Strnad Pavel

Kmen pro výrobu bezolovnatého zakaleného karneolového skla se stabilním zabarvením

Načítavanie...

Číslo patentu: 260101

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dolenský Josef, Strnad Pavel, Kobr Rudolf

MPK: C03C 3/11

Značky: výrobu, zakaleného, stabilním, bezolovnatého, zabarvením, karneolového

Text:

...Fr 203, oxidu ceričitého C 902.Kmon pro výrobu bezolovnatého zakalenćho karneolovćho skla se stabilním zabarvením podle vynálezu má při tepelném zpracovánínatého PbO a dovoluje provádět tavení na pánvových tavicích agregátech nebo na denních vanových pecích. V důsledku vysoké těkavostí selenu Se dochází V průběhu tavení k jeho značnému úbytku a jeho hmotnostní koncentrace V získaném skle je podstatné nižší než ve výchozím kmeni.Vyloučením...

Programovatelný generátor kombinací logického signálu s nastavitelnými parametry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263607

Dátum: 11.04.1989

Autori: Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Molliner René, Uhlíř Karel

MPK: H03K 3/02

Značky: programovatelný, parametry, signálu, kombinací, generátor, logického, nastavitelnými

Text:

...připojen k prvému vstupu bloku łł stopu, jehož druhý vstup je napojen na výstup lg bloku 5 externího zastavení a jeho třetí vstup je pripojen k prvému výstupu lglgbloku łg časovacích signálu, jehož druhý výstup lg je napojen na prvý vstup bloku lg konce kroku a jeho třetí Výstup lg je napojen na druhý vstup bloku głlčítaěe adresy, jehož prvý vstup je připojen k prvému výstupu łgl bloku lg spuätění a zastavení, jehož vstup je zapojen do...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kolliner René, Uhlíř Karel, Mattausch Pavel, Pokorný Zdeněk, Strnad Pavel, Kubát Richard

MPK: G01R 31/26, G01R 31/00, G01R 31/28...

Značky: logických, spoje, desce, odporu, plošného, obvodů, osazené, zařízení, testování

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Zapojení základního modulu pro stimulaci a vyhodnocení logických stavů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257977

Dátum: 15.07.1988

Autori: Uhlíř Karel, Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Kolliner René

MPK: G01R 31/28

Značky: modulu, logických, základního, stavu, stimulaci, vyhodnocení, zapojení

Text:

...bloku lg základního měřicího modulu je taktéž spojen s hradlem § 99 bloku lg základního měřicího modulu. Výstup hradla ggg bloku lg základního měřicího modulu je spojen s blokem l řídicích obvodů.Kaskádní zapojení podle obr. 2 je složeno 2 bloku l řidících obvodů, bloku l taktovacíchsignálů, bloku l reference a z bloku lg, gg až gg základních měřicích modulů. Blok lřídicích obvodů je sběrnicovými výstupy spojen s blokem l taktovacích...

Zapojení třístavového výkonového budiče úrovní

Načítavanie...

Číslo patentu: 257973

Dátum: 15.07.1988

Autori: Strnad Pavel, Mattausch Pavel, Kolliner René, Uhlíř Karel

MPK: G01R 31/28

Značky: výkonového, úrovní, budiče, třístavového, zapojení

Text:

...výstup łgł bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru je zapojen do třetího vstupu bloku lg přepínače funkce, jehož druhý výstup lg je připojen k druhému vstupu bloku lg zpětnovazebního zesilovače/komparátoru, jehož prvý vstup je napojen na výstup lll bloku ll přepínače kanálů, jehož prvý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnicového výstupu lgł bloku lg úrovně signálu a jeho druhý sběrnicový vstup je zapojen do sběrnioového výstupu lg...

