Stejskal Jan

Sázecí okov

Načítavanie...

Číslo patentu: 262467

Dátum: 14.03.1989

Autori: Stejskal Jan, Světlík František

MPK: C10B 31/00

Značky: sázecí

Text:

...kolik vetknutý do tehla, k nemuž je v jeho dolni části na limci pŕipevněn uzavireci zvon, tvořený skluzným kułelem a těsnicím lemem, přičemž k osazené horní části táhla jsou pomoc výztnh připevněny držáky závěsných čepu uzaviraciho zvonu.sázeci okov podle vynálezu umožňuje snadné plnění vyprazdňováni a zkracuje na minimum mnipulačni časy.Příklady provedení sázeciho okovu je ve svislém řezu znázorněn na připojeném výkresu. Tvarově sestává...

Způsob ochrany raženého dlouhého důlního díla z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261005

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kuba Eduard, Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Dittrich Horst, Stejskal Jan

MPK: E21F 5/00

Značky: plynů, nebezpečí, ochrany, průtrží, raženého, díla, způsob, důlního, uhlí, dlouhého, hlediska

Text:

...aplikovat, protože v nadloží do 40 m, resp. v podloží do 70 m nebyla žádné vhodná sloj,kterou by bylo možno použít jako sloj ochrannou. Proto bylo ražení dlouhého důlního díla zastaveno a byla známým způsobem vyrubána sloj v nadloží ve výšce 52 m, která měla úklon 17 °. Sloj V nadloží byla vyrubána v ploše, přesahující kolmý průmět celé plánované trasy dlouhého důlního díla do sloje v nadloží ve všech místech více než 60 m. současně s rubáním...

Způsob výroby minerální vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 244944

Dátum: 15.07.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Šmíd Miroslav, Bojanovský Josef, Stejskal Jan

MPK: C03B 37/00

Značky: výroby, způsob, minerální

Text:

...idu-stk 70 až 74 0/0, kyslík 8 až 12 0/0, oxid uhelnatý 10 až 14 °/0,vodní pára a jiné látky 2 .až 4 0/0. Po do-datečném spalování oxidu uhelnatého na oxid uhličitý se stupněm účinnosti alespoň 99 0/0 vyhliži složení nasledovné dusík 70 až 74 , kyslík 1 až 4 °/0, oxid uhličitý 18 až 22 °/0 a zbytek 2 až 4 . Roztavený če»dič ve formě lávy přichází »do zvlá-kñovacího zařízení, odkud se přes usazovací komoru vede do vytvrzovací komory 5. Do...

Způsob ochrany rubání z hlediska nebezpečí průtrží uhlí a plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257897

Dátum: 15.06.1988

Autori: Nadvorník Pavel, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav, Kuba Eduard, Dittrich Horst

MPK: E21F 5/00

Značky: uhlí, rubání, ochrany, průtrží, hlediska, plynů, nebezpečí, způsob

Text:

...je nadložní sloj ve vzdálenosti od 40 do 60 m včetně,deqazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynů také její nadloži do vzdálenosti min. 20 m a/nebo její podlaží do vzdálenosti min. 10 m. Pokud však je volena nadložní sloj ve vzdálenosti od 60 do 80 m, degazuje se mimo uhelnou sloj s nebezpečím průtrží uhlí a plynu, V níž je chránené rubání vedeno, vždy alespoň její nadloží do vzdálenosti min. 20 m. Teprve pote se provádí...

Způsob ochrany dlouhého důlního díla protiprůtržovou trhací prací

Načítavanie...

Číslo patentu: 256693

Dátum: 15.04.1988

Autori: Stejskal Jan, Neumann Pavel, Nadvorník Pavel, Ramík Milan, Šmíd Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, důlního, dlouhého, prací, trhací, díla, ochrany, protiprůtržovou

Text:

...vý vinu uhlené sloje.Domlnantní částí profilu uhelné sloje nebo jejího zbytku je celý profil uhelné sloje nebo jejího zbytku. V případě tektoniokého porušení profilu na čelbě, kdy je prifil rozčleněn do několika částí, je dominantní vždy největší část profilu uhlené sloje nebo jejího zbytku.Dosahovou zónou je oblast po obou stranách profilu uhelné sloje na čelbě dlouhého důlního díla, v níž exploze náloží zajistí ještě potřebný účinek...

Způsob zjišťování a snižování nebezpečí vzniku průtrží uhlí a plynů při ražení dlouhého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 253359

Dátum: 12.11.1987

Autori: Šmíd Jaroslav, Stejskal Jan, Nadvorník Pavel

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, plynů, nebezpečí, průtrží, řazení, uhlí, snižování, dlouhého, vzniku, důlního, zjišťování, díla

Text:

...deeorpoe in situ a deeorbovatelná plynonosnost a ve kterém se měří hodnoty počáteční plynové produkce a tlaku plynů Přitom odběr vzorků vrtné drtě se provádí počínaje hloubkou 2,0 metrů vždy v intervalu 0,2 metru před doaažením hranice každého celého jednoho metru délky vrtu. Vrtání ae přerušuje pouze při dosažení této hranice, kde ee provádí nejprve měření počáteční plynové produkce a poté se utěsní poslední 0,5 až 1,0 metru vrtu, přičemž v...

Křemíkový terčík pro elektronky typu vidikon

Načítavanie...

Číslo patentu: 243413

Dátum: 14.08.1987

Autori: Laštovka Petr, Stejskal Jan, Zamarovský Peter, Fronik Roman, Apetaur Milan, Pulpán Jan

MPK: H01L 31/00

Značky: vidikon, křemíkový, terčík, elektronky

Text:

...vytvořena pomocí fotolitografiokćho Iaakovdní například přímo ae souvisló izolační vrstvy, například z S 102, nebo za souvialé vrstvy deponovanőho nebo polykrystalického, případně aaorfního křaaíku, naneseného bezprostŕedně na izolační vrstvu tvořenou například kysličníkem křemičitýu, nebo na bőrnilikdtové sklo vzniklé po difuai bőru, případně na jiné izolační vrstve.Podle toho pak je podlaptána buäto boční část nad povrch vystnupld aříie,...

Způsob zjišťování nebezpečí průtrží uhlí a plynů již vyraženého důlního díla

Načítavanie...

Číslo patentu: 252252

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nadvorník Pavel, Stejskal Jan, Šmíd Miroslav

MPK: E21F 5/00

Značky: způsob, nebezpečí, zjišťování, uhlí, díla, průtrží, plynů, důlního, vyraženého

Text:

...hloubek. Úsek dlouhého důlního díla po obou stranách ústí jednotlivých průzkumných vrtů do vzdálenosti rovné hloubce tohoto průzkumného vrtu je bez nebezpečí průtrže uhlí a plynů, pokud jsou v tomto průzkumném vrtu naměřené hodnoty počáteční plynové produkce nižší než 3,0 1.minl a počáteční rychlost desorpce in situ v hloubce do 4 m nižší než1,5 cm 3/10 g . 35 s/l, popřípadě v hloubce 4 m a více nižší než 1,3 cm 3/log . 35 s/1 a hodnoty...

Zámkové ústrojí výsuvné zubové spojky pro zachycování axiálních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 249583

Dátum: 15.04.1987

Autor: Stejskal Jan

MPK: F16D 11/00

Značky: zubové, výsuvné, ústrojí, axiálních, zámkové, zachycování, spojky

Text:

...náboji l pracovního válce válcovací stolice je přišroubována ozubená hnaná část g spojky a hnací ozubená část 2 spojky je přišroubována k hlavě kloubového hřídele 1.fIäbo 3 5 hnané části g spojky je opatřen výřezovým otvorem §,v nemž je suvně uloženo prizmatické-vodící těleso 1,jehož účelem je shade nější usszování hnané části g spojky na její hnecí část 1. Vodícím tělesem 1 prochází otočně válcový dřík § stavěcího šrou~ bu, který je opatřen...

Zapojení generátoru grafických obrazových barevných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239607

Dátum: 16.03.1987

Autori: Stejskal Jan, Záhejský Jioí, Linhart Petr, Llnhart Rudolf

MPK: H04N 9/07

Značky: grafických, barevných, zapojení, generátoru, obrazových, signálu

Text:

...druhé grafické paměti 2 a s adresovým vstupem lg třetí grafické paměti lg.serializační vstup lg třetí grafické paměti lg je spojen se serializačním vstupem gg první grafické paměti §, se serializačním vstupem gg druhé grafické paměti 2 a se serializačním výstupem 23 synchronizačního bloku 3. Hodinový výstup gg synchronizačního bloku 3 je spojen s hodinovým vstupem gg grafického procesoru l. Parámetrový vstup li grafického procesoru l je...

