Stránský Milan

Zařízení pro znovuzapředení příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 268325

Dátum: 14.03.1990

Autori: Horníček František, Stránský Milan, Němec Jiří, Halamka Petr

MPK: D01H 15/02, D01H 1/12

Značky: znovuzapředení, příze, zařízení

Text:

...ukončen - přĺze nasáta do sprádací jednotky.Bezvretenový dopřádecí stroj je v příkladu provedení vybaven sprádacími jednotkami ł, tyčí spodního rozvádění 3, odtahovými válci 2, ořítlačnými válečky A a navíjecím válcem Ž, profilem Q a rameny 1, v nichž je uložena cívka Q 5 navíjenou prízí 2. Dbslužný automat lg ovládá neznázorněným ramenem sací trubici Li pro zpětný odtah dostatečně dlouhého úseku príze 2 z navíjené cívky g po pretrnu. Součástí...

Zařízení k zabezpečení bezprokluzového pohonu navíjecí cívky na bezvřetenovém dopřádacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 259055

Dátum: 17.10.1988

Autori: Horníček František, Stránský Milan, Halamka Petr, Němec Jiří

MPK: B65G 54/22

Značky: bezvřetenovém, pohonů, zabezpečení, stroji, navíjecí, cívky, bezprokluzového, dopřádacím, zařízení

Text:

...2 jsou pevně spojény a opačnýmip konci tlačně válcové pružiny 2 tak, že společně vytvéřejíhe v nezatíženém stavu jednotný celek. Akumulátor àíly 1 je. vložen do vlastního mechanismu zařízení tak, že náhonovápáka Q je nuceně ovládána programovou vačkou 1 a proatředà niotvím otočných čepů 12 a li je spojene přes akumulátor síly 1 s přitlačovací pákou §. Při zahájení zapřádacího °oyklu jsou navíjecí ramena g s navíjenou oívkou g pákou zvedání...

Zařízení k synchronizovanému spuštění několika funkčních pochodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253973

Dátum: 17.12.1987

Autori: Halamka Petr, Stránský Milan, Němec Jiří

MPK: D01H 11/00, D01H 15/02

Značky: spuštění, synchronizovanému, několika, funkčních, zařízení, pochodů

Text:

...podle šípky P z obr.2 obr.4 schéma zapojení operačních spinačů a řídícího spínače a obr.5 alternativní provedení pohybové vazby mezi centrálnim pohybovým ústrojím a vačkovými ovlědačí operačních spínačů.Na pravé straně obr.1 je zobrazena jedna z mnoha vedle sebe uspořádaných dopřádacich stanic 1 obvyklého bezvřetenového dopřádaciho stroje, která obsahuje hlavně ve spodní části umístěnou spřádací jednotku g, do níž zdola vstupuje vlákenný...

Převodové zařízení se spojením převodových stupňů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246470

Dátum: 15.12.1987

Autori: Nápravník Jioí, Stránský Milan, Audrlický Jioí

MPK: F16H 1/46

Značky: stupňů, převodové, zařízení, prevodových, spojením

Text:

...systémem 4 k druhému převodovému stupni 27 s planetovým systémem 3. Základní funkční pohyblivostí je transformace ro 1 ~ 1, 7 m, 246470tačního pohybu z hnacího hřídele 30 na hnaný hřídel 31 v našem případě v nesouhlasném smyslu otáčení. Pro uložení korunových kol 21, 22 je použito pružněho dlferenciálního ústrojí 11, které je u prvního převodového stupuně 25 zobrazeno například pomocí torzně pružného bubnu 38, u druhéh-o převodového stupně...

