Steklík Jaroslav

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/12

Značky: obraběcího, teplotní, zařízení, stroje, vřetena, stabilizaci

Text:

...částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg...

Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261471

Dátum: 10.02.1989

Autor: Steklík Jaroslav

MPK: B23B 19/02, B23Q 11/14

Značky: teplotní, stroje, obraběcího, vřetena, stabilizaci, zařízení

Text:

...pro přívodní a vývodní kanály ll, 15,lg, lá chladicího média, jímž je mazací olej. Obojí kanályll, 12, 19, l§ jsou vypouzdřením otvorů, zhotoveným z tepelnéisolačního materiálu. Přívodní kanál 11, příslušející k zadnímu ložisku §, ústí do obvodového mezikruhového prostoru lgpo jeho levé straně a vývodní kanál lg do obvodového mezi kruhového prostoru Q na opačné straně.Přívodní kanál 12 chladicího média pro přední ložisko 2 je umístěn...

Hydraulický obvod s multiplikátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 257076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štěpnička Josef, Steklík Jaroslav, Varvařovský Václav

MPK: F15B 3/00

Značky: obvod, hydraulický, multiplikátorem

Text:

...a hydraulického upínacího válce lg, mezi nimiž je umístěn multiplikátor ll, propojený s jednosměrným řízeným ventilem lg, jednosměrným ventilem lg a řízeným tlakovým ventilem lg. Rozvaděč li má vstupní vedení 3 a výstupní vedení 2. větví l a 1 je na něj připojen řízený tlakový ventil lg, dále větví l a A jednosměrný vetil lg, jež jsou dále propojeny větví g s prostorem lg na větší straně pístu gg multiplikátoru ll.Na větví l je dále zapojen...

Zařízení pro ruční přestavování suportů obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249808

Dátum: 15.04.1987

Autori: Steklík Jaroslav, Švec Milan

MPK: B23Q 5/34

Značky: obraběcího, suportů, přestavování, stroje, ruční, zařízení

Text:

...mechenismu, který je svým zúženým.dutým koncom 21 zasunut do dutiny gg pomocného hřídele 1, Záklední mechanismus je dále tvořen odpruženým čepem gg, uloženým v otvoru ovládacího hřídele gl opatřeným výbráním gga posuvným v délce dalšího vybrání gg, do něhož zasahuje dorazový šroubek gšy Na čelo odpruženého čepu gi dosedá pruži 249808na 31, opírající se o vnitřní oeazení zúženěho konce ovláda-cího hřídele 21, v jehož dutině je...

Nástavec vřetena obráběcího stroje, zejména vodorovného vyvrtávacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228192

Dátum: 15.05.1986

Autor: Steklík Jaroslav

Značky: vodorovného, zejména, nástavec, vřetena, stroje, vyvrtávacího, obraběcího

Zhrnutie / Anotácia:

Nástavec vřetena obráběcího stroje, zejména vodorovného vyvrtávacího stroje, s vnitřním upínacím kuželen, určený pro upínání nástrojů, připevnitelný např. šrouby, na čelní plochu vřetena, vybaveného mechanismem středového upínání do vnitřního upínacího kužele vřetena, obsahujícího upínací čelisti, ovládané pružinami a tažnou tyčí, vyznačený tím, že je opatřen menším vnitřním upínacím kuželem (10) než vřeteno (5) a upínacími čelistmi (2),...

Skládací kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 225637

Dátum: 01.07.1985

Autor: Steklík Jaroslav

Značky: skládací

Zhrnutie / Anotácia:

Skládací kryt pracovního prostoru obráběcích strojů, zejména strojů s vodorovným vřetenem, tvořený deskami, umístěnými po stranách pracovního stolu, vyznačený tím, že desky sestávají z řady plochých segmentů ve tvaru kruhových výsečí, volně otočně umístěných podél vřetena (2) na čepu (3) svým užším koncem, u kterých jsou boční okraje sousedních segmentů upraveny pro vzájemný záběr, například pomocí ohybu na straně jedné a zarážky (9) na druhé...

Zařízení pro vyfukování otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216059

Dátum: 01.07.1984

Autor: Steklík Jaroslav

Značky: zařízení, otvorů, vyfukování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vyfukování otvorů, zejména slepých, určeného pro vyčištění otvorů bezprostředně před jejich obráběním. Zařízení je upraveno na obráběcích strojích, zvláště numericky či jinak programově řízených. Řeší se problémem automatického, časově bezztrátového vyfukování slepých otvorů znečistěných třískami či jinými nečistotami, pocházejícími od prvotní operace vyvrtání otvoru nebo od jiných obráběcích operací, prováděných v...