Štolcpart Václav

Zařízení pro ovládání jednotlivých nítěnek tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266163

Dátum: 13.12.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: D03D 13/00

Značky: nitěnek, zařízení, jednotlivých, tkalcovského, ovládání, stavu

Text:

...jsou obě kloubová uložení ojnlc lg na opačné straně ve středové poloze, kde je také vyznačena svislá rychlost náhonůvo. Před všemi znázorněnými polohami s nulovou rychlostí svislého pohybu jsou elektromagnetické spinací obvody elektromagnetů 7, gg, łg a 23 a jiných pomocných zařízení. všechny nítěnky ji, łü jsou nahoře opatřeny vodici částí 4 a ze strany částí jehel Log vybráním pro ozub5 na podélném zpevněni g zvedaciho elektromngnetu 1 a na...

Zařízení pro kontrolu torzního momentu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263797

Dátum: 11.04.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01L 3/00

Značky: kontrolu, zařízení, torzního, momentu

Text:

...obvodu je uloäen statorový elektromagnetícký prvek. Přes vzduchovou mezeru mezi rotorem a statorem je ve vinutí statorového prvku indukován proud e napätím, který je porovnáván můotkoyou metodou s nastavenou protihodnotou etabilizovaného proudu s napätím. Rozdílovými proudy je určena změna torzniho momentu.zařízením podle vynálezu má patrně proti viem dosavadním velmi velkou citlivost měření,takže je možno měřit torzní momenty...

Rozptylový transformátorek pro čidlo na vedení svářecí elektrody a hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 260907

Dátum: 12.01.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: H01F 31/06

Značky: vedení, rozptylový, svářecí, čidlo, elektrody, hořáku, transformátorek

Text:

...vybrání pro svar má poměrně nerovný povrch. Proud obou sekundárních vinutí 1. umístěných na bočních ramenech 5 opačné strany transformátorku §, je porovnáván s nastavenou protihodnotou stabilizovaného proudut napětím a je tím udržována konstantní vzdálenost svářecí elektrody § nad ocelovými svářenýmidíly 1. svářecí zařízení je tak kontrlováno-ve dvou osách ovládání za řízení pojezdové rychlosti podle šířky vybrání pro svar nebo podle šířky...

Zařízení pro kontrolu opotřebení a poškození nástrojů při obrábění

Načítavanie...

Číslo patentu: 258920

Dátum: 16.09.1988

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B23Q 11/00

Značky: zařízení, nástrojů, poškození, obrábění, kontrolu, opotřebení

Text:

...proud znázorněného pulsního generáłoru roste kvadraticky změnou vzduchové mezery mezi magnetickým bnčníkem a jádrum elektromagnetického obvodu. zařízením podle vynálezu je možno jednoduchým způsobem kontrolovat opotřehení několika obráběcích nástrojů na jednom obráběcím stroji, a to bez úprav základní koncepce dosavadních strojů. Je jím zároveň chráněn i obrobek před Loákozvním nebo zničením vadným nástrojom. Dosud je nutné měnit nástroje...

Odvodňovací zařízení pro filtrační nádrže

Načítavanie...

Číslo patentu: 247173

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novotn Ý Pavel, Štolcpart Václav, Adámek Petr, Karásek Zdenik, Krivánka Ondoej, Korejs Jaroslav, Eudejko Libor, Novák Jaromír, Jindoich Luboš, Horych Emil

MPK: B01D 35/00, C02F 1/00

Značky: zařízení, filtrační, odvodňovací, nádrže

Text:

...jak do stávajících filtračních nádrží, tak také do nádrží nově budovaných a je vhodné pro řešení všech úkolů spojených se stejnosměrnou filtrací, nezávisle na druhu stavebního materiálu filtrační nádrže a na jejím konstrukčnímPříklady provedení odvodňovacího zařízení podle vynálezu jsou zobrazeny na výkresech,kde obr. 1 znázorňuje příčný řez filtrační nádrží s osazeným odvodňovacím zařízením, na obr. 2 je podélný řez filtrační nádrží...

