Suchý Jaroslav

Řetězový hnací turas

Načítavanie...

Číslo patentu: 274108

Dátum: 11.04.1991

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62D 55/30

Značky: řetězový, hnací, turas

Zapojení hydromotoru pohonu otoče pro využití brzděné energie otočného svršku hydraulického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270673

Dátum: 12.07.1990

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: E02F 9/22, F15B 1/02

Značky: stroje, hydromotoru, pohonů, využití, zapojení, hydraulického, energie, brzděné, otočného, svršku, otoče

Text:

...znázorněno zapojení hydromotoru otoče pro využití brzděné energie otočnáho svršku podle vynálezu z hydraulického rýpadla.Pohon hydromotoru ł otoče je veden od hydrogenerátoru l pres rozvaděč Z. který je v krajních polohách hydraulický propojen vstupní a výstupní větví s hydromotorem Q otoče. Rozvaděč 1 je ve střední poloze napojen na nádrž hydraulické kapaliny. Každá z obou větví hydraulického propojení rozvaděče 2 s hydromotorem ł otoňe...

Zapojení pro využití kinetické energie při spouštění pracovního zařízení hydraulického zemního nebo stavebního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 270063

Dátum: 13.06.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Pelikán Svatopluk

MPK: E02F 9/22

Značky: stavebního, spouštění, využití, zařízení, kinetické, energie, zapojení, zemního, stroje, pracovního, hydraulického

Text:

...epouštäní pracovnnno zařízení v příkladném provedení podle obr. 1 ee püataví pomocný rozvaděč i do kra|ní polohy A, nebol tlak ovládání krajní polohy A je nlžší než ovládací tlak první krajní polohy l. rozvaděče g a tlakové kapalina z píatního proatoru g přímočarâho hydromotom g l z píatního prostoru § 1 druhého přlmočarěho hydromotoru g je pña pomocnýlrozvadčč i vytlačována na eací stranu hydrogeneratoru ł, který nyní pracuje ako hydromotor...

Zapojení pro rekuperaci polohové energie pracovního zařízení stavebního nebo zemního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268933

Dátum: 11.04.1990

Autori: Suchý Jaroslav, Krňávek František

MPK: E02F 9/22

Značky: zařízení, zemního, pracovního, rekuperací, stroje, stavebního, polohové, energie, zapojení

Text:

...zařízení.Na připojeném výkreeu je v příkladnén provedení schematícky znézorněn předmět vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání příwočarých hydromotoro pracovního začízsní a přímočerćho akumulačního motoru napojaného.ne zásobník tlakového plynu, který je~ využit u hydraulickáho lopetového rýpadla znézorněnáho v bočnía pohledu, na obr. 2 je čelní pohled z obr. l e znázorňuje uspořádání jednoho přímočareho hydromotoru s jedním...

Zařízení pro zlepšení pružení při záběru zadního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258540

Dátum: 16.08.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/12

Značky: zlepšení, pružení, zařízení, záběrů, zadního

Text:

...nerovnosti s využitím maximálního zdvihu pružení.Dále při nájezdu zadního kola na nerovnost je při záběru zadního kola výslednýmí momenty od síly záběru zadního kola a momenty od tahu horní větve hnacího řetězu kolo stlačováno a naopak při sjezdu s nerovnosti je zadní kolo těmito výalednými momenty vysunováno,čímž se dosahuje toho,že zadní kolo dokonale kopíruje terén a tím se zvyšuje záběr zadního kola s terénem, bez rázů do odpružené...

Pružná spojka pro přenášení krouticího momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245204

Dátum: 01.07.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16D 13/75

Značky: pružná, krouticího, momentu, spojka, přenášení

Text:

...pružného elementu pro přenášení kroutícnĺho momentu s tím, že pružné elementy jsou nasunovány po obvodu spojky a proti samovolnému vysunutí jsouza ištěny snímatelným krytem.Hlavní výhoda pružné spojky podle vynálezula tím i ekonomický přínos spočíva v tom, že při výměně pružného elementu není nutné provádět demontáž celých uzlů zařízení,následně ustavovat spojkme. tím zkrátit prostoje na minimum. Zanedbatelná neníani odstraněná fyzická...

Třídicí síto

Načítavanie...