Spojení tachodynama s hřídelem točivého elektrického stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241937

Dátum: 01.12.1987

Autori: Stránský Milan, Nimec Jioí

MPK: F16D 1/06

Značky: tachodynama, hřídelem, stroje, točivého, elektrického, spojení

Text:

...strojem.Hřidel l točivého elektrického stroje je uložen v přednímivalivém ložisku g. Vnější kroužek předního valivého ložiska g je uložen v náboji 2 předniho ložiskového štítu 3 a opírá seje upraven středící důlek s vnitřním kuželem §, ochranným zapuštěním 1 a závitovým otvorem §. Do závitového otvoru Qje zašroubován závitový konec 3 torzně tuhé a ohybově poddajné spojky gg, středěně ve vnitřním kuželu Q hřídele l.Na volné straně je...

Škrabáková nádoba pro dobývání nízkých a velmi nízkých slojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 247412

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stránský Milan, Roháe Jan, Wichterle Otto Akademik, Hutla Petr

MPK: E21C 27/42

Značky: velmi, sloji, nádoba, škrabáková, nízkých, dobývání

Text:

...V případě propadu horniny do prostoru jízdní dráhy škrabákové nádoby při slabých stropech, provede se tahem tažného ŕetězu jedním směrem potřebné zmenšení její šířky a stabilizování nádoby na této šiřce. Zúženou nádobou a jejím pohybem je pak možno provést odhrnutí propadlé horniny směrem do závalu bez náročné fyzicke práce. Tahem tažného řetězu druhým směrem je možno nádobu opět rozevřít do původní šířky a pokračovat v normálnim provozu....

Rozrvíratelná a sklopná spřádací jednotka bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 250060

Dátum: 15.04.1987

Autori: Stránský Milan, Mládek Miloš, Němec Jiří, Bureš Ladislav

MPK: D01H 7/888, D01H 11/00

Značky: spřádací, rozrvíratelná, dopřádacího, bezvřetenového, stroje, jednotka, sklopná

Text:

...předení, znázorněné na obr. 1, obr. 2 a obr. 3 zaujíma spřádací jednotka 1 svislou polohu a spřádací ústrojí 11 je přimknuto k tělesu víka 12 a tvoří s ním jeden celek, který je proti rozevření zajištěn zámkom 4.Při přetrhu, kdy je nutno spřádací jednotku 1 rozevřít a vyklopít do čistící polohy a obsluha nebo obslužný automat provede čištění, zaujíma spřádací jednotka 1 vyklopenou a rozevřenou polohu, znázorněnou na obr. 4. Uzavírací...

Zvedací zařízení pro tangenciálně poháněnou navíjecí cívku

Načítavanie...

Číslo patentu: 234166

Dátum: 01.04.1987

Autori: Němec Jiří, Halamka Petr, Mánek Aleš, Trávníček Dušan, Stránský Milan

MPK: B65H 54/54, B65H 54/06

Značky: tangenciálně, zvedací, zařízení, poháněnou, navíjecí, cívku

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o zvedací zařízení s ovládacím táhlem a s výkyvným zvedacím ramenem pro nazdvihování a spouštění ramen držáku cívky přitlačované k hnacímu válci na textilním, zvláště bezvřetenovém dopřádacím stroji, jehož účelem je umožnit výhodnější zautomatizování postupu zvedání a spouštění navíjecích cívek. Podle vynálezu je výkyvné zvedací rameno, uložené na nosníku zvedacího zařízení, opatřeno ozubeným segmentem a spojeno s ovládacím táhlem přes...

Trolejový sběrač proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233284

Dátum: 01.04.1987

Autori: Stránský Milan, Němec Jiří, Trávníček Dušan, Mánek Aleš, Halamka Petr Nad Orlicí

MPK: H01R 39/08

Značky: proudu, trolejový, sběrač

Zhrnutie / Anotácia:

Za účelem dosažení vysoké provozní spolehlivosti obslužných automatů bezvřetenových dopřádacích strojů je trolejový sběrač proveden jako sběrací vozík, výkyvně a posuvně uložený na nosném rameni, jež je rovněž výkyvně na držáku pojezdového kola a vyvozuje pružný přítlak sběracího vozíku na skosené vedení, fixujíc tak polohu sběracího vozíku ve svislém směru. Sběrací vozík je opatřen sběracími uhlíky a vodicími kolečky, pojíždějícími na skoseném...

