Stilz Hans-ulrich

Substituované indoly, spôsob ich prípravy, liečivo, ktoré ich obsahuje, a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287116

Dátum: 23.11.2009

Autori: Ritzeler Olaf, Stilz Hans-ulrich, Habermann Jörg, Jaehne Gerhard, Neises Bernhard

MPK: A61P 29/00, A61P 19/00, C07D 401/00...

Značky: indoly, použitie, liečivo, substituované, přípravy, obsahuje, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa zlúčeniny vzorca (I), ktoré sú špecifickými IkB kinázovými inhibítormi a ktoré sú vhodné na prípravu liečiv na profylaxiu a liečenie ochorení, ktorých priebeh je ovplyvňovaný zvýšenou aktivitou NFkB.

Substituované benzimidazoly, spôsob ich prípravy, ich použitie a liečivo, ktoré ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 286857

Dátum: 29.05.2009

Autori: Ritzeler Olaf, Neises Bernhard, Stilz Hans-ulrich, Walser Armin, Bock William Jerome, Flynn Gary

MPK: A61K 31/415, A61P 29/00, C07D 401/00...

Značky: použitie, liečivo, obsahuje, přípravy, substituované, spôsob, benzimidazoly

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú vhodné na výrobu liečiv. Uvedené liečivá sa používajú na profylaxiu a liečenie ochorení, na ktorých priebeh má vplyv zvýšená aktivita NFkB.

Imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy a ich použitie ako protizápalových prostriedkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286652

Dátum: 16.02.2009

Autori: Stilz Hans-ulrich, Blum Horst, Wehner Volkmar, Rütten Hartmut

MPK: A61K 31/4427, A61K 31/4164, A61P 1/00...

Značky: spôsob, prostriedkov, protizápalových, imidazolidínové, přípravy, použitie, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané imidazolidínové deriváty všeobecného vzorca (I), kde význam substituentov je opísaný v nárokoch. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú vhodné na terapiu zápalových ochorení, napríklad reumatoidnej artritídy, alebo alergických ochorení, sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonisty adhézneho receptora VLA-4. Je opísaný aj spôsob prípravy zlúčenín všeobecného vzorca (I), ich použitie a farmaceutické prostriedky s ich...

Substituované imidazolidínové deriváty, spôsob ich prípravy, ich použitie a farmaceutické prostriedky, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 284851

Dátum: 12.12.2005

Autori: Wehner Volkmar, Schmidt Wolfgang, Stilz Hans-ulrich, Seiffge Dirk

MPK: A61K 38/06, A61K 38/07, A61K 38/05...

Značky: substituované, deriváty, prostriedky, imidazolidínové, farmaceutické, použitie, obsahujú, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované imidazolidínové deriváty vzorca (I), kde B, E, W, Y, R, R2, R3, R30, e a h majú význam uvedený v nárokoch, ktoré sú cennými účinnými zložkami liečiv, napríklad na liečbu alebo profylaxiu zápalových ochorení alebo alergických ochorení sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami receptorov adhézie VLA-4 prináležiacich do skupiny integrínov sú vhodné na liečbu alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Substituované päťčlenné heterocykly, spôsob ich výroby, ich medicínske použitie, farmaceutický prostriedok s ich obsahom a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284471

Dátum: 28.03.2005

Autori: Knolle Jochen, Zoller Gerhard, Klingler Otmar, Stilz Hans-ulrich, Jablonka Bernd, Breipohl Gerhard, König Wolfgang, Just Melitta

MPK: A61K 31/415, C07D 401/12, C07D 233/76...

Značky: heterocykly, spôsob, medicínske, päťčlenné, prostriedok, použitie, substituované, farmaceutický, výroby, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované päťčlenné heterocykly všeobecného vzorca (I) a ich fyziologicky prijateľné soli, spôsob ich výroby a výroby farmaceutických prostriedkov s ich obsahom, ich použitie v medicíne ako inhibítorov agregácie trombocytov, metastázovania karcinómových buniek, ako i tvorby osteoklasov na povrchu kostí.

Päťčlenné heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory adhézie leukocytov, antagonisty VLA-4 a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284377

Dátum: 24.01.2005

Autori: Knolle Jochen, Bartnik Eckart, Stilz Hans-ulrich, Wehner Volkmar, Hüls Christoph

MPK: A61K 38/07, A61K 38/06, A61K 38/39...

Značky: leukocytov, heterocyklické, vla-4, antagonisty, adhézie, ktorý, zlúčeniny, prostriedok, obsahuje, päťčlenné, farmaceutický, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom majú symboly B, D, E, R, W, Y, Z, b, c, d, e, f, g a h významy definované v nárokoch, sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonisty adhézneho receptora VLA-4, ktorý patrí do skupiny integrínov, farmaceutické prostriedky, ktoré tieto zlúčeniny obsahujú, a použitie zlúčenín všeobecného vzorca (I) na prípravu liečiv na liečenie alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené...

Heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory adhézie leukocytov, antagonisty VLA-4 a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284349

Dátum: 05.01.2005

Autori: Hüls Christoph, Wehner Volkmar, Stilz Hans-ulrich, Seiffge Dirk

MPK: A61K 38/06, A61K 38/07, C07D 207/02...

Značky: adhézie, leukocytov, inhibitory, heterocyklické, obsahuje, vla-4, antagonisty, prostriedok, ktorý, zlúčeniny, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami adhézneho receptora VLA-4, farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje, a ich použitie. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sa používajú na prípravu liečiv na liečenie alebo profylaxiu ochorení, ktoré sú spôsobené nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov a/alebo migrácie leukocytov, alebo sú spojené s nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov...

Heterocyklické zlúčeniny ako inhibítory adhézie leukocytov a antagonisty VLA-4, spôsob ich prípravy a farmaceutický prostriedok, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 284287

Dátum: 29.11.2004

Autori: Wehner Volkmar, Stilz Hans-ulrich, Hüls Christoph, Seiffge Dirk

MPK: A61K 31/42, A61K 38/02, A61K 31/40...

Značky: adhézie, heterocyklické, vla-4, zlúčeniny, antagonisty, obsahuje, přípravy, leukocytov, spôsob, inhibitory, farmaceutický, ktorý, prostriedok

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), ktoré sú inhibítormi adhézie a migrácie leukocytov a/alebo antagonistami adhézneho receptora VLA-4, ktorý patrí do skupiny integrínov, spôsob ich prípravy, farmaceutické prostriedky s ich obsahom a ich použitie. Zlúčeniny všeobecného vzorca (I) sú účinné pri liečení alebo profylaxii ochorení, ktoré sú spôsobené nežiaducim rozsahom adhézie leukocytov a/alebo migrácie leukocytov, alebo spojené s nežiaducim...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické zmesi, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282894

Dátum: 02.12.2002

Autori: Wehner Volkmar, Gourvest Jean-françois, Pitti Robert, Carniato Denis, Bodary Sarah, Teutsch Jean-georges, Bernard Serge, Mcdowell Robert, Knolle Jochen, Stilz Hans-ulrich, Gadek Thomas

MPK: A61K 31/36, A61K 31/415, A61K 31/19...

Značky: tohto, obsahujú, přípravy, zlúčeniny, zmesí, liečiv, tricyklické, medziprodukty, spôsobu, použitie, farmaceutické, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú tricyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a G majú význam uvedený v opise, pričom prerušované čiary predstavujú prípadnú druhú väzbu, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú.