Styk Ján

Prípravok proti vypadávaniu a kmitaniu lisovníka pri nepriamom nastreľovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 239029

Dátum: 01.11.1987

Autori: Bača Jozef, Adamka Jozef, Čekan Vladislav, Styk Ján

MPK: B30B 15/08

Značky: lisovníka, kmitaniu, proti, nastřelování, prípravok, nepriamom, vypadávaniu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oblasti technológií tvárnenia nepriamym nastreľovaním. účelom vynálezu je vplyvom vsadenej predpätej pružiny pritláčať lisovník na pretváraný polovýrobok a po jeho pretvorení zabrániť jeho kmitaniu alebo vypadnutiu z dutiny prednej objímky. Uvedeného účelu sa dosiahne predpätou pružinou, vsadenou do dutiny medzi zadnou objímkou a pohyblivým piestom. Táto pružina je jednou stranou opretá o osadenie pohyblivého piesta a druhou...

Spôsob skompaktňovania práškov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251462

Dátum: 16.07.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22F 3/12

Značky: spôsob, práškov, skompaktňovania

Text:

...ultrazvuku V impulznom režime je doba trvania impulzu 1 až 200 s a frekvencia opakovania lmpulzov 1 až 1000 Hz.spôsobom skompaktňovania práškov podla vynálezu sa zlepšuje usporiadanie prášku do hutnejšieho stavu, čim sa zmenšujú,alebo úplne odstraňujú defekty typu pórov,dutín, bublín a iných necelistvostí. Zlepšía sa podmienky pre difúziu a tým aj mecha 4nické a fyzikálne Vlastnosti výrobku. Hustota materiálu výrobkov získaných týmto...

Spôsob prípravy povrchových funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238436

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22D 27/02, C21D 1/09

Značky: funkčných, povrchových, vrstiev, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčenej vrstve, a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu austenitizácie, pričom...

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238435

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22D 27/02

Značky: přípravy, spôsob, vrstiev, funkčných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsoboch prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku intenzívnym energetickým zdrojom na teplotu tavenia materiálu výrobku,...

Spôsob prípravy funkčných vrstiev

Načítavanie...

Číslo patentu: 238433

Dátum: 15.05.1987

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

MPK: B22D 19/08, B22D 27/02

Značky: spôsob, přípravy, funkčných, vrstiev

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru špeciálnych spôsobov prípravy funkčných vrstiev na výrobkoch z konštrukčných, špeciálnych a nástrojových materiálov, vyrobených z kovov a ich zliatin. Účelom vynálezu je zlepšenie štruktúry vo funkčnej vrstve a to tak, že nie sú pozorované nehomogenity a štruktúrne zložky majú jemnejšiu morfológiu. Uvedený účel sa dosiahne ohriatím povrchu výrobku, pokrytého práškovým materiálom o vysokej tvrdosti, intenzívnym...

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237834

Dátum: 15.03.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B23K 20/10

Značky: zvyškových, spôsob, pôsobením, napätí, ultrazvuku, zvarkoch, odstraňovania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu podložka - oba zvárané diely - prídavný kov - tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania pôsobí ultrazvukom. Predmetom vynálezu je, že sa ultrazvukom pôsobí v impulznom režime, volenom s impulzami v opakovanej frekvencii 10 až 1000 Hz, s dobou trvania impulzu 1 až 100 (s.

Spôsob odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237813

Dátum: 15.03.1987

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: B23K 20/10

Značky: napätí, ultrazvuku, zvarkoch, odstraňovania, spôsob, zvyškových, pôsobením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu odstraňovania zvyškových napätí vo zvarkoch pôsobením ultrazvuku, kde na celú sústavu, menovite na podložku, oba zvárané diely, prídavný kov a tavný kúpeľ sa v priebehu procesu zvárania aktívne pôsobí ultrazvukom v rozsahu frekvencií 17 až 213 kHz.

Spôsob dokončovania a renovácie pracovných plôch dutinových nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 228414

Dátum: 15.04.1986

Autori: Adamka Jozef, Bača Jozef, Styk Ján

Značky: spôsob, pracovných, dokončovania, ploch, renovácie, nástrojov, dutinových

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob dokončovania a renovácie pracovných plôch dutinových nástrojov, vyznačený tým, že na predhotovenú opotrebovanú, alebo nepredhotovenú pracovnú plochu dutiny nástroja sa navarí vrstva práškového kovu o hrúbke l um až 1,0 mm a potom sa lisovníkom kalibruje a kvázistaticky, alebo dynamicky rýchlosťou 0,0001 až 40 m.s-1 spevňuje pôsobením baranidla na lisovník.

