Štroch Petr

Hasiaca hubica

Načítavanie...

Číslo patentu: U 997

Dátum: 08.11.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: A62C 31/02

Značky: hubica, hasiaca

Text:

...hasiaceho média pri hasení požiaru V chránenom objekte podľa tohoto technického riešenia je tvorená rúrkou 1, ktorá je vybavená prírubou. Rúrka 1 je spojená s vodiacou rúrkou à. Vo vodiacej rúrke Q je posuvne uložená dýza g. Medzi dýzou g a vodiacou rúrkou Q je inštalované prvé tesnenie i a druhé tesnenie 5. Dýza g je vlastnou aplikačnou častou hasiacej hubice, pomocou ktorej je rozvirované hasiace médium cez jednotlivé otvory,...

Protiexplozívny perový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: U 947

Dátum: 14.09.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: F16K 17/04

Značky: protiexplozívny, pérový, ventil

Text:

...výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde obrázok 1 znázorňuje perový ventil s vnútornýmuložením pružin a obrázok 2 znázorňuje perový ventil sProtiexplozívny perový ventil podľa tohoto technickéhoriešenia sa skladá z rámu 6 perového ventilu a poistnéhodisku g. Medzi rámom Q a poistným diskom 2 je inštalované tesnenie. K rámu Q je upevnený vodiaci diel Q. Cez tento diel prechádza vodiaca tyč 1, ktorá je pevne...

Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 891

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: G08C 19/00, G08B 1/08

Značky: systém, signalizácie, iskrovo, bezpečným, obvodom

Text:

...signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia je tvorený základnou elektronickou napájacou, kontrolnou a signalizačnou jednotkou Z, ku ktorej je pripojený výstup § na signalizáciu či už optickou, akustickou pripadne blokovacou činnosťou zariadenia. Ďalej je k elektronickej napájacej a signalizačnej jednotke 1 pripojené napájanie Q, ktoré je závislé od podmienok prevádzky, t zn. napr. 220 V alebo 24 V....

Ochranný systém s akčnými prvkami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 871

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: A62C 37/00, A62C 35/00

Značky: akčnými, systém, ochranný, prvkami

Text:

...8 je spojený elektrovedením 7 so signalizaćnoua vyhodnocovacou ústredňou Q. Signalizačná a vyhodnocovacia ústredňa 6 je napájaná zdrojom Lg napájania. K signalizačneja vyhodnocovacej ústredni Q je pripojený záložný zdroj 2,ktorý môže byť v pripade, ak zdrojom hasiaceho média Q je hasiaca látka - voda, dieselagregát na pohon čerpadlá. K signalizaćnej a vyhodnocovacej ústredni Q je pripojený ovládací prvok Q, pripojený na jednej strane...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 870

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: E21F 5/00, E21F 11/00, A62C 35/00...

Značky: posúvač, rýchlouzatvárací

Text:

...Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvaća. Posúvaće slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na ochranu výrobných procesov a zariadení s kritickým prostredím výbušne nebezpečných prachov. K inicíacii ochrannej činnosti rýchlouzatvárajúceho posúvaća je potrebný signál detektora explózie spracovaný a vydaný riadiacou centrálou, ktorý...

Rýchlouzatvárací posúvač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 869

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: A62C 35/00, E21F 11/00, E21F 5/00...

Značky: rýchlouzatvárací, posúvač

Text:

...ms.Rýchlouzatvárajúci posúvač pracuje vždy V spojeni s vyhodnocovacim systémom. t.zn. detekčným prvkom. ktorý vyhodnocuje vznik explózie a so spracujúcou jednotkou. ktorá prevedie vstupný impulz, napr. tlak. žiarenie. na impulz elektrický. Tento elektrický impulz uvedie do činnosti ovládací prvok, ktorý spôsobi uzatvorenie posúvača. Posúvače slúžia na úplné uzatvorenie potrubných systémov v pripade vzniku explózie a sú preto vhodné na...

Poistný prvok s eliminátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 856

Dátum: 07.06.1995

Autori: Štroch Petr, Štroch Libor

MPK: F16K 47/14, F16K 7/17

Značky: poistný, prvok, eliminátorom

Text:

...poistného prvku silou pod statne nižšou ako je kriticka však dôjde k únave materialupoistného prvku a k jeho porušeniu pri výrazne nižšej zaťa žovacej sile. Zároveň podstatne klesá životnost poistnéhoprvku, vystaveného priamemu cyklickému namáhaniu.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje predloženéje tvorené poistným prvkom, upevneným v eliminátore a vybavenýmtechnické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, žepodstatne nižšie ako kritická...

Protiexplozívne poistné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 818

Dátum: 10.05.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

MPK: F42D 5/055, B02C 11/06, F42D 5/045...

Značky: poistné, zariadenie, protiexplozívne

Text:

...štvorcových prierezooh.Technicke riešenie bude lepšie vysvetlene na výkresoch,kde ohr.1 znázorňuje poistné zariadenie s poistnými elementamipo obvode memhrany a obr. 2 znázorňuje poistné zariadenie spoistnou memhránou s upevneným poistným elementom V stredeProtiexplozívna poistné zariadenie podľa tohoto technického riesznia je tvorené telesom- A poistky, ktoré je vybavené tesnenim Ř. K telesu A poistky je prípevnená poistnámembrána 1....