Štěpán Josef

Zařízení pro přívod a odvod odpařujícího se chladicího média chladicích systémů pater kolon

Načítavanie...

Číslo patentu: 263711

Dátum: 11.04.1989

Autori: Štěpán Josef, Hodek Jiří, Vejvoda Vojtěch, Hykyš Jaroslav

MPK: B01D 53/18

Značky: zařízení, odpařujícího, kolon, odvod, systému, chladicího, přívod, chladicích, pater, media

Text:

...hrdlen,vyústěnýu do epodní částí výstupního prostoru. Podstatou vynálezu dále Je, že přepadový kapelínový uzáver Je tvořen přeeshem výetupního hrdla dovnítř výstupního prostoru, případně přepážkou uvnitř výetupního prostoru. Víko komory je tvořenozařízením dle vynálezu je zajíštěne snsdná regulovatelnost jednotlivých chladíoích systénů,a.tín celého ohledíoího okruhu. Je zajíštěno rovnončrné rozdelení kapaliny do všechprůřezů chladícího...

Kapalinový uzávěr patra absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 261714

Dátum: 10.02.1989

Autori: Štěpán Josef, Kopecký Ladislav, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 47/14

Značky: absorpční, patra, kapalinový, kolony, uzáver

Text:

...uzàvěr.Nevýhodou tohoto pro vedení je to,že absorpční medium je zavedeno do horní částí chladícího systému,čímž je snížena absorpční účinnost patra a pří uvádění zařízení do provozu obtížné plnění kapalínových uzávěrů.Tyto nedostatky jsou odstraněny kapalínovym uzávěrem podle vynáLezu,jehož podstata spočívá v tom,že v místě pod přepadovou stěnou vyššího patra je v nížším patru provedena prohlubeňdo které zasahuje konec přepadové stěny.Stěna...

Rošt generátoru na zplyňování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253607

Dátum: 12.11.1987

Autori: Štěpán Josef, Pech Jaroslav, Dittrich Vladimír, Vaněček Václav, Semrád Petr

MPK: C10J 3/42

Značky: zplyňování, rošt, dřeva, generátoru

Text:

...ucpàvkou umístěnou v ose válcového tělesa. Na poháněcím hřídeli jsou upevněny lopaty pro vyhrnování tuhých zbytků zplyňovacího procesu.Výhody roštu generátoru podle vynálezu spočívají v kontinuálním odvodu pevných zbytků zplynovaciho procesu, v rovnoměrném technologickém provozu, což představuje zvýšení kvality generátorového plynu i výkonu zařízení, bez škodlivých teplotních vlivů na strojni zařízení, čímž se zvyšuje jeho...

Rošt generátoru na zplyňování dřeva

Načítavanie...

Číslo patentu: 253606

Dátum: 12.11.1987

Autori: Pech Jaroslav, Dittrich Vladimír, Semrád Petr, Vaněček Václav, Štěpán Josef

MPK: C10J 3/42

Značky: generátoru, zplyňování, rošt, dřeva

Text:

...strojních částí, čímž je zvýšena jejich životnost.Na přiloženém výkresu je schematicky znázorněn přiktad provedení roštu generátoru na zplyňování dřeva podle vynále zu, na obr.1 je řez roštem a na obr.2 je detail vlnovkovitého okraje opěrného vàtce s nosnou ktadkou.Ve Spodní částí tělesa 5 generátoru, pod spodním okrajem vestavby lg vytvàřejicí šachtu lä je umjstěn rošt sestàvající 2 kruhové desky 1 na spodu suvně spojené s poháněcím...

Chlazené patro absorpční kolony

Načítavanie...

Číslo patentu: 253178

Dátum: 15.10.1987

Autori: Štěpán Josef, Tlučhoř Jiří, Vejvoda Vojtěch

MPK: B01D 53/18

Značky: patro, absorpční, chlazené, kolony

Text:

...z rovných trubek různé délky s kolen stejného úhlu a poloměru zakřivení, přičemž každý segment je tvořen sudým počtem dvou nebo více trubek vinutých do meandru tak. že propojení trubek pro vstup chladicího media a trubek pro výstup chladiciho media je provedeno uprostřed segmentu. Vinutí sousedníeh segmentů do meandrů je vždy ohráceně, a jejich přívodní trubky jsou připojeny do jedné vstupní, resp. výstupní komoty společně všem chladicím...

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu nebo vnějšímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227444

Dátum: 01.06.1984

Autori: Sainer Vladimír, Houška Jan, Zach Josef, Štěpán Josef

Značky: vnějšímu, prostoru, přetlaku, proti, vnitřnímu, zařízení, ochranu, uzavřeného, nedovolenému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu nebo vnějšímu přetlaku,vyznačené tím, že tento prostor je oddělen od okolního prostředí membránou (1) těsně sevřenou mezi přírubami (8) u které je umístěno průtržné zařízení složené ze střižníku (2)ke kterému je připojen pomocí táhla (7) píst (4) s přívodem pracovní látky (5) z chráněného prostoru, přičemž na přívodu pracovní látky (5) je umístěn přepouštěcí ventil (6).

Zařízení pro pojištění uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 227432

Dátum: 01.06.1984

Autori: Štěpán Josef, Zach Josef, Sainer Vladimír, Houška Jan

Značky: prostoru, uzavřeného, zařízení, proti, vnitřnímu, přetlaku, pojištění, nedovolenému

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro pojištění uzavřeného prostoru proti nedovolenému vnitřnímu přetlaku, vyznačené tim, že ve vnitřním osazení příruby (1) je volně vložena sestava (2) složená z kruhových pružných fólií (3) s vystřiženými radiálními mezerami, přičemž sestava (2) složená z kruhových pružných fólií (3) je překryta další fólií (4), která je dotlačována po svém obvodě k přírubě (1) pružným elementem (5).