Zařízení pro kompenzaci budicího účinku složky silové nerovnoměrnosti kola na nápravu automobilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249182

Dátum: 12.03.1987

Autori: Apetaur Milan, Stejskal Jan

MPK: B62D 1/60

Značky: budicího, nápravu, automobilů, účinků, kompenzaci, nerovnoměrnosti, silové, zařízení, složky

Text:

...polohy. Akcelerometr g a snímač 5 polohy jsou uloženy na kole automobilu l. Snímač 5 polohy je připojen přes třetí zesilovač lg ke komparátoru § fáze, spojenému s druhým indikátorem 1. Akcelerometr g je spojen přes první zesilovač lg s filtrem Ž, připojeným přes druhý zesilovač ll k prvnímu indikátoru Q a ke komparátoru § fáze.V případě využití zařízení podle vynálezu pro různé typy automobilů je k.rotujícím válci 2, filtru Ž e druhému...

Zařízení pro kompenzaci složky silové nerovnoměrnosti automobilového kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 249181

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stejskal Jan, Apetaur Milan

MPK: B62D 1/60

Značky: nerovnoměrnosti, zařízení, kompenzaci, automobilového, složky, silové

Text:

...zesilovač lg ke komparátoru § fáze, který je spojen s druhým indikátorem 1. Siloměrný náboj g je spojen přes první zesilovač lg s filtrem Ž,připojeným přes druhý zesílovač ll k prvnímu indikátoru Q e ke komperátoru § fáze.Pro případ využití zařízení podle vynálezu pro různé rozměry kol a různé obvodové rychlosti je k potujícímu válci 2,filtru Ž e druhému zesilovači ll svými výstupy připojen regulační člen g, spojený svým vstupem s...

Odpružený volant pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 237593

Dátum: 15.01.1987

Autori: Apetaur Milan, Stejskal Jan

MPK: B62D 1/10, B62D 1/08

Značky: volant, automobily, odpružený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpruženého volantu pro automobily, který je samostatně uložen v karoserii 7 prostřednictvím ložisek 5, 6. Kostra příčky volantu 1 je pružně přes pryžové válcové pružiny 8, 9 a s vůlí 16, danou dorazovými pryžovými pružinami 12, 13, 14, l5, uloženými v obalu příčky kostry volantu 2, spojena s příčkou l0 a s ní spojenou volantovou tyčí 11. Kostra příčky volantu 1´ je uložena otočně pomocí ložiska 19 na náboji 18. Vynález bude...

Odpružený hřídel volantu pro automobily

Načítavanie...

Číslo patentu: 233779

Dátum: 15.08.1986

Autori: Stejskal Jan, Apetaur Milan

MPK: F16C 1/00

Značky: hřídel, volantu, automobily, odpružený

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká odpruženého hřídele volantu pro automobily. Poddajný hřídel 1 se soustřednou torzně tuhou trubkou 2 na jednom konci pevně, na druhém otočně uloženou prostřednictvím ložiska 3, 3´ vzhledem k hřídeli 1. Bude využíváno v automobilovém průmyslu.

Vodotěsné spojení, zejména pro isolované konstrukce a ostění raženého tunelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 217381

Dátum: 01.09.1984

Autor: Stejskal Jan

Značky: ostění, spojení, konstrukce, tunelů, vodotěsné, zejména, raženého, isolované

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je vodotěsné spojení především isolované konstrukce, například vestibulu metra a ostění raženého tunelu, které je provedeno buď z prefabrikovaných železobetonových dílců nebo litinových tubinků. Podstata vynálezu spočívá v tom, že přímo k ostění tunelu je připevněn isolační povlak, který je volně uložený na isolované konstrukci. Isolační povlak je k ostění připevněn šrouby a přítlačnými segmenty, kde hlavy šroubů nepřesahují...

Vstupní trakt směšovacího vzduchu spalovací komory plynové turbiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 224209

Dátum: 01.09.1984

Autori: Řičánek Zdeněk, Veselý Stanislav, Stejskal Jan

Značky: vstupní, směšovacího, komory, turbiny, spalovací, trakt, plynové, vzduchu

Zhrnutie / Anotácia:

Vstupní trakt směšovacího vzduchu spalovací komory plynové turbiny s plamencem a usměrňovacími plechy, vyznačený tím, že první dvojice (7) usměrňovacích plechů je uspořádána mezi válcovou vložkou (9) plamence (10) a vlastním plamencem (10), případně druhá dvojice (8) usměrňovacích plechů je uspořádána mezi pláštěm (2) a plamencem (10)