Stupka František

Nožová hlava na opracování konců tyčového materiálu do kuželového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270684

Dátum: 12.07.1990

Autor: Stupka František

MPK: B23B 3/26, B23B 5/38

Značky: nožová, tyčového, hlava, opracování, tvaru, materiálů, konců, kuželového

Text:

...pro ustavení nožové hluvy do středu opracovávané tyče nebo trubky. Podélny přísun obstarává posuvová jednotka gg vybavená narážkovou lištou 32 a zakotvená na podstavci ŽL. Celé uspořádání stroje je dále doplněno svěrákem, zásobníkem materiálu, obkládacím stolom a příslušnými hydraulickými agregáty a elektrorozváděči 5 rozvody, včetně rozvodů chlazení a mazání. Tyto skupiny závislé na dimensi délky a průměru materiálu zpracovávaného na...

Seřizovací mezivložka výměnných vyvrtávacích tyčí plánovacích hlav

Načítavanie...

Číslo patentu: 270032

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kadlec Jiří, Stupka František

MPK: B23B 29/02, B23B 29/034

Značky: vyvrtávacích, výmenných, tyčí, plánovacích, mezivložka, seřizovací

Text:

...proti povolení. vSeřizovací mezivložke 1 výmčnnyoh vyvrtávscích tyčí g plánovacích hlsv 3 je montážním celkem, ktery se po uetsvcní vlastního tčlesa A,provcdeného pomocí horních T äroubů § vsazenych do drážek § kluzáku ll pevná zapolohuje. Přitaženímmäätic gg nasazených společně e podložkami Q no horních i dolních T čroubech Q a 1 dojde k silovámu spojení těleaa 3 s kluzákem 11 plánovací hlavy 3, která se zajistí kolíkem 2, což je pstrná z...

Poloautomatický tvarovací stroj na ohýbání profilového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266841

Dátum: 12.01.1990

Autori: Vraný Miloš, Kadlec Jiří, Hebelka Josef, Stupka František

MPK: B21D 7/04

Značky: stroj, poloautomatický, materiálů, profilového, ohýbání, tvarovací

Text:

...osazeným rotující kladkou lg, která společně s opěrným ramenem É (viz obr. 4) vytváří vnější radius, na ohýbaném tyčovém materiálu ll. K udržení nezvlněného povrchu bočních částí profilu ohýbaného materiálu slouží kalibrické rotační štěrbiny, vytvořené na bocích kopírovacího disku gg. Silové sevření deskové skladby celé tvarovací hlavy 5 provádí přitahovací válec gl s krátkým zdvihem pístní tyče gg, osazenéve spodní části perem 31 vsazeným...

Sposob urýchlenia sedimentácie kaustifikačného kalu v bielom lúhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258212

Dátum: 15.07.1988

Autori: Benko Miroslav, Stupka František, Kmeť Ľudovít

MPK: D21C 1/04

Značky: lúhu, kaustifikačného, spôsob, bielom, sedimentácie, urýchlenia

Text:

...sedimentovaných kalov pri ich dalšom spracovaní, ale hlavne nedochádza k upchávaniu sít vápenným kalom na pracích filtroch nebielenej buničiny, čo priamo zvyšuje účinnosť vyprania sodných zložiekz buničiny a zvýšený výkon pracích filtrov.znížením obsahu uhličitanu vápenatého v bielom lúhu sa podstatne zabraňuje inkrustácii vnútorných stien trubiek V odparovacích členoch na čierny lúh, ako aj inkrustácii trubiek cirkulačného luhového...

Kombinovaná nástrojová tyč pro vyvrtávání a čelní soustružení

Načítavanie...

Číslo patentu: 238967

Dátum: 01.07.1987

Autori: Gillern Augustin, Kadlec Jiří, Stupka František

MPK: B23B 29/02

Značky: nástrojová, soustružení, kombinovaná, vyvrtávání, čelní

Zhrnutie / Anotácia:

Kombinovaná nástrojová tyč je určena k vyvrtávání a čelnímu soustružení mnohostenných obrobků, například odlitků motorových skříní. Podstata kombinované nástrojové tyče spočívá v tom, že dutinou vytvořenou uprostřed válcovitého tvaru tělesa nástrojové tyče prochází čtvercový ovládací hřeben se šikmým ozubením, kde jednotlivá ozubení jsou v radiálních rovinách ovládacího hřebenu vzájemně úhlově pootočena a zabírají s vloženými hřebeny, určenými...

Talířový pluh

Načítavanie...

Číslo patentu: 239451

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houda Rudolf, Pittner, Kováo Josef, Stupka František

MPK: A01B 17/00

Značky: talířový

Text:

...svého pohybu ještě před oddělení od pddy rozdrobena a nebyla by zaklopena. Protože je pro orební talíř ponechána pŕedradličkou pouze část skývy u obvodu talíře, je tak zabráněno příliäným rozdílům obvodov rychlosti talíŕe, které by jinak na neoddělenou skývu působily a tato je plynule oddělováns, unáäena diskom a seklápěne do brázdy. vNa pripojených výkresoch je schematicky znázorněn príklad provedení talířového pluhu podle vynálezu....

Zařízení na opracování kuželových otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222455

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kadlec Jiří, Stupka František

Značky: otvorů, zařízení, kuželových, opracování

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zařízení na opracování kuželových otvorů, sestávající ze speciální nožové hlavy a dutého pracovního vřetena, jímž prochází axiálně posuvná ovládací tyč, vyznačující se tím, že ovládací tyč, posuvně uložená ve vodicím pouzdru, pevně uloženém ve vodorovné ose pracovního vřetena, je na svém vystupujícím konci z vřeteníku provedena jako ozubený hřeben, zabírající do ozubeného pastorku uloženého otočně v hlavním tělese...