Stejskal Jioí

Způsob výroby nového meziproduktu pro cefalosporiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 247197

Dátum: 16.05.1988

Autori: Novák Jioí, Smreina Jioí, Šedaj Miloš, Tauš Viktor, Stejskal Jioí, Mikulec Jindoich, Novák Milan, Beran Vratislav, Grúz Jioí, Sobotka Zdenik

MPK: C07D 501/46, C07D 277/40

Značky: výroby, cefalosporiny, nového, způsob, meziproduktu

Text:

...přímým nebo rozvětveným řetězcem, například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl,n-butyl, isobutyl, sek.butyl, terc.butyl, pentyl, hexyl, heptyl, oktyl, dodecyl nebo podobné. Výraz C 1 Salkyl značí například metyl, etyl, n-propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl,sek.buty 1, tero.butyl nebo podobně. Výraz aryl značí například Íenyl, tolyl, naftyl, indanyl nebo podobné. Výraz ar-C alkyl značí například benzyl, fenetyl, 4-metylbenzyl, naftylmetyl nebo...

Pracovní jednotka tekutinových komorových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242365

Dátum: 01.12.1987

Autor: Stejskal Jioí

MPK: F04B 9/04

Značky: komorových, tekutinových, jednotka, strojů, pracovní

Text:

...a působit nejen jako mechanická bariéra mezi komorou mazacího média a komorou pracovní tekutiny, ale též jako tlaková bariéra. Tímto uspořádáním lze s užitím vhodného ucpávkového média~vzduch, voda, olej ~ snížit. tlakový spád na ucpávce pracovního media a docílit tak vyš~ ších parametrů stroje. Jiné využití ucpávkového prostoru je v podobě sekundárního zdroje tlakové kapaliny - u kompresorů ~ nebo tlakového plynu a u čerpadel -, pro...

Zapojení sytstému pro aktivní dálkovou kontrolu stavů objektů a/nebo nejméně dvoustavové řízení těchto objektů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246969

Dátum: 15.10.1987

Autori: Stejskal Jioí, Doné Jan, Eernocký Jioí, Martinec Josef, Galantie Kosta, Brodský Jaroslav

MPK: H04L 27/10

Značky: stavu, dvoustavově, řízení, aktivní, těchto, objektu, zapojení, nejméně, sytstému, kontrolu, dálkovou

Text:

...interfacePasivní hlášení je předáváno po veřejné telefonní síti 3 jako serie nízkofrekvenčních signálů. Tyto signály projdou přes přizpůsobovací obvod li do bloku lg logických pásmových propustí, kde jsou nízkofrekvenční signály vyhodnoceny, převedeny na logické signály a nabídnuty ovládacímu obvodu łł. Ovládací obvod łł tak převezme informaci o prováděné kontrole a vyhodnotí správnost přenosu informace. Přenesenou informaci pak přes první...

Způsob oddělování cyklohexylidencyklohexylaminu od dicyklohexylaminu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241297

Dátum: 01.09.1987

Autori: Pitter Jaroslav, Stejskal Jioí, Vrba Karel, Alexa Jioí

MPK: C07C 87/36, C07C 85/26

Značky: způsob, oddělování, cyklohexylidencyklohexylaminu, dicyklohexylaminu

Text:

...Po určité době působení se vodnáľs rozpuětěnými hydrolyticląýni produkty CGHA odčerpá. odorganické fáze. Nevýhodou tohoto postupu je nízká účinnost a velké množství odpadních vod. Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výnálezem. jehož- podstatou je kombinace destilace a hydrolýzý, kdy do vroucísěsi obsahující CCHA a DCHA Je kontinuelně příváděna voda,která hýdrolyzuje CGHA na GHA a oyklohexsnon a spolu s nimi odchází ve formě par, ktereoch...

Způsob čištění sodné soli 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243600

Dátum: 31.08.1985

Autori: Stejskal Jioí, Pištilák Josef

MPK: C07D 239/69

Značky: způsob, 2-(p-aminobenzensulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidinu, čištění, sodné

Text:

...provedení ilstrují, nikterak však neomezují předmět vynálezu.V 220,0 ml destilované vody se roznííchá 0,2 g prachového zinku a vnese se 200,0 g sodné soli suliadimidínu. Potom se reakční směs vyhřeje na 68 až 70 °C. Po rozpuštění veškeré sodné soli se do reakční směsi vnese 0,5 g aktivního uhlí zbavenêho kysliku. Směs se zfiltruje, filtrát se ochladí na 8 až 11 °C, vykrystalovaný produkt se odsaje,promyje 120,0 ml...

Způsob výroby pyrazolo(1,5-c)chinazolinových derivátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241026

Dátum: 13.06.1985

Autori: Santarová Marie, Sousedík Jaroslav, Süssmilch Josef, Stejskal Jioí, Koudelka Karel, Vrba Karel, Vojtich Otakar

MPK: C07D 487/04

Značky: derivátů, způsob, výroby, pyrazolo(1,5-c)chinazolinových

Text:

...provedení použije chloridunebo bromidu karboxylové kyseliny.,jestliže reaguje výchozí sloučenina o Io obecném vzorci II s anhydridem karboxylo vékyseliny o obecném vzorci V, použije senebo v přebytku. Reakční teplota se pohybuje v rozmezí od 20 do 200 CI obzvläště při teplotě varu použitého anhydridu karboxylové kyseliny. NitropyrazoloLñ-cjchínazoliny o obecném vzorci Ia se redukujíve výhodném provedení katalytickou hydrogenací v...