Straka František

Způsob oddělení dehtu a/nebo olejů od fenolové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 260505

Dátum: 15.12.1998

Autori: Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C10C 1/06, C02F 1/26, C02F 1/40...

Značky: způsob, olejů, dehtu, oddělení, fenolové

Text:

...kapaliny, přičemž do rektifikační aparatury plynárenského benzínu je zavedeno potrubí tohoto benzínua vyvedeno potrubí lahkého benzínu. Provedení způsobu podle vynálezu je zobrazeno na připojených obrázcích Č. 1 a 2.zapojení podle vynálezu na obr. 1 sestává z potrubí l kapalných uhlovodíků, jež je zaústě no do potrubí 3 fenolové vody a/nebo do separační nádrže 3 a/nebo do potrubí Q surového plynu a/nebo do předchladiče 2 generátoru a/nebo do...

Způsob a zařízení pro uzavírání plynových nízkotlakých systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270364

Dátum: 13.06.1990

Autor: Straka František

MPK: C12M 1/04

Značky: systému, nízkotlakých, zařízení, plynových, způsob, uzavírání

Text:

...napätí a eanočinně otevření uzévłru při obnove elektrického napätí bez nutnoetí ínatelece bateriového eyaténu nebo mechanicky ovlédaných areetur nebo hydraulicky nebo pneunaticky ovlédených areatur ee zéeobníky tlaku. Daléi výhodou vynélezu je eožnoet aeřízení uzavíraoího tlaku eeřízenín hladiny v zéaobníku kapaliny. Jínou výhodou je eožnoet využít nédobu e kepalinovýn uzévěren eoučeené jako eeparétoru kondenzátu z plynu nebo chladiče...

Způsob měření vlhkosti vzorků plynů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267640

Dátum: 12.02.1990

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/16

Značky: způsob, vlhkosti, provádění, způsobu, měření, plynů, tohoto, vzorků, zapojení

Text:

...mäřícího systému, což umožňuje přesné měření vysokých obsahů vlhkosti, přičemž přesnost měření není snižována ani lcolísáním průtoku a. funkce čidla. není vysokou vlhkosti vzorku ohrožována vystačí se s isoternmím provozom termostatu. Další. výhodou způsobu podle vynálezu je snndná možnost jeho poüití i pro měření za tlaku. Jiuou výhodou je možnost rychlé výměny sušícího filtru nebo àutomatická výměna a rogenerące, čímž je zajíštěno...

Zapojení pro nastřikování dehtů nebo dehtových kalů do tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265408

Dátum: 13.10.1989

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/66

Značky: kalů, dehtových, generátoru, dehtu, zapojení, nastřikování, tlakového

Text:

...přívody tlakové páry 0,2-6 MPa.Výhodou zapojení podle vynálezu je, že odpadá nutnost použití jakýchkoli čerpadel i nutnost mletí dehtu nebo dehtových kalů.Další výhodou je to, že po vyprázdnění každého monžiku je potrubí dehtu neho dehtových kalü automaticky propláchnuto dopravní párou.Jinou výhodou je to, že vtláčení dehtu nebo dehtových kalü je možno jednoduše časově synohronizovat s periodou nasýpání paliva do renerátoru, čímž se zajistí...

Zařízení k filtraci plynového kondenzátu s obsahem tuhých látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263899

Dátum: 12.05.1989

Autori: Straka František, Kaufmann Oldřich

MPK: B01D 35/22

Značky: látek, kondenzátu, zařízení, obsahem, tuhých, plynového, filtrací

Text:

...jsou vždy nižší.Další výhodou je, že zrnitostní skladba tuhých látek 0 až 5 mm umožňuje snažší čištění potrubí od sedimentů.inou výhodou je, že zařízení pro hrubou filtraci je méně poruchové a vykazuje delší činnost, než zařízení pro mletí.Výhodou je (late skutečnost, že k posunu pístu je s .poinottí svamočinného systemu ventilů využilo stejné tlakové páry, jakou jsou čištěny filtrečiíí prostory pístu.inou výhodou je kontinuální funkce při...

