Suchý Jaromír

Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7210

Dátum: 04.08.2015

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 9/06

Značky: prepäťovej, prvkom, ochrany, zapalovacieho, zapojenie, obvodů, asymetrickým

Text:

...než statické zapaľovacie napätie UZ medzi strednou elektródou a prvou elektródou. V zapojeniach zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany s asymetrickým prvkom, kde sa vyskytuje napäťovo závislý spínací prvok,je tento výhodne tvorený dvojpólovou bleskoistkou alebo dvojpólovým elektronickým obvodom na báze vý 10Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obrázok 1 blokovú...

Zapojenie zapaľovacieho obvodu prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6943

Dátum: 04.11.2014

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 15/00, H01T 2/02, H01T 2/00...

Značky: prepäťovej, ochrany, zapalovacieho, obvodů, zapojenie

Text:

...medzi primáme vinutie transformátora a plynovú bleskoistku.Prepäťová ochrana podľa obrázka l pozostáva z isldišťa 5 prepäťovej ochrany, vybaveného prvou vstupnou svorkou g, druhou vstupnou svorkou ą a trojpólovo prepojeného so zapaľovacím obvodom l prepäťovej ochrany.Základné zapojenie zapaľovacieho obvodu 1 prepäťovej ochrany podľa obrázka 2 spočíva v tom, že pomocná elektróda 1 iskrišťa i je zapojená do série S prvým varistorom § a...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6307

Dátum: 03.12.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01C 7/12, H01T 1/12, H01T 1/14...

Značky: zvodič, prepätia, výměnným, prepäťovej, modulom, ochrany

Text:

...obdĺžnikový alebo trojuholníkový, ale kruhový je najvýhodnejší z výrobného hľadiska a manipulácie s výmenným modulom prepäťovej ochrany pri jeho zasúvaní do základne prepäťovej ochrany. Navádzacie kolíky, umiestnené na spodnej strane výmenného modulu prepäťovej ochrany, majú valcový tvar, pričom zapadajú do navádzacích otvorov v základni prepäťovej ochrany tak, že pri zasunutí navedú výmenný modul prepätovej ochrany do presnej polohy proti...

Zvodič prepätia s výmenným modulom prepäťovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20007

Dátum: 27.02.2012

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H01T 4/06, H01T 1/12, H01T 1/14...

Značky: výměnným, prepäťovej, modulom, ochrany, zvodič, prepätia

Text:

...Na rozpojenie resp. oddialenieje využívané pôsobenie pružiny.0007 Riešenie známe z dokumentu DE 10 2006 038 005 Anschluss- und Basisteil zur Aufnahme eines steckbaren Úberspannungsableiters používa ako jednu časť termického odpojovača ochranného prvku, spravidla varistora, vhodne tvarovaný medený pásik, ktorý je na jednom konci pevne azároveň elektricky vodivo spojený bodovým zvarom s plochým kontaktom ochranného prvku a na druhej strane...

Varistorová prepäťová ochrana s kompaktným tepelným odpojovačom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5544

Dátum: 07.10.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 9/04, H02H 3/20, H01C 7/10...

Značky: ochrana, kompaktným, odpojovačom, varistorová, prepäťová, tepelným

Text:

...jednou bočnou stenou dolieha na najmenej jednu bočnú plochu kontaktného plechu. Zároveň je v ohybe kontaktného plechu 4 vytvorený priestor pre vloženie predpruženej tlačnej pružiny 6. Tlačná pružina 6 sa jedným koncom opiera o izolačnú podložku tvoriacu opornú plochu 5 a druhým dolieha na tyčku 7 z izolačného materiálu, ktorá tak vytvára silu pôsobiacu na propojovací kovový pásik 9 v tvare L.Prepojovací kovový pásik 9 je koncom dlhšej...

Varistorová prepäťová ochrana

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5337

Dátum: 07.01.2010

Autor: Suchý Jaromír

MPK: H02H 3/20, H01C 7/12, H02H 9/04...

Značky: prepäťová, ochrana, varistorová

Text:

...opiera o puzdro 1 varistora 6 a druhým koncom o pevnú časť 12 obrátenú k puzdru 1. Kontakt 11 je tu tvorený jedným vývodom 62 varistora 6.Puzdro 1 je v uvedenom príklade vybavené štyrmi úchytmi. e tu vytvorený pridržiavací úchyt 2, prvý zabezpečovací úchyt 3 pre zabezpečenie polohy jedného 61 prívodu varistora 6, ktorý je určený k pripojeniu k doske plošného spoja 14, tvarovacím a pridržiavacím úchytom 4, ktorým prechádza druhý prívod 62...