Způsob čištění 2-oxo 1 pyrolidinacetamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241951

Dátum: 15.12.1986

Autori: Halamka Petr, Kubata Milan, Vrba Vladimír, Šebor Václav, Stránský Milan, Nimec Jioí

MPK: C07D 207/27

Značky: pyrolidinacetamidu, 2-oxo, čištění, způsob

Text:

...M 3 o 6 peTeHMm cocToMT B o 6 pa 6 oTke couepmamen kMcnoTHvm nDMMecb cy 6 cTaHuMM nMDaueTaMa B öeaaonHoM MeTaHonoaoM cpene cneuManbI-Io oôpaöoraHuon MoHHoo 6 MeHHoM cMonoM, conepmamen kaaTepHepHue aMMOHMeB 0 ľMHDOkCMDbHNe M kearepHepHMe aMMoHMeBo×nopMnHMe rpvnnm. nocne oMnbTpMpooaHMn MoHMTa M ycTpaHeHMq oacTBopMTenn, HHCTMHHO oqMmeHHMM npouykT.neDekpMcTannM 3 MpyeTcM M 3 H-övranona. üanee, cvmHocTb MeToua cornacuo M 3 o 6 oeTeHMm...

Pojezdové kolo, zejména pro pojízdné obslužné automaty textilních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235809

Dátum: 01.12.1986

Autori: Stránský Milan, Němec Jiří, Halamka Petr, Mánek Aleš, Trávníček Dušan, Kubata Milan

MPK: D03J 1/00, D01H 13/00

Značky: zejména, obslužné, strojů, kolo, pojízdné, textilních, automaty, pojezdové

Zhrnutie / Anotácia:

Kolo mající pojezdovou část s obvodovou styčnou plochou válcového typu a s oproti této styčné ploše radiálně zvětšenými okraji ve formě volně otočných, avšak axiálně nehybných diskových přírub.

Příchytné zařízení pro nízkonapěťové přípojnicové vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230546

Dátum: 15.05.1986

Autori: Čáslavka Ladislav, Němec Jiří, Trávníček Dušan, Stránský Milan

MPK: H02G 3/26, H01R 41/00

Značky: příchytné, přípojnicové, zařízení, vedení, nízkonapěťové

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení z tvrzeného termoplastického materiálu pro připevňování přípojnicového vedení z holých tenkostěnných páskových vodičů sloužících k napájení pohyblivých spotřebičů za použití sběračů s kluznými nebo valivými kontakty. Zařízení se skládá z ploché základny ve tvaru pásu a z upevňovací lišty. Základna v příčném průřezu vykazuje pružné, k sobě navzájem obrácené a k přilehlé ukládací ploše pro vodiče směřující volné konce a mezi tvarovanými...

Způsob výroby nových substituovaných fenylalkyl(piperazinyl nebo homopiperazinyl)propylmočovin nebo -thiomočovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244821

Dátum: 17.09.1985

Autori: Nimec Jioí, Matal Oldoich, Stránský Milan, Kubata Milan

MPK: C07D 295/04

Značky: způsob, fenylalkyl(piperazinyl, thiomočovin, nových, substituovaných, výroby, homopiperazinyl)propylmočovin

Text:

...nebo trihalogenmethyiovou skupinu, R 4 představuje atom vodíku, alkylovou skupinu s 1 až 12 atomy uhlíku, cyklo alkylovou skupinu se 3 až 8 atomy uhlíku, fenylovou skupinu neho fenylovouskupinu substituovanou nižší alkylovou skupinou, halogenem, nižší alkoxyskupinou, karboxylovou skupinou, nižší alkoxykarbonylovou skupinou, kyanoskupinou nebo nitroskupinou, je číslo o hodnotě 1. 2 3 nebo 4, má hodnotu 3 aznamená kyslík neho síru.lb/...