Šturc Antonín

Argininové peptidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 269492

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kasafírek Evžen, Roubalová Alena, Křepela Evžen, Novák Karel, Šturc Antonín

MPK: C07K 7/06, C07K 5/10, C07K 5/08...

Značky: argininové, peptidy

Text:

...roztok Arg(N 02)-MCU (3,8 3 10 mmolů) v dimathylformamidu (50 ml). Po 12 n atáni při teplotě míetnoati byl renkční róztok odpařen, k nekryatalickěmu odparkn byla přidánn IM HC 1 n vyloučený kryatalický produkt byl postupnä (lkrát) rozetírán 5 hydrogen-uhličitnnem aadným, nakonec 3 vodou a krystalováh ze směsi dimethylformamiduK roztoku Z-Arg(N 02)-arg(NQ 2)-MCU (10,7 5 15 mmolů) v ledově kya§ 1 ině octové (100 ml) byl přidán 35...

Způsob analytického stanovení terc. butylkarbonátu sodného

Načítavanie...

Číslo patentu: 268359

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pospíšilová Jana, Šturc Antonín, Trojánek Jan, Zoula Václav, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Kakáč Bohumil, Köllnerová Zdislava, Míčková Růžena, Svobodová Ljuba, Hrubý Milan, Strojil Ladislav, Jančik Fedir

MPK: G01N 37/00

Značky: analytického, terč, stanovení, butylkarbonátu, způsob, sodného

Text:

...podla vynálezu.a) Stanovení obsahu terc. butylkarbonátu eodného v suspenzí 2 g (m) dobře promíchané suspenze se neváži do 50 ml odměrné banky, pŕídá se 5 ml vody a cca 40 ml methanolu a roztok se dobře promíchá a doplní methanolem po značku. Po promíchání se odpipetuje 10.00 ml roztoku do títračni nádobky, přídá se 20 mlmethanolu a titruje se potenciograficky odměrným roztokom kyeélíny chlorovodíkově(HC 1) (c s 0.1 mel/1) na skleněnou a...

Způsob výroby sodné soli sulfonu kyseliny penicilanové

Načítavanie...

Číslo patentu: 262013

Dátum: 10.02.1989

Autori: Šturc Antonín, Novák Ludvík, Matyášková Marie

MPK: C07D 499/18, C07D 499/16

Značky: výroby, penicilanové, sodné, způsob, kyseliny, sulfonu

Text:

...substance nebo vodného roztoku.Při realizaci zpdsobu podle vynáĺezu se 3 výhodou používá vodného roztoku manganistanu draselného nasyceného při teplotě 15 až 25 °c.Odbornikovi je jasné, že k uvedenému účelu jsou použitelná i další oxidační činidla, například peroxid vodíku, persoli, perkyseliny apod., pokud je lze přesně dávkovat, pokud jsou zdravotně nezávadná, nekomplikuji izolací produktů a lze je spolehlivě oddělit od izolovaného...

Léčivo gastrointestinálních chorob

Načítavanie...

Číslo patentu: 260899

Dátum: 12.01.1989

Autori: Šturc Antonín, Plaisner Václav, Pospíšil Arnošt, Krejčí Ivan, Korbová Libuše, Čížková Jiřina, Křepelka Jiří, Dlabač Antonín, Vanžura Jiří, Kohout Jiří, Kasafírek Evžen, Pešák Milan

MPK: A61K 31/495

Značky: chorôb, léčivo, gastrointestinálních

Text:

...modelu došlo podáním 2 mg látky vzorce I ke snížení rozsahu a počtu experšuíentálnilío Vředu o 88 0/0 Studentův Host, p 0,001 u kontrolní skupiny lil. a u kontrolní skupiny K 2 o 64 0/0 p 0,005). Podobné i V této skupině došlo k BGVýľčłZ němu snížćení proteolytické aktivity, bílkoVin a hexos.V pokusech u žaludečního Vředu vyvolaného íiídomethacinem nebo ketezonení nedošlo k výraznému snížení rozsahu a počtu žaludečních vředů ani k...

Způsob výroby hydrochloridů nižších alkylesterů alfa-L-asparyl-L-fenylalaninu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261262

Dátum: 12.01.1989

Autori: Bláha Karel, Šturc Antonín, Michalský Jiří, Ferenc Milan, Křepelka Jiří, Kakáč Bohumil, Pospíšek Jan, Trojánek Jan, Jančik Fedir, Lukáč Juraj, Hrubý Milan, Borovička Miloš, Novák Pavel, Míčková Růžena

MPK: C07K 5/06

Značky: alkylesterů, způsob, nižších, výroby, hydrochloridu, alfa-l-asparyl-l-fenylalaninu

Text:

...alkylesterů alfa-L-aspartyl-L~fenylalaninu obecného vzorce I, v němž R má shore uvedený význam,působením koncentrovaného vodného roztoku chlorovodíku v prostředí vhodného rozpouštědla,např. jednosytné karboxylové kyseliny s 1 až 3 atomy uhlíku, s výhodou v kyselině octové,nebo etylacetátu, který kyselinu ootovou v reakčním prostředí generuje. V uvedeném prostředí dochází rychle k úplnému odštěpení chránicí BOC skupiny z aminové funkce....