Oceľ odolná proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223088

Dátum: 15.03.1986

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: opotrebeniu, proti, oceľ, odolná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zlievarenstva a zvárania. Rieši zloženie materiálu odolného proti opotrebeniu, ktorý pozostáva z 0,6 až 1,2 % uhlíka, 0,6 až 1,2 % kremíka, 0,5 až 0,8 % mangánu, 14 až 18,0 % chrómu, 1,4 až 2,5 % niklu, 0,1 až 0,8 % titanu, 0,1 až 3,8 % bóru, 0,30 až 0,65 % nióbu a zvyšok do 100 % tvorí železo. Oceľ je možné spracovať ako odliatok, ale je vhodná aj pre naváranie plameňom a elektricky oblúkove ručne s bázickým obalom.

Liatina odolná proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223087

Dátum: 15.03.1986

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

Značky: odolná, liatina, opotrebeniu, proti

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zlievarenstva a zvárania. Rieši zloženie liatiny odolnej proti opotrebeniu, ktorá pozostáva z 2,8 až 4,5 percenta uhlíka, 0,6 až 1,8 % kremíka, 0,4 až 0,8 % mangánu, 15,0 až 26,0 % chrómu, 1,5 až 2,5 % niklu, 1,0 až 2,9 % molybdénu, 0,01 až 2,5 % bóru a zvyšok do 100 % tvorí železo. Liatiny je možné spracovať ale aj ako prídavný materiál pre navarenie plameňom a elektricky ručne oblúkom a bázickým obalom.

Austenitická oceľ odolná proti opotrebeniu

Načítavanie...

Číslo patentu: 228610

Dátum: 01.01.1986

Autori: Styk Ján, Adamka Jozef

MPK: C22C 38/04

Značky: oceľ, opotrebeniu, proti, odolná, austenitická

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru zlievarenstva a zvárania. Rieši zloženie ocele odolnej proti opotrebeniu, ktorá pozostáva z 1,2 až 1,4 ó uhlíka, 0,4 až 1,6 % kremíka, 12,5 až 16,5 % mangánu, 0,3 až 2,0 % chrómu, 0 7 až 2,9 % molybdenu, 0,01 až 0,5 % bóru a zvyšok do 100 % hmotnosti tvorí železo. Oceľ možno spracovať ako odliatok ale aj ako prídavný materiál pre navarenie plameňom a elektricky ručne oblúkom s bainitickým obalom.

Kryštalizátor s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov

Načítavanie...

Číslo patentu: 226570

Dátum: 15.11.1985

Autori: Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: pretavovanie, kryštalizátor, kovov, elektrotroskové, elektromagnetom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru spracovania kovov. Rieši konštrukciu kryštalizátora s elektromagnetom pre elektrotroskové pretavovanie kovov, ktorý je opatrený vodou chladeným posúvateľným dnom napojeným na zdroj jednosmerného prúdu. K spodnej ploche kryštalizátora sú priložené dva elektromagnety s priebehom magnetických siločiar zo spodnej do hornej časti kryštalizátora. Kryštalizátor podľa vynálezu je možné využiť vo všetkých odvetviach metalurgie.

Spôsob povrchového kalenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 224834

Dátum: 01.11.1984

Autori: Klaban Jiří, Adamka Jozef, Styk Ján

Značky: kalenia, povrchového, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob povrchového kalenia, s rýchlym povrchovým ohrevom na austenitizačnú teplotuat následným vyvolaním rozpadu sustenitu rýchlym ochladením grafitických liatin, s obsahom 2,8 až 4,0 % hmotnostných uhlíka, 1,8 až 3,3 % hmotnostných kremíka, 0,2 až 0,8 % hmotnostných mangánu, 0,06 až 0,12 % hmotnostných horčíka, 0,01 až 0,07 % hmotnostných síry a maximálne 0,2 % hmotnostných fosforu na zvýšenie ich oteruvzdornosti, vyznačený tým, že grafitická...