Suchomel Antonín

Keramický tavicí kelímek

Načítavanie...

Číslo patentu: 258926

Dátum: 16.09.1988

Autori: Suchomel Antonín, Dvořáček Jaroslav, Suchomel Drahomír, Čunda Jindřich

MPK: F27B 14/10

Značky: keramický, tavicí, kelímek

Text:

...o zrnitostí od 0,06 do 1,5 mm je zalita výztuha, podle vynálezu, jehož podstatou je, že je tvořena nejméně dvěma kroužky kruhového nebo obdélníkového průřezu, obepínajícími tavici kelímek.Obalovánim pomocí máčecí techniky lze vytvořit souvislý povlak keramiky, na který se nasune kovová výztuha tak, aby netvořila závit nakrátko. Obalování ponořením kelímku do keramické břečky se opakuje vícekrág, až se upevní kroužky kovové výztuhy. Tavici...

Řídicí soustava zavlažování ve sklenících

Načítavanie...

Číslo patentu: 240418

Dátum: 15.12.1986

Autori: Suchomel Antonín, Soueek Oldoich, Bartoš Jaroslav

MPK: A01G 27/00

Značky: řídící, soustava, sklenících, zavlažování

Text:

...Hamm ąna peaxbäoro BpeMeHM nocpeqcTBoM BXoąH 0 ü ®yHKąMoHanLHoü CBHBH coeqMHeHH c ®naPoBmM TpKPPepOM, Kowopuü HOCPBĽCTBOM BxogHoñ H Bmxqqnoü ®yHKąmoHaheHOü CBHSM COGEMHGH 0 Mynbwunnescopom, oo~FO Ti 3 Ci fllĺjlĺ Éüľà EXOnnemoopom. Esmynbwmnnexcop nocpeqcwsom Bxoąaóñ WTñýVAOHHOü K Bxoą~ Hoň ®yHKuMoHanbHbñ cnxsu coeqmHeH c nornwccxnanepexnmqammmm őxoxom,nocpsącwaom Bmxoąnoñ ®yHKuHOHàHbHČñ CBHBM OH coeąMHeH c KOMMyTaTOpOM Taumos, nocpehcmaom...