Strejček Jaroslav

Rekuperačné zariadenie na následné využitie odpadového tepla vznikajúceho pri prevádzke turboagregátu so spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5657

Dátum: 04.03.2011

Autori: Toth Alexandr, Poslušný Gustav, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Doležal Lubomír, Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Procházka Miloš

MPK: F28F 1/00, F02C 7/00

Značky: využitie, vznikajúceho, prevádzke, tepla, turboagregátu, turbínou, rekuperačné, zariadenie, odpadového, následné, spaľovacou

Text:

...na napojenie na výfukový trakt turboagregátu.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla uložený (v závislosti na miestnych podmienkach a dispozícií stávajúceho zariadenia) na nosnej konštrukcii výmenníkov. Na rúrkový výmennik nadväzujúci spalinový a vzduchový potrubný systém je usporiadaný vnútri haly s minimálnym počtom ohybov a tepelnej dilatácie tohto systému sú kompenzované vlnovcovýrni kompenzátorrni.V inom výhodnom uskutočnení...

Ložisko rotora spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3026

Dátum: 06.11.2001

Autori: Janištin Václav, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Procházka Miloš

MPK: F01D 25/16, F01D 25/26

Značky: rotora, ložisko, turbiny, spaľovacej

Text:

...turbíny, ktorý by ipo zvýšení teploty umožnil súčasnú dilatáciu tak úložných turbín, tak aj ložiska, a aby sa tým zamedzilo poškodeniu britových upchávok.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery ložiska rotora spaľovacej turbíny podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že ložiskový stojan jeuchytený na spodnej ploche nosičov uložených v deliacej rovine skrine turbíny.Prehľad obrázkov na ýkreseTechnické...

Ovládacie zariadenie na dávkovanie paliva pri spaľovacej turbíne

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2992

Dátum: 08.10.2001

Autori: Ecler František, Sláma Jiří, Procházka Miloš, Veselý Stanislav, Strejček Jaroslav, Chronek Oldřich

MPK: F02C 9/28, F02C 7/232

Značky: dávkovanie, zariadenie, paliva, turbíne, ovládacie, spaľovacej

Text:

...krokovo prestaviteľný elektromotor, ktorý je napojený na palivový regulačný ventil. Toto usporiadanie umožní riadiť všetkyprevádzkovéy režimy sústroja tak, že prietok paliva do spaľovacej komory je regulovaný za všetkých režimov plynulo a teplota pre turbínou nekolíše viac nežPrehľad obrázkov na yýkreseTechnické riešenie je ďalej opísanć pomocou výkresu, na ktorom obr. l predstavuje schému ovládacieho zariadenia podľa stavu techniky a obr. 2...

Spaľovacia turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2990

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Sláma Jiří, Ecler František, Veselý Stanislav, Chronek Oldřich, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/268

Značky: turbina, spaľovacia

Text:

...systém je teda predstavovaný dvomi samostatnými zariadeniami, ktoré majú v priebehu najazdenia každý svoju presne určenú úlohu, ktorú plnia v danom poradí. Sú súčasťou jedného (predného) ložiskového stojanu. Každé je vybavené svojim elektromotorom, svojim zasúvacím avysúvacím zariadením na pripojenie krotoru turbiny a svojim ovládaním.Cieľom technického riešenia je predstaviť štanovacie zariadenie, ktoré by boloschopné plynule prechádzať aj...

Zariadenie na prerozdeľovanie tepelného spádu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2989

Dátum: 08.10.2001

Autori: Veselý Stanislav, Sláma Jiří, Klusáček Jiří, Toth Alexander, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš

MPK: F01D 5/12

Značky: zariadenie, prerozdeľovanie, tepelného, spádu

Text:

...úkreseTechnické riešenie bude ďalej opisané pomocou výkresu, na ktorom obrázokpredstavuje schematický pohľad na uloženie lopatiek na rotor spaľovacej turbíny.Na obrázku je znázomená dvojica lopatiek l zlopatkovania rotora. Lopatka l pozostáva znábehovej hrany g pri päte aodtokovej hrany ą pri špici, ktore sú spojené myslenou, ale na obrázku naznačenou spojnicou. Pri overovaní sa zistilo, že požadovaných výkonov možno dosiahnut vtedy, ak sú...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2988

Dátum: 08.10.2001

Autori: Strejček Jaroslav, Klusáček Jiří, Sláma Jiří, Toth Alexander, Veselý Stanislav, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/10

Značky: regeneráciu, spalovacích, zariadenie, turbinách, tepla

Text:

...strane spalín sa nezvýši nadPrehľad obrázkov na úkresoch Technické riešenie bude ďalej opísané pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému spaľovacej turbíny s umiestnením zariadenia podľa technického riešeniaa obr. 2 znázorňuje detail funkčnej časti zariadenia.Na obr. 1 je znázomená schému spaľovacej turbíny l, konkrétne spaľovacej turbíny typu GT 750-6 s plynovým kompresorom. Zo schémy je zrejmé, že sa využíva teplo obsiahnuté vo...

