Straka Ján

Palica na hádzanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6913

Dátum: 03.10.2014

Autori: Straka Ján, Mališka Alan

MPK: A63B 67/00, A63B 67/12

Značky: hádzanie, palica

Text:

...počasí, keď napr. fúka vietor - vyvoláva to aerodynamický odpor.Palica na hádzaníe podľa predloženého úžitkového vzoru je tvorená dreveným základom rovnakej hrúbky po celej dĺžke, ktorý je na oboch koncoch ukončený krytkami. Po celej dĺžke a obvode je zariadenie vybavené izolačnou penou.Výhodou palice je, že pri hre s ňou zvyšujete postreh, svoje koordinačné a priestorovo orientačné schopnosti, tiež precvičovanie spodnej a vrchnej časti...

Zakladacia jednotka na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok s pneumatickým prívodom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260197

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka Ján, Číž Jozef

MPK: B23Q 7/04

Značky: viacnásobné, zakladacia, prívodom, s, pneumatickým, súčiastok, jednotka, zakladanie, drobných

Text:

...1 je nakreslená viacnásobná zakladacia jednotka v čiastočnom reze V bokoryse v spodnej úvrati centrálneho suportu a na obr. 2 je nakreslený rez rovinou AA pri pohľade v smere S, pričom jednotka je znázornená v hornej úvraii centrálneho suportu.Vlacnásobnä zakladacia jednotka drobných súčiastok pozostáva z nosníka 1, centrálneho suportu 2 automatického montážneho zariadenia, na ktorom je výkyvne uchy. tená rovinná vačka 3. Rovlnná vačka 3 je...

Způsob výroby vysocepevných pásů, zejména pro cyklopásky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240848

Dátum: 01.01.1988

Autori: Minárik Stanislav, Rosina Štefan, Mocko Rastislav, Straka Ján

MPK: C21D 9/52, C21D 8/02

Značky: způsob, zejména, vysocepevných, výroby, cyklopásky, pásu

Text:

...zo až soo s,načež se pás.cch 1 azuáe ve vodní lázni o teplotě 80 až 100 °G na teplotu 100 až 150 °c a dále se volně ochlazuje rychlostí 3 až7,10 0 G/sšf přičemž doba od přeohodu teploty C 00 °C při ohřevu nažíhscí teplotu po přechod teploty 600 ° 0 při oohlazování je kigsií než 1 780 s.způsobem podle vynálezu se docílilo výhodnějěí kombinace pevncstníoh a plastických charakteristík ve srovnání s dosud uživanými mikrolegovanými ocelemi a...

Oceľolanový dopravný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 246415

Dátum: 15.12.1987

Autori: Benák Ján, Straka Ján, Florovič Stanislav, Forró Juraj, Uhrová Helena, Koloušek Vladimar, Basaoová Gabriela

MPK: B29D 29/06, B2K1 5/20

Značky: oceľolanový, dopravný

Text:

...úraz-om.Uvedené nevýhody sú odstránené ocelolanovým dopravným pásom podľa vynalezu,ktorého podstatou je, že medzi hornú a spodnú gumovú krýciu vrstvu a gumooceľovú kostru pása sa na konci a na začiatku každého pása vkladá pri konfekcii antialdhezivna rozdeľovacia izolačnä vrstva naprílklad z hliníka v dĺžke 800 až 3 150 mm podľa typu pása zamedzujúca v mieste uloženia slpojeniu lkrycich vrstiev s gumoocelovou kostrou pása. jeho výhodou...

Způsob analýzy aktivního chloru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240787

Dátum: 01.08.1987

Autori: Straka Ján, Samuhel Jozef, Klug 1udovít, Lešník František, Bobák Ladislav, Chorvát Ivan, Knežak Jozef, Jambrich Pavol

MPK: G01N 31/22

Značky: chlóru, aktivního, způsob, analýzy

Text:

...Podstata způsobu analýzy aktivního chloru záleží na tom, že se vzorek obsahující aktivní ehlor nechá reagovat s dimethyleminorenatthíoniumchloridem v roztoku nebo na nosiči, například papíru a podle změny lbarvení i doby, která je k tomu potrebná se určí přítomnost a koncentrace aktivního chloru ve vzorku.Hlavní výhody způsobu detekee a stanovení aktivníhochloru podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že lze zabezpečit kontrolu ohlornanových...