Separátor pro dělení plynového kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263892

Dátum: 12.05.1989

Autor: Straka František

MPK: B01D 21/02

Značky: dělení, plynového, separátor, kondenzátu

Text:

...osu a pod spodní stranou nálevkoivé vestavby.Výhodou řešení je, že kuželov-ité usměrňovaci vestavby spolu s nálevkovou vestavbou usměrňují pád sedimentují-cích hrubých častlc tuhých podilů směrem ke dnu separační nádoby k vynášecímu podávači tuhých látek, přičemž tyto vestavby současně nebranl oddělov-änl těžkých dehtů a umožňují jejich přetékání do vnějšího prostoru separační nádoby, mimo kuželovi-té vestavby a jejich odváděnl pod...

Zařízení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262137

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00

Značky: určení, popelu, zařízení, nedopalu, obsahu

Text:

...tyto nevýhody společně odstraňuje zařízení podle vynálezu vyznačené tím,že reaktor se VZJOĽKGIII a teploměrným čídlem umístěný v upícce je napojen na přívodní potrubí inertního plynu .o na přívodní potrubí měřitenlneho množství reakčního plynu poskytujícího intalpícký efekt reakcí s uhlíkem v ne-dopalu, například vzduc.hu nebo kyslíku.Výhodou zařízení podle vynáłlezu je hlavně jednoduch-ost a. též rychlost stanovení,příčemž výsledky...

Zapojení pro určení obsahu nedopalu v popelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262136

Dátum: 10.02.1989

Autor: Straka František

MPK: G01N 25/00, G01N 7/02

Značky: popelu, nedopalu, zapojení, obsahu, určení

Text:

...měření při současném odstranění nut nosti vážit zbytek pro výpočet výsledku. Další výhodou vynálezw je vyšší účinek tkvící v tom, že na zařízení alze vedle určení obsahu .nedopalu provést v jediné operací i další určení sqpotřeby kyslíku na oxi-dlaci popelovin a při použití analyzátoru ,plynu iurčení korekcí n-a obsah hydrátové vody popelovin -a/nebo zbytkový obsah vodíku V nedqpalu Ka/nebo obsah síry v nedopeilu. Příklad zapojení podle...

Způsob zpracování kondenzátů z chlazení surového plynu z tlakového zplynování pevných paliv a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261141

Dátum: 12.01.1989

Autori: Jaroměřský Jaroslav, Straka František, Melichar Bohuslav

MPK: C10K 1/06

Značky: chlazení, zapojení, způsobu, zplyňování, surového, palív, způsob, zpracování, plynů, pevných, provádění, tohoto, tlakového, kondenzátu

Text:

...stuplně chlazení aj potrubí spojené se sborníkem kondenzátu z druhého stupně chlazení. Sborníky kondenzátu z prvního .a druhého stupně chlazení jsou případně .pr-opojeny,poąpřípodě tvoří jedno těleso.Výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že zachycením unesených části-c ,pevných látek v .kondenzátu před jeho dalším zprac-ováním a rozmělněním těchto částíc na velikost zrn, menší než 0,0025 .m u běžného zpracování, menší než 0,0006 m při...

Způsob likvidace plynového kondenzátu ze surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258905

Dátum: 16.09.1988

Autori: Žufníček Jiří, Straka František, Vodseďálek Jaroslav

MPK: C02F 1/16

Značky: kondenzátu, surového, likvidace, plynového, plynů, způsob

Text:

...problematiku, jsou zmiňovány i tyto způscby. Jedná se o využití fenolové vody k chlazení surového plynu s následnou expanzí přehřáté fenolové vody a spálením vzniklé páry, dále o oxidaci fenolové Vody vzduchem anebo kyslikem, za tlaku - podle čs. autorských osvedčení č. 79 850 a B 3 685, o použití fenolové vody pro napájení kotlü na odpadni teplo s následným spálením vzniklé páry podle čs. A 0 č. 230 413, o využití fenolové vody k...

Zařízení k měření množství a složení popela a uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258256

Dátum: 16.08.1988

Autor: Straka František

MPK: C10J 3/02

Značky: uhlí, množství, popela, zařízení, složení, měření

Text:

...energie v prestupu stěnou nádoby a třením o prachové častice, vířící ve volném prostoru vpusti.Jakmile se však vpust zaplní popelem do té výše, že tento počne zasypávat kmitající části rezonátoru, potom jsou kmity rezonátoru intenzivně tlumeny. Akustický snímač umístěný na vnější části rezonátoru převádí mechanické kmity na registrovatelný elektrický signál pro informační nebo měřicí účely nebo pro další elektrické zpracování jako signál...