Zařízení pro testování číslicových obvodů bez demontáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Uhlíř Karel, Mattausch Pavel, Pokorný Zdeněk, Kubát Richard, Kolliner René, Strnad Pavel

MPK: G01R 31/00, G06F 11/00

Značky: demontáže, číslicových, zařízení, obvodů, testování

Text:

...objektu s blokem lg měřeného objektu.K bloku gg řídícího počítače je konečně připojen blok ll periferních zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Do bloku lg se prostřednictvím bloku ll periferních zařízení zavedou informace a programy potřebné pro zkoušení bloku lg měřeného objektu. Do bloku 13 meřeného objektu se dále zapojí měřicí sonda. Napájecí napětí bloku lg měřeněho objektu je řízeno blokem lg řídícího...

Způsob fixace tvaru drobných skleněných výrobků a/nebo polotovarů při jejich teplotní expozici

Načítavanie...

Číslo patentu: 255930

Dátum: 15.03.1988

Autori: Přibík Radko, Strnad Pavel, Daníček Jan

MPK: C03B 29/00

Značky: fixace, sklenených, teplotní, způsob, jejich, polotovarů, výrobků, tvaru, expozici, drobných

Text:

...se vytvo~říýnapř. ponořením tělisek do zvolené látky, pohybom těĺísek v látce, nabolováním nebo nástřikem látky na těliska a poâobně. odstranění vrstvy fixační hmoty s povrchu tělísek po prevedené teplotní expozici se doàáňne buä chemickou cesiou např. jejím rozpuštěním, nebo mechanickou cestou, např. ňmíláním. Přitom siêo zpravidla dojde k.jiatéàměně jakosti povrchu skleněných tčlísek. zůstane však V podstatě beze změny zachován...

Zapojení pro přesné vytváření měřicích značek na obrazovce

Načítavanie...

Číslo patentu: 243809

Dátum: 15.06.1987

Autor: Strnad Pavel

MPK: H01J 37/00

Značky: vytváření, zapojení, přesné, obrazovce, měřicích, značek

Text:

...rátoru a, 121, jejichž výstupy -jsou spojený přes první a druhý monostabilní klopný obvoçľłł,4 g 5 prvním a druhým vzorkovacím obvodem a. 53 a současně s třetím s čtvrtým nonostabilním klopným obvodem g, g, jejichž výstupy jsou spojeny přes součtový obvod s monitorem 8.Výstupy prvního a druhého monostabilního klopného obvodu Li g mohou být spojeny l prvním a druhým vstupom aoučtověho obvodu l. jehož výstup je pak spojen přes pátý mono...

Lis k vysokofrekvenčnímu sváření výrobků z termoplastických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245284

Dátum: 15.06.1987

Autori: Pavlanský Rudolf, Poibík Radko, Šíma Josef, Strnad Pavel

MPK: B29C 65/04

Značky: termoplastických, výrobků, sváření, vysokofrekvenčnímu, materiálů

Text:

...nnnm,ännpp Ann nonnona ona Buconoü qacromu, anpannpynmae ycmponcwno c Mexannsmom ero nepememenna, ycwpoücrno mna anmomamnqecxoñ noncrpoñnn Bnconoqacwownoro reneparopa n cxemy ynpannenun paóomoü npeoca, cornacno nsoóperennn,cnadmen wanna óąonom anwouawnuecxoro Buóopa HeoóxonnMoü Bennqnnn npocnewa Memny cnapoqnumn uanmamm. sanpennennum 3 Bepxneü qacwn uenmpananoü Konoanu oómmm saaemnennnm xonwaxrom n pacuonomennumn na rpaaepce...

Zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu media u snímačů děrné pásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Strnad Pavel, Hampl Miroslav

MPK: G06K 7/016

Značky: děrné, registru, snímačů, pohybu, media, pamětí, pásky, ovládání, vyrovnávací, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočívá v tom, že signál start je přiveden na nulovaní vstup klopného obvodu typu RS a současně je přiveden na hodinový vstup prvního klopného obvodu typu D. Použití takto řešeného zapojení pro ovládání dvou registrů vyrovnávací paměti a k ovládání pohybu paměti media umožňuje vzájemně prodloužit vlastní brzdnou dráhu snímače a tím podstatně snížit mechanické nároky na medium a tak zvýšit spolehlivost čtení. Zároveň je zde...