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: 287137

Dátum: 21.12.2009

Autori: Dudáš Jozef, Suchý Jaromír

MPK: H01R 13/66, H01C 7/12, H01C 8/00...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Zhrnutie / Anotácia:

Koaxiálna bleskoistka s pripojovacím koaxiálnym káblom (5) je tvorená telesom (7) prispôsobeným na vstupnej a výstupnej strane na pripojenie s pripojovacím koaxiálnym káblom (5) vybaveným konektorom (9) na pripojenie k chránenému zariadeniu, kde v pozdĺžnej osi telesa (7) je umiestnený stredný vodič (4) koaxiálnej bleskoistky. Teleso (7) koaxiálnej bleskoistky je aspoň na jednej zo strán na pripojenie k chránenému zariadeniu vybavené pevne...

Konštrukcia na pripojenie prídavného zariadenia k zásuvkám na domáce a podobné použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3770

Dátum: 06.04.2004

Autori: Dudáš Jozef, Suchý Jaromír

MPK: H01R 4/48

Značky: konštrukcia, zariadenia, přídavného, použitie, domáce, podobně, pripojenie, zásuvkám

Text:

...zásuvky 3, V ktorej plastovom diele sú vytvorené pripojovacie dutinky so svorkami, a to so svorkou 21 fázy, so svorkou 22 nulového vodiča a so svorkou 23 ochranného vodiča. Medzi týmito svorkami 21, 22 a 23 a plastovým dielom sú vytvorené medzery na zasunutie kontaktov pre potrebné elektrické spojenie s prídavným zariadením. Toto prídavné zariadenie je tvorené doskou 1 plošného spoja so súčiastkami. Na obr. 2 je naznačený jeden spôsob...

Koaxiálna bleskoistka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3484

Dátum: 02.05.2003

Autori: Suchý Jaromír, Dudáš Jozef

MPK: H01C 8/04, H01C 7/12, H01R 13/66...

Značky: bleskoistka, koaxiálna

Text:

...základné prevedenie s valcovou redukciou na výstupnej strane bleskoistky, jeho detail je na obr. 2. Na obr. 3 je naznačene riešenie, ked je valcová redukcia vytvorená ako integrálna súčasť telesa koaxiálnej bleskoistky. Obr. 4 znázorňuje upevnenie valcovej redukcie k telesu koaxiálnej bleskoistky. Na obr. 5 je uvedené riešenie, pri ktorom je koaxiálna bleskoistka vybavená valcovou redukciou na oboch svojich koncoch.Konštrukčné riešenie...

Keramický hořák pro vysokotlaké výbojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 254262

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sokol Ludvík, Suchý Jaromír

MPK: H01J 61/36

Značky: horák, keramický, vysokotlaké, výbojky

Text:

...měl potřebné elektrické vlastnosti. Uzavírací kroužek musí být pomocí známých pájecích hmot a technik pevně a vakuově těsně připojen k čelu opěrného kroužku a případně i ke stěně hořákové trubice. Ve zvláštních případech lze použít í přídavné kroužky. S výhodou lze použít vynálezu i V případech spojování součástí tlakovým slinováním za použití vhodných pájecích hmot, přiměřených tlaků a bez použití speciálního lisovacího nástroje. Další...

Pohon dvounápravového podvozku kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 253390

Dátum: 12.11.1987

Autori: Palík František, Eichinger Miroslav, Vícha Ladislav, Suchý Jaromír

MPK: B23Q 1/06

Značky: kolejových, pohon, dvounápravového, podvozku, vozidel

Text:

...v nárysném řezu a na obr. 4 je schema zapojení přímočarého hydromotoru pro náhon satelitního dělicího stolu.Otočný polohovací stůl má ve své otočné části 1 zabudovanéotočné dělicí stoly 5, z nichž každý je radiálně uložen ve dvouřadém válečkovém Iožisku gâ a axiálně na kluzné ploše 9 a axiál ním ložisku lg, zajištěném přes kroužek ll maticí lg na středovémzhřídeli lg, který je pomocí šroubů lg jedním čelem pevně spojen s otočnou deskou 8 a...