichlorbutanu, reakcí, lithiem, přípravy, 1,4-dilithiobutanu, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy 1,4-dilithiobutanu reakcí 1,4-dichlorbutanu s lithiem, vyznačený tím, že 1,4-dichlorbutan reaguje s lithiem dispergovaným v aromatickém nebo nasyceném alifatickém uhlovodíku C6 nebo C7, s výhodou v benzenu, přičemž velikost částic lithia je v rozmezí 40 až 100 µm, za stálého míchání a při reakční teplotě v rozmezí od bodu varu použitého uhlovodíku do teploty až o 20 °C nižší, s výhodou při teplotě 75 až 85 °C.

Způsob izolace polymerů dienů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223264

Dátum: 15.03.1986

Autori: Čermák Jiří, Pleska Alexander, Plaschil Edgar, Sufčák Miloslav, Seyček Otakar, Chupík Lubomír

Značky: způsob, izolace, polymerů, dienů, řetězci, skupinami, reaktivními, funkčními

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob izolace polymerů s reaktivními funkčními skupinami v řetězci, připravených aniontovou polymerací v přítomnosti organoalkylových sloučenin nebo alkalického kovu, rozkladem gelu polymeru získaného funkcionalizací živého roztoku polymeru. Rozklad gelu polymeru se provádí přídavkem reakčního činidla za současného hnětení reakční směsi při teplotě -30 až +80 stupňů Celsia po dobu nejméně 5 sekund. Pracuje se zejména za tlaku 0,1...

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226896

Dátum: 01.10.1985

Autori: Hetflejš Jiří, Molová Jana, Sufčák Miloslav, Svoboda Petr

Značky: nenasycených, polymerů, způsob, hydrogenace, homogenní

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob homogenní hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienových polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejich směsích, katalyzované sloučeninami niklu,...

Způsob přípravy rozpustných organodilithiových iniciátorů polymerace

Načítavanie...

Číslo patentu: 219632

Dátum: 15.08.1985

Autori: Stubenrauch Dieter, Schulz Hans-peter, Anton Elisabeth, Čermák Jiří, Seyček Otakar, Griehl Volker, Sufčák Miloslav, Pleska Alexander

Značky: přípravy, rozpustných, iniciátorů, organodilithiových, způsob, polymerace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy organodilithiových polymeračních iniciátorů, které se získávají reakcí lithia s konjugovanými dieny v přítomnosti polycyklických aromatických uhlovodíků v rozpouštědlech na bázi methylterc.butyléteru a tetrahydrofuranu. Organodilithiové sloučeniny jsou plně rozpustné v reakčním médiu. Roztoky mají vysoký obsah lithia vázaného na uhlovodík a vysokou stabilitu proti rozkladu. Při vysoké konverzi lithia vyžaduje...

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4-frakcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219417

Dátum: 15.08.1985

Autori: Heublein Günther, Seyček Otakar, Stubenrauch Dieter, Sufčák Miloslav, Hartung Horst, Haroskeová Christa, Griehl Volker, Antonová Elisabeth, Pleska Alexander, Keiser Stephan, Weber Lothar, Fröhlich Hans-otto, Stadermann Dietmar

Značky: způsob, selektivní, butadienu, polymerace, c4-frakcí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob selektivní polymerace butadienu z C4-frakce, popřípadě v přítomnosti aniontově kopolymerizovatelného monomeru, s výhodou isoprenu, styrenu nebo alfa-methylstyrenu, jako komonomeru na homopolymery a kopolymery s živými konci řetězců a předem stanovenými molekulovými hmotnostmi v homogenní fázi v přítomnosti lithiových iniciátorů, vyznačený tím, že se jako iniciátoru použije dilithiumbutanu rozpuštěného v nesymetrickém etheru s teplotou...

Způsob výroby polybutadienového latexu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218765

Dátum: 15.04.1985

Autori: Sufčák Miloslav, Seyček Otakar, Urban Otto, Konečný Dušan, Antonová Elisabeth

Značky: latexu, výroby, polybutadienového, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby polybutadienového latexu s použitím nového emulgátoru na bázi alkalické nebo amonné soli kyseliny oligo-alfametylstyren-alfa, omega-dikarboxylové, který umožňuje dosažení větší velikosti latexových částic a vyznačuje se zlepšenou skladovatelností.

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227105

Dátum: 01.01.1985

Autori: Sufčák Miloslav, Hetflejš Jiří, Svoboda Petr, Molová Jana

Značky: způsob, nenasycených, hydrogenace, polymerů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrogenace nenasycených polymerů obsahujících hydrogenovatelné olefinické C=C vazby, výhodně dienovýh polymerů a jejich kopolymerů s vinylaromatickými uhlovodíky jako polybutadienu, polyisoprenu, butadien-styrenových a isopren-styrenových kopolymerů ve formě jejich roztoku v alifatických, aromatických a hydroaromatických uhlovodících, výhodně cyklohexanu, benzenu, toluenu a jejích směsích, katalyzované sloučeninami niklu vyznačený tím,...