Štofka Marian

Zapojenie štartovacieho obvodu pre meniče napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 278784

Dátum: 11.07.1995

Autor: Štofka Marian

MPK: H03B 5/00

Značky: měniče, zapojenie, obvodů, štartovacieho, napätia

Zhrnutie / Anotácia:

Prvá vstupná svorka (A) je spojená cez (R1) s riadiacou elektródou a cez (R4) so zbernou elektródou (T1). Zdrojová elektróda je spojená s anódou (D1), katódou (D4) a katódou (ZD1). Riadiaca elektróda (T1) je spojená s katódou (ZD3), ktorej anóda je spolu s anódou (D4) spojená s kolektorom (T2). Emitor (T2) je cez (R2) spojený s bázou (T2), pričom báza (T2) je spojená s anódou (ZD1) a zároveň cez (R3) s anódou (ZD2). Katóda (ZD2) je spojená s...

Spätnoväzobný člen s optoizolátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 270159

Dátum: 13.06.1990

Autor: Štofka Marian

MPK: H03L 1/00, H03F 17/00

Značky: člen, optoizolátorom, spätnoväzobný

Text:

...pm Joąntzupaą Anad nana uoçtad AoJoazueJ ooxtonpľaąarąrtouou 2 naoaerzuuąą oqçnad Jo 1 ąo 1 oą e nąJoAn ntaoľçdeu tzpem çuafodez aľ 910pa má e (I) zeJ 4 A OUUJJB ľoAn 4 d eu uatç 4 AJd ou u 9 fnzoupoq çAo 1 nueu Apga ąew yanw Ty JOQGIZSJ 9 oz to aľ nupoq 4 oN -ní ątçtuz oqate ątpuągod U noąoupoq noą 1 eA s pnJd aaa uąoąçtnzroądn npgtpoąo zen oągu cuatg oqçuqozgnouzgds ttoçxçtda rad Aąçnts range-nñaą oqonaod ad 9 aľ nupoq 4 au noçtvg (1) nquzA...

Číslicovo-analógový prevodník s prúdovými zrkadlami

Načítavanie...

Číslo patentu: 258602

Dátum: 16.09.1988

Autori: -, Štofka Marian

MPK: H03K 13/02

Značky: převodník, číslicovo-analógový, prúdovými, zrkadlami

Text:

...prúd prúdového výstupu prúdového zrkadla 31 je nulový. Výstupný prúd prúdového zrkadla 1 ktečie cez vodivú diódu 2 k 2 z riadiacej svorky Bk. Ak je.na anöde diódy 2 k 2 riadiace napätie s nízkou úrovňou pričom predpisaná hodnota tohto napätia jeje dióda 2 k 2 nevodivá a Výstupný prúd prúdového zrkadla 1 k tvorí príspevok ku prúdu tečúcemu zo súčtového výstupu prúdového zrkadla 31 . c je prúdový prenos t. j. pomer prúdu hlav-ného výstupu...

Zapojenie prepínača s tranzistormi s malou dynamickou chybou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232774

Dátum: 15.01.1987

Autor: Štofka Marian

MPK: H03K 19/01

Značky: dynamickou, tranzistormi, prepínača, chybou, malou, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie prepínača s tranzistormi s malou dynamickou chybou. Jeho podstata je v tom, že riadiace elektródy tranzistorov riadených poľom sú spojené s výstupmi diferenciálneho stupňa s bipolárnymi tranzistormi. Jeden vstup diferenciálneho stupňa tvorí riadiaci vstup prepínača, druhý vstup je spojený so zdrojom referenčného napätia, tvoreným diódami a rezistorom. Na výstupy diferenciálneho stupňa sú...

Zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 232102

Dátum: 15.12.1986

Autor: Štofka Marian

MPK: G06G 7/18

Značky: testovanie, číslicových, zapojenie, integrátorov, kalibráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a rieši zapojenie pre testovanie a kalibráciu číslicových integrátorov. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z číslicového integrátora, ku ktorému je na prvú vstupnú svorku a druhú vstupnú svorku paralelne pripojený číslicový voltmeter a nastaviteľný jednosmerný zdroj napätia a na kľúčovaciu svorku je pripojený generátor impulzov. Ďalej číslicový integrátor je opatrený nulovacou svorkou a výstupným konektorom.

Koncový stupeň rýchleho výkonového tranzistorového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226586

Dátum: 15.11.1985

Autor: Štofka Marian

Značky: tranzistorového, koncový, rychlého, stupeň, výkonového, spínača

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zníženie strátového výkonu rýchlého výkonového tranzistorového spínača. Výkonový tranzistor sledovacej vetvy spínača má bázu spojenú cez dvojicu antiparalelne spojených diód s kolektorem riadiaciho tranzistora. Kolektor riadiaciho tranzistora je cez rezistor spojený s bodom s vyšším potenciálom než je v napájacom bode kolektora výkonového tranzistora. Medzi emitor výkonového tranzistora a bázu...

Zapojenie pre integrálne testovanie číslicových integrátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 225514

Dátum: 01.12.1984

Autor: Štofka Marian

Značky: číslicových, integrálně, zapojenie, integrátorov, testovanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pre integrálne testovanie číslicových integrátorov vyznačené tým, že vstup číslicového integrátora /1/ je spojený s výstupom číslicovo-analógového prevodníka /2/, ktorého vstup je spojený s výstupom vratného impulzného počítadla /3/, ktorého vstup je pripojený na výstup riadiacej jednotky /4/.