Rotor spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2987

Dátum: 08.10.2001

Autori: Procházka Miloš, Sláma Jiří, Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav, Janištin Václav, Veselý Stanislav

MPK: F16B 4/00, F01D 5/00

Značky: rotor, turbiny, spaľovacej

Text:

...rotora 5 200 min. Prevádzka pri otáčkach 5 500 min by znamenala zníženie prevádzkovej bezpečnosti pomer uvoľňovacích otáčok k prevádzkovým by poklesol na hodnotu 1,1, čo je nevyhovujúce.Cieľom technického riešenia je teda predstavit vysokotlakový rotor spaľovacejturbíny, ktorý by umožnil zvýšiť jeho otáčky.-2 Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje do značnej miery rotor podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že rotor...

Vnútorný chladiaci systém spaľovacej turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2986

Dátum: 08.10.2001

Autori: Sláma Jiří, Janištin Václav, Klusáček Jiří, Veselý Stanislav, Procházka Miloš, Strejček Jaroslav

MPK: F01D 25/14, F02C 7/18

Značky: chladiaci, systém, spaľovacej, vnútorný, turbiny

Text:

...chladiaci účinok privádzaného chladiacehovzduchu aj pri jehovyššej teplote.Prehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. l predstavuje schému chladiaceho systému spaľovacej turbíny podľa stavu techniky aobr. 2 predstavujechladiaci systém podľa technického riešenia.Na obr. 1 je znázomený schematický rez spaľovacou turbinou s chladiacim systémom podľa stavu techniky. Sú tu vyznačené...

Zariadenie na regeneráciu tepla pri spaľovacích turbínach s vodorovným výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2669

Dátum: 09.10.2000

Autori: Veselý Stanislav, Sláma Jiří, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš

MPK: F02C 7/08

Značky: spalovacích, tepla, vodorovným, zariadenie, výmenníkom, regeneráciu, turbinách

Text:

...vyznačuje odolnosťou proti stratetesnosti vplyvom vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri opakovaných štartoch .turbíny a dlhou životnosťou. Zároveň je možné zachovat doterajšie dispozičnéPrehľad obrázkov na gkresoch Technické riešenie bude ďalej priblížené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1predstavuje schematický pohľad na zariadenie podľa technického riešenia pripohľade zhora a obr. 2 znázorňuje rovnaké zariadenie pri pohľadu zboku.Na...

Zariadenie na regeneráciu tepla vznikajúceho pri prevádzke spaľovacej turbíny GT 750-6

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2573

Dátum: 11.07.2000

Autori: Veselý Stanislav, Klusáček Jiří, Strejček Jaroslav, Procházka Miloš, Sláma Jiří, Doležal Lubomír, Toth Alexander, Poslušný Gustav

MPK: F02C 7/10, F02C 7/08

Značky: prevádzke, turbiny, spaľovacej, 750-6, vznikajúceho, zariadenie, regeneráciu, tepla

Text:

...vnútornej tepelnej dilatácie výmenníka pri štartoch turbiny adlhou životnosťou. Zároveň možno zachovat dispozičné usporiadanie aparátov, ktoré pri zachovaní umiestnenia súčasného sacieho traktu a olejových chladičov umožňuje napojenie na potrubný systém vnútri haly s minimálnym počtom ohybov.Vo výhodnom uskutočnení je rúrkový výmenník tepla postavený na valcovom predĺžení p|ášta výmenníka a naňho nadväzujúci potrubný systém je...

Zařízení pro střídavou kompresi bérce

Načítavanie...

Číslo patentu: 250988

Dátum: 14.05.1987

Autori: Beneš Pavel, Strejček Jaroslav, Slavík Vlastimil

MPK: A61H 7/00, A61H 23/02, A61H 9/00...

Značky: střídavou, bérce, zařízení, kompresi

Text:

...lýtkové pumpy u ležících pacientú přirozeně a fyzioloqicky.vynález je blíže objasněn na výkresech, kde obr. 1 zobrazuje celkovou sestavu zařízení pro střídavou kompresi bérce. Obr. 2 a 3 zobrazují různá zapojení vlastního generátoru kmitú.Z obr. 1 je zřejmá celková sestava zařízení, kde nezávislý zdroj tlakového vzduchu l dodává stlačený vzduch přes redukční ventil 5 filtrem 3 a pohyblivou přívodní hadici 3 do generátoru masážních kmitů...