Způsob výroby di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260076

Dátum: 15.11.1988

Autori: Křepelka Jiří, Michalský Jiří, Lukáč Juraj, Pospíšek Jan, Novák Pavel, Trojánek Jan, Ferenc Milan, Bláha Karel, Kakáč Bohumil, Hrubý Milan, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Borovička Miloš, Jančik Fedir

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, di-terc.butyldikarbonanu, výroby

Text:

...jsme, že za přítomnosti pyridinu probíhá táž reakce již za laboratorní teploty s výtěžkem 43,7 S teorie na p-toluensulfochlorid. Reakční doba je však dlouhá (70 h). zvýšení teploty na 40 °C má sice za následek její zkrácení na 33 h, ale výtěžek klesne na 13,9 8Reakční dobu však výrazně zkrátí a výtěžek zvýši přídavek tzv. katalyzátorú fázového přenosuV.Podstata vynálezu spočívá v tom, že se k reakčni směsi, obsahující terc.buty 1...

Způsob přípravy di-terc.butyldikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257157

Dátum: 15.04.1988

Autori: Přehnal Arnošt, Lukáč Juraj, Borovička Miloš, Ferenc Milan, Michalský Jiří, Míčková Růžena, Strojil Ladislav, Křepelka Jiří, Jančik Fedir, Chromík Jindřich, Hrubý Milan, Bláha Karel, Novák Pavel, Kakáč Bohumil, Pospíšek Jan, Šturc Antonín, Trojánek Jan

MPK: C07C 69/96

Značky: způsob, přípravy, di-terc.butyldikarbonanu

Text:

...a chlorid organické sulfokyaeliny obecného vzorce I,kde R znamená fenyl nebo tolyl, přidá kvarterní amoniová sůl obecného vzorce II, Ť 1 3 R //R Z/N 4 (II) R R kde R 1 je alkyl s 1 až 4 atomy uhliku, nebo fenyl či benzyl, R 2 je alkyl s 1 až 20 atomy ugliku, nebo fenyl či benzyl, R 3 je alkyl 5 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl, R je alkyl s 1 až 4 atomy uhlíku, nebo fenyl či benzyl a X je anion anorganické, zejména...

Způsob výroby solí mono(1,1-dimethylethyl)esterů kyseliny uhličité

Načítavanie...

Číslo patentu: 253840

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pospíšil Josef, Jančik Fedir, Trojánek Jan, Kakáč Bohumil, Lukáč Juraj, Křepelka Jiří, Borovička Miloš, Šturc Antonín, Hrubý Milan, Michalský Jiří, Novák Pavel, Pospíšek Jan, Ferenc Milan, Bláha Karel, Chromík Jindřich, Míčková Růžena

MPK: C07C 69/96

Značky: mono(1,1-dimethylethyl)esterů, solí, způsob, uhličité, výroby, kyseliny

Text:

...podle vynálezu spočívá v tom, že se na suepenzi terc. butoxidu alkalickeno kovu v inertním rozpouštědle, např. v alifatických nebo aromatických uhlovodicích,5 výhodou toluenu a xylenu, o koncentraci 5 až 20 8 hmot., s výhodou 10 až 20 hmot., působí oxídem uhličitým za tlaků C 02 0,1 až 6 MPa, s výhodou 0,15 až 0,5 MPa a v rozmezi teplot O až 90 °c. .Při způsobu výroby podle vynálezu se využívá terc. butoxidů, výhodně připravených podle...

Způsob výroby alkoxidů alkalických kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252637

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pospíšil Josef, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Trojánek Jan, Michalský Jiří, Hrubý Milan, Novák Pavel, Jančik Fedir, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Lukáč Juraj, Kakáč Bohumil, Borovička Miloš, Ferenc Milan, Pospíšek Jan, Bláha Karel

MPK: C07C 31/30

Značky: výroby, kovů, způsob, alkalických, alkoxidů

Text:

...kontrole procesu podle tlaku vznikajíciho vodíku.Japonské postupy jsou nevýhodné pro nutnou prvotní dispergaci kovu a pro poměrněznačné množství katalysátoru při navrhovaných nízkych teplotách reakce. Nutné pomocnéoperace snižují kapacitu výroby.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se v jediné operací připravují v prakticky kvantitativním výtěžku alkoxidy alkalických kovů reakcí příslušných...