Způsob isolace a dělení alkaloidů agroklavinu a elymoklavinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239441

Dátum: 16.04.1987

Autori: Smékal Otto, Ružieka Karel, Kubíeek Jioí, Maxa Milan, Štolcpart Václav

MPK: C12P 1/02

Značky: dělení, agroklavinu, alkaloidů, způsob, isolace, elymoklavinu

Text:

...aktivní uhlí.Zvlâätä výhodného dělicího efektu de dosaženo při krystalizaci ze směsi ethąylacetátu s 1 až 10 93 etanolusvýraznáho čistícího o dělicího efektu je doszženo i krystllizucí z motonolického roztoku odborvaného ektívním uhlím. Krystaliznci je možno zaradit v ktorókoliv fázi izolačního postupu, kdy je možno alkaloidy získat v pevné formě odpařoním organickáho rozpoustědla, případně vysrúzením z vodného roztoku. oúpravou pH vodného...

Zařízení pro kontrolu jakosti ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 250153

Dátum: 15.04.1987

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01N 27/72

Značky: jakosti, ocele, zařízení, kontrolu

Text:

...ruční manipulaoe bude měřící zařízení zavěšeno nad válečkovou stolící nůzek a pracovník ndžek je jen přímáčkne na běžící tyč, čímž je provedene kontrola jakosti ocele a nemůže se stát záměna ocele u nůžek.Zařízení podle vynáiezu a funkčního vzorku je znázozřněno výknesem pří pohledu ze strany. Spojovacím rámem 1 Q a bočnícemi § je steženo jádro 11, jehož póly Ľ jsou opetřeny vodícími prohlubněmi pro přesné ueazení na kontrolovanou tyč...

Regulační čerpadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 247708

Dátum: 15.01.1987

Autor: Štolcpart Václav

MPK: F04D 29/22

Značky: čerpadlo, regulační

Text:

...směrem k sobě. V dosavadních hydraulických systémech je možno docílit jakoukoliv rychlost pístu, avšak je nutné, aby formy na sebe dosedaly co nejplomaleji a vlastní zpracování lisovacích hmlot probíhalo pozvolně. inak se formy ploškozují nebo mají velké upotrebení. je proto potreba, aby počátek pohybu forem byl velmi zrýchlený a preddosednutím na sebe co nejpiomalejší. U wodorouvného pohybu pĺstů jejích pawhybovou energií s upínací částí s...

Zařízení pro řízení chodu pásu dopravníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 236960

Dátum: 01.10.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B65G 39/071

Značky: dopravníku, pásu, řízení, chodu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je pro řízení chodu pásu dopravníku, sestávající se za střídavě uložených vahadlových stolic a otočných stolic. Každá otočná stolice je vybavena postranními odpruženými válečky s převyšujícím koncem, který je opatřen třecím úkosem pro třecí plochu pevného držáku, tvaru rozšířeného U, jehož strany jsou zarážkou otočné stolice. Třecí plocha pevného držáku je na svém konci ukončena prohlubní, pro kterou má postranní váleček na své ose...

Rozběhová hydraulická spojka s volnoběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 229805

Dátum: 15.09.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: F16D 33/04

Značky: hydraulická, spojka, rozbehová, volnoběhem

Zhrnutie / Anotácia:

Rozběhová hydraulická spojka s volnoběhem, s výsuvnými lopatkami lopatkového kola souběžnými s lopatkami protilehlého lopatkového kola, vyznačující se tím, že výsuvné lopatky (23), uložené ve výplni (22), jsou spojeny s nosným kroužkem (3) a propojeny hřídelem (6) s vnitřní osou (24), nebo jsou výsuvné lopatky (23) spojeny přímo s hřídelem (6), opatřeným pružinou (8) a ve výplni (22) je uložen odstředivý regulátor (20), přičemž výsuvné lopatky...

Zařízení pro automatické měření teploty ocele v induční cívce

Načítavanie...

Číslo patentu: 232405

Dátum: 15.07.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: G01K 7/16

Značky: induční, teploty, automatické, cívce, měření, ocele, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření teploty ohřívané ocele v indukční cívce, aby byle dodržována její přesná teplota, například pro kování. Podstata zařízení pro dotyková měření. teploty ocele v indukční cívce spočívá v tom, že elektrody v indukční cívce jsou ve formě krátkých návarků na vodicích trubicích, které jsou chlazeny vodou, a to na konci poslední cívky. Tyto návarky jsou z nemagnetického kovu s několikrát větší električkou vodivostí...