Upínacia a kontrolná jednotka elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251497

Dátum: 16.07.1987

Autori: Chorvát Ivan, Straka Ján

MPK: B23P 19/04

Značky: súčiastok, kanýl, jednorázových, kontrolná, ihiel, jednotka, vodivých, elektricky, najmä, upínacia, injekčných

Text:

...ktorej podstatou je, že čelusťový uchopovač je pripojený k elektrlckému prívodu. Čelusťový uchopovač pozostáva z pohyblivej čeľuste a pevnej čeluste. Pevná čelust je opatrená pridržiavačom s dorazovou doštičkou. Na pridržiavači je vytvore 4ný oblúk, ktorý je v styku s rovinnou vačkou uchytenou na fréme stroja.Výhodou upínacej a kontrolnej jednotky,elektricky vodivých súčiastok, najmä kanýl jednorázových injekčných ihiel je, že vysúvanie...

Stator radiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 240079

Dátum: 01.07.1987

Autori: Orosz Jozef, Bodík Rudolf, Straka Ján, Hanigovský Karol, Mazáo Štefan

MPK: F04D 29/42

Značky: radiálního, turbokompresoru, stator

Text:

...vznikne v rámci povole ných výrobních tolerancí.Výhody konstrukění úpravy statoru radiâlního turbokompresoru podle vynálezu spoěívají v odstranění citovaných nevýhod stávajících uchycení mezistěn ve vrchní polovině skříně. Jde o odstranění netěsností v dělících rovinâch mezístěn v důsledku nedosednutí obou pclovin mezistěn na sebe a odstranění narušení dělící roviny skříně vzniklým upevněním mezistěn v horním dílu skříně. Nová úprava...

Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250022

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Ján, Tomšík Ján

MPK: B23B 15/00

Značky: súčiastok, nosič, montážnej, automatickej, linke, najmä

Text:

...a zabezpečenie .presnej aretá-cie v pracovnej polohe, pričom sa dajú nastaviť pomocou meracieho pripravlku všetky nosiče do požadovanej presnosti miernym posunutim na dopravnej plošina.Riešenie umožňuje zabezpečenie vysokej pracovnej frekvencie montážnej linIky, kto-ráje vyššia ako 60 cyklov za minútu a teda vysokú výrobnosť. Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke je znázornený na .pripojených výkresoch, ľkde na obrázku 1...

Zakladacia jednotka najmä na viacnásobné zakladanie drobných súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 250019

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Ján, Minárik Stanislav

MPK: B23Q 7/04

Značky: súčiastok, najmä, zakladacia, zakladanie, viacnásobné, jednotka, drobných

Text:

...na štvorná-sobné zakladanie ukrytiek z plastickejhmoty na jednorazové injekčné ihly pozostáva z vodiaceho stojanu 1 opatreného vodiacimi kladkami 4. Vo vodiacich lkla-dlkáoh 4 je uložený ver-tikalny suport 2 na ktorom sú pevne priskrtitk-ované dva .uchopovače 3 vybavené pneumatickými -valcarni na obr. nezatkreslenéj. Ramená 5 uchopovačov 3 sú opatrené uchopovacími čelustami 6, na ktorý-oh .činnýlch častiach sú vytvorené vybrania 8,...

Priamočiara medzioperačná dopravná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 233274

Dátum: 01.04.1987

Autori: Straka Ján, Kubla Štefan

MPK: B656 47/74

Značky: priamočiara, dopravná, medzioperačná, jednotka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zvýšenie presnosti polohovania dopravných plošín a umožnenie zaraženia dopravných plošín vysokými pracovnými silami. Uvedeného účelu sa dosiahne priamočiarou medzioperačnou jednotkou, ktorej podstatou je, že na dopravnom páse sú z vnútornej strany upevnené polkruhové perá zapadajúce do polkruhových drážok pohonového kotúča. Z vonkajšej strany dopravného pása sú upevnené odpružené príložky s vytvorenými vybraniami, v ktorých...

Lisovacia jednotka, najmä na montáž jednorázových injekčných ihiel lisovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: 248948

Dátum: 12.03.1987

Autori: Tomšík Ján, Straka Ján

MPK: B30B 12/00

Značky: lisovacia, jednorázových, montáž, lisováním, injekčných, ihiel, jednotka, najmä

Text:

...lisovacie páka l odpružená prostrednictvom pružiny lg a vonkajšia lisovacie páka 3 odpružená prostredníctvom pružiny lg. vnútorná lisovacie páka i je opatrená hlavicou 3 lisovacich nástrojov ii a vonkajšia lisovacia páka Q je opatrená hlavicou 5 liso vacich nástrojov łł a držiakom É.V držiaku Ž je uložený aretačný mechanizmus gl s obmedzovačom gâ zdvihu. vnútorná a vonkajšia lisovacia páka l, 3 sú otočné na čapoch 1,na ktorých sú...