Strnad Miroslav

Substituované 6-(alkylbenzylamino)purínové deriváty na použitie ako antagonistov cytokínových receptorov a prípravky obsahujúce tieto deriváty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17168

Dátum: 03.10.2008

Autori: Schmulling Thomas, Popa Igor, Doležal Karel, Strnad Miroslav, Werner Tomas, Voller Jiri, Spichal Lukas

MPK: A61K 31/52, A01N 43/00, C07D 473/34...

Značky: substituované, obsahujúce, přípravky, 6-(alkylbenzylamino)purínové, použitie, receptorov, cytokínových, antagonistov, tieto, deriváty

Text:

...kináz (CDK). Preukázali sme inhibíciu CDK anticytokínmi u rastlín a ludí a zistili sme väzbu ANCYT 1 na ATPväzobné miesto ľudskej CDK 2 (SpichaI et al. J. Biol. Chem. 282214356-63, 2007).0005 Percepcia cytokinov sa v nedávnej dobe ukázala byť nevyhnutým krokom v regulácii mnohých aspektov rastu a vývoja rastlín. Štúdium rastlinných mutantov s cytokínovými receptormi so stratou funkcie a komplexná analýza všetkých...

6-(4-hydroxybenzylamino)purín a jeho použitie v kozmetike

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15858

Dátum: 01.08.2002

Autori: Holub Jan, Werbrouck Stefaan, Strnad Miroslav, Lenobel René, Zatloukal Marek, Popa Igor, Doležal Karel

MPK: A61K 8/00, C07D 473/00, A61Q 19/08...

Značky: 6-(4-hydroxybenzylamino)purín, použitie, kozmetike

Text:

...tiež zahŕňa heterocyklické zlúčeniny na báze Nó-substituovaného adenínu všeobecného vzorca l na použitie ako kozmetické prípravky na inhibíciu stamutia a senescencie cicavčích epiderrnálnych buniek, ako sú keratinocyty alebo fibroblasty. 0014 Vhodné spôsoby podávania sú orálne, topické (vrátane kožného, očněho, bukálneho a sublingválneho) a parenterálne (zahŕňajúce podávanie subkutánne, intramuskulárne,intravitreálne, intravenózne,...

2 alfa, 3 alfa-Dihydroxy-17 beta-(3′-methyl)-butyryloxy-7-oxa-B-homo-5 alfa-androstan-6 on

Načítavanie...

Číslo patentu: 270776

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kohout Ladislav, Strnad Miroslav

MPK: C07D 313/10, C07J 63/00

Značky: beta-(3'-methyl)-butyryloxy-7-oxa-b-homo-5, alfa-dihydroxy-17, alfa-androstan-6, alfa

Text:

...Ze získaných dat je zřejmě, že sloučanína vzorce I, přes mnohem jednodušši strukturu ve srovnání s epibrassinolidem, vykazuje značnou brassinolídni účinnost. Pri apllkovaném množství 10 7 molu dochází dokonce k typicky brassinolidnímu efektu - k rozštěpení druhého internodu testované rostliny.Dále uvedená příklady mají za účel podrobnějí iłustrovat tento vynález, nejsou však zamýšleny jako omezení rozsahu tohoto vynálezu.Přĺklad 1...

Amorfný kovový magnetický materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245165

Dátum: 15.10.1987

Autori: Strnad Miroslav, Jakeš Dušan

MPK: C23D 5/00

Značky: kovový, magnetický, amorfný, materiál

Text:

...na strane rotujúceho kovového kotúče a porovnaní s povrchom vytvorenom na strane odvrátenej od rotujúceho kovového kotúča tej istej amcrfnej pásky, alebo čím sa vhodnejšie upravia podmienky interakcie elektromagnetického poľa s kovovým feromagnetickým vzhľadom na potenciálovú bariéru nachádzajúcu sa na povrchu kovového feromagnetika.Limitujúci krok sa realizuje ako heterogénna katalýza prebiehajúca vo veľmi tenkých povrchových vrstvách...

2 alfa, 3 alfa, 17 beta-trihydroxy-5 alfa-androstran-6-on a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252605

Dátum: 17.09.1987

Autori: Strnad Miroslav, Velgová Helena, Kohout Ladislav

MPK: C07J 1/00

Značky: způsob, beta-trihydroxy-5, alfa, alfa-androstran-6-on, přípravy

Text:

...Vody, produkt se extrahuje dichlormethanem, organické fáze se promyje vodou, hydrogenuhličitanem draselným,vodou a vysuší. Získá se tak směs, která obsahuje tři produkty výchozí sločueninu, lipofilnějši produkt a polárnějši produkt. Tato směs se rozděli chromatografií na sloupci silikagelu (300 g, eluce směsi benzenu s etherem v poměru 73).Zpracováním frakcí s lipofilním produktem se ziská 1,0 g 2,3,17-triacetátu...

Vyhřívaná sonda na měření obsahu kyslíku v plynných atmosférách

Načítavanie...

Číslo patentu: 219495

Dátum: 15.08.1985

Autori: Strnad Miroslav, Antonín Vladimír, Koller Aleš, Záleský Jan, Paul Karel

Značky: obsahu, atmosférách, kyslíku, plynných, měření, sonda, vyhřívaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhřívaná sonda, je určena na měření obsahu kyslíku v plynných atmosférách. Pracuje na principu vyhřívaného koncentračního článku s pevným elektrolytem. Uvnitř tělesa sondy je umístěn tepelný zdroj spolu s teplotním čidlem. Teplota pevného elektrolytu je udržována na konstantní výši.

Iontový teploměr

Načítavanie...

Číslo patentu: 213767

Dátum: 01.05.1984

Autori: Strnad Miroslav, Jakeš Dušan, Rosenkranz Jindřich, Kott Josef

Značky: teploměr, iontový

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu umožňuje dlouhodobě správné určování teplotních bodů na základě využití strmé změny imaginární složky vodivosti při fázové přeměně iontových sloučenin. Zařízení má zvýšenou stabilitu v radiálním poli díky odstranění průchodů kontaktů materiálem kontejneru, které vždy byly zdrojem poruch u dřívějších konstrukcí.