Způsob předúpravy vzorku surového generátorového plynu a zapojení k provedení tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257154

Dátum: 15.04.1988

Autori: Straka František, Meyer Bernd, Houda Rudolf, Konrád Bohumil, Mottitschka Wilhelm, Páv Jaroslav, Eidner Dieter, Müller Ulrich

MPK: G01N 1/22

Značky: způsob, zapojení, generátorového, způsobu, tohoto, vzorků, surového, provedení, předúpravy, plynů

Text:

...jehož podstatou je, že plyn se zchlazuje přímým stykem s chladící vodou, jejíž množství je nejméně dvojnásobkem množství teoreticky nutného pro zchlazení protékajícího plynu, přičemž plyn probublává sloupcem proudicí chladící vody, která odplavuje nečistoty stržené z plynu do odpadu.Výhody vynálezu spočívají především v tom, že se plyn chladí a současně se přebytkem chladící vody 2 plynu odstraňuje většina stržených nečistot jako dehtů, úletu...

Způsob likvidace tekutých nebo ztekutitelných potravinářských odpadů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255105

Dátum: 15.02.1988

Autori: Straka František, Kruntorád František, Kužniar Josef, Hušek Vladimír

MPK: C02F 11/04

Značky: tohoto, odpadů, ztekutitelných, způsob, způsobu, tekutých, potravinářských, provádění, likvidace, zapojení

Text:

...°C. Výhodou způsohu podle vynálezu je tedy skutečnost, že při současné likvidaci obtížných odpadů je produkovana ze zlikvidovaného odpadu ušlechtiiá forma energie. Další výhodou je to, že vtláčený tekutý odpad i voda v něm obsažené intenzifikují kvasný metanogenní proces ve skládce jednak vlivem přídavků vlhkosti a perkolací kapaliny ložem skládky a jednak nutriční hodnotou organické hmoty vtlačeného tekutého odpadu. Intenzifikací...

Způsob využití tepla při těžbě fermentačních plynů ze skládek odpadů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254069

Dátum: 15.01.1988

Autor: Straka František

MPK: C12P 5/02

Značky: odpadů, využití, tohoto, provádění, fermentačních, těžbě, zařízení, skládek, způsobu, plynů, tepla, způsob

Text:

...propojen na výstup upraveného plynu. Ohřívák vratných kapa lin lg je napojen i na přívody médií lg a výstupním potrubím llvratných kapelin přes čerpadlo lg vratných kapalin na vtláčeoí systém vrtů pro reoykl vratných kapalin do lože sk 1 ádky.Tepelné čerpadlo lg je propojeno svým chladicím okruhem potrubím ll expandovaného chladiva nejprve s nepřímým ohladičem 5, následně s nepřímým chladičem vody 1 a dále potrubím lg odpařeného chladiva a...

Způsob chlazení promíchávacího a/nebo rozrušovacího zařízení ve zplyňovacích generátorech se sesuvným ložem a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253354

Dátum: 12.11.1987

Autori: Straka František, Melichar Bohuslav, Jaroměřský Jaroslav

MPK: F25B 19/04

Značky: sesuvným, rozrušovacího, ložem, zplyňovacích, promíchávacího, zařízení, provádění, chlazení, generátorech, tohoto, způsob, způsobu

Text:

...zařízení podle vynálezua Další vyšší účinek navrhovaného řešení spočívá v tom, že se páry z chladicího média mohou stát bud přídavným zplynovacím činidlom zvyšujicím účinek plynu, nebo se mohou stát činidlem omezujícím fyzikální a chemické působení způsobující spékavost paliva V pří ípadě, kdy je přiváděno do promíchávaných vrstev paliva. Oteplenéchladící médium může také napoméhat k odstranění odpadních nebo5-3 vedlejšich produktů...

