Stříbrný Zdeněk

Viacúčelový lineárny zavlažovač

Načítavanie...

Číslo patentu: U 396

Dátum: 06.04.1994

Autori: Oslík Vladimír, Poledna František, Stříbrný Zdeněk, Hubáček Václav, Janeček Jiří

MPK: A01G 25/00

Značky: viacúčelový, lineárny, zavlažovač

Text:

...o šírke odpovedajúcej šírke záberu agroagregátu a to bez škodlivého tlaku na pôdu, čo umožňuje s výhodou uskutočňovať určité agrotechnické operácie efektívnejšie pri nižšej spotrebe ener~gie i pri optimálnom stave prevlhčenia pôdy bez nebezpečia jejutlačenia a následnej postupnej degradácie jej úrodnosti.Automatické uskutočňovanie nastavených pracovných operácií strojom šetrí čas obsluhe a pri práci v noci zabezpečuje ekonomicky priaznivé...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269612

Dátum: 11.04.1990

Autori: Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel

MPK: D05B 69/36

Značky: textilního, zapojení, ochranu, stroje, pohonů

Text:

...obr. 7 časový průbeh impulsů snímače otáček při přetížení krouticím momentem, obr. 8 časový průběh vstupního napětí komparátoru logických úrovní při přetížení krouticím momentom a obr. 9 časový průběh výstupního signálu komparátoru logických úrovní s vyznačeným vypnutím vypínače pohonu při prekročení maxímálního kroutícího momentu v čase tl.Pohon l textilního stroje Z, např. šicího stroje, obsahuje elektronickou řídící část ll spojenou...

Zařízení pro zastavování textilního stroje, zejména šicího stroje ve zvolené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264655

Dátum: 14.08.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Buček Pavel, Hán Pavel

MPK: D05B 69/22

Značky: poloze, šicího, stroje, zastavování, zejména, zařízení, zvolené, textilního

Text:

...Tranzistorový můstkový spínač 35 tvořený dvojicemi spínacích tranzistorů připojuje každou ze tří svorek 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 ke kladné nebo záporné sběrnicí. Zapínání jednotlivých spínacíclí tranzistorů je ovládáno řidicím mikropočítačem 41 prostřednictvím jednotlivých výstupů budícího stupně 42 tak, aby na výstupních svorkách tranzistorového můstkového spínače 35 a tím i na svorkách 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 bylo...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262036

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janeček Jiří, Štěpánek Miloš, Stříbrný Zdeněk, Hán Pavel, Buček Pavel

MPK: D05B 69/22

Značky: textilního, pohonů, zapojení, ochranu, stroje

Text:

...2. Výs tup nulovacího obvodu g je spojen s nulovecím vstupem Žl řídícího~mikropočítače 2. Druhý výstup nulovacího obvodu 3 je spojen se vstupem spínacího stabilizátoru gg, kterému je předřazen usměrňovač gł zdroje 8 napájení budičů. Stabilizátor ggzdrojeg napájení logických ohvodů je spojen s řídícím mikropočítačem 3. Výstup řídícího mikropočítače 2 je spojen se vstu Pem budičů 1, které jsou jednak připojeny ke spínacímu stabi 282 038...

Proudová ochrana pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261990

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Janeček Jiří, Hán Pavel, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/12

Značky: pohonů, ochrana, textilního, proudová, stroje

Text:

...proudové ochrany pohonu textilního stroje, obr. 2.průběh snímané velikosti elektrického prou-du snímačem proudu, vnaipř. při impulsním provozu, obr. 3 prüběh elektrického napětí vyhodnoceného integrátoerem, obr. 4 průběh elektrického napětí vyhodnoceného komparátorem, obr. 5 průběh e-lektríckého proudu rjíštěného obvodu.Pohon textilního stroje B, zejména šícíhcstroje, je tvořeíí hnjacímteiektromotorem 7,v dąnem případě svýhocl»ou tříçťázovým...

Elektronický spínací komutátor pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260693

Dátum: 12.01.1989

Autori: Buček Pavel, Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Hán Pavel, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/10

Značky: stroje, elektronický, textilního, komutátor, pohonů, spínací

Text:

...ł je přípojen sběrnicemi 5, g, Q komutační obvod Z. Tento komutační obvod Z je tvořen v daném případě třemi dvojicemi sériové zapojených diod Zł až zá. zvnftłňjąłłnyíídiądg Zł, 73,.zâ jsou katodami spojený s kolektorovým vstupem spínače 3 komutátoru. Další diody Zg, Z 5. zg jsou svými anodami spojený semítorovým vstupem spínače g komutátoru,Komutační obvod 1 je sběrnicemi Q. Q, Q dále spojen s výstupem spínače 3 komutátoru, který je tvořen...

Pohon textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257623

Dátum: 16.05.1988

Autori: Štěpánek Miloslav, Hán Pavel, Janeček Jiří, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/22

Značky: textilního, stroje, pohon

Text:

...svorkám Ě,§, je připojen filtrační kondenzátor 101.Výstupní svorka g tvoří spoločný pól usměrñovače lg a dalších jednotlivých dílü zdroje ł napětí.Na výstupní svorku g tvořící kladný pól usměrňovače lg je napojen kolektor spínacího tranzistoru 110, který je součástí tranzistorového spínacího regulátoru ll napětí. Báze spínacího tranzistoru 110 je spojene 5 výstupem budícího stupně 33 řídící jednotky 5.Dále je emitor spínacího tranzistoru...

Snímač polohy ovládacího ústrojí hnací jednotky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255171

Dátum: 15.02.1988

Autori: Buček Pavel, Štěpánek Miloslav, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/24

Značky: stroje, jednotky, snímač, ovládacího, polohy, hnací, ústrojí, textilního

Text:

...polohy, znázorněného na přiloženém výkrese, kde značí obr. 1 uspořádání snímače polohy ovládacího ústrojí a hnací jednotky, obr. 2 vlastní provedení snímače polohy s clonkou a obr. 3 detail nosného hřídele clonky snímače polohy.Na obr. 1 je znázorněn snímač polohy s ovládacím ústrojím hnaoí jednotky textilního,např. šicího stroje. ovládací ústrojí je tvořeno nožním spouštěčem ł, který je připevněn na spojovací hřídel 3, otočné uloženou ve...