Číslo patentu: 236215

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hronovský Miroslav, Suchý Jaroslav, Kaska Josef, Šverma Jaroslav, Čep Hynek, Hrníčko Ladislav

MPK: B07B 1/46

Značky: síto, třídicí

Zhrnutie / Anotácia:

Třídicí síto z otěruvzdorné prýže je určené pro frakční třídění zrnitých materiálů. Účelem vynálezu je možnost třídění zrnitých materiálů na veškeré požadované frakce při vyšší produktivitě třídění ve srovnání s dosud používanými druhy třídicích sít, s vysokou odolností proti dynamickým účinkům tříděného materiálu a při zachování konstantní pružnosti sítových segmentů z otěruvzdorné pryže v rozmezí teplot -70 až + 100 °C. Uvedeného účelu se...

Zařízení pro zamezení negativního ovlivňování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254579

Dátum: 15.01.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/02

Značky: zadního, jednostopých, terénních, negativního, zamezení, záběrů, vozidel, zařízení, ovlivňování, odpružení, motorových

Text:

...nerovností je zadní kolo těmito výslednými momenty vysunováno, čímž se dosahuje toho, že zadní kolo dokonale kopíruje terén a tím se zvyšuje záběr zadníhokola s terénem, bez rázů do odpružené části.Podstatnou výhodou vynálezu je, že stanovení přeenýoh optimálních rozměrů pro úpravu dle vynňlezu lze stanovit jednoduchým výpočtovým vztahem a lze použít pro všechny stávající provedení.Na výkrese je v příkladném provedení schematicky znázorněn...

Zařízení k zamezení negativního ovlivňování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 254578

Dátum: 15.01.1988

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 11/02

Značky: záběrů, negativního, ovlivňování, zařízení, zadního, jednostopých, odpružení, terénních, motorových, vozidel, zamezení

Text:

...zařízení k zamezení negativního ovlivñování odpružení při záběru zadního kola jednostopých terénních motorových vozidel podle vynálezu je. že odpružení zadního kola není negativně ovlivňováno záběrem motoru, neboč výsledné momenty od síly záhěru zadního kola a momenty od tahu horní větve hnacího řetězu k ose čepu výkyvnáho uložení zadní kyvné vidlice jsou vzájemné vyrovnávány na optimální hodnotu, v průběhu celého zdvihu pružoní a pro...

Zařízení k mazání ozubení ozubených kol a pastorků

Načítavanie...

Číslo patentu: 236189

Dátum: 01.12.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: F16N 7/18

Značky: zařízení, ozubených, ozubení, pastorků, mazání

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem vynálezu je zajistit dokonalé mazání ozubení ozubených kol a pastorků, se svislou osou otáčení, kde mazivo je umístěno ve vaně pod úrovní mazaného ozubení. Vynález řeší tento úkol tím, že mezi vanou s mazivem a mazaným ozubením je šikmo k mazanému ozubení ustaven nejméně jeden ozubený kotouč, který je otočně uložen na pevně uchycené konzole. Ozubený kotouč zasahuje svým ozubením na své spodní částí do maziva a svou protilehlou horní...

Způsob rafinace surového formamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246608

Dátum: 16.11.1987

Autori: Floriánek Jioí, Suchý Jaroslav, Jiruše Jaroslav, Koneený Milan, Drlík Vladimír

MPK: C07C 103/127

Značky: způsob, formamidu, surového, rafinace

Text:

...fázi. že to dostačuje k tomu, aby destilát vyhověl požadavkům na kvalitu rafinovaného formamidu, které určují maximálně přípustnou koncentraoi metanolu obvykle na hranici 0,1 až 0,2 S hmotnostních.Systém parciální kondenzaoe se dosáhne toho, že složení destilátu na hlavě kolonky může být zhruba na úrovni nástřiku. což příliš snižuje nároky na účinnost rektifikační kolony, nebož při klasickém uspořádání by muselo být na hlavě kolony...

