Stránský Ivan

Zařízení k spektrálnímu měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269707

Dátum: 14.05.1990

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01K 7/00

Značky: teploty, měření, spektrálnímu, zařízení

Text:

...členu.»Zařízení podle vynálezu je výhodné provedeno tak, že převodník na absolutní hodnotu se skládá ze sáriov za sebou zapojených přístrojoveho zesilovače a operačního zesilovače, přičemž vstupem pro posuv absolutní nuly je opatřen přístrojový zesilovač a na vstup linearizačního členu je napojen výstup operačního zesilovače.Výhoda zařízenísprorvspektrálníaměření teplot, vytvořeného poďleševynálezu, je v tom, že přes svoji Jednoduchostm rudíž...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269378

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01J 5/10, G05D 23/27

Značky: teploty, vstupní, bezkontaktné, měření, mikropočítačové, zapojení, jednotky

Text:

...impedanční převodník 2, zesilovač 5 a pásmovou propust Z napojen na datový vstup vzorkovacího zesilovače §, jehož výstup je dále napojen na první datový vstupní kanál al počítače 17.Pro synchronizaci činnosti clony 3 se vzorkovacím zesilovačem § slouží aynchronizační závoro 2, jež snímá průchod obou hran clony g. Výstup synchronizační závory 2 jo přes zosilovač lg a zdvojovač frekvence ll napojen na ovládací vstup vzorkovacího zesilovače Q....

Zapojení obvodu statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 264054

Dátum: 12.05.1989

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01R 23/00, G01D 1/08, H03K 23/00...

Značky: vyhodnocování, zapojení, statistického, obvodů, impulsů, četnosti

Text:

...odpovídá zvolenému počtu impulsů. Časová konstanta, po kterou je la» ditelný monostebilní časový obvod g.udržován v nobuzeném stavu,se nastavuje regulovetelnym odporem gg, spojeným s kondenu zátorem gl. Výstup loditelného monostabílního časového obvodu je napojen na mazací vstup 3 registru 1.Na výstup 93 registru 1 je napojena větev pro signalizaci překročení předvoleného maximálního počtu impulsů n a na výstup Qg je nepojena větev pro...

Snímací hlava zařízení pro spektrální měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 262390

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stránský Ivan, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/52, G05D 23/27

Značky: hlava, snímací, zařízení, měření, teploty, spektrální

Text:

...vynálezu je vytvořit snímací hlavu pro spektrální měření teploty tak, aby teplota povrchu referenčního čidla, měřena kontaktně, co nejpřesněji odpovídala teplotě povrchu referenčního čidla, snímaně pyrodetektoxem odrazu přes clonu.Oloha je řešena vytvořením snímací hlavy zařízení pro spektrální měření teploty s optickým členem nebo kondenzorem, pyrodetektorem, referenčním čidlem, umístěným ve stěně telesa snímací hlavy nebo v referenční...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259930

Dátum: 15.11.1988

Autori: Glanc Antonín, Stránský Ivan

MPK: G01J 5/10

Značky: jednotky, vstupní, měření, bezkontaktné, teploty, zapojení, mikropočítačové

Text:

...je napojen na první datový vstupní kanál počítače, výstup druhého vzorkovacího zesilovače na druhý datový výstupní kanál počítače a výstup referenčního snímače okolí teploty clona na třetí vstupní kanál počítače, přičemž první monostabilní klopný obvod je svým výstupom napojen též na první synchronizační vstupní kanál počítače a druhý monostabilní klopný obvod na druhý synchronizační vstup počítače.výhoda zapojení podle vynálezu je v...

Zařízení k spektrálnímu měření teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 257614

Dátum: 16.05.1988

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01J 5/10

Značky: zařízení, spektrálnímu, teploty, měření

Text:

...o dvou napětových úrovnioh, z nichžjedna je odvozena od teploty předmětu 3 a druhá od teploty povrchu clony g. Impedančnĺ převodník překlenuje rozdíl v impedancích pyrodetektoru 1 a následujiciho měřicího zapojení. Pásmový filtr É zbavuje signál nežádoucích harmonických a jiných složek. Pulzujíoí signál proudí nepřetržitě přes první korekčnĺ člen 1 na siqnálni vstup prvního vzorkovaciho zesilovače 8 asouběžně přes druhý korekční člen 2 na...

Regulační a sekvenční obvod pro regulaci indukčního ohřevu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257037

Dátum: 15.04.1988

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27

Značky: sekvenční, indukčního, regulaci, ohřevu, regulační, obvod

Text:

...regulátor. Výstup regulátoru l je napojen na nevyznačený ovládací člen indukčního generátoru. Na regulační vstup regulátoru l je napojena první předvolba 3 požadované teploty.Snímač à polohy ohřívaného předmětu, například pilového listu, je přes první monostabilní klopný obvod 5 a druhý monostabilní klopný obvod § napojen na vstup druhé předvolby §,jejíž výstup je rovněž napojen na regulační vstup requlátoru l.Na výstup requlátoru l je...

Zapojení bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235271

Dátum: 01.10.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: H03K 17/95

Značky: bezkontaktního, zapojení, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém miniaturizace bezkontaktního spínače s oscilátorovou smyčkou. Problém je řešen tím, že na volně stavitelný oscilátor (2) je napojen zesilovací detektor (3), za kterým je dále zařazen klopný obvod (5) a na něj je apojen digitální výstup (6). Pro nastavení polohy sepnutí je mezi zesilovací detektor (3) a klopný obvod (5) vložen laditelný komparátor (4). Uvedené zapojení lze použít pro polohování přesných mechanismů a...

Obvod statistického vyhodnocování četnosti impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251731

Dátum: 16.07.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: G01R 23/02, G01D 1/08, G01R 23/00...

Značky: statistického, obvod, impulsů, vyhodnocování, četnosti

Text:

...další impuls, přivedený kanálem g posouvá výstup Q registru l o jedničku, aniž jakkoliv ovlivňuje časový průběh laditelného monostabilního časového obvodu g.Když počet impulsů přivedených kanálem 5 dostoupí počtu, při kterém je výstup Qn spojen s prvním vstupem hradla 5,přivede se impuls na tento vstup hradla 3.- 3 - 251 731 Po uplynutí nastavené doby laditelný monostabilní časový obvod g vypne druhý vstup hradla 3 a zároveň vyšle impuls...