Stejskal Jaroslav

Zařízení pro vytváření nekonečné smyčky pásového nosiče obrazového nebo zvukového signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260622

Dátum: 12.01.1989

Autori: Míka Bohumil, Stejskal Jaroslav

MPK: G11B 23/22

Značky: nekonečné, obrazového, vytváření, nosiče, pásového, smyčky, zvukového, zařízení, signálu

Text:

...ve střední části talíře, na kruhové uspořádané soustavě kladek a to proti směru vinutí pokračující základní části svitku, navinutého s odstupem a volně ve vícebokém,s výhodou čtyřbokém tvaru na horizontálním talíři. Po navinutí se základního svitku s výhodou čtvercového tvaru dotýka z vnějšku ve středu každé z jeho stran sklopný čep, procházející v talíři upraveným podélným radiálním otvorem. Ke každému ze sklopných čepů je v jeho...

Zařízení k elektrické stimulaci receptorů biologických tkání

Načítavanie...

Číslo patentu: 258394

Dátum: 16.08.1988

Autori: Stejskal Jaroslav, Olič Ivo

MPK: A01K 15/00

Značky: elektrické, zařízení, receptoru, tkání, biologických, stimulaci

Text:

...V tom, že elektrodyzařízení jsou propojeny vodiči s výstupy mechanicky ovládaného piezoelektrického krystalu. zdrojem vysokého napětí pro elektrody zařízení, zejména hrotové, je tedy mechanicky ovládaný piezoelektrický krystal. Toto zařízení pracuje na principu přeměny mechanické energie na elektrickou energií s použitím piezoelektrického krystalu. Děje se tak deformací piezoelektric~ kého krystalu, které se dosahuje bud zvyšujícim se...

Regulační ventil plynného nebo tekutého média se sinusovým průběhem rychlosti přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258271

Dátum: 16.08.1988

Autor: Stejskal Jaroslav

MPK: F16K 31/52

Značky: ventil, rychlostí, plynného, tekutého, regulační, media, průběhem, pohybu, přímočarého, kuželky, sinusovým

Text:

...lg, které je jinak blokováno samosvorností kuželového převodu převodové skříně gg servomotoru lg, je prvé převodové kolo ll těsně suvně uložené na hřídeli lg opatřeno osazením gg a vybráním gg, které spolu s čepem ll hřídele lg a pružinou gg tvoří výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg.Výsuvné spojení prvého převodového kola ll a hřídele lg, znázorněné na obr. 6 je tvořeno pomocným pastorkem ll těsně suvně a otáčivě...

Spôsob súčasnej deaktivácie a odstraňovania katalyzátora z uhľovodíkového roztoku uhľovodíkových živíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 239803

Dátum: 15.06.1987

Autori: Štolba Karel, Stejskal Jaroslav

MPK: C08L 101/02, C08L 25/02

Značky: súčasnej, uhlovodíkového, spôsob, katalyzátora, deaktivácie, odstraňovania, uhlovodíkových, roztoku, živíc

Text:

...množstva katalyzátora vzrastá aj potrebné množstvo vodného roztoku tenzidu.l-lmotnostný pomer vodného alebo vodnoalkoholického roztoku tenzidu k ub-,lovodikovému roztoku ublovodíkových živíc sa môže pohybovať od 595 »do 51..V závislosti od množstva použitého polymerizačného katalyzátora a hmotnostného pomeru vodného alebo vodnoalkoholiokého roztoku k uhlovodíkovemu roztoku živíc sa menivaj pH roztoku tenzidu oddeleného v prvom...

Regulační ventil se sinusovým průběhem rychlosti přímočarého pohybu kuželky

Načítavanie...

Číslo patentu: 250707

Dátum: 14.05.1987

Autor: Stejskal Jaroslav

MPK: F16K 31/524

Značky: ventil, přímočarého, rychlostí, průběhem, regulační, sinusovým, kuželky, pohybu

Text:

...s vačkou 3 je unášena kulisa 1 spolu a táhlem lg e ku želkou ll k dolní úvrati gg vačky 2.Rychlost přímočarého pohybu kuželky ll, znázorněná na obr.4je dána vztshem dxdt kde pro 5 platí vztah- 3 x A ein (azt ÁZÄ 2 o V 250 707 Okamžitá rychlost pohybu kuželky ll, 1 je první derivací dráhy kuželky ll podle času 3, úhlová frekvence g 5 22, kde f po čet kmitů, tedy počet otáčok hřídele lg vačky Q za eekundu, 5 amplítuda, tedy...

Pásový lis na odvodňování kašovitých hmot, kalů a pod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 231117

Dátum: 01.06.1986

Autori: Kalivoda Josef, Procházka Oldřich, Stejskal Jaroslav, Kalina Jaroslav

MPK: C02F 11/12

Značky: pásový, kalů, hmot, odvodňování, kašovitých

Zhrnutie / Anotácia:

Pásový lis na odvodňování kašovitých hmot, kalů a pod., obsahuje dvě nekonečná pásová síta, mezi nimiž je přiváděno médium určené k odvodnění tím, že prochází klínovou přechodovou zónou a lisovací zónou. Za účelem zjednodušení ve výrobě, při montáží, opravách a v oblasti náhradních dílů mají dolisovací válce dolisovací části lisovací zóny stejný průměr a rovněž i stejné vysoké, popř. i tvarově stejné podpěry.

Sonda k určování říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 223217

Dátum: 15.03.1986

Autori: Jelének Ladislav, Vrana Jiří, Stejskal Jaroslav

Značky: zvířat, říje, sonda, určování, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy k vyhledání místa nejmenšího úbytku vektoru napětí a jeho změření na sliznici pochvy u hospodářských zvířat. Vynález řeší problém zajištění dobrého kontaktu měřicích elektrod se sliznicí stěny pochvy měřeného zvířete. Podstatou vynálezu je systém elektrod umístěných na konci pružné izolační trubice, upevněné v držáku. Elektrody jsou umístěny tak, aby umožňovaly měření úbytku napětí na malém definovaném úseku pochvy,...

Způsob určování říje u hospodářských zvířat pomocí sondy se systémem elektrod

Načítavanie...

Číslo patentu: 220393

Dátum: 15.11.1985

Autori: Jelének Ladislav, Stejskal Jaroslav, Podaný Jan, Vrana Jiří

Značky: elektrod, pomocí, systémem, zvířat, sondy, hospodářských, říje, určování, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká jednoduchého, přímého a rychlého způsobu určování říje u hospodářských zvířat pomocí vysokofrekvenčního proudu. Vynález řeší problém správného určení říje objektivním měřením. Podstatou vynálezu je měření vlastností sliznice pochvy, kde během cyklu dochází ke změnám, které jsou v období ovulace natolik výrazné, že je lze elektricky zachytit a tím detekovat říji zvířete. Pomocí sondy zavedené do pochvy se při průchodu...

Prostaglandin F2 alfa nebo jeho analog jako látky indukující říji prasniček a prasnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 218337

Dátum: 15.02.1985

Autori: Stejskal Jaroslav, Podaný Jan, Jelének Ladislav

Značky: analog, prasnic, indukující, říji, látky, prostaglandin, prasniček

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká použití prostaglandinu 9(,11(,15(-trihydroxy-5-cis-13-trans-prostadienové kyseliny nebo jeho analogu 16-(3-chlorfenoxy)-9(,11(,15(-trihydroxy-17,18,19,20-tetranor-5-cis- 13-trans-prostadienové kyseliny pro indukci říje prasniček a prasnic.