Umístění výkyvného uložení zadní kyvné vidlice na rámu stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253025

Dátum: 15.10.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62K 25/28

Značky: rámu, zadní, výkyvného, kyvné, vidlice, uložení, stroje, umístění

Text:

...kolečka se dosáhne podstatného prodloužaní zadní kyvné vidlice a tím dalšího zlepěení jízdních vlastností. Další výhodou je, že je zajíltěno optimální napnutí řetězu ve všech polohách zdvihu zadního kola.Další výhodou je, že pro odpruiení je uoiné poulívet vlech druhů nutných pruiícíchjednotek, bez nutnosti doplňujících pákových systémů, s výhodou pružících jednotek hy 3 253025dropneumatických s proměnným útlumem v závislosti na velikosti...

Zařízení k napínání pásu pásového podvozku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238493

Dátum: 01.10.1987

Autor: Suchý Jaroslav

MPK: B62D 55/30, E02F 9/02

Značky: napínání, zařízení, pásu, podvozku, pásového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit tlumení rázů ze zpětných pohybů, vzniklých při pružení napínacího zařízení, tvořeného tukovým válcem, odpruženým plynovým válcem, umístěným v pístu napínacího válce. Ve vývrtu základního válce je suvně vložen a lícuje píst, čímž je vytvořen pracovní prostor základního válce. Vnitřní prostor pístu je po obou stranách zakončen čely a je rozdělen na dva prostory vzájemně vůči sobě proměnných objemů, oddělených a...

Způsob výroby Petriho misek nebo podobných výrobků a karuselový vícestanicový stroj k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239796

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Martásek Enoch

MPK: C03B 23/025

Značky: způsob, karuselový, výroby, výrobků, způsobu, podobných, petriho, vícestanicový, misek, provádění, stroj

Text:

...hořáku 33, zatímco na druhý zásobník 33 plynu a zásobník âg kyslíku jsou přes rychlouzavírací ventil gg, směšovač 32 a protizášlehovou pojistku 59 připojeny ohřívací trysky gâ hcřáku 35.Na rychlouzavírací ventil gg a protizášlehovou pojistkug 9 je připojen solenoidový ventil gł spojený s prvním spínacím pneumatickým ventilem íg. Přes s ním spojený druhý spínací pneumatický ventil 13 je na zásobník gl tlakověho vzduchu napojena přisávací...

Způsob výroby cementářského slínku výpalem vápence s příměsí korekčních složek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239795

Dátum: 15.04.1987

Autori: Suchý Jaroslav, Hublar Josef, Ambrož Miloslav Gottwaldov

MPK: F27D 13/00

Značky: výpalem, složek, výroby, způsobu, slínku, příměsí, vápence, zařízení, způsob, tohoto, korekčních, cementářského, provádění

Text:

...předmět ným způsobem-vyrobený slínek má granulometrii pod jeden milimetr.způsob výroby cemantářského slínku podle vynálezu bude dále objasněn pomocí pŕíkladu zařízení pro jeho provádění, jehož schematické uspořádání je nakresleno na připojeněm výkrese.Podle predmetného způsobu se čistý vápenec mela samostatně a dávkuje do předehřívače ł, kde je předehřát na teplotu 1 000 °C.Také samostatné se melou korekční složky a spolu s odprašky z...

Táhlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 223339

Dátum: 15.03.1986

Autor: Suchý Jaroslav

Značky: táhlo

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyvinout táhlo pro uchycení na strojích a jiných konstrukcích v šikmé až vodorovné poloze, při maximálním využití materiálu táhla, při jeho minimální hmotnosti. Vynález řeší tento úkol tím způsobem, že podélná osa táhla je vyrobena podle křivky tvaru řetězovky při maximálním tahu v táhle při provozu, čímž při maximálním tahu v táhle odpadá přídavné ohybové napětí od vlastní hmotnosti táhla. Táhlo podle vynálezu lze využít s...

Uchycení zadní kyvné vidlice, zejména jednostopých terénních motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 225689

Dátum: 01.07.1985

Autor: Suchý Jaroslav

Značky: motorových, zadní, zejména, jednostopých, vidlice, vozidel, kyvné, uchycení, terénních

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je zajistit optimální dél ku zadní kyvné vidlice a její uchycení k rámu stroje. Vynález řeší tento úkol tím, že přední část zadní kyvné vidlice obepíná svým rozvidlením převodovku a je v místě výstupního hnacího řetězového kolečka převodovky, kyvně uchycena k rámu stroje. Uchycení zadní kyvné vidlice k rámu stroje je s váhodou umístěno v ose hnacího řetězového kolečka převodovky.