Zařízení k posuvu rozpojené horniny po počvě sloje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240143

Dátum: 15.06.1987

Autori: Zwiebel Pavol, Krejeí Ivan, Šturc Antonín, Oežábek Karel

MPK: E21C 27/42

Značky: počvě, rozpojené, sloje, zařízení, horniny, posuvu

Text:

...jednak se sníží prostoje do-.sud způsobené přehřátím a spálením elmotoru pohonu. škrabákové soupravy.Příkladné provedení zařízení k posuvu horniny po počvě sloje je schematícky znázorněno na výkrese, kde obr. 1 představuje půdorysný pohled na zařízení porubu a obr. 2 částečný řez zařízení.V porubuji se slojí, pod nimíž se nacházítěžní třída 9 se sběrným dopravníkem 10je pomocí kotvicích stojek B zabudována drážka 2, na níž je suvně uloženo...

Způsob přípravy di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247846

Dátum: 15.01.1987

Autori: Trojánek Jan, Michalský Jiří, Křepelka Jiří, Ferenc Milan, Pospíšek Jan, Kakáč Bohumil, Jančik Fedir, Borovička Miloš, Novák Pavel, Chromík Jindřich, Šturc Antonín, Míčková Růžena, Hrubý Milan, Bláha Karel, Lukáč Juraj

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyl-dikarbonanu, přípravy, způsob

Text:

...chloridü kyselin byl použit oxychlorid fosforećný, který však v důsledku stechiometrie reakce dává nízkć výtěžky vzhledem k surovinám /V. F. Pozdněv Ž. Obšč. Chim. 51, 491 /1981/.Vedlejší produkt, ktery při této reakci vzniká, je sice také možno použít při syntéze N-terc. butyloxykarbonylamlnokyselin, ale jeho izolace V čistém stavu je obtížná, izoluje se nestandardní produkt se znaćným množstvím soli.Při postupu podle vynálezu se...

Způsob výroby di-terc.butyl-dikarbonanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247845

Dátum: 15.01.1987

Autori: Jančik Fedir, Míčková Růžena, Trojánek Jan, Michalský Jiří, Borovička Miloš, Ferenc Milan, Novák Pavel, Křepelka Jiří, Chromík Jindřich, Lukáč Juraj, Šturc Antonín, Pospíšek Jan, Hrubý Milan, Kakáč Bohumil, Bláha Karel

MPK: C07C 69/96

Značky: di-terc.butyl-dikarbonanu, výroby, způsob

Text:

...přičemž k přípravě terc. butylátu sodného se s výhodou použije hydrid sodný.Při postupu podle vynálezu se reakcí hydridu sodného /s výhodou disperze v minerálním oleji/ 5 ekvivalentem terc. butylalkoholu v inertním rozpouštědle /vyšší alifatické uhlovodíky, s výhodou toluen/ při teplotě 20 až 110 OC, s výhodou 60 OC. získaná reakční směs se syté oxidem uhličitým za atmosférickeho tlaku při teplotě 0 až 100 OC, s výhodou 60 °C.Po nasycení se...

Způsob výroby 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu prolinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247585

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kasafírek Evžen, Šimek Petr, Šturc Antonín, Moravec Julius, Roubalová Alena

MPK: C07D 207/16

Značky: 4,4´-dimetoxybenzhydrylamidu, způsob, výroby, prolinů

Text:

...4,4- dimetozybenzhydrylamidu prolinu vzorceI ze 4,4-dimetoxybenzhydrylamindu benyloxykarbonyl-prolinu vzorce II hydrogenolýzou vodíkem za přítomnosti katalyzâtoru, např. paladia na uhlí, v prostředí organického rozpouštědla,např. metanolu nebo etanolu, za zvýšené teploty podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom,že se hydrogenolyzuje sloučenina vzorce II v roztoku metanolu nebo etanolu, o koncentraci10 až 60 8 hmot., s výhodou 20 až 40 ...

Způsob výroby 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233155

Dátum: 01.12.1986

Autori: Volf Jiří, Bedrník Václav, Šturc Antonín, Smrž Rudolf, Ryba František

MPK: C07H 5/06

Značky: způsob, výroby, 1-deoxy-1-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitolu

Zhrnutie / Anotácia:

Využití katalyzátoru Raneyova niklu ve výrobě vitaminu B2. Tlakovou hydrogenací se vyrábí meziprodukt syntézy, 1-doxy-l-((3,4-dimetylfenyl)amino)-d-ribitol I: Vynález umožňuje oproti dosud známým výrobním postupům úspory katalyzátoru a snižuje pracnost výroby. Podle vynálezu se užívá v diskontinuálních hydrogenacích opakovaně počáteční vysoká násada katalyzátoru Raneyova niklu. Poměr váhového množství vlhkého kontaktu ku váze ribózy je 1 až 7,...

Způsob výroby D-ribonolaktonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222096

Dátum: 15.07.1985

Autor: Šturc Antonín

Značky: d-ribonolaktonu, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby D-ribonolaktonu dehydratací kyseliny D-ribonové ve vodném roztoku při zvýšené teplotě, vyznačující se tím, že se výchozí roztok kyseliny D-ribonové s obsahem vody 6 až 90 % hmotn., s výhodou 10 až 40 % hmotn., zahřívá na teplotu 60 až 140 °C, s výhodou 80 až 105 °C, popřípadě za současného odpařování vody.