Zařízení pro dopravu a dávkování krmiva pro skot

Načítavanie...

Číslo patentu: 231742

Dátum: 15.07.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: A01K 5/02

Značky: krmiva, dávkování, zařízení, dopravu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu tvoří polyamidový nebo polyesterový pás, na svých stranách spojený kabelovým způsobem s tažnými lanky, která tvoří neměnitelnou délku dopravníku. Tato lanka na obou stranách dopravního pásu jsou vedena a nesena dvojicemi koleček kladkového tvaru, uložených svou drážkou proti sobě. Dvojicemi vodicích koleček je spodní lanko s dopravním pásem vedeno do hořejšku zadní části žlabu a pás je tažen po hladké ploše této kovové...

Zařízení pro kování a kalibrování ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 231413

Dátum: 15.06.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: B21K 1/30

Značky: ozubených, zařízení, kovaní, kalibrování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je uzpůsobeno pro boční tváření a kalibrování čelních ozubených kol. Kovací kolečka miminálně tři jsou uložena svými ozuby zevnitř v ozubení spojovacího kroužku, a to souměrně kolem jeho středové osy a jsou v jednom směru jeho otáčení svými osami odkloněna od této středové osy, avšak své ozuby mají souběžně se středovou osou spojovacího kroužku. Ozuby kovacích koleček jsou na vstupu pro kování nízké a mají oblý tvar, dále se jejich...

Zařízení pro ochranu řezacího bubnu sklízecí řezačky před vniknutím tvrdých předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230704

Dátum: 15.06.1986

Autor: Štolcpart Václav

MPK: A01D 43/08

Značky: řezačky, zařízení, bubnu, ochranu, před, vniknutím, sklízecí, řezacího, tvrdých, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ochranu sklízecí řezačky proti vniknutí tvrdých předmětů a zemi do ústrojí řezačky. Zařízením podle vynálezu je tuhým předmětům ve sklízené píci utvářena překážka, kterou tvoří zrychlující transportér nebo dopravník. Zrychlující transportér nebo dopravník je uložen mezi žací lištou a šnekovým shrnovačem nebo je uložen mezi sběracím ústrojím a šnekovým shrnovačem. V jiném případě je zrychlující transportér opatřen...

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem

Načítavanie...

Číslo patentu: 227832

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: pohyb, praní, příčný, křížovým, pračky, kývavý, způsobem, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro kývavý a příčný pohyb pračky při praní křížovým způsobem, vyznačené tím, že nádoba (8) pro praní má na svém obvodu nebo na rozšířené části osy vedení a ozubení (3), které je na svých koncích ukončeno radiusy a má tvar protáhlého O nebo tvar kruhu a zabírá s ním náhonový pastorek (10).

Vibrační dopravník sypkého materiálu s automatickými výpustěmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 227809

Dátum: 15.04.1986

Autor: Štolcpart Václav

Značky: vibrační, dopravník, materiálů, sypkého, automatickými, výpustěmi

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační dopravník sypkého materiálu s automatickými výpustěmi, jehož trubice čtvercového průřezu, sestavena z jednotlivých částí, je zavěšena na nosné konstrukci vyznačený tím, že konec trubice je připojen nejméně k jedné podélné pružině (20), opřené o nosnou konstrukci a počátek trubice je spojen s protitlakovou pružinou (6), uloženou na táhlu, jehož konec je opatřen třecí nebo valivou částí (3), která je v záběru s vačkou (4), náhonu,...

Zařízení pro udržování stálé vzdálenosti řezacího hořáku nad řezaným plechem

Načítavanie...

Číslo patentu: 217608

Dátum: 15.09.1984

Autor: Štolcpart Václav

Značky: řezacího, udržování, zařízení, plechem, vzdálenosti, stálé, hořáku, řezaným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je možno využít hlavně pro řezání plechu a desek palivovými hořáky a pro sváření elektrickým obloukem nebo plynem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že ve spodní části zařízení je volná matice, která je dole opatřena oboustranným ozubením pro dvě protilehlé západky s ovládacími cívkami, v závitu matice je uložena nosná trubice s boční přívodovou trubicí pro kyslík a přívodovou trubicí pro směs plynu s kyslíkem, část nosné trubice obepíná...