Způsob zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239014

Dátum: 01.11.1987

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Brychta Josef, Zouzalík Jiří, Bouška Petr, Straka František

MPK: C10K 1/04

Značky: vícestupňového, chlazení, kondenzátu, zpracování, surového, plynového, plynů, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešeni se týká způsobu zpracování plynového kondenzátu z vícestupňového chlazení surového plynu odpadajícího při čištění surového plynu ze zplyňování tuhých paliv. Podstata spočívá v tom, že plynový kondenzát z vícestupňového chlazení zůstává rozdělen alespoň na dvě části, přičemž část kondenzátu z l. stupně chlazení surového plynu na teplotu vyšší než 150 °C, ale nižší než je rosný bod vodní páry, se jednak přímo nastřikuje k chlazení do...

Zariadenie k premiestňovaniu ucelených vrstiev sklených nádob a podobných predmetov z paliet

Načítavanie...

Číslo patentu: 252871

Dátum: 15.10.1987

Autori: Findiš Jozef, Grejtak Rudolf, Straka František, Šebík Alexander, Mlynarčík Bohuslav

MPK: B65G 59/02

Značky: predmetov, paliet, podobných, zariadenie, premiestňovaniu, sklených, vrstiev, nádob, ucelených

Text:

...štyroch »sťtranách medzi vodia-cimi klardkami 35 .po diva .pneumatické urovnávalcie valce 19, na ktorýoh sú upevnené štyri urovnávacie lišty 37. P~rívod tlakoveho vzduchu je k pneumaltickým urovná-vacim valcom 19 privádzaný zviňovacirm vedením 18.Pred uvedení-m zariadenia. do prevádzky sa paleta -odstrojí od fólie a odstráni sa kartonový .kryt Takto .pripravená paleta je .priswnutá pomocou »prívodlnej valčelkovej drahy (i, pod wrovnávacie...

Způsob stanovení obsahu vody v tuhých látkách

Načítavanie...

Číslo patentu: 237198

Dátum: 01.10.1987

Autori: Straka František, Kubant Josef

MPK: G01N 7/16

Značky: tuhých, stanovení, obsahu, látkach, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu stanovení obsahu vody v tuhých látkách. Podstata vynálezu spočívá v tom, že navážka vzorku se v uzavřené soustavě zahřívá na teplotu, při které voda kvantitativně vytéká ve formě par, které jsou vedeny suchým nosným inertním plynem k termostatovému čidlu, citlivému ke změně viskozity procházejícího média, přičemž tyto změny převedené na elektrický signál jsou registrovány a vyhodnoceny pomocí kalibrační křivky a vyjádřeny...

Způsob tepelného zpracování nástrojové wolframové oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 243370

Dátum: 15.09.1987

Autori: Konrád Bohumil, Straka František, Janota Josef

MPK: C21D 9/02, C21D 9/52

Značky: nástrojové, zpracování, wolframové, oceli, tepelného, způsob

Text:

...i nasmu, 0,15 s 0,45 S üsníku, stopy sl 0,030 i tosťoru, stopy sl 0,030 i síry, 2,1 si 2,6 S chrom. 0,15 si 0,30 Ívsnsdu s 8,5 sl 10,0 I volnom, před tvüsnín ucho broulsnís s nlslodrvýn sulloohtluís, podle vyndlssu. Podststs vyndlssu spočíví v 000,10 so ocsl líbí při. toplotł 700 si 150 °c po 0000 2 as 10 minut. vv Výhodou spůsohu tspolnsho pracovní dle vyudlesu jo , Io 0 on 0 ks vsníku hodnot ss- l ohsníclýoh vlsstností vhodnou k dsllínu...

Tlaková propust pro tuhé sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 251188

Dátum: 11.06.1987

Autori: Dostál Jaroslav, Straka František

MPK: C10J 3/50

Značky: tlaková, materiály, sypké, propust, tuhé

Text:

...je to, že z ovládání uzávěrů jsou vyloučeny pákové mechanismy a ovládání obou uzávěrů propusti je bez převodních mechanismů přímo připojitelné na hydraulický vflec. Další výhodou vynálezu je možnost řešení demontážního postupu obou kompletních uzávěrů bez demontáže vlastního tělesa propusti.ý 251 133 Při uspořádání, kdy oba uzávěry propusti se pohybují podél vzájemně různých os, může být u předmětu podle vynálezu ovládací táhlo výstupního...

Zapojení stabilizačního obvodu krokového motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242985

Dátum: 15.04.1987

Autori: Konrád Bohumil, Mottitschka Wilhelm, Straka František, Kretschmer Horst, Schingnitz Manfred

MPK: H02P 8/00

Značky: motorů, stabilizačního, obvodů, krokového, zapojení

Text:

...chodu krokového motoru A se docilí obdobného účinku, jako při použití signálu ze snímače polohy nebo rychlosti otáčení, připojeného k hří-deli krokového motoru 1, avšak bez již uvedenýchnevýhod.Jako snimače proudu, protékajícího fázovými vinutimi krokového motoru 5 je možno s výhodou využít snímače pŕoudupoužitího v napáječi g ke stabilizaci proudu, tekouciho fázovými vinutími krokového motoru 3 nebo rezistoru, omezujícího tento proud...

Způsob ochrany ovládacích mechanismů tlakových propustí tuhých sypkých materiálů a a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249835

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka František, Dostál Jaroslav

MPK: C10J 3/22

Značky: mechanismu, způsob, propusti, sypkých, ovládacích, způsobu, provádění, zařízení, ochrany, tuhých, materiálů, tlakových

Text:

...à obsahom propusti. Stálý proplach směrem dovnitř propustijo řłzen tlakovým rozdílem mezi.t 1 akemve vnitřním prostoru propuati a tlakom proplachovaciho média V prostoru ovládacího mechanismu uzávěru. W ttmechanismus ovláoání jednoho nebo obou uzávěrů je umístěn do uzavřeného prostoru uvnitř nebo vně prepustí, přičemž do. vnitřního prostoru propusti je zavedeno z prostoru ovládącíhomechanismu ovládací táhlo uzávěru trubkovýmvodítkem,...

Způsob a zapojení k dělení plynového kondenzátu ze zplyňování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247906

Dátum: 15.01.1987

Autori: Vodseďálek Jaroslav, Straka František, Čurda Josef

MPK: C10J 3/62

Značky: zplyňování, tuhých, palív, dělení, způsob, kondenzátu, plynového, zapojení

Text:

...dále je toto propojení uspořádáno tak, že potrubí organické fáze z děliče i-tého stupně separace je propojeno na mísič /i-1/ho stupně separace, potrubí vodné fáze 2 děliče i-tého stupně je propojeno na mísič /i 1/ stupně separace a potrubí organické fáze z prvního stupně separace je propojeno na destilační kolonu.způsob podle vynálezu byl uskutečněn na zapojení jehož přehled je znázorněn na výkrese.zapojení sestává z přívodního potrubí ł...

Víceúčelová hrabičková sušárna

Načítavanie...

Číslo patentu: 247897

Dátum: 15.01.1987

Autor: Straka František

MPK: F26B 15/10

Značky: sušárna, hrabičková, víceúčelová

Text:

...hrabíčkove eušerne podle vynàlezu je. schenetíckyznàzorněne na výkreeu, který pře dstavuje axononetrícký pohled na eušârnu.víceúčelová eušàrne podle vynálezu eestàvà ze eušíépcího tuneluíl, na jehožnepropuetnen dnu Z je uložen hre~-bíčkový dopravník .V zadní částí je k sučłcínuítunelu 1přípojen nejméně jeden eecí kanál Q, v kterém je uložen ventilátor Z.0 d spodní částí sacího kenàlu§ je vyveden přívodní kanál 3 vzduchu, který...

Způsob odběru vzorku plynu ze zpracování tuhých paliv a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247715

Dátum: 15.01.1987

Autor: Straka František

MPK: G01N 1/22

Značky: tohoto, zařízení, způsob, zpracování, provádění, způsobu, palív, odběru, vzorků, plynů, tuhých

Text:

...hrdlo 15 do jímky 16 je uskutečněnąo přes samločlnný ventil 17 kapaliny. Vařák 7 je opatřen prvními hladinovými čí-dly 18, jímka 18 je opatřena druhýmí hladilnovými čidly 19. jímka 16 je opatřena samločínným odpouštěcím ventilem 20 kondenzátu. K horní části 12 expandéru10 je přes regulátor 21 tlaku připvojeno. po trubí 22 pro odvod vzorkovaného plynu a odtahovací psotrubí 23 do plyoojenííí expanzních topných plylnů. Topné těles-o 8 je opat...

Způsob analýzy nerozdělených chromatografických vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 232267

Dátum: 15.06.1986

Autori: Straka František, Kubant Josef

MPK: G01N 31/08

Značky: analýzy, chromatografických, nerozdělených, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká analýzy nerozdělených chromatografických vln eluovaných složek plynu, které představují při dané separační schopnosti plynového chromatografu blíže neurčenou směs dvou známých látek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se provede při jediné analýze současná chromatografická detekce, např. tepelně vodivostní detekce, a registrace změny viskozity plynné směsi nebo tlakové nebo průtokové změny na škrtícím orgánu, přičemž z...

Způsob zjišťování kvality vsázkového uhlí pro zplyňovací generátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 219219

Dátum: 15.08.1985

Autor: Straka František

Značky: vsázkového, kvality, způsob, zplyňovací, uhlí, generátory, zjišťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zplyňování uhlí ve vzplyňovacích generátorech. Řeší problém kvalitativního výběru tohoto uhlí z hlediska samovolné rozdružitelnosti spékavé vrstvy uhlí v karbonizační zóně generátoru. Podstatou vynálezu je to, že vzorek vsázkového uhlí o zrnitosti v rozmezí 0 až 25 mm se vsype do karbonizačního pouzdra tvořícího model svislého válcového nebo hranolového výřezu z vrstvy uhlí v karbonizační zóně zplynovacího generátoru o poměru...

Spôsob prípravy 1-/2,6-dimetylfenoxy/-2-propylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239418

Dátum: 13.06.1985

Autori: Mitera Jioí, Straka František, Vodseiálek Jaroslav, Stejskal Michal, Rezek Karel

MPK: C07C 93/06

Značky: přípravy, spôsob

Text:

...separačnými metódami, čo má nepriaznivý vplyv ne výťažky.Ďaläou výhodou je získanie emínu vzorce I, respujeho hydrochloridu vo vysčích vý. Qałkoch eko u dosiaľ popísaných hydrogenačných postupoch.V delloe-je predmet vynálezu popisaný v príkladoch prevedenie bez toho, le by sa ne tieto obmedzoval.36 g (0,2 mől) 1-(2,G-dinetylfenozyhcetőnu v 90 ml 23 ä-ného matanolického amoniaku ee hydrogennja na 1,2 g ektivovenáho C 023 (Pt) katelysátoru...

Způsob pro stanovení reaktivity tuhých paliv a zařízení k provedení způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215231

Dátum: 15.10.1984

Autor: Straka František

Značky: reaktivity, způsobu, způsob, stanovení, provedení, tuhých, palív, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká stanovení reaktivity tuhých paliv v celém rozsahu konverze uhlíku. Vynález řeší tento problém pro jakékoliv zplyňovací médium, které s uhlíkem poskytuje dvousložkovou směs. Podstatou vynálezu je působení zplyňovacím médiem o stálém průtoku na odplyněný vzorek tuhého paliva tak, že vznikne dvousložková směs plynů, které se kontinuálně analyzuje v rozsahu konverze uhlíku od 0 do 100 % a údaje o analýze se registrují. Vynálezu lze...

Způsob najíždění tlakového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 213534

Dátum: 01.03.1984

Autori: Straka František, Lancinger Josef, Rak Pavel, Buryan Petr

Značky: generátoru, způsob, tlakového, najíždění

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je rychlejší vznícení uhlí, dosažení úspor energie a snížení exhalací. Podle vynálezu se pracovní prostor a rošt generátoru před naplněním uhlí vyhřeje parou. Pak se naplní uhlím a zavře. Do pracovního prostoru se vpustí pára o tlaku 2,5 až 3,5 MPa, přičemž se současně začne připouštět plyn s obsahem kyslíku 21 až 99 % objemu až obsahu kysličníku uhličitého v plynu stoupne nad 18 % objemu a obsah kyslíku klesne pod 